Buvęs bankininkas R.Preikša kaltina prokuratūrą slepiant sunkius nusikaltimus

 
Laba diena,
 
Kaip ir buvo galima tikėtis – atsisakius vykdyti ikiteisminį tyrimą dėl R. Preikšai priklausiusio ginklo/šaudmenu vagystės – pradėti žurnalistiniai tyrimai – tarptautiniu mastu. Toliau tekste keletas tinklapių aprašančių situaciją anglų ir lietuvių kalbomis. (Vieno tinklapio kopija prisegta prie šio el.laiško)
 
 
 
 
 
 
Tokių tinklapių mes matome šiuo metu keletą šimtų (jums siunčiame tik 4 nuorodas). Šių tinklapių daugėja kas valandą – iki keletos tūkstančių internete visame Pasaulyje. Jų niekada nebus įmanoma visų ištrinti ar užblokuoti. 
 
Skirtingos nuorodos šių tinklapių kaip mus informavo GLOBAL INVESTIGATIVE JOURNALISM NETWORK https://gijn.org/ atstovai/žurnalistai/tyrėjai – jau išsiuntinėtos emailais daugybei adresatų visame Pasaulyje ir netrukus šiuos tinklapius skaitys milijonai žmonių. 
 
Kokia bus reakcija nėra sudėtinga suprasti.
 
Todėl mūsų teisininkų nuomone – geriau atnaujinkite savo iniciatyva tą ikiteisminį tyrimą Nr. M-1-01-29697-20 ir jį deramai užbaikite. Kitaip užgrius daugybė sunkių problemų ant įvairaus rango LR VRM komisarų ir prokurorų galvų.
 
P.S. Mes privalome žinoti kur/kada/kam J. Vilčinskas pardavė pavogtą R. Preikšos ginklą ir šaudmenis ! Ir čia tik pradžia tarptautinio masto žurnalistinių tyrimų ir publikacijų – tai bus tesiama taip ilgai – ir daugės taip daug – kol bus pasiektas deramas teisingumas ! 
 
Linkėjimai,
 

Robertas Vitalis Preiksa                 /     Angela Ritz
CEO & Advisor                              /     Executive-PA
INVEST BANKING EUROPE GROUP

ŽURNALISTINIS TYRIMAS DĖL NUSIKALSTAMŲ VAGYSČIŲ / PERPARDAVIMO – GINKLŲ ŠAUDMENŲ (IR SPROGMENŲ) – ar KORUMPUOTI LIETUVOS POLICININKAI IR PROKURORIAI – SLEPIa ŠIUOS NUSIKALTIMUS

PASAULINIS ŽURNALISTINIO TYRIMO TINKLAS https://gijn.org/

2020 m. Balandžio-Birželio mėnesiais – nusikaltimų tyrimas here (ikiteisminis tyrimas) Nr. M-1-01-29697-20 dėl ginklo vagystės ir didelio kiekio amunicijos vagystės iš Roberto /Pareiškėjo/ (detali pavardė/vardas redakcijai žinomi) – atliekamas Kauno AVPK Centro PK tyrėjas Nerijus Kiaušas ir prižiūrimas Kauno miesto prokuroro Evaldo Tarasevičiaus – vyksta kažkaip keistai ir įtariamai vangiai. Iš pradžių vykdyti ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta net du kartus. Pareiškėjui apskundus tokį policijos tyrėjų sprendimą vyriausiajam prokurorui, tyrimas buvo pradėtas. Bet iki šiol dėl tam tikrų priežasčių Pareiškėjas nebuvo pakviestas apžiūrėti vagystės vietos kartu su policijos tyrėjais !? Nors Pareiškėjas asmeniškai pabrėžė policijos tyrėjams žodžiu ir raštu, kad ginklų / šaudmenų (sprogmenų) vagystės vieta (garaže J.Kumpio gatvėje, Kaunas, Lietuva) turėtų būti apžiūrima skubiau – nes tai gali suteikti svarbios informacijos ikiteisminiam tyrimui ir labai sunkių nusikaltimų prevencija ateityje.

Susidaro akivaizdi nuomonė, kad pareigūnai (Kauno policijos tyrėjai ir prokurorai) yra nusikalstamai suinteresuoti nuslėpti Jono Vilčinsko ir jo bendrininkų nusikaltimus dėl ginklų/šaudmenų vagystes iš Pareiškėjo. Priedo Pareiškėjas policijai/prokuratūrai raštu pranešė apie pavogtą paraleliai – pareiškėjo tėvui priklausantį 9 mm kalibro revolverį su dideliu kiekiu šaudmenų ir sprogmenų „Hexogen“ bei elektrodetonatorių.

Tyrimas sutampa su tragiškais įvykiais Lietuvoje, kai S. Brasas nužudė policininką Saulių Žymantą iš neteisėtai įsigyto ginklo ir šaudė/sužeidė policininkę moterį Mažeikių rajone – Kauno policijos ir prokuratūros aplaidumas tiriant nelegalias ginklų, šaudmenų, vagystes ir neteisėtus per-pardavimus atrodo labai keistai.

Pareiškėjas ir visuomenė negali toleruoti to, kad kažkas nužudys nekaltus žmones ar daugiau policininkų iš nelegalaus ginklo, pavogto iš Pareiškėjo. Jei tas ginklas nerandamas ir saugiai nedeponuojamas – gali įvykti analogiškų tragiškų žudynių ir dar daugiau – kaip nutiko Mažeikių rajone nužudžius teisėsaugininką ir sužeidus pareigūnę. Juolab, kad pareiškėjo tėvo revolveris „Magnum“, kuris buvo pavogtas kartu, yra labai galingas ginklas – visuomenei dar pavojingesni yra heksogeno sprogmenys, dėl kurių gali būti nužudyta daugybė žmonių – jei girtuoklis (kaip Jonas Vilčinskas susprogdins Parlamento ar Vyriausybės pastatus) Pareiškėjas yra ne kartą girdėjęs iš J. Vilčinsko, kaip jis girtas (ir blaivus) grasino sušaudyti/susprogdinti Seimo ir Vyriausybės žmones, nuvykęs į Vilnių. Nes politikai moka jam per mažai centų už litrą karvės pieno! Tokius grasinimus galite išgirsti iš jo pareigūnai per-klausydami jo telefono pokalbių įrašų ! Todėl neįmanoma nuspėti, kas galėtų nutikti tragiško ir kada – bet kurią dieną, kai girtas J. Vilčinskas (ar jo bendrininkai nusikaltėliai) imsis ir susprogdins valstybinį pastatą arba nužudys nekaltus žmones iš keršto. Kas tada atsakys ? Policijos tyrėjas Nerijus Kiaušas, prokuroras Evaldas Tarasevičius ar Vidaus reikalų ministras ar Lietuvos generalinis prokuroras ?

Pareiškėjo pareiškime teisėsaugai ir ikiteisminio tyrimo policijos pareigūnams yra pakankamai detalių ir informacijos, įrodančių – ginklų, šaudmenų, sprogmenų vagystes ir jų nusikalstamą perpardavimą. Aišku, teisėsaugos pareigūnai turi surinkti išsamius ir neginčijamus įrodymus – vykdydami ikiteisminį tyrimą.

Skelbiame šį žurnalistinį tyrimą siekdami daugiau dėmesio, prevencijos ir kontrolės iš Lietuvos vyresniųjų teisėsaugos pareigūnų ir institucijų atkreipti dėmesį į šią labai svarbią bylą ir greitesnį jos tyrimą bei galimų tolesnių labai sunkių nusikaltimų užkardymą/prevenciją.

Facebook komentarai
});}(jQuery));