Žmogus mirė kilpoje, jo testamentas suklastotas, tačiau prokuratūra „nustatė” – jokio nusikaltimo nebuvo

teis-678x381

teis-678x381

Žmogus rastas kilpoje, jo testamentas suklastotas, tačiau prokuratūra nurodo – jokio nusikaltimo neįvyko

Prokuratūra : „Tai, kad suklastotas testamentas, jo tūrinį perrašant kitam asmeniui, tik formaliai atitinka BK numatytam nusikaltimui, tačiau iš tikrųjų tai nėra nusikaltimas“

Aurimas Drižius

„Tai, kad suklastotas testamentas, jo tūrinį perrašant kitam asmeniui, tik formaliai atitinka BK numatytam nusikaltimui, tačiau iš tikrųjų tai nėra nusikaltimas“ – tokį teisės šedevrą surašė Šiaulių apygardos Telšių apylinkės prokuratūros prokuroras Arūnas Laukaitis. Jis šiuo metu užima ir Lietuvos teisininkų draugijos (LDT) Telšių skyriaus pirmininko pareigas

 

teis

LTD Telšių skyriaus valdyba (iš kairės į dešinę): Remigijus Macas, Inesa Rubežienė, Raminta Paulauskienė, Loreta Beresnevičienė, Arūnas Laukaitis, Aistė Zalepugaitė, Rasa Valiukienė, Donata Narmontė, Artūras Stirbys.

 

Jis tyrė nusikaltimą – svetimo turto užvaldymą, suklastojus testamentą. T. y. Telšių rajono gyventoja Zita Andriuškienė matyt, pati suklastojo vietinio gyventojo Algimanto Rubino testamentą, kad jis neva po mirties palieka šiai moteriškei visą savo turtą.

Tačiau velionio dukra Asta Rubinaitė užginčijo šį testamentą – Telšių apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl testamento. Telšių rajono Ryškėnų seniūnijos gyventoja kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti gyvenimo draugo A.Rubino sudarytą asmeninį testamentą. Teisme moteris tvirtino, kad ji ir A.Rubinas vedė bendrą ūkį ir gyveno kaip šeima. Pasak pareiškėjos, 2017 m. liepos 10 d. būnant namuose, A.Rubinas pasikvietė ją ir, pasiėmęs popieriaus lapą ir rašiklį, savo ranka surašė testamentą bei jį pasirašė.

Tačiau velionio vaikai. savo atsiliepimais su pareiškimu nesutiko ir teismo prašė jį atmesti. Nurodė, kad jų tėvo ir pareiškėjos santykiai buvo pašliję, be to, tėvas net ruošėsi išsikraustyti. Vaikų teigimu, tekstas, parašytas dokumente, kurį pareiškėja pateikė teismui ir prašo patvirtinti kaip asmeninį testamentą, neatitinka velionio tėvo rašysenos.

„Algimantas Rubinas užsiminėjo statybine veikla, šiltindavo namus, dėdavo dekorą ir kt. Zita Andruškienė pagal skelbimą kreipėsi pas Algimantą Rubiną, dėl namo remonto, – redakcijai pasakojo jo dukra Asta Rubinaitė, – įtariamoji velioniui skambinėjo neatsižvelgiant į tai, kad jis buvo vedęs. Algimantui Rubinu, išsiskyrus su žmona ir pasidalinus turtą, įtariamoji pasiūlė pirkti pusę jos sodybos su perspektyva, kad jos dukra parduos kitą pusę. Algimantas Rubinas pardavęs sodybą Skuodo raj. Gudelių km. nupirko iš įtariamosios puse sodybos. Atsivežė vėjo jėgainę, kilnojamą namelį /pirtį, statybos įvairią techniką ir kitą įrangą/daiktus.

