Valdžia, žiniasklaida, televizija turi nutraukti žmonių bauginimą, gąsdinimą, kiekvieną dieną skelbiant melagingų PGR testų rezultatus”

verlsas

verlsas

KREDITO UNIJŲ NARIŲ ASOCIACIJA

REIKALAVIMAS

2021 m. sausio 27 d.

Mes, Kredito unijų narių asociacija atsižvelgdami ir vertindami Pasaulio šalių mokslininkų, gydytojų pasidalinta informacija susijusia su Covid-19, remdamiesi LR Konstitucija, REIKALAUJAME nutraukti įvestą ekstremalią situaciją ir Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinių teisių pažeidinėjimą.

Kredito unijų narių Lietuvoje yra beveik 200 tūkstančių. Dauguma Kredito unijų narių turi šeimas (vaikus, tėvus) taigi atstovauja ir susijusius asmenis. Mes manome, kad Lietuvoje tai gali būti apie 1,4 mln. ir tai sudaro apie pusę Lietuvos gyventojų. Mes gauname labai daug skundų, kad nuo 2020 m. pavasario, kai buvo įvestas karantinas, iki dabar yra grubiai pažeidžiama LR Konstitucija.

LR Konstitucijos 7 str. įtvirtina nuostatą: „negalioja joks ¡statymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai“. Buvusi neteisėta Vyriausybė, seimo nariai (toliau Valdžia) priiminėjo visą eilę neteisėtų sprendimų. Akcentuotinas bendrasis teisės principas ex injuria ius non oritur – iš neteisės negali gimti teisė. Buvo sužlugdyta sveikatos sistema, žlugdomas smulkus verslas, švietimas, kultūra ir t.t. Mūsų bendruomenė ir narių artimieji tikėjosi, kad nauja Vyriausybė, seimo nariai nebekartos buvusios Vyriausybės klaidų, tačiau situacija tapo dar blogesne. Oficiali konstitucinė doktrina teigia, kad žmogaus teises riboti yra galima, tačiau tai turi būti daroma ¡statymu; ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais negali būti paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; privalo būti laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Kaip matome, karantino ribojimai buvo įvesti ne įstatymu, taigi šie ribojimai yra antikonstituciniai. Oficiali konstitucinė doktrina teigia, kad Lietuvoje nėra deleguotosios įstatymų leidybos, todėl Seimas – įstatymų leidėjas negali pavesti Vyriausybei ar kitoms institucijoms poįstatyminiais aktais reguliuoti tuos teisinius santykius, kurie pagal Konstituciją turi būti reguliuojami įstatymais, o Vyriausybė negali tokių įgaliojimų priimti. Kaip minėta, karantino ribojimai galėjo būti įvesti tik įstatymu, tačiau užkrečiamųjų ligų kontrolės įstatymo 21 str. matome atvirą įgaliojimų nustatyti žmogaus teisių ribojimus delegavimą Vyriausybei, o Vyriausybė, veikdama ultra viręs, labai noriai ėmėsi karantino priedangoje riboti žmogaus teises, kas yra antikonstitucine veika.

LR Konstitucija užtikrina Lietuvos gyventojams teisę į sveikatos apsaugą, darbą, mokslą, švietimą, judėjimo teisę ir t.t., tačiau viso to mes netekome, nes Valdžia priiminėja neteisėtus sprendimus, kurie prieštarauja LR Konstitucijai. Deklaruojama, esą vardan mūsų sveikatos yra įvedamas karantinas, todėl uždraudžiama dirbti, uždraudžiama laisvai judėti, uždraudžiama teikti sveikatos priežiūros paslaugas, apsunkinamos mokymosi galimybės, ar apskritai uždraudžiama mokytis. Ilgiausias karantinas epidemiologijos vadovėlyje – 40 dienų. Siame vadovėlyje nepasakyta, kad reikia karantinuoti sveikus žmones, tačiau sveiki žmonės dabar yra laikomi besimptomiais ligoniais. Prieita iki absurdo, kai karantino ribojimai taikomi covid- 19 persirgusiems, bei paskiepytiems asmenims.

