Vilties prezidentas ir gelbėtojas Arvydas Juozaitis : purvinesnį tipą už Aurimą Drižių sunku rasti – galima šią mano žinutę tiražuoti

1Yracia

1Yracia

SUSIVIENIJO TRYS POLITINĖS PARTIJOS
2020 birželio 16 diena, Vilnius
Trijų politinių partijų lyderiai – Naglis Puteikis, Arvydas Juozaitis ir Sakalas Gorodeckis –  sutarė dėl bendrų veiksmų ir bendro sąrašo, dalyvaujant rinkimuose į Seimą bei po rinkimų formuojant bendrą frakciją Seime. Jungtis Lietuvos Centro partiją „Gerovės Lietuva“, Kartų solidarumo sąjungą – Santalką Lietuvai ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungą įkvėpė siekis išsaugoti nacionalinę demokratinę valstybę.
Šių partijų lyderių pasirašytame susitarime sakoma, kad teisingumas yra tapęs turtingųjų ir galingųjų preke, iš žmonių atimama vis daugiau konstitucinių teisių, oraus gyvenimo viltis menkėja. Seimas atidavė suverenią tautos valdžią neskaidrioms interesų grupėms, dažnai veikiančioms prieš Valstybę ir Tautą. Seimu pasitiki mažiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų. Bendras visuomenės viešasis interesas tapęs tuščia deklaracija, „gerove”, kurios teisingumo sistema nebegina o politikų ir aukščiausio lygio valstybės pareigūnų asmeninės atsakomybės stoka ir nebaudžiamumas griauna Valstybės ateitį.
Susitarime akcentuojame, kad masiška bedarbystė gresia smulkiam ir vidutiniam verslui, šeimos ūkiams. Tai ūkio subjektai, kurie į valstybės biudžetą sumoka apie 3/4 mokesčių ir sukuria net 4/5 darbo vietų, tačiau nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio ir kreditavimo. Viešojo sektoriaus darbuotojai – mokytojai, mokslininkai, gydytojai, eiliniai valstybės tarnautojai – negauna deramo atlygio. Valstybėje akivaizdžiai nemažėja dirbančiųjų skurdas. Šeimos, auginančios vaikus, kenčia nepriteklių.
Šioms politinėms jėgoms labai svarbus yra lietuvybės išsaugojimas. Lietuvybė, lietuvių kalba, tautiniai simboliai stumiami iš viešos erdvės.
„Istorinė atmintis niekinama, o istorinis paveldas ir gamta niokojami,“ – konstatuojama susitarime.
Suvienijus jėgas ir pastangas bendram darbui, tikimasi padėti Lietuvos piliečiams išsaugoti darbo vietas, likti Tėvynėje ir čia kurti šeimas bei auginti vaikus.
„Mes buriamės skurdinamos daugumos labui,“ – teigia trijų partijų vadovai, kviesdami ir kitas partijas jungtis bendram koaliciniam darbui ir tikėdamiesi žmonių supratimo, pritarimo ir palaikymo.
Politinių partijų pirmininkai:
Kartų solidarumo sąjungos – Santalkos Lietuvai pirmininkas            Arvydas Juozaitis
Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas     Sakalas Gorodeckis
Centro partijos „Gerovės Lietuva“ pirmininkas                     Naglis Puteikis
Apie Arvydą Juozaitį „Laisvas laikraštis” ne kartą rašė dar prezidento kampanijos metu:

Peržiūros: 6269
1111111111 Rating 2.85 (10 Votes)

Arvydas Juozaitis : purvinesnį tipą už Aurimą Drižių sunku rasti

Aurimas Drižius

Kodėl aš „purviniausias pasaulio tipas” – taip mane apibūdino vilties kandidatas į prezidentus Arvydas Juozaitis?

Tik todėl, kad paklausiau, kodėl už jo prabangų prisistatymą Raudondvario pilyje sumokėjo korupcija įtariamas Kauno rajonos meras Valerijus Makūnas. Tas pats, kuris pedofilijos bylos laikais Kauno rajono savivaldybės 100 tūkst. litų parėmė ir Laimos Stankūnaitės advokatą Černiauską, kuris už tą sumą teikė „konsultacijas”.

