Žurnalisto duotas žodis nulėmė prezidento Valdo Adamkaus ateitį

Žurnalisto duotas žodis nulėmė prezidento Valdo Adamkaus ateitį

 Julius Stankevičius

     Šiuo laiku yra atvykęs į Lietuvą Rimantas Dirvonis, prezidento Valdo Adamkaus jaunystės draugas, kuris kreipėsi į Valdą Adamkų. kad tarpininkautų, kad Rimantas Dirvonis būtų priimtas pas prezidentą Gitaną Nausėdą ,bet prezidentas Valdas Adamkus savo jaunystės draugui atsakė grubia forma, kad durininku jis nebus. Tad skaudu, kad prezidentas Valdas Adamkus negali tarpininkauti priėmimui pas prezidentą Gitaną  Nausedą.

Buvo toks įvykis, kai Amerikos lietuvių Alksninių šeima parėmė lietuvių tarpe prezidentą Valdą Adamkų, tai po rinkimų Kęstutis Alksninis bandė patekti pas prezidentą Valdą Adamkų, Adamkui tapus prezidentui, kad Lietuvoje vystyti pieno ūkius, nes sugriauti Lietuvos pieno ūkiai, Alksninio žodžiais tariant, turėjo išvystytą puikią infrastruktūrą, kad amerikonas galėjo tik pasvajoti –  kad prie pieno ūkio būtų privestas asfaltuotas kelias, kad sūris ir kiti pieno produktai visada pasaulyje turės paklausą.

Kęstutis Alksninis pats Amerikoje turėjo nemažą pieno ūkį ir buvo šio reikalo profesionalas yra daug kartų apvažiavęs Lietuvą  dalinosi savo patirtimi su Lietuvos ūkininkais ir Lietuvoje yra išleidęs knygą apie karvių auginimą ir jų priežiūrą ,bet Boženos dėka ir aišku pačio prezidento Valdo Adamkaus atsiribojimo , prezidentas neišgirdo Alksninių šeimos prašymo, tada žurnalistas L.ryto atstovas JAV  jų giminaitis Gintautas Alksninis pradėjo daryti žurnalistinį tyrimą apie Valdo Adamkaus veiklą JAV ir pasirodo, kad tos veiklos, išskyrus santaros judėjime, praktiškai ir nebuvo pradėjo lysti biografinės  Valdo Adamkaus dėmės, tad kai reikėjo po  Rolando Pakso atstatydinto prezidento  Valdui Adamkui eiti vėl i prezidento rinkimus Lietuvoje, tai Adamkus buvo pareiškęs, kad neis nes žurnalistas Gintautas Alksninis sumaišys jį su purvais, nes turi pakankamai surinkęs medžiagos, kad būtų sutryptas Valdo Adamkaus autoritetas.

Kadangi tuo metu artimai bendravau su Sigute Kačinskienę, Almos Adamkienės fondo direktore, kuri papasakojo man šią istoriją tai taip gavosi, kad Gintautas Alksninis yra mano geras draugas ir mes kartu tarnavome tarybinėje armijoje, tad Jis turi sunkų principingą charakterį ,tad teko atvažiuoti su savo šeimą ir dar paimti vieną bendrą armijos laikų draugą Richardą Bartkų, pas Alksninio Gintauto  tėvus į Simną ir mes per visą vakarą įkalbėjome Gintautą Alksninį atvykti i Prezidentūrą ir susitaikyti, gerai, kad Sigutė Kačinskiene buvo tremtinė ir Alksninio giminaičiai buvo tremtiniai, tad Alksninis Gintautas atvyko pas Sigutę Kačinskienę ir davė žodį, kad nieko blogo apie prezidentą Valdą Adamkų nerašys ir neišaiškins ir neviešins jo biografijos juodų dėmių. Taip žurnalistas Gintautas Alksninis  tapo ūkininku ir visai  nesenai netikėtai mirė iki šiol jaučiu kaltę, kad atvedžiau  savo draugą į prezidentūrą, kardinaliai pakeitė mano draugo gyvenimą, likimas atėmė Jį iš puikios šeimos ir draugų rato, Tad jai Valdas Adamkus nebūtų tapęs Lietuvos prezidentu, tad nebūtų CŽV kalėjimo Lietuvoje, nebūtų Mažeikių naftos pardavimo JAV kompanijai Wiljams,nebūtų politinio nuosmukio kai Gediminas Kirkilas tapo Lietuvos premjeru ir konservatoriai ir  socdemokratai nebūtų sudarę politinės koalicijos žlugdančios Lietuvą ,nebūtų kvailos Rusofobijos ir būt neblogi santykiai su kaimynais.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));