Su Tėčiu dažnai bendraudavome, tiek telefonu, tiek gyvai. Iš pat pradžių Tėtis gyrė, kad įtariamoji labai gera ir paslaugi, iki kol nupirko puse namo. Paskui santykiai stipriai pašlijo, girdėdavosi įtariamosios necenzūriniai žodžiai telefonu ir barniai. Tėtis buvo labai nusivylęs, kad pirko puse sodybos iš įtariamosios, nes jam atstačius ūkinį pastatą už savo lėšas, ji vengė pasirašyti žadėtus dokumentus, kad jis atstatęs, bei įtariamosios dukra nesutiko parduoti kitą pusę namo. Jis bijojo įtariamosios sūnų ir kai jie atvažiuodavo, jis užsirakindavo savo atsivežtame namelyje. Pastaruoju metu ir jame gyveno. 2017-08-30 teigė, kad išsimokėjimui pardavė vėjo jėgainę Valdemarui Simučiui (kuris rado kūną 2017-09-02), davė sakė gal apie 100 e. Ir neaišku, kada jis išsimokės. Tėtis norėjo viską išparduoti ir išvažiuoti. Nekartą kalbant su Tėčiu telefonu, labai gailėjosi, kad patikėjo įtariamąja ir prašėsi, kad priimtų mano motina jį į šeimą atgal, teigdamas, kad visi vyrai grįžta pas pirmąsias žmonas.

 Aš jam nepatariau susidėti su Įtariamąja, kai tik sužinojau, kad jos vyras rastas kilpoje. Sakiau ir tave pakars (tiesiogiai ar ne tiesiogiai), jis juokdamasis vis atsakydavo, nu gal nebepakars. Su Tėčiu bendraudavome dažniausiai telefonu, jis nueidavo į savo atstatytą ūkinį pastatą, nes Įtariamoji prieštaravo, kad mes bendrautumėme, girdėdavosi riksmai, necenzūriniai žodžiai. Nenorėdama barnių, aplankydavau jį, kai nebūdavo Įtariamosios namuose. Tėtis siūlė žemes (Gudelių km.) ar namą (Mosėdyje) mums vaikams perrašyti, bet mes nesutikom, nes dirbom ir pinigai mums nerūpėjo. Kai pašlijo su įtariamąja santykiai, patarėm Tėčiui išsikraustyti iš tos sodybos ir viską parduoti. Klausiau jo ne kartą; ko tu čia kenti gal kokią sutartį pasirašę, ar ką? Jis atsakė : ką tu durna, kad aš kokią sutartį su ja rašyčiausi. Taipogi Tėtis gailėjosi, kai Įtariamosios, paprašė išeiti iš darbo, nes už tokį mažą atlyginimą neapsimoka dirbti. Jis dirbo vienas. Galvojo, kad tvarkysis, valgyti darys, ir t.t. Tai sakė, nei nesitvarkė, nieko, tik po darbo pavargęs turėjo po parduotuves vežioti ir kitur. Po darbo neleisdavo alaus išgerti, trenkdavo per rankas, net skardinė iš rankų iškrisdavo (pati girdėjau ne kartą telefonu). Jokios santarvės nebuvo, kaip teigia Įtariamoji. Aš asmeniškai, net netikiu, kad Tėtis pasikorė! Nėra atsisveikinimo raštelio ir nesutvarkęs turto tvarkingai, tikrai nebūtų pasikoręs! Pažįstu žmogų nevieną dieną! Be to ant kūno daug visokių mėlynių, kodėl netyrė su kuom gėrė? Kokie mobilūs tel. Buvo šalia pajungti? Su kuom kalbėjo?

Ir t.t. Antras vyras kilpoje (jei nedaugiau)!!! Motyvas turtas, nes Tėtis norėjo viską išparduoti ir išvykti. Tą įrodo ir Įtariamosios siekis neteisėtais būdais užvaldyti svetimą didelės vertės turtą, pasirašant savo ranka sau testamentą!!!

