Žmonių likimais pasienyje žaidžia du režimai – Baltarusijos ir Lietuvos

border

border

Šiandien buvo viena sudėtingiausių mano gyvenime naktų, kai vykdydamas kankinimų prevenciją stebėjau, kaip įgyvendinamas VRM ministrės (operacijos vadovės) sprendimas, kuriuo turi būti migrantai atgrasyti nuo sienos. Stebėseną pradėjau nuo 22.00 val. Apvažiavome Druskininkų užkardos ruožą (apie 30 km.). Jame Baltarusijos pareigūnai leido signalines raketas į orą, stebėjo mūsų pareigūnus iš bokštelio bei išsislapstę miške. Matėme suintensyvėjimą Baltarusijos pusėje. Apie antrą valandą grįžome į užkardą. O jau 4.15 val. sėdome į automobilius ir važiavome prie 134-135 valstybės sienos ženklo, kur stebėjau migrantų atgrasymo nuo Lietuvos sienos veiksmus. Kol nuvykome prie šio kelio ruožo ten mėginusi pereiti į Lietuvą apie 45 asmenų grupė buvo grąžinta į Baltarusiją, tačiau jie liko stovėti Baltarusijos pusėje ir šaukė pasigailėti, įleisti į Lietuvą – saugią ES šalį. Visgi, pasienio pareigūnai šaukdami „go to a safe country – Belarus”, „go away” ėmėsi atgrasymo veiksmų. Grupė nė išvietos. Lietuvos link pajuda moteris su vaiku, jos neatbaido nė vienas pareigūnų šūksnis. Per raciją girdžiu – atgrasyti, neisįleisti. Motina su vaiku nebijo net šuns, apkabinusi vaiką prašo priimti į Lietuvą, pasigailėti. Likusi grupės dalis maldauja priimti į Lietuvą šią šeimą. Moteris laiko rankoje lašinę, esą, lašinama vaikui, tačiau priėję pareigūnai įsitikinę, kad tai melas ir toliau vykdo VRM ministrės sprendimą – atgrasyti. Moteris su vaiku nejuda, pareigūnai moterį su vaiku pakelia už parankių ir nuneša Baltarusijos link. Vaikas verkia. Grupė žmonių išsirikiuoja ir laukia, klausia, „how can we legally to enter Lithuania?” Pareigūnai šaukia – „go away”. Žmonės niekur neina, dar ir dabar atgrasymo veiksmais žmonių pareigūnai neįsileidžia į Lietuvą. Per raciją girdime kitą kvietimą važiuoti prie 129 valstybės sienos ženklo, ten sieną kirto 34 asmenų grupė, kurioje 15 vaikų. Deja, grąžinti šių amsenų toje pačioje vietoje Lietuvos pasieniečiai nebegali, nes 5.30 val. pasigirsta Baltarusijos pasieniečių automatų šūviai į orą, išstatomi Baltarusijos pasieniečiai su šalmais, bananais ir skydais. Automatų šūviai į orą nenutyla, tad negalėdami šios žmonių grupės grąžinti toje pačioje vietoje, Lietuvos pareigūnai susodino juos į autobusiuką ir nuvežė juos prie 125-126 sienos ženklo, kur žmonės buvo išlaipinti ir šūksniais „go, „go go” palydėti Baltarusijos link. Migrantai lydimi pareigūnų ir karių šūksnių lėtai judėjo Baltarusijos link.
Mintis neapleidžia, o jei tokių grupių Baltarusija suformuos daugiau, ar Lietuvos pareigūnai suspės atgrasyti, o kaip su žmonėmis, kurie tampa dviejų valstybių, viena kurių (autoritarinė) stumia migrantų grupę naudodama šūvius į orą, o kita (demokratinė) nepriima jų atgrasydama šunimis ir apsiginklavusiaos kareiviais bei pareigūnais, įkaitais?
?Niekaip netelpa į galvą VRM ministrės sprendimo formuluotė, „teisėtomis priemonėmis”?
? Ar tokios priemonės teisėtos pagal tarptautinę teisę?
?VSAT pareigūnai nenaudojo fizinio smurto.
Facebook komentarai
});}(jQuery));