Juozaitis3

Dar paklausiau gerb. kandidato, kodėl jis slepia savo sunkios psichinės ligos diganozę ir kodėl apie tai neturėtų žinoti rinkėjai?

Juk rinkėjai, rinkdami į prezidentus psichiatrinės  ligoninės pacientą, turi tai žinoti, ar ne?

Kad paskui nesispjaudytų, ir sakytų, kad vėl ne tą išrinkome.

Pats kandidatas tai oficialiai paneigė – jis sveikas kaip ridikas, jokia psichikos liga neserga.

Taip ir pagavome meluojantį kandidatą.

Nuo šiol,  Juozaiti, tu esi paprastas melagis, todėl gali vadinti mane purviniausiu tipu pasaulyje.

Juk net Valdas Adamkus mane artimiausioje aplinkoje yra pavadinęs „baisiu žmogumi”

Iš tokios padugnės, kaip Valdas Adamkus, lupų man  tai geriausias komplimentas.

O dabar kitas kandidatas Arvydas Juozaitis mane vadina purviniausiu tipu.

Iki šiol nejaučiau šiam tipažui jokių emocijų – tik buvo gaila, kad jis „suvalgys” nemažai proteso balsų, ir kad žmonės patikės jo „blevyzgomis”, kad jis „antisisteminis”. Čia pat įvertindamas Dalios Grybauskaitės pasiekimus kaip nuostabius.

Dabar supratau, kad tokių tipų negalima prileisti prie valdžios.

Galima tik įsivaizduoti, ką jis pridirbtų, tapęs prezidentu.

 

 

 

 

 

Arvydo Juozaičio rinkimų kampaniją finansuoja PEDOFILIJOS BYLOS ADVOKATĄ gINtarą čERNIAUSKĄ 100 TŪKST. LITŲ PARĖMĘS VaLERIJUS mAKŪNAS

Aurimas Drižius

 

1Yracia

Vakar, minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 30-metį, Raudondvario pilyje buvo surengta ir kandidato į prezidentus, rašytojo, filosofo Arvydo Juozaičio rinkimų sambūrio „Lietuva yra čia“ telkimo pirmoji sueiga. Kandidatas į prezidentus taip pat pristatė savo rinkimų programą.

 

Raudondvario

Tarp garbingų svečių buvo ir Kauno rajono meras Makūnas, kuris ir sumokėjo už pilies nuomą kandidatui.

Tai, kad Jis „suteikė patalpas renginiui“ patvirtino A.Juozaičio atstovė Eglė Mirončikienė. Tai, kad renginio rėmėjui  v.Makūnui yra pareikšti įtarimai korupcija, kandidato į prezidentus nesutrikdė.

Arvydo Juozaičio rinkiminio sambūrio „Lietuva yra čia“ pirmoji sueiga

2018 metų spalio 22 d.

Raudondvario pilis (Pilies takas 1) Konferencijų salė

Registracija nuo 15 val. Pradžia: 16 val.

Dienotvarkė

I dalis

15:55 – Svečius pasitinka Vytauto Babravičiaus 2 dainos.

Vedantieji Eglė Mirončikienė ir Saulius Lapėnas

16:05 – Saulius Lapėnas ir Eglė Mirončikienė prisistato ir pasveikina sueigą.

16:06 – Lietuvos valstybės himnas (V. Babravičiaus pirmieji akordai)

16:10 – Kauno rajono mero Valerijaus Makūno žodis.

16.13 – Eglė Mirončikienė perskaito Onos Voverienės (Lietuvos moterų lyga) sveikinimą.

16.15 – Arvydas Juozaitis – „Keturių bokštų“ politika.

16.25 – Viktoras Gerulaitis — Lietuvos kultūros braižas.

16 30 – Alvydas Butkus – Valstybinė kalba.

16.35 – Dalius Serafinas – Žalioji Lietuvos ekonomika.

16.40 – Liutauras Stoškus. Depolitizuokime aplinkosaugą!