Visiems žinoma, kad PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei. Šių testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos dirbtiniam išpūtimui dėl covid-19 plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškiaausią įtaką daro PGR testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid-19 ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis). Šis tyrimas pirmą kartą buvo įvestas tik šios pandemijos metu ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „geros praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo paskaičiuota paklaida. Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal geros praktikos standartus (pridedame šaltinius apie mokslininkų, imunologų nuomonę dėl testų paklaidų ir netinkamo jų naudojimo virusinės infekcijos nustatymui). Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid-19 klinikinius susirgimus, yra įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo pandemijos priemonių adekvatumas.

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams, siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo. Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai“. Taigi – testo rezultatas yra teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs).

Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai. Tokiu būdu galima konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad netikslūs, bet ir didžiąja dalimi klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai, formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai, žlugdoma Lietuvos ekonomika, kenkiama valstybės gerovei. Dera įvertinti ir tai, kad pats PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis yra skirtas genetinių sekų nuskaitymui.

Valdžia, žiniasklaida, televizija turi nutraukti žmonių bauginimą, gąsdinimą, kiekvieną dieną skelbiant melagingų PGR testų rezultatus. Kai žmogus pastoviai yra streso būklėje krenta imunitetas ir žmonės pradeda sirgti. Remiantis 22 mokslininkų išvada, paskelbta 2020-11-27, PGR testai iki 97 procentų gali būti neteisingi. Buvo konstatuota 10 kritinių klaidų, kurios patvirtina, kad PGR testai yra nepatikimi ir jais remtis negalima. Ši informacija profesoriaus Eduardo Vaitkaus buvo pateikta tuo metu buvusiam sveikatos ministrui Aurelijui Verygai. Ministras tesugebėjo atsakyti, kad tai tik mokslininkų nuomonė. Tačiau ši nustatyta išvada nėra paneigta, o tai reiškia, kad PGR testai yra niekiniai ir jais remtis negalima. Naujoji Vyriausybė tai žino, bet ir toliau remiasi nepatikimų PGR testų rezultatais, ko pagrindu yra įvestas neteisėtas karantinas. Medicinoje žinoma, kad žmogus turi labai daug virusų ir tai, nelaikytina, kad žmogus serga todėl teigiamas PGR testas nepadaro žmogų ligonimi.

Dėl PGR testų nepatikimumo galima pateikti paprastą pavyzdį: 8 ligoniams gulint Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (tame tarpe ir mano mamai) 2020-11-13 buvo nustatytas PGR teigiamas testas. Visi 8 senukai buvo paguldyti į vieną palatą. Visi su sunkiomis ligomis ir amžiaus vidurkis 85 metai. Po 12 dienų gydytojas informavo, kad visi šie senukai stebuklingu būdu pasveiko. Per visą šį laikotarpį nei vienam senukui nebuvo temperatūros ar kitų ligos požymių. Tačiau visi jie pateko į oficialią susirgusių ir pasveikusių asmenų statistiką. Tai yra akivaizdus patvirtinimas, kad PGR testai yra visiškai nepatikimi ir jais remtis negalima.

Dar vienas pavyzdys, kad sveikatos apsaugos sistema yra sugriauta: Kauno klinikos pacientai, tame tarpe ir mano mamai nustatyta akių liga. Kas du mėnesiai reikia leisti vaistus į akis, nes gali apakti. Nuo 2020m. kovo mėnesio, kai buvo įvestas karantinas pacientai nebegali patekti į Klinikas. Klinikos informavo, kad Sveikatos ministras uždraudė gydytojui patekti į operacinę. Regėjimas pacientams vis blogėja ir blogėja. Pacientei – ligonei mano mamai 77 metai, turi negalią, užaugino 4 vaikus, visą gyvenimą mokėjo mokesčius ir dabar negaudama gydymo gali apakti. Nedelsiant Valdžia turi nutraukti beprasmį karantiną, nes žmonės neturėdami išeities turės teikti kolektyvinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Mes manome, kad Lietuvoje iš kažkur yra „nuleidžiami“ nurodymai vykdyti žmonių genocidą, nes viskas daroma, kad žmonės negautų medicininės pagalbos, kad būtų žlugdomas verslas ir t.t. Lengva valdžios