Algimantas Rubinas žinojo, kur kreiptis, norint parašyti testamentą, ir turėjo jau praktikos praeityje. Kadangi visus rimtus sandėrius vykdė tik per notarą, taipogi praeityje parašant ir testamentą. įtariamoji teismo posėdžio metu liudydama teigė, kad Algimantas Rubinas po „testamento” surašymo, važinėjo į statybos objektus dirbti, tai dar kartą įrodo, kad jei būtų norėjęs įtariamajai parašyti testamentą, tai turėjo ir galimybes ir kuo puikiausiai žinojo, kur tai padaryti. Seniūnės Gražinos Sukurienės (toliau-Seniūnė) liudijimas, kad Algimantas Rubinas, tuo metu sirgo ir negalėjo pasikelti (buvo ką tik grįžęs iš ligoninės, taip teigėjai įtariamoji), yra klaidinantis, nes parašytoje 2018-01-08 šeimos gydytojo Andriaus Simaičio, pažymoje teigiama, kad Algimantas Rubinas gulėjo ligoninėje nuo 2016-08-17 iki 2016-08-26 t.y. prieš metus, nei surašytas „testamentas”. Teismo posėdyje, net ir įtariamosios pasikviestas liudytojas Mindaugas Venckus, liudijo, kad tuo metu velionis dažnai vartodavo alkoholį ir nepasikeldavo iš lovos. Pažymėtina, kad Seniūnė medicininio išsilavinimo neturi ir vizito momentu pas velionį, alkotesterio neturėjo. Seniūnės vizito metu, velionis, galėjo gulėti tik būdamas neblaivus, bei nesiorientuojantis aplinkoje.

Pagal CK 1.63, 5.15, 5.18 str., testamentas yra vienašalis sandoris, kurį testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo. Tačiau testamentą gali sudaryti tik asmeniškai pats asmuo, būdamas veiksnus ir suvokdamas savo veiksmų reikšmę ir testamento sudarymo pasekmes, įtariamoji teigė, jog testatorius Algimantas Rubinas jos akivaizdoje parašė „testamentą”. Mums Algimanto Rubino vaikams vizualiai matant, kad tai ne tėčio raštas, Gerbiamo teismo prašėm, kad būtų atlikta rašysenos ekspertizė . 2018-10-20 buvo gautos rašysenos ekspertizės išvados,

kurios patvirtino, kad 2017 m. liepos 10 d. testamentas yra surašytas ne Algimanto Rubino ranka. Liudytojų Mindaugo Venckaus ir Jolantos Pakalniškytės parodymus, prašau vertinti kritiškai. Kadangi jie suinteresuoti liudyti Įtariamosios naudai, nes Mindaugas Venckus yra giminaitis, o Jolanta Pakalniškytė Įtariamosios sūnaus sugyventinė.

Faktai;

  1. Įtariamoji pati savo ranka parašė, sau testamentą Algimanto Rubino vardu, visiems teigdama, kad jį parašė Algimantas Rubinas, taip 2 metus disponuodama/užvaldžius svetimą turtą, kankino mūsų visą šeimą, tiek morališkai, tiek materialiai.
  2. Pati Įtariamoji pateikdama Gerbiamam teismui prašymą, teigia, kad po Algimanto Rubino mirties ji, priėmė velionio turtą jį valdydama (prisipažįsta užvaldžius svetimą turtą!). Pažymėtina, kad Įtariamoji mūsų Algimanto Rubino vaikų, neprileido prie tėčio turto teigdama, kad ji yra savininkė, nes turi testamentą, net nuotraukų nesutiko atiduoti (pateikiu SMS žinutes).
  3. {tariamoji, kiek kartų dalyvavo teismo posėdžiuose, tiek kartų ir davė melagingus parodymus, nors buvo gerb. teisėjų įspėta, dėl atsakomybės. Pažymėtina, kad Įtariamoji turėjo atstovą, profesionalų teisininką/advokatą. Taipogi nežinojimas neatleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės!
  4. Kiekvienas pagautas nusikaltėlis suinteresuotas išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės. Vertinti Įtariamosios neprisipažinimą, kaip faktinį įrodymą, dėl nusikaltimų nepadarymo, nėra jokio teisinio pagrindo. LR Įstatymai reglamentuoja, kad Įtariamosios neprisipažinimas yra sunkinanti aplinkybė, o ne lengvinanti.
  5. 2018-08-06 Teismo posėdžio metu rašysenos ekspertė Regina Palkuvienė liudijo, kad yra požymių, kad galbūt Algimanto Rubino, parašas yra suklastotas ir rekomendavo kreiptis j dokumento ekspertus, kad tai ištirtų. Bei teigė, kad yra požymių, kad galbūt parašas yra apvedžiotas, nes elementuose matosi žalsvos spalvos dažas, bei įspaudimai popieriuje (trąsos) kas yra nebūdinga paprastai pasirašius.
  6. Taipogi vertinti Įtariamosios parodymus kritiškai (dėl nesąžiningumo), nes pateikdama Gerbiamam Teismui prašymą, dėl asmeninio testamento įtvirtinimo, teigė, jog jį surašė velionis Algimantas Rubinas. Rašysenos ekspertams nustačius, kad tai ne velionio raštas, Įtariamoji pakeitė savo poziciją, teigdama, kad tai oficialusis testamentas. O ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad raštelį pavadinimu „testamentas” parašė pati Įtariamoji. Tai dar kartą įrodo, kad tai ne Algimanto Rubino valia, o pačios {tariamosios, taip siekiant pasipelnyti, užvaldant didelės vertės svetimą turtą.