16.45 – Jonas Vanagas – Technologijos: Lietuva turi ateitį.

16.55 – Leonardas Vaitys — Ar tikrai mes mylime regionus?

16:55 Renginio moderatoriai skelbia pertrauką

Pertraukos metu rodoma S. Lapienio „Keturių bokštų“ vizualizacija.

II dalis

17.20 – Gintaras Skamaročius – Naujoji Lietuvos regionų politika.

17.25 – Gintautas Kniukšta – Miškai – valstybės pradžia.

17.30 – Eligijus Duonys-Dzežulskis – Šeimos politika.

17.35 – Algis Avižienis – Tėvynių Europa.

17.40 – Gintaras Songaila – Sambūrio „Lietuva yra čia“ strategija.

17.45 – Dalia Eigirdienė – Sambūrio „Lietuva yra čia“ struktūra ir vidinė informavimo sistema.

17.50 – Arvydas Juozaitis kviečia visus dalyvaujančiuosius diskusijoms ir pasisakymams.

18.00 -18.45 – Diskusijos ir pasisakymai.

18.50-19.00 – Išvados.

Pabaiga

 

Cerniauskas1

Dar įdomiau, kad per patį pedofilijos bylos  įkarštį Arvydo Juozaičio rėmėjas V.Makūnas nepagailėjo Laimos Stankūnaitės advokatui Gintarui Černiauskui nei 100 tūkst. Litų.

Tuo metu visiems buvo labai įdomu, kas Laimai Stankūnaitei, neturinčiai jokių pajamų, moka už labai brangaus advokato Gintaro Černiausko paslaugas.  Beje, tas pats G.Černiauskas vėliau papasakojo, kad prieš Garliavos šturmą treniravosi  grobti vaikus, ir vėliau savo įgūdžius pritaikė, kai reikėjo nešti Deimantą Kedytę, per prievartą pagrobtą iš tetos namų. Nors teismas buvo nurodęs nenaudoti jėgos mergaitės atžvilgiu, tačiau prieš ją buvo panaudoti kovos veiksmai – sukamos kojos ir rankos, o advokatas Černiauskas „padėjo“ nešti mergaitę įtariamai sąvadautojai Laimai Stankūnaitei.

Kaip tik tuo metu paaiškėjo, kad Kauno rajono meras Valerijus Makūnas sudarė 100 tūkst. Litų sutartį su advokatų kontorą „G.Černiauskas ir partneriai“.

 

Cerniauskas

Tačiau kažkodėl savo interneto svetainėje advokatas G.Černiauskas tarp savo klientų nenurodė Kauno rajono savivaldybės. Tarp jo klientų nėra nurodyta nė viena valstybinė įstaiga. Gal būt, 100 tūkst. litų honoraras advokatui per menkas, kad jį paminėtų?   Nors pats advokatas G.Černiauskas į savivaldybes bylas nevaikšto, tik teikia patarimus ir konsultacijas, įvertintas 100 tūkst. litų, savivaldybės Teisės skyrius skundžiasi, kad negali rasti teisininko, kuris sutiktų dirbti už nustatytą 1300 litų atlyginimą. Šios savivaldybės skyriaus vedėja Adriana Grigaitė pripažino, kad „Černiausko ir partnerių“ teisininkai patys į bylas teismuose nevaikšto, tiesiog konsultuoja savivaldybę.

A.Grigaitė atsakė į LL klausimus:

 

– Kokias paslaugas jums teikia advokatas G.Černiauskas?

– Kai mums reikia jų pagalbos, kreipiamės į juos, nurodome savo pavedimus.

– Kokia sutarties vertė?

– Iki 100 tūkst. litų. Vyko konkursas, G.Černiauskas pasiūlė mažiausią kainą ir laimėjo.

– Ar daug turite bylų, kuriuose savivaldybei atstovauja Černiauskas?

– Gal keliose atstovauja mums, o šiaip tai teikia teisines paslaugas, kai reikia konsultacijos. Dabar reikia jų patarimo, kaip elgtis mums po „Snoro“ bankroto. Jie šioje byloje atstovauja mums.