atstovams priiminėti nevykusius, neteisėtus sprendimus, kai kiekvieną mėnesį sąskaitoje atsiranda apvali suma, niekaip nesusijusi nei su valstybės ekonomika, nei su atliekamo darbo kokybe. Turėtų prabusti sąžinė ir nugalėti sveikas protas, tačiau to nėra ir jau beveik metus laiko į žvirblį šaudoma iš patrankos. Mes manome, kad Vyriausybę konsultuoja specialistai, kurie yra farmacijos įtakoje, nes farmacijos verslas klesti prekiaujant vaistais, vakcinomis.

Sunkiai suvokiama, kai Valdžia ir gerbiamas Prezidentas reklamuoja eksperimentinius medicininius preparatus – vakcinas. Tiek Valdžia, tiek farmacija, kuri gamina vakciną, atsisako atlyginti žalą dėl galimo vakcinos patirto šalutinio poveikio. Spauda skelbia milžiniškus skaičius mirusių nuo vakcinos šalutinių poveikių. Tačiau Premjerė sako, kad „tai bilietas į laisvęJeigu mirtis yra laisvė, tai manau, kad tai labai nevykęs pajuokavimas. LR Konstitucijos 21str. teigia, kad „su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai“. Tačiau panašu, kad yra sąmoningai tarnaujama farmacijos pramonei, kuri siekia pelno, ir visi Lietuvos pilečiai pateikiami šiai pramonei naudoti vietoje bandomųjų triušių. Vadovaujamasi nuomone PSO, kurią remia privatūs fondai, kuri de facto priklauso privatiems fondams, turintiems savų tikslų, kurie vargu ar atitinka LR Konstitucijos tkslus.

Apie kaukių, skydelių ir kitų priemonių, kurios dengia veidą, nešiojimo absurdiškumą sveikiems žmonėms pateikiame faktus, informaciją prieduose. Mokslininkai seniai jau patvirtino, kad medicininės kaukės neapsaugo nuo virusų. Buvo net informuota medicina, kad net ir operacijų metu medicininės kaukės yra nereikalingos, neveiksmingos, tačiau chirurgai iš įpratimo kaukes vis dar dedasi. Absurdiška, kai grasinant baudomis, kaukes nešioti verčiami net ir covid-19 persirgę, ar paskiepyti asmenys.

Remiantis statistika, dėl Valdžios priimtų neteisingų ir neteisėtų sprendimų įvedant karantiną, padidėjo savižudybių skaičius, psichinės ligos, uždelstos ligos progresuoja, nes nebeliko nei gydymo, nei prevencijos. Kodėl Valdžia eksperimentuoja su savo piliečiais? Juk nesunku remtis normalių šalių, tokių kaip Švedija, Taivanas ir kitų šalių gera praktika, kurios nesužlugdė savo sveikatos sistemos, nesužlugdė verslo, nesužlugdė švietimo, kultūros ir t.t., nepraskolino savo šalies. Stambus kapitalas – prekybos centrai gali vykdyti savo veiklą ir turtėti, nes ten neva virusų nėra, o smulkus, vidutinis verslas žlugdomas, nes ten virusai neva yra.

Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus, REIKALAUJAME nutraukti įvestą ekstremalią situaciją ir panaikinti antikonstitucinius žmonių teisių ribojimus.