Telšių raj. 3-čiojo notarų biuro pažymoje, minima, kad oficialaus testamento nėra saugomo Algimanto Rubino vardu. Mes Algimanto Rubino vaikai 2017-11-09 padavėm palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimus, dėl palikimo priėmimo per tris mėnesius, nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 5.50 str. 2 d., 3 d.) ir esam teisėti tėčio turto paveldėtojai”.

 

Ekspertizės išvados atskleidė tiesą

Teismas nurodė, kad viena iš esminių sąlygų, kuriai esant asmeninis testamentas gali sukurti teisinius padarinius, yra reikalavimas testatoriui jį surašyti savo ranka. Taip pat testatorius privalo nurodyti vardą, pavardę, testamento sudarymo datą, vietą, kur jis išreiškia savo valią, testamentą jis turi pasirašyti. Teismui pateiktas tvirtinti testamentas, kuris, kaip teigė pareiškėja, buvo velionio A.Rubino surašytas ir pasirašytas, neatitinka esminių sąlygų, kurios keliamos asmeniniams testamentams. Pareiškėjos žodžius, kad testamentą surašė ir pasirašė savo ranka velionis A.Rubinas, paneigė ekspertizės išvados. Kaip matyti iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018 m. rugsėjo 20 d. ekspertizės akte suformuluotos išvados tekstą: „Testamentas Aš A.Rubinas,. gyv. ( – ), būdamas veiksnus, niekieno neverčiamas, po savo mirties palieku savo visą turtą gyvenimo draugei Z.Andriuškienei“ – parašė ne A.Rubinas.

Ekspertizės akto tyrimo dalyje aiškiai nurodyti bendrųjų požymių skirtumai su lyginamajam tyrimui pateiktais A.Rubino rašysenos pavyzdžiais. Taigi byloje nustačius, kad pateiktą tvirtinti testamentą surašė ir pasirašė ne velionis, teismo nuomone, jo vidinė valios išraiška neatitiko tos, kuri išreikšta pateiktame tvirtinti testamente.
Vietos spauda rašė, kad nesąžiningai praturtėti siekusiai moterėlei žlugo jos suregztas planas. Be to, vietoj laukiamo turto ji prisidarė nuostolių – turėjo atlyginti kitos pusės išlaidas.
Telšių prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl testamento suklastojimo ir melagingi Z.Adriuškienės parodymų, tačiau po kiek laiko tyrimą nutraukė – neva testamento perrašymas svetimam žmogui nėra nusikaltimas.