– O šiaip teismo bylose pačios savivaldybės Teisės skyrius atstovauja, ne G.Černiauskas?

 Taip, o jie mus konsultuoja, kai kalba eina apie sudėtingesnes bylas. Nes aš pati į bylas nevaikštau, praktiškai tam neturiu laiko. O į paprastas bylas vaikšto mūsų specialistai.

– Kiek dar advokatų kontorų dalyvavo šiame konkurse?

– Oi, tikrai nežinau, kiek atsimenu, trys, tačiau jų pavadinimų tikrai neatsimenu. Klausiate tokių dalytų. Tas konkursas buvo vienas iš smulkiausių mūsų pirkimų, net nepasakyčiau, kokios dar įmonės dalyvavo konkurse, nes man tai nelabai rūpi.

– Tačiau kažkokią naudą savivaldybė pajuto iš to, kad samdo Černiauską, ar jis padėjo laimėti kokią nors svarbią bylą? Ar kol kas dar nėra rezultato?

– Kaip ir minėjau, pagrindinis tikslas buvo ne atstovavimas bylose, o procesinių dokumentų ir raštų rengimas.

A.Juozaitis : „kalbos apie mano psichikos ligas yra juodosios rinkimų technologijos”

 

Kandidatas į prezidentus Arvydas Juozaitis jau anksčiau per atstovę spaudai buvo paklaustas, kada jis atskleis skaitytojams, kad serga sunkia psichikos liga, ir ar nemano, kad žmonės turi tai žinoti.

Faktą, kad A.Juozaitis dar nuo jaunystės serga sunkia psichine liga, ir nuolat yra minėtą ligą gydančios įstaigos įskaitoje, redakcijai patvirtino keli nesusiję šaltiniai.

Vakar kandidato atstovė Eglė Mirončikienė perdavė A.Juozaičio atsakymą, kad jis sveikas, o visos panašios kalbos yra „juodos technologijos“.

E.Mirončikienė atsakė į LL klausimus:

–          Kada kandidatas atskleis savo sveikatos būklę?

–          Aš pati nematau nieko, kad man galėtų kelti kažkokį nerimą. Kandidatas gražiai šneka, puikiai atrodo.

–          Visi psichiniai ligoniai gražiai šneka?

–          Gali būti, man dabar mažai su tokiais tenka bendrauti. Tačiau A.Juozaičio atsakymas toks – jo sveikatos būklė puiki.

–          Ar jis prisipažino, kad yra psichinis ligonis?

–          Ne, jokiu būdu ne, tokios kalbos kandidatui kelia šypseną ir juoką. Jis to nepripažįsta, t.y. net nekalba apie tai. Jis to nepripažįsta, ir laiko, kad tai yra juodosios rinkimų technologijos.  Kad kažkas sąmoningai skleidžia tokius gandus.

–          Kokios čia technologijos? Kodėl ignoruojami faktai? Juk apie Nausėdą negalima to pasakyti, o apie Juozaiti – galima, kad jis ligonis? Juk Vytautas Landsbergis taip pat savo knygoje rašė, kad „turėjo baltą bilietą“ (reikia suprasti, kad sirgo šizofrenija – aut. Pastaba), todėl jo neėmė į sovietinę kariuomenę?

–          Žinai, ta šizofrenija toks dalykas, kad žmogus gali pragyventi visą gyvenimą, ir niekas nežinos, kad jis šizofrenikas. Taip gali būti.

–          Taip, tačiau jūsų atveju ligonis yra registre, ir turi būti nuolat gydomas. Tokia problema?

–          Sakai, kad taip yra?

–          Girdėjau tai ne iš vieno žmogaus.

–          Turėsiu tai mintyje.

–          Aš neturiu nieko prieš A.Juozaitį, man tik keista, kad jis prisistato anti sisteminiu kandidatu, nors jo paskirtis – „suvalgyti“ protesto balsus, kad jie neatitektų kitam žmogui?

–          O aš manau, kad A.Juozaitis vienintelis iš kandidatų kelia tas idėjas, kurios daugeliui žmonių yra priimtinos.