Pateikiame priede šaltinius, kurie patvirtina, kad Valdžios taikomos priemonės esamojo situacijoje yra žalingos ir turėtų būti nutrauktos

Pagarbiai

 

PRIEDAI

Reikalavimams pateikti naudoti šie šaltiniai:

 1. Didžioji Baringtono Deklaracija. (American Institute for Economie, 2020-10-24), https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-lithuanian/
 2. Pasaulio gydytojų aljansas, acu2020.org
 3. Sucharit Bhakdi, mokslininkas, imunologas. Straipsniai apie imuninį atsaką ir skiepus.
 4. Švedijos patirtis Kolektyvinio Imuniteto formavime.
 5. Seimo rezoliucija Nr.XIIIP-4726(3), Dėl Gyventojų Imuniteto stiprinimo, 2020.04.
 6. Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. XIII- 2304.
 7. PSO: Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for détection of SARS-CoV-2, Date: 13 January 2021, WHO-identifier: 2020/5, version 2, https://www.who.int/news/item/20-01 -2021 -who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
 8. Raportas: https://cormandrostenreview.com/report/
 9. Autorių laiškais https://cormandrostenreview.com/retraction-request- letter-to-euro survei 11 ance-editori al -board/

Covid nustatymas PGR tyrimo metodu – testu netikslumas ir nepatikimumas

Elijaus Civilio, kad Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventoju genetinių sekų, t.y. DNR pavyzdžius. https://www.euapm.eu/pdf/EAPM Declaration Genome.pdf Shaping Europe’s digital

futurehttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdigital-single-

market%2Fen%2Fnews%2Feu-countries-will-cooperate-linking-genomic-databases-across-

borders%3Ffbclid%3DIwAR0SrFRSFd4j0Z4IlazksjPEhFZZFmNRbi21rDxCenSo8xFhYdKG8M

Q GOs 8 &h=AT0 wdy_ro9KZ6 vrW amlnsKODGKpP 1 UEOnj ohS GE5 G_HT –

ALRgFuWAyZXLixvueS9C0UF2srYalmEHVKoBSrGS6IERuPL2ufBK_yu5xjeYMGQuj921KSY

Aom2VD2trsDEZl.

 1. PSO pripažino, jog PGR testai gali būti klaidingai teigiami Gruodžio 14 dieną Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) viešai pripažino, jog PGR testai nėra tokie patikimi, kaip kai kuriems atrodo, nes gali būti klaidingai teigiami. Štai ką rašo PSO (paryškinome svarbiausias dalisP®- Nucleic acid testing (NATI technologies that use real-time polymerase chain reaction (‘RT-PCRi for detection of SARS-CoV-2. World Health Organization.
 2. Lisabonos apeliacinis teismas paskelbė, jog PGR testai kai kuriais atvejais nėra tinkami

nustatyti virusui                                                                                                                   Bulgarų

patologijos asociacija paviešino mintis, jog PGR testai yra netinkami ir moksliškai nepatikimi.12^ Taip pat svarbu paminėti ir Portugalijos apeliacinio teismo išvadas. Jose skelbiama, kad PGR testas „be pagrįsti} abejonių negali nustatyti, ar teigiamas rezultatas iš tikrųjų reiškia užkrėtimą naujuoju virusu“.1301131 Tokios išvados1221 buvo prieita remiantis aukščiau mūsų paminėtu tyrimu,1211 rodančiu, jog tik 3% sveikatos priežiūros institucijų paskelbtų teigiamų PGR testų gali būti tikrai teigiami. * COVID 19 PCR Tests are Scientifically Meaningless. Bulgarian Pathology Association.

t Court decides that quarantine in state of alert is illegal. The Portugal News.

* Natasha Donn. Judges in Portugal highlight “more than debatable” reliability of Covid tests. Portugal Resident.

^ Acordam em conferėncia na 3a seccao Criminal do Tribunal da Relacao de Lisboa. Tribunal da Relaęao de Lisboa.                                                                                                                   3.

PGR metodo išradėjas Kary B. Mullís kritikavo PGR testų naudojimą virusų aptikimui A Kary B. Mullís: Facts. The Nobel Prize. Hi Fact check: Inventor of method used to test for COVID-19 didn’t say it can’t be used in virus detection. Reuters. A John Lauritsen. Has Provincetown Become Protease Town?. New York Native/. A Closer Look at COVID-19 Diagnostic Testing. U. S. Food and Drug Administration.

