Nuo sausio 1 d. valdžia pasirengė nuginkluoti tautą, kad nesipriešintų išbuožinimui!!!

kolek

kolek

Kalėdos baigėsi, bet „stebuklai” – ne!
SKAITYTI BŪTINA.
Man galvoje vis sukosi tokie rodos nekalti tam tikrų valdžios atstovų pagrasinimai dėl nepaprastosios padėties įvedimo, komendanto valandos paskelbimo, susirašinėjimo apribojimo ir kt. negražių dalykų.
Neiškentėjau ir įlindau į mūsų įstatymų lobyną, ir – akurat!!!
Yra.
Pakeitimai.
Įdomūs tokie…
Beveik kaip pakeitimai Karo policijos įstatyme. Tik žiauresni.
Taigi, susipažinkite ir jūs – Nepaprastosios padėties (NP) įstatymo pakeitimai.
Priimti 2020.06.30 d., įsigalios 2021.01.01 d., kartu su Karo policijos įstatymo pakeitimais.
Šiaip pakeisti tik keli įstatymo straipsniai: du iš jų dėl NP paskelbimo tvarkos (matyt, tam, kad neišryškinti kitus du, dėl kurių ir buvo padaryti įstatymo pakeitimai), du – dėl mūsų turto paėmimo ir rekvizicijos (paprasčiau pasakius, nacionalizavimo).
Anksčiau 28 straipsnio 11 punktas skambėjo taip:
„11) Vyriausybės nustatyta tvarka transporto priemonių ar kito turto laikinas atlygintinas panaudojimas arba rekvizicija siekiant užkirsti kelią itin pavojingiems bei sunkiems padariniams arba jiems likviduoti, žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui gelbėti;”
Buvo nuspręsta pakeisti 28 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11) mutatis mutandis vadovaujantis Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka ir reikalavimais, laikinasis turto paėmimas ir (ar) turto rekvizicija savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, siekiant užkirsti kelią itin pavojingiems ir sunkiems padariniams arba jiems likviduoti, žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui gelbėti. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys, kurie priklauso teisę juos laikyti turintiems asmenims, gali būti laikinai paimami tik tada, kai turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamoms veikoms;“.
Skirtumą pastebėjote???
Anksčiau turtas būdavo paimamas bent jau atlyginamai!
O dabar dar ir žmones nusprendė nuginkluoti, kad nesipriešintų išbuožinimui!!!
XIII 32401024 1
XIII 32401024 2
Dar pakeitimuose sakoma, kad turtas bus paėmimas ar jo rekvizicija vykdoma Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka.
Žiūriu ir ten – oooooo, brolyti…., jis irgi papildytas pakeitimais, priimtais (koks sutapimas…) 2020.06.30 d., ir šie pakeitimai įsigalios… kaip manote – kada??? teisingai, atspėjote – 2021.01.01 d.
Na, ką??? Valdžiai respect!
Viskas paruošta – ir apynasriai, ir pančiai, ir giljotina –
„Turto savininkui ar valdytojui atsisakius perduoti turtą, jiems ar jų įgaliotiems asmenims neatvykus į sprendime dėl laikinojo turto paėmimo ar turto rekvizicijos nurodytą turto paėmimo vietą, turtas gali būti laikinai paimtas ar rekvizuotas be turto savininko ar valdytojo sutikimo, taip pat nedalyvaujant turto savininkui ar valdytojui, ar kitiems jų įgaliotiems asmenims.” (Karo padėties įstatymo 19 straipsnio 5 punktas).
O kad dar smagiau būtų – NP įstatymo 21 straipsnis _
„Nutarime dėl nepaprastosios padėties įvedimo ar atitinkamame Respublikos Prezidento dekrete gali būti numatyta, kad ieškoti, gauti, skleisti informaciją apie ekstremalią situaciją arba valstybės institucijų ir pareigūnų, komendantūrų veiksmus leidžiama tik atitinkamų valstybės institucijų vadovo sutikimu ar leidimu.”
Bandau prisiminti, ką mes tuo metu darėme?
Kaip praleidome tokius svarbius įstatymų pakeitimus?
Ir juk jau vėlu kažką pakeisti – sausio 1-oji už kelių dienų…
Tik nesuklyskite, ieškodami įstatymų – nežiūrėkite, kad jie negalioja. Geriau pasidomėkite, kada jie įsigalios.
Tai jums ir bus nuo mūsų valdžios – „Su Naujaisiais Metais, mieli Lietuvos žmones!”
P.S.
-Kur eini, Jonai?
-Anava, į tvartą… Namą rekviz… reviz…, žodžiu, nacionalizavo NATO generolo reikmėms…
-O ko pėsčias?
-Tai sakė, kad ir mašinukas tiks per miškus prasinešti…
-Reikėjo išsitraukti savo muškietą ir parodyti, kas čia šeimininkas…
-Anas ir muškietą atėmė. Sakė – karo padėtis, karo reikmėms prireiks…
-Tai koks dabar čia tas karas bus, jei važinės tavo mašinuku ir pyškins senu muškietu?
Štai ir aš pagalvojau – koks ir prieš ką turėtų vykti karas, kurio pergalei prireiktų mūsų užgyvento turto?
Gal kas turi kokių minčių?

Pagarbiai / With best regards / С уважением
Aja Daiva Guobiene
Facebook komentarai
});}(jQuery));