 

Telsiu2

 

 

Telsiu1

Negana to, policija ėmėsi persekioti A.Rubino dukrą Astą Rubinaitę, kuri ir pasipriešino aferistės bandymui užvaldyti tėvo turtą.
„Istorija tokia, kad mirus 2017-09-02 Tėčiui, (rastas kilpoje) prasidėjo ne gyvenimas o košmaras, – redakcijai teigia Asta Rubinaitė, – .. Moteriškė išskyrė šeimą, pagyveno kelis metus, mirus mano Tėčiui (įtariu, kad pakartas, nes antras vyras rastas kilpoje) pasirašė sau raštelį pavadinimu testamentas ir kreipėsi į teismą, dėl įteisinimo, kaip asmeninį testamentą. Pamačius akivaizdžiai, kad tai ne Tėčio raštas, kreipiausi į VGTPT dėl teisinės pagalbos, kuri paskyrė advokatą Antaną Pliaugą iš Alytaus.
Advokatas žlugdė bylą, posėdį nedalyvavo ir t.t. (įtariu, kad paėmė iš kitos pusės pinigų..). Paprašius, kad paskirtų kitą advokatą, Antanas Pliauga nenustojo domėtis bylą į ją kišosi ir skleidė apie ją informaciją tretiesiems asmenims.. Rašysenos ekspertams nustačius, kad tai tos moteriškės raštas, bylą laimėjau. Minėta moteriškė, grąsino vistiek su manimi susidoroti, tikino turinti įtakingų pažinčių ir aš palikimo, kad ir laimėjau bylą negausiu.
Advokatas Antanas Pliauga 2018-10-10 parašė pareiškimą į Alytaus policiją su labai sunkiais kaltinimais (pasikėsinimu nužudyti, informacijos rinkimu apie privatų gyvenimą). Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, pateikus man pokalbių įrašus ikiteisminį tyrimą nutraukė. Advokatas nenurimo ir rašinėjo realybės neatitinkančius pareiškimus, o Alytaus policija, juos priiminėjo ir stropiai vykdė advokato grąsinimus susidoroti. Teigė, kad jo Alytaus policija ir prokuratūra sava ir aš nieko nepadarysiu ir niekas man jau nepadės. Tikiu, nes nuo 2018-10-10 vykdomas baudžiamasis persekiojimas pagal šmeižikiškus pareiškimus. Mano pareiškimų Alytaus policija nepriima ir nenagrinėja. Advokato Antano Pliaugos priima šmeižikiškus pareiškimus ir jau pradėjo bausti. Dabar pradėtas ikiteisminis tyrimas išviso be nusikaltimo sudėties (nėra tokio nusikaltimo kurį «tiria» !!! ). Nepaisant to kad sutikau besąlygiškai su pareigūnais bendradarbiauti, paskelbė man paiešką ir atsidūrus Kauno klinikose dėl išseminio smegenų infarkto, sužinoję, kad aš jose guliu tą pačią dieną, kaip «bulvių maišą» nutraukę nuo lašelinės apie 21 val. atvežė į Alytaus ligoninę…Esu toliau terorizuojama ir persekiojima pareigūnų. Jiems negalioja jokie įstatymai, deda kaiminystėje slaptas kameras, atsirakinėja vartelius privačios teritorijos be savininko leidimo, sistemingai važinėja po namus (net neesant paskelbtai paieškai), meluoja, daro psichologinį spaudimą, nepriima pareiškimų, baudžia nekaltai, meluoja, savivaliauja…Turiu tą įrodančius dokumentus, įrašus. Siekiant susidoroti sistemingai advokatas ir pareigūnai grąsina išvežti į psichiatrinę ilgam, ar pakišti kokį nusikaltimą. Visus epizodus sudėtinga pateikti (nes daug rašyti) bet, vyksta akivaizdus susidorojimas per įtakingas pažintis prokuratūroje ir policijoje.. Nežinau, net kur kreiptis pagalbos, nes kiek rašiau skundų atsakingos institucijos arba persiunčia skundus tiems patiems pareigūnams (dėl kurių skundžiuosi) tirti, arba tyli. Svarbu paminėti kad moteriškė kuri, padirbo testamentą anot vyr. prokurorės Daivos Armalienės yra nekalta, nes testamentas yra ne dokumentas ir ji nežinojo, kad negalima teismui meluoti ir užgrobti svetimą turtą (po šiai dienai užgrobus), ikiteisminį tyrimą nutraukė.. Mano nusikaltimas tik toks, kad ieškojau teisybės..

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));