Šaltiniai

1 • ™ It’s Evolving: Coronavims Genetic Mutation May Have Made COVID-19 More Contagious. SciTechDaily.

 1. A Mary Van Beusekom. COVID-19 likely spreading from people to animals—and vice versa. Center for Infectious Disease Research and Policy.
 2. HiCoronavims found on imported squid packaging in China. Reuters.
 3. A Irena Babkauskienė. Po savaitės vimsas nebaisus. Respublika.
 4. A Kary Mullis.
 5. A Kary B. Mullis: Facts. The Nobel
 6. A Fact check: Inventor of method used to test for COVID-19 didn’t say it can’t be used in vims detection. Reuters.
 7. A John Lauritsen. Has Provincetown Become Protease Town?. New York Native.
 8. A Closer Look at COVID-19 Diagnostic Testing. U. S. Food and Drug Administration.
 9. HiPCR positives: what do they mean?. The Centre for Evidence-Based Medicine.
 10. A SARS-CoV-2 Coronavims Multiplex RT-qPCR Kit (CD019RT). Creative Diagnostics.
 11. A Gina Colata. Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t. The New York Times.
 12. A COVID-Tests. Vimeo.
 13. HiGold standard (test). Wikipedia.
 14. Hi Jessica Watson. Interpreting a covid-19 test result. The BMJ.
 15. H_ Fermin Koop. A startling number of coronavims patients get reinfected. ZME Science.
 16. A Barnaby Edward Young, Sean Wei Xiang Ong, et. al. Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA.
 17. A Yafang Li, Lin Yao, Jiawei Li, Lei Chen, Yiyan Song, Zhifang Cai, Chunhua Yang. Stability issues of RT-PCR testing of SARS-CoV-2 for hospitalized patients clinically diagnosed with COVID-19. Journal of Medical Virology.
 18. A Sin Hang Lee. Extremely sensitive, no false-positive tests needed for SARS-CoV-2. Milford Molecular Diagnostics Laboratory.
 19. HiCPC 2019-Novel Coronavims (2019-nQoVi Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. Center for Disease Control and Prevention.
 20. A Emergency Use Authorization (EUA) Summary COVID-19 RT-PCR Test (Laboratory Corporation of America). LabCorp COVID-19 RT-PCR test EUA Summary.
 21. A Qualitative assay for use on the cobas® 6800/8800 Systems. Cobas.
 22. A Stephen A. Bustin, Vladimir Benes, et. al. The MIOE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. Clinical Chemistry.
 23. A Stephen Bustin. Wikipedia.
 24. Hi Michael A. Innis, David H. Gelfand, John J. Sninsky, Thomas J. White. PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. Academic Press.
 25. The Infectious Myth – Stephen Bustin on Challenges with RT-PCR. The Infectious Myth.
 26. A Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, et. al. Correlation Between 379Q Quantitative Polymerase Chain Reaction-Positives Samples and Positive Cell Cultures. Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavims 2 Isolates. Clinical Infectious Diseases.
 27. A WFIO Director-Generars opening remarks at the media briefing on COVID-19 -11 March 2020.

World Health Organization.

 1. A CQViD19 PCR Tests are Scientifically Meaningless. Bulgarian Pathology Association.
 2. A Court decides that quarantine in state of alert is illegal. The Portugal News.
 3. A Natasha Donn. Judges in Portugal highlight “more than debatable’’ reliability of Covid tests. Portugal Resident.
 4. A Acordam em conferėncia na 3a seccao Criminal do Tribunal da Relacäo de Lisboa. Tribunal da Relacäo de
 5. A Nutyli esmines detales apie svarbu Portugalijos teismo sprendimą: byla sulaukė ekspertu kritikos. Delfi.
 6. A Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction iRT-PCR) for detection of SARS-CoV-2. World Health Organization.
 7. A Lov om agndring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overforbare svgdomme. Folketinget.
 8. ^Lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Sunheds-aeldreministeriet.
 9. A Hastelovens befoielser er uden fortilfaelde i Danmark. Jyilands
 10. A Kate Andrews. Denmark is creating a roadmap for mandatory vaccination. The Spectator.
 11. A Denmark rushes through emergency coronavirus law. The Local.
 12. ^ Robin Monotti Graziadei. DENMARK: 9 days of protests over a new law that „would be able to define groups of people who must be vaccinated. Twitter.
 13. Jillian Kramer. COVID-19 vaccines could become mandatory. Here’s how it might work. National Geographic.

