Zigmas Vaišvila. Zigmo Vaišvilos nuotolinė akistata su prokurore Rasa Bekišiene.     2021-03-18

vaisvila

vaisvila

Zigmas Vaišvila. Zigmo Vaišvilos nuotolinė akistata su prokurore Rasa Bekišiene.     2021-03-18

 

Įvyko Zigmo Vaišvilos ir prokurorės Rasos Bekišienės akistata. Deja, tik nuotolinė, nors Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėjantis baudžiamąją bylą, kurioje Z. Vaišvila kaltinamas aplaidžiu UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos tvarkymu, sudarė sąlygas ir kvietė visus bylos dalyvius į teismo salę. Tačiau prokurorė aukščiau už teismą – ji nusprendė dalyvauti nuotoliniu būdu.

Atėjusius į teismą pasitiko net trigubos užtvaros – teismo darbuotojai, „Eurocash“ apsaugos darbuotojai, o vėliau atvyko ir teisėjo M. Striauko dar 2021-02-11 raštu iškviesti policijos pareigūnai. Mat teisiamas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Stebėtojai buvo įleisti į salę antrame aukšte, iš kur galėjo stebėti videovaizdą iš teismo posėdžio, kuris vyko pirmame aukšte. Koridoriuose buvo policijos, teismo ir apsaugos darbuotojų kontrolės postai. Problemų pateikti į teismą turėjo net teismo darbuotojos, neturėjusios darbo pažymėjimų.

Teismo posėdis prasidėjo teismo klausimu dėl nušalinimų. Z. Vaišvila paprašė iš salės pašalinti žiūrovą – ne proceso dalyvio atstovą advokatą Giedrių Danėlių ir pasiūlyti jam, kaip ir kitiems žiūrovams, procesą stebėti iš antro aukšto salės.

Teismas paprašė pateikti nušalinimus. Z. Vaišvila pareiškė nušalinimą prokurorei Rasai Bekišienei ir pateikė teismui tai pagrindžiančius įrodymus, nurodė nušalinimą pagrindžiančius bylos medžiagos dokumentus, ikiteisminio tyrimo metu byloje surinktus „Įrodymus Nr.1261“, kurių dalis būtina šios bylos nagrinėjimui, nes šių įrodymų dalyse, ikiteisminio tyrimo įstaigos 2020-07-31 d. nukopijuotose į  pasirašytinai vyriaus. tyrėjai Janinai Grinevič Z. Vaišvilos pateiktą el. laikmeną „Seagate“:

 1. a) Šiai bylai aktualių laikotarpių UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos dokumentai. 
 2. b) Neteisėtai surinkti asmeniniai duomenys nuo 2000 metų apie Z. Vaišvilą, jo šeimos narius, artimus žmones įskaitant net asmenines labai jautrias fotonuotraukas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Seimo tarybos narių veiklą bei tarpusavio susirašinėjimą, Z. Vaišvilos ir kitų asmenų visuomeninės ir poltinės veiklos dokumentai, el. susirašinėjimą su advokatais ir procesiniai dokumentai, kitų įmonių ir organizacijų veiklos dokumentai, UAB „Skomė“ akcininkų tarpusavio ginčų teismuose ir prokuratūroje procesiniai dokumentai, ir t.t.  – apie 275 tūkst. failų. Teismui pateikti gausūs šių įrodymų pavyzdžiai, atspausdinti popieriuje. Failai sunumeruoti, tai fiksuota 2020-11-26 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu.

 

Į Z. Vaišvilos pateiktą laikmeną „Seagate“ įrašyta pagal šio ikiteisminio tyrimo pareigūnės J. Grinevič užduotį Vilniaus apskrities VPK Kriminalinių tyrimų skyriaus specialistės Neringos Puzinaitės atrinkta sunumeruota 152,617 GB dydžio el. informacija. Nors šių „Įrodymų Nr.1261“ buvimą byloje ir jų dalies nukopijavimą į Z. Vaišvilos tyrėjai J. Grinevič pateiktą el. laikmeną „Seagate“ patvirtina įrodymai byloje, bet prokurorė Rasa Bekišienė 2020-11-13 teismo posėdyje teismui melavo, kad „Įrodymų Nr.1261“ byloje nėra. Tačiau jų buvimą byloje patvirtina 2019-04-08 Vilniaus AVPK KP ENTV apžiūros protokolas, kuriuo patvirtinta, kad juos apžiūrėjo J. Grinevič, Vilniaus AVPK KTS specialistas Rimantas Karpičius ir FNTT specialistas Artūras Nedzinskas. Apžiūrai pateikti įrodymai, gauti iš pašalinio asmens UAB „Admivita“ atstovės Indrės Kaušilaitės-Rickės pateikto kietojo disko, UAB „Admivita“ direktoriaus Egidijaus Dūdos perduoto USB rakto ir USB laikmenos „SanDisk“, kurią pateikė FNTT specialistas Artūras Nedzinskas.

Prokurorei neigiant šių „Įrodymų Nr.1261“ buvimą byloje, iš Vilniaus apygardos teismo 2020-12-30 Z. Vaišvila gavo tų pačių el. įrodymų dar vieną identišką kopiją laikmenoje „SanDisk Ultra USB 3.0“. 2021-01-12 antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad ir šioje laikmenoje yra tie patys failai. Tačiau Z. Vaišvila vėl gavo tik 28,5 GB iš 152,617 GB specialistės N. Puzinaitės sukomplektuotos „Ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00059-17 įrodymų Nr.1261“ medžiagos. 

