Pabandykite nukariauti šalį, kuri neturi savo:
1. Kariuomenės ir kareivių;
2. Išmintingų, nepaperkamų vadų;
3. Žmonių, kurie mylėtų savo šalį;
4. Dievo.

Pabandykit užkariauti šalį – kurią žmonės myli, tiki valdžia, karinė tarnyba privaloma visiems, ir vyrams ir moterims, o patys piliečiai svetur yra savo šalies ambasadoriais, ekonominio, politinio fronto žvalgais, kariais ir jakudzomis.

Pabandykite užkariauti Kiniją,  apsaugotą jos populiacijos, Japoniją ar Rusiją – mylinčių šalį piliečių, JAV – kurioje kiekvienas turi ginklą, Indiją – apsaugotą nepalankiu tam kraštovaizdžiu ar dievobaimingą Afganistaną –

Dėja, Lietuvoje:
– 1.200.000 emigravusių;
– mažėja mokinių ir studentų skaičius;
– 576 tūkst. žemiau skurdo ribos;
– pirmaujame jaunų žmonių savižudybių skaičiumi;
– didžiausias mirtingumas nuo lėtinių ligų;
– maži policijos, mokytojų, gydytojų atlyginimai;
– skirybų skaičius apie 60 proc.

Alkanas ir piktas žmogus neis ginti šalies.

Todėl pritariu TADO BLINDOS kvietimui susirinkti spalio 2 d. – prie Seimo, 15 val. pasakyti STOP LIETUVOS NAIKINIMUI.

Vykdydami 1990 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. I-80 – „1. … užkirsti kelią antivalstybiniams ir kriminalinį pobūdį turintiems veiksmams išsiaiškinti… 2. Išsiaiškinti… asmenis, kursčius ir organizavus neteisėtą pastatų ir kitų objektų užgrobimą, turto pasisavinimą… 3. Išsiaiškinti asmenis… dėl ko gali sutrikti normali pramonės, transporto, žemės ūkio …veikla”

ir 1990 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. I-110 – Dėl draugovininkų, saugančių viešąją tvarką ir svarbius valstybinius objektus” bei TĘSIANT LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO ŽALIARAIŠČIŲ ISTORINĘ TRADICIJĄ – nes būtent iš jų buvo suformuota KRAŠTO APSAUGOS SISTEMA

Turint 2020 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimą – pasirašytą SIGNATARO ZIGMO VAIŠVILOS – saugoti ir ginti Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos radiją ir televiziją –

ŽALIAIS RAIŠČIAIS rišini būsime 2020.10.02 d. 15 val. Tado Blindos šaukiamame renginyje, prie Seimo.

p.s. Demokratine besivadinanti Lietuva užblokavo renginio paskyrą vos jam pasirodžius. Tokį pranešimą gavau iš tadų blindų. Susijusių tinklaveika asmenų privačias anketas – taip pat blokavo. Vien ši veikla prieš žmones – MANE VERČIA MAIŠTAUTI – ne tokią Lietuvą kūrėme. TODĖL – PRAŠAU – DALINKIMĖS – el.paštu, sms, viber, msng, ir kitomis priemonėmis. Dėl ŽODŽIO. LAISVĖS !

#ne_politinė_reklama_nes_gyvenimas

Nendrė Černiauskienė nuotrauka.
Nendrė Černiauskienė nuotrauka.
Nendrė Černiauskienė nuotrauka.
Nendrė Černiauskienė nuotrauka.
Facebook komentarai
});}(jQuery));