Apie kaukiu neveiksmingumą mokslo Šaltiniai

1 .Faktai apie kaukių dėvėjimo nereikalingumą i. : A Lidia Morawska, Donald K Milton. It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19b Clinical Infectious Diseases.

A WHO Mask Study Seriously Flawed. Swiss Policy Research.

A Deborah Cohen. We had been told by various Sources WHO committee reviewing the evidence had not backed masks but they recommended them due to political lobbying 2.2020 m. gegužės mėnesį buvo publikuota gripo pandemijos meta-analizė.121 JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angį. CDC) nustatė, kad veido kaukės neturi jokio poveikio nei kaip asmeninės apsaugos priemonės, nei kaip šaltinio kontroliavimo būdas. Jingyi Xiao, Eunice Y. C. Shiu, Huizhi Gao, et. ai. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings— Personal Protective and Environmental Measures. Emerging Infectious Diseases.

 1. Danijos atsitiktinių irnčių kontroliuojamas tyrimas,^ kuriame dalyvavo 6000 žmonių, buvo publikuotas „Annals of Internal Medicine“ žurnale 2020 m. lapkričio mėli. Pasak tyrėjų, bendruomenės aplinkoje nebuvo nustatytas statistiškai reikšmingas aukštos kokybės medicininių veido kaukių poveikis prieš SARS-CoV-Henning Bundgaard, Johan Skov Bundgaard, et. ai. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. Annals of Internal Medicine

4,Oksfordo {rodymais pagrįstos medicinos centro (angį. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine) 2020 m. liepos mėnesio apžvalgoje^ paskelbta, kad nėra jokių įrodymų dėl medžiaginių A Tom Jefferson, Carl Iieneghan. Masking lack of evidence with politics. The Centre for Evidence- Based Medicine.

 • Galima žala, susijusi su veido kaukių dėvėjimu                                                                                  A Advice on the use of masks in the context of COVID-19. World Health Organization.

Šaltiniai apie Kaukių dėvėjimą:

A Schutzmasken verringern Belastbarkeit. Science ORF.

 1. Der Maskenzwang ist verantwortlich für schwere psychische Schäden und die Schwächung des Immunsvstems. Corona Transition. _____
 • Maskentragen noch ungesünder als gedacht. Corona

13-iährige Maskenträgerin stirbt aus unerklärlichen Gründen. Corona Transition.

Zweites Kind möglicherweise durch Maskentragen gestorben. Corona Transition.

Anne Marie Helmenstine. Carbon Dioxide Poisoning. Thought Co.

 • Student Deaths Lead Chinese Schools to Change Mask Rules. That’s.
 • Craig McCarthy. New Jersey driver crashes car after passing out from wearing N95 mask. New

York Post.

 • * Are Face Masks Effective? The Evidence. Swiss Policy Research.
 • * Jingyi Xiao, Eunice Y. C. Shiu, Huizhi Gao, et. al. Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. Emerging Infectious Diseases.

*     * Henning Bundgaard, Johan Skov Bundgaard, et. al. Effectiveness of Adding a Mask

Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. Annals of Internal Medicine.

»    * Tom Jefferson, Carl Heneghan. Masking lack of evidence with politics. The Centre for

Evidence-Based Medicine.

 • ^ Paul R Hunter, Felipe J Colön-Gonzälez, Julii Brainard, Steven Rushton. Impact of non­pharmaceutical interventions against COVID-19 in Europe: a ouasi-experimental study. MedRxiv.

