S.Skvernelio sumanymas – už 770 mln. skolintų eurų paremti „Independence” aferą

tevynes

tevynes

Artūras Skardžius shared a video from the playlist KiTaipTV.

Besibaigiant kadencijai Seimą pasiekė Vyriausybės parengtas Alternatyvių degalų įstatymas. Energetikos ministerija ketina pusvelčiui išdalinti 10 tūkstančių vilkikų ir 2 tūkstančius autobusų, tačiau su sąlyga – jie turės būti varomi SGD (suskystintomis gamtinėmis dujomis). Vyriausybė skolinsis 770 mln. Eur. ir visiems norintiems kompensuos pusė transporto priemonės vertės. Jai nė motais, kad skolą reikės grąžinti. Tokį planą sugalvojo energetikos „strategai“ siekdami mus ilgam įkinkyti į „Independence“ jungą ir priklausomybę nuo jo dujų. Nesuvokiama kaip reikia būti apkvaitus nuo dujų, kad suskystintas dujas vadinti alternatyviais degalais!

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

 

  1. 1. Alternatyvieji degalai– degalai, įskaitant degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir energijos šaltiniai, kuriais transporto sektoriuje galima pakeisti naftos degalus ir kuriuos naudojant prisidedama prie transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir gerinamas transporto sektoriaus aplinkosauginis veiksmingumas: elektros energija, vandenilio dujos, sintetiniai degalai ir parafininis kuras, suslėgtos ir suskystintos gamtinės dujos.

 

  1. 2. Alternatyviųjų degalų infrastruktūra– alternatyvius degalus naudojančios transporto priemonės ir alternatyviųjų degalų tiekimui į transporto priemones naudojami degalų pildymo punktai ir elektromobilių įkrovimo stotelės.

 

  1. 3. Biodegalai– iš biomasės gaminami skystieji arba dujiniai transporto degalai.

 

  1. 4. Degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių– degalai, gaminami iš atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos šaltiniai, kuriuos naudojant mažinamas transporto sektoriaus poveikis klimato kaitai: biodegalai, biodujos, elektros energija ir nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių.

 

  1. 5. Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetas(toliau – DAEI apskaitos vienetas) – apskaitos vienetas, kuris DAEI apskaitos vienetų sistemoje skiriamas už vidaus rinkoje parduotus degalus iš atsinaujinančių energijos išteklių ir naudojamas degalų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų įpareigojimų įvykdymo vertinimui.
Facebook komentarai
});}(jQuery));