–          O vakarykščiame pristatyme dalyvavo ir Kauno rajono meras Makūnas?

–          Taip, jis suteikė patalpas, davė pasinaudoti tuo labai gražiu Raudondvario dvaru. Buvo labai gražus renginys. Niekada nebūčiau žinojusi, kad yra toks nuostabus dvaras, taip gražiai sutvarkytas.  Meras suteikė Juozaičiui patalpas.

–          O kodėl staiga tas meras Makūnas pasidarė toks geras kandidatui?

–          Aš net nežinau.

–          O su ta garsiąją Garliavos pedofilijos byla tas meras nieko bendro neturi?

–          Nieko apie tai nežinau, tačiau man būtų svarbu tai žinoti.  Dėl savęs, nes dabar su daug kuo tenka bendrauti.  Tačiau aš taip giliai visko nesugebu sekti.

–          Tačiau jūs matyt suprantate, kad gyvenime nebūna atsitiktinumų, o visi įvykiai yra logiški ir turi priežastį ir paaiškinimą?

–          Aš dabar matau tokią priežastį, kad A.Juozaitis yra penktas tarp kandidatų į prezidentus, o jo startas, net neprasidėjus rinkimų kampanijai, yra geras. Protingas žmogus supranta, kad Juozaitis gali tapti valstybės galva, ir tie, kurie padės ar parems, vėliau galės tikėti su juo draugystės ar panašiai.

 

 

G.Černiauskas pats pripažino, kad imtis pedofilijos bylos jo prašė „suinteresuoti žmonės“

 

Laidos „Paskutinė instancija” žurnalistė Rūta Janutienė anksčiau stebėjosi, kad iš valstybės pašalpų gyvenančią L.Stankūnaitę ėmėsi ginti vienas brangiausiai mokamų Kauno advokatų Gintaras Černiauskas, pastaruoju metu pagarsėjęs skandalingose bylose.

„Man tapo smalsu sužinoti, kodėl šis brangiai mokamas advokatas ėmėsi jam neįprastos bylos – padėti susigrąžinti motinai dukrą. Kas jį to prašė?, – spaudai sakė R.Janutienė, – prisipažinsiu, buvau ganėtinai nustebinta G.Černiausko atvirumo. Advokatas prisipažino, kad jo apsisprendimą lėmė ne pati istorija. Tai daryti „paprašė suinteresuoti žmonės, kurie vaikšto į teismus ir stebi advokatų darbą”. Kas tai – buvę klientai, VSD, prokurorai? Turėjau žinių, kad šio advokato įkainis kaip kokio „Snoro” bankroto administratoriaus – 2000 litų už valandą. Advokatas paaiškins, už kokias paslaugas jis ima tokias sumas. Žurnalistinis smalsumas paskatino pasidomėti, kam šis advokatas yra atstovavęs teismuose pastaruoju metu. Buvau ganėtinai nustebinta – jis gynė milijonus iššvaisčiusį buvusį EBSW prezidentą Gintarą Petriką, net pačiame Konstituciniame Teisme atstovavo grupei Seimo narių, siekusių įteisinti „Preilos botelių” kompleksą. Abi bylos, beje, praloštos. Tačiau Preilos statybų atveju G.Černiauskui pavyko įtikinti politinę valdžią nevykdyti teismo sprendimo. Dėl pagrindinės pedofilijos bylos liudininkės ir nukentėjusiosios jis reikalauja nedelsiamų veiksmų – skubiai vykdyti Kėdainių teismo sprendimą ir grąžinti mergaitę L.Stankūnaitei, o štai pastatų gaili… Kodėl?  G.Petriko atvejis apskritai stulbinantis. Viešai sudaryta nuomonė, kad G.Petrikas iš Lietuvos pabėgo nuogas plikas ir Amerikoje prekiavo akiniais nuo saulės. Ir ką mes randame? Į Lietuvą sugrąžintas G.Petrikas netrukus pasiskubino įsteigti bendrovę, kurios kontaktinis telefonas buvo nurodomas toks pats, koks ir G.Černiausko advokatų biuro. Dar vienas pastebėjimas. G.Černiauskas neslėpė, kad visiškai nesidomėjo pedofilijos byla ir nežinojo jos esmės, „kol jo nepaprašė”.