»    * Lisa M Brosseau, Margaret Sietsema. COMMENTARY: Masks-for-all for COVID-19 not

based on sound data. Center for Infectious Disease Research and Policy.

a ^ Michael Klompas, Charles A. Morris, et. al. Universal Masking in Hospitals in the Covid- 19 Era. The New England Journal of Medicine.

a * T Jefferson, MA Jones, et. al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Part 1 – Face masks, eve protection and person distancing: systematic review and meta-anaivsis. MedRxiv.

–     * Julii Brainard, Natalia Jones, et. al. Facemasks and similar barriers to prevent respiratory

illness such as COVID-19: A rapid systematic review. MedRxiv.

 • ^ C Raina MacIntyre, Holly Seale, Tham Chi Dung, et. al. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open.

”     * Ines Kappstein. Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine

Wirksamkeit. Thieme.

a * Lidia Morawska, Donald K Milton. It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19L Clinical Infectious Diseases.

«    * WHO Mask Study Seriously Flawed. Swiss Policy Research.

®   * Deborah Cohen. We had been told by various sources WHO committee reviewing the

evidence had not backed masks but they recommended them due to political lobbying. Twitter.

 • Kiva A. Fisher, Mark W. Tenforde, et. al. Community and Close Contact Exposures Associated with COVID-19 Among Symptomatic Adults >18 Years in 11 Outpatient Health Care Facilities — United States, July 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report.

«    * Elizabeth Shim. Millions in Japan affected as flu outbreak grips country. United Press

International.

»    * Yinon Weiss. Let’s take a brief journey into the success (or lack thereof) of masks in

preventing the spread of coronavirus. Twitter.

B H Mask charts. Rational Ground.

8 H Maskenpflicht brachte in Österreich keinerlei messbaren Nutzen. Corona Transition.

»    * Dave Trabert. More deception: KDHE hid data to justify mask mandate. The Sentinel.

”    * Eliza McGraw. Everyone wore masks during the 1918 flu pandemic. They were useless.

The Washington Post.

>    * David Nikel. Denmark. Norway Relax Coronavirus Restrictions But Borders Remain

Closed. Forber.

 • * Angela L. Rasmussen, Kevin Escandon, Saskia Popescu. Facial Masking for Covid–19. The New England Journal of Medicine.
 • * Derek K Chu, Elie A Akl, et. al. Physical distancing, face masks, and eve protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet.

*    ^ Martina Frei. Man sollte der Öffentlichkeit nichts vorgaukeln. Wissen.

 • * Renyi Zhang, Yixin Li, et. al. Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19. PNAS.
 • * Ronald Bailey. Prominent Researchers Say a Widely Cited Study on Wearing Masks Is Badly Flawed. Reason.
 • * Timo Mitze, Reinhold Kosfeld, et. al. Face Masks Considerably Reduce Covid-19 Cases in Germany. Institute of Labor Economics.

b Keine Corona-Neuinfektionen in Jena. MDR Thüringen.

 • ^ Wei Lyu, George L. Wehby. Community Use Of Face Masks And COVID-19: Evidence From A Natural Experiment Of State Mandates In The US. Health Affairs.
 • * Christopher T Leffler, Edsel B Ing, Joseph D. Lykins V, Matthew C. Hogan, et. ah Association of country-wide coronavirus mortality with demographics, testing, lockdowns, and public wearing of masks. Update August 4. 2020. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

«    * Face masks and coverings for the general public: Behavioural knowledge, effectiveness of

cloth coverings and public messaging. The Royal Society.

 • * Advice on the use of masks in the context of COVID-19. World Health Organization.
 • * Schutzmasken verringern Belastbarkeit. Science
 • ^ Der Maskenzwang ist verantwortlich für schwere psychische Schäden und die Schwächung des Immunsvstems. Corona

a 1 Maskentragen noch ungesünder als gedacht. Corona Transition.

 • ^ 13-iährige Maskenträgerin stirbt aus unerklärlichen Gründen. Corona
 • * Zweites Kind möglicherweise durch Maskentragen gestorben. Corona

a * Anne Marie Helmenstine. Carbon Dioxide Poisoning. Thought Co.

