Valentinas REPŠYS

 

Žingsneliai TIESOS link

 

„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jono 8:32).

 

 

„Ar galimas teisingumas be TIESOS pažinimo?” Tokiu pavadinimu praėjusiame numeryje buvo publikuotas A.Veberio rašinys, skirtas protesto akcijai, vykstančiai prie Prezidentūros. Autorius į šią piliečių iniciatyvą bando pažiūrėti per dorovinę prizmę. Aš įžvelgiu, kad nemažai sumaišties kyla dėl to, kad kai kurias dorovines sąvokas suprantame skirtingai. Norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais…

 

 

Jeigu kas, paklaustų, kas yra TIESA, pamąstę atsakytumėte, kad Tiesa yra VIENA ir ABSOLIUTI.  TIESA turi dar vieną svarbų požymį – ji visada yra PUOLAMA. Tai taisyklė. Jai patvirtinti jūs rasite ne vieną pavyzdį iš savo gyvenimo. Puolimas – būtina TIESOS patikrinimo sąlyga. Tik puolimų dėka TIESA išsigrynina ir galutiniame rezultate TIESA VISADA NUGALI.

 

Tiesos pažinimo kelias nelengvas, bet jis visada veda į pergalę. Ar šitą supras bado akcijos dalyviai ir kiti kovotojai už teisingumą ir tvarką Lietuvoje?

 

 

Tai, ką gyvenime mes pavadiname TIESA, dažniausiai būna tik TEISYBĖ – t.y., Tiesos projekcija mūsų sąmonėje iš mūsų ASMENINIO požiūrio taško. Posakiai „mano teisybė”, „tavo teisybė” yra visiškai logiški ir teisingi, bet tai nėra TIESA.

  

Ne visiems pavyksta suvokti, kad fizinis pasaulis turi ir tam tikrą DVASINĘ dedamąją. Juk kiekvieną daiktą galima panaudoti arba geriems, arba blogiems tikslams.  Mes žinome posakio „meškos paslauga” kilmę. Jis puikiai iliustruoja, koks būna rezultatas, kai klaidingai suvokiame gėrį, teisingiau, neatpažįstame užsimaskavusio blogio. Tad prieš gilinantis į TIESOS esmę, būtina išsiaiškinti, kas yra blogis. O blogis – tai Dievo įstatymų nesilaikymas.

 

 

Bado akcijos organizatorei Sckolestikai Katavičienei iš tikro reikėtų rimtai susimąstyti. Ieškant teisingumo, pirmiausia pačiai reikia suprasti išvardintą TIESOS sąvoką. O pradėti reikėtų nuo Dešimties Dievo įsakymų surašytų ne iškraipytuose Romos katalikų bažnyčios katekizmų vadovėliuose, bet tikrų surašytų Šventame Rašte-Biblijoje.  Juk A.Veberis organizatoriams padovanojo Bibliją, kurioje jie užrašyti teisingai ir pilnai. (Išėjimo 20).

 

Pažymėtina, kad Scholestika vis dėlto suprato provokaciją su ta burbulų pūtėja Oksana Pročkailo ir išpylė jo skystymėlius. Aišku, kad „pūtikė” norėjo pasakyti, kad akcija – muilo burbulas. Šitą suprato. Bet kodėl tada lyg niekur nieko laksto su tautiniais rūbais pasipuošusia savo kolege Vida, kuri visiems kaišioja apvarvėjusius „šventus” žvakigalius?

 

Žvakė – geras dalykas dingus elektrai nakties  metu, bet apvarvėjusius žvakigalius naudoti kaip kažkokią šventą relikviją – jau kvepia stabmeldyste. Apie tai rašoma Antrajame Dievo įsakyme. Derėtų atidžiau jį įsiskaityti.

 

Kita aktyvi  bado akcijos dalyvė blondinė Nijolė-Viktorija   saugo paauksuotą Marijos statulėlę gautą už „gerą” vaikų auklėjimą. Tai dar ryškesnis stabmeldystės atributas. Kai tokios, dvasinės orientacijos neturinčios moterėlės ieškos teisingumo, iš tikro gali atsitikti taip, kad ta burbulų pūtėja pasirodys buvusi teisi…

 

Beje, Biblijoje yra aiškiai aprašoma, kada ir kur moterys gali vadovauti. Kas atsitinka, kai šito nepaisoma? Neatsitiktinai organizatorių tarpe tiek nesusikalbėjimo, sumaišties, ambicijų,  vagysčių. Vienasmeniškas organizatorės S.Katavičienės pareiškimas irgi iš tos pačios   „operos”…  

 

„Dievo Žodis yra TIESA”- sakė Kristus. Jis užrašytas Biblijoje – tereikia ją įsiskaityti. Priešingu atveju organizatoriai, patys to nesuprasdami, tarnaus ne Dievui, bet Liuciferiui. Tą būtina suvokti. Kitaip pasekmės bus tokios pat, kaip Garliavoje.  

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));