– Ar gavote atsakymą, kaip L.Stankūnaitė įperka tokį advokatą, kaip ir visus ankstesniuosius?

– L.Stankūnaitės atsakymas buvo gana keistas. Girdi, advokatui ji mokanti iš lėšų, kurias aukoja ją remiantys piliečiai. Tačiau paklaususi, kodėl ji iš pradžių nesumoka skolos savo buvusiai, taip pat vienai brangiausių Kauno advokatų Loretai Kraujutaitienei, išgirdau, kad L.Stankūnaitė tam neturinti pinigų.

– Jums kilo įtarimų, kad už L.Stankūnaitės nugaros stovi verslo, o kartu politikų, galbūt net Valstybės saugumo departamento atstovai (plačiai paplitusi versija, kad Pilietinės demokratijos partija, kurios veikėjas buvo Andrius Ūsas, yra atskelta nuo Darbo partijos VSD pastangomis)? Tai yra grupė asmenų, kuriems nesvetimas mažamečių išnaudojimas?

– Taip. L.Stankūnaitės klausiau, kaip ji įsivaizduoja tolesnį gyvenimą su, sakykime, dukra, jei jos abi ir toliau bus saugomos. Atsakymas pribloškė. Girdi, kai pasibaigs Andriaus Ūso byla – suprask, jis bus išteisintas, – tada „baigsis ir visos grėsmės”.

 

– A.Ūso byloje L.Stankūnaitė iš įtariamosios tapo liudininke. Ar pavyko iš pašnekovės išgirsti jos alibi?

– Kad ir kaip keista, nors L.Stankūnaitė yra tik liudytoja ir formaliai neturi teisės susipažinti su A.Ūso byla, iš tikrųjų taip nėra. Ji neslėpė, kad bendrauja su dar vienu brangiai mokamu advokatu Adomu Liutvinsku, kurį pasamdė A.Ūso artimieji, ir jai žinoma ne viena byloje esanti detalė. Tai – skandalinga ir prasilenkia su įstatymais.

Kita vertus, kyla pagrįstas klausimas: o kodėl panelė L.Stankūnaitė supažindinama su A.Ūso byla? Tam, kad žinotų, ką ir kaip sakyti liudijant teisme? Man tokių įtarimų kyla.

Dar viena pokalbio detalė. Melo detektoriumi apklausiami A.Ūsas bei L.Stankūnaitė susimovė, patvirtindami pagrindinės bylos liudininkės ir nukentėjusiosios parodymus dėl tvirkinimo. Kitaip sakant, jie abu melavo, neva mergaitė nebuvo tvirkinama. Kai L.Stankūnaitės paklausiau, kaip būtų galima vertinti šiuos prieštaravimus, iniciatyvą perėmė advokatas ir paaiškino, kad toks tyrimas – bevertis.

 

– Ar nesusidarė įspūdis, kad pastaruoju metu L.Stankūnaitė kaip zombis tik kartojo mintinai išmoktus, kažkieno kito padiktuotus tekstus?

– L.Stankūnaitė pati neslėpė, kad bendrauja su psichologais, kurie ją ruošia vienokiai ar kitokiai galimai situacijai. Ir G.Černiauskas prasitarė, jog prieš interviu klientė gavo instrukcijų. Šis faktas vėlgi kelia pagrįstą klausimą – o kam to reikia ir kas tuo suinteresuotas? Prisimenant, kad kaip liudininkė ji bendrauja su advokatu A.Liutvinsku, kyla tik dar daugiau įtarimų, kad pedofilijos istorija nėra tokia, kokią mums stengiasi įteigti prokurorai.

Dėl advokato G.Černiausko, jis, mano galva, yra dar įdomesnis žurnalistinių tyrimų objektas už pačią jo „žvaigždę” Laimutę, kurią jam užsakė, jo žodžiais, „suinteresuoti žmonės”.

laisvaslaikrastis.lt

Facebook komentarai
});}(jQuery));