 • * Student Deaths Lead Chinese Schools to Change Mask Rules. That’s.
 • * Craig New Jersey driver crashes car after passing out from wearing N95 mask. New York Post.

Jeremv R. Hammond yra nepriklausomas žurnalistais, politikos analitikas, užsienio politikos žurnalo leidėjas ir redaktorius, keliu knygą autorius. PSO teigia, jog nėra jokiu aukštos kokybės mokslintu tyrimu, kurie Įrodytu kaukiu dėvėjimo nauda

 1. A Neeltje van Doremalen et. ai. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine.

Apie Kaukiu poveiki ir neveiksmingumą vaikams Ir keliama žala Šaltiniai

1 • ™ Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 1. A V-2544 Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinu salvgu. E-seimas.lt,
 2. A Modesta Gaučaitė-Znutienė. Veryga pranešė – visiems vaikams mokyklose privaloma dėvėti kaukes. lt.
 3. č Nuo pirmadienio pradinukams nustatytas reikalavimas dėvėti kaukes ir pamoku metu. Lietuvos tėvų forumas.
 4. Nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos ugdymo Įstaigos dirbs kitaip. Palangos miesto savivaldybė.
 5. č Agnė Černiauskaitė. Veryga persigalvojo: kaukiu darželinukams dėvėti nebereikės. Lrytas.lt.
 6. č Dėl mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
 7. A Aigustė Tavoraitė. Veryga tikslina reikalavimą dėl kaukių darželinukams. lt.
 8. A Atviras 70 Belgijos medikų kreipimasis dėl privalomųjų kaukiu vaikams mokyklose. The Brussels
 9. A Nuo pirmadienio vaikai mokyklose turi dėvėti kaukes: supykę tėvai skleidžia melą – tai neva vaiku žudymas. lt.
 10. č Evaldas Labanauskas. Belgijos medikai išdėstė priežastis« kodėl vaikams kaukės mokykloje labai kenkia. lt.
 11. č Ištirta: vaikai mokyklose kvėpuoja oru, prisotintu anglies dioksido. lt.
 12. A Augustas Stankevičius. Nepavydėtina oro tarša Vilniaus mokyklose – patalpose pelėsis, anglies dvideginis viršija normas. lt.
 13. ^ Y. Li, H. Tokura, et ai.. Effects of wearing N95 and surgical facemasks on heart rate, thermal stress and subjective sensations. Nature Public Health Emergency Collection.
 14. A Baskaran Chandrasekaran, Shifra Fernandes. „Exercise with facemask; Are we handling a devil’s sword?” – A physiological hypothesis. Medical Hypotheses.
 15. č E Person, C Lemercier, A Royer, G Reychler. Effect of a surgical mask on six minute walking distance. Respiratory Disease Review.
 16. A Tze-Wah Kao, Kuo-Chiang Huang, Yu-Ling Huang, et al.. The physiological impact of wearing an N95 mask during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease. Journal of the Formosan Medical Association.
 17. č Augustas Stankevičius. Veryga: kaukės skirtos ne tam, kad apsaugotų nuo baudų. lt.
 18. Č. Pearl Shuang Ye Tong, Anita Sugam Kale, et. al. Respiratory consequences of N95-type Mask usage in pregnant healthcare workers-a controlled clinical study. Antimicrobial Resistance & Infection Control.
 19. Č Abrar Ahmad Chughtai, Sacha Stelzer-Braid, William Rawlinson, et. al. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers. BMC Infectious Diseases.
 20. A C Raina MacIntyre, Holly Seale, et. al. A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open.
 21. A Coronavims disease (CQVID-19): Children and masks. World Health Organization.
 22. A Gailė Jaruševičiūtė. Planuojama tikslinti nutarimą: darželinukams dėvėti kaukiu nebereiks. lt.
 23. č. Margarita Vorobjovaitė. Nepaisant naujų susirgimu rekordu pradinukai traukia j mokyklas,

vyresniu klasių moksleiviai lieka namuose. Alfa.lt.                                                                            –

Facebook komentarai
});}(jQuery));