2020-08-07 Kaltinamajame akte pati prokurorė R. Bekišienė nurodė 2019-04-08 apžiūros protokolą, kuriuo buvo apžiūrėti šie įrodymai. Jų buvimą byloje patvirtino ir teisėjas M. Striaukas. 

Šie „įrodymai“ įspūdingi, štai jų pavyzdžiai, dalį kurių atspausdintų Z. Vaišvila pateikė teismui:

 1. a) Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, jų el. susirašinėjimo – nuo visuomeninių renginių iki mirčių, laidojimo vietų ir diskusijų apie visuomenės gyvenimą, jų nuotraukos, emocingai reiškiamos mintys.
 2. b) Analogiška informacija ir apie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Seimo tarybos narius, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubą.
 3. c) Z. Vaišvilos dalyvavimą 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimų kampanijoje, susirašinėjimą su Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kanceliarija.
 4. d) Z. Vaišvilos, kaip signataro, veikla ginant viešąjį interesą, pvz. dėl Socialistinio liaudies fronto pirmininko Algirdo Paleckio viešų pareiškimų dėl 1991 m. sausio 13 d. įvykių, Snoro banko administratorių galimai nusikalstamų veikų, Visagino AE projekto, Žemės referendumo ir kt.
 5. e) Z. Vaišvilos ir kitų asmenų atstovaujamų įmonių susirašinėjimas su advokatais ir procesiniai dokumentai ginčuose su „Parex“ grupe ir kituose ginčuose teismuose, prokuratūroje.
 6. f) Z. Vaišvilos pasai, fotonuotraukos nuo vaikystės, medžiaga ruošiant knygą apie jo mirusį tėvą Zigmą Vaišvilą – neurochirurgijos kūrėją Šiauliuose, kontaktiniai duomenys apie asmenis, bendraujančius su Z. Vaišvila, mokestinės deklaracijos, susirašinėjimas su „Kas yra kas Lietuvoje“ redakcija, informacija apie jo atstovaujamas įmones Z. Vaišvilos kalbos ir straipsniai, informacija apie jo ir jo žmonos Reginos Vaišvilienės turto draudimą ir kt., asmeninį el. susirašinėjimą.
 7. g) UAB „Skomė“ akcininkų el. susirašinėjimas su advokatais ir procesiniai bei kiti dokumentai dėl ginčų teismuose ir ikiteisminių tyrimų dėl neteisėtai ir galimai nusikalstamai 2009 metais užvaldyto šio didelės vertės turto.
 8. h) Didžiulis kiekis kitų fizinių asmenų, jų šeimų narių asmeninių dokumentų, nuotraukų ir veiklos.

 

Prokurorė R. Bekišienė 2018-01-15 raštu be motyvų ir paaiškinimų tenkino 2018-01-15 UAB „Admivita“, neturinčios šioje baudžiamojoje byloje jokio procesinio statuso, atstovės I. Kaušylaitės-Rickės prašymą ir leido jai susipažinti su šia neteisėtai surinkta medžiaga ir ją nusikopijuoti. Tyrėja J. Grinevič 2018-01-29 d. UAB „Admivita“ atstovei Ingai Dūdienei leido susipažinti su šiais įrodymais ir gauti jai šių įrodymų kopijas. Tokiu būdu šie neteisėtai surinkti ir BPK nustatyta tvarka nesunaikinti „Įrodymai Nr.1261“ buvo atskleisti ir nukopijuoti asmenims, neturintiems šioje baudžiamojoje byloje jokio procesinio statuso. 

 

Kaltinamajame akte nepateikus jokių įrodymų, Z. Vaišvila prokurorės R. Bekišienės kaltinamas aplaidžiu UAB „FF Lizingas“ apskaitos tvarkymu, buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimu. Tačiau prokurorė R. Bekišienė ignoravo Z. Vaišvilos jai pateiktus įrodymus, kad šiai bylai būtinus aktualaus laikotarpio (2007-2013) visi UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos dokumentų originalai yra išsaugoti, o UAB „Admivita“ juos vienašališkai (Z. Vaišvilos neperspėjus) yra perėmusi ir Lietuvos apeliacinio teismo įpareigota yra perdavusi šiam teismui civilinėje byloje Nr.2A-368-790/2019. Prokurorė ignoravo ir jai Z. Vaišvilos pateikus iš civilinės bylos Nr.2-429-466/2017 gautus įrodymus, patvirtinančius, kad UAB „Admivita“ yra perėmusi ir inventorizavusi UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos pirminius dokumentus .

Prokurorė akivaizdžiai siekia sutrukdyti Z. Vaišvilai gintis šioje byloje, taip pat ir išvengti pačios prokurorės R. Bekišienės baudžiamosios atsakomybės dėl jos vadovavimo šiam ikiteisminiam tyrimui ir tyrimą vykdžiusiai tyrėjai J. Grinevič bei kitiems pareigūnams dėl neteisėtai surinktų „Įrodymų Nr.1261“. 

2020-08-07 kaltinamajame akte ir jo 2020-09-23 lydraštyje, prieduose prokurorė įrašė įrodymais nepagrįstus žinomai melagingus ir šmeižikiškus duomenis dėl to, kad kaltinamasis aktas tariamai buvo įteiktas Z. Vaišvilai, kad jam pritaikyti administraciniai teisės pažeidimai, kad jam taikomas psichiatrinis gydymas, dėl ko tariamai jis yra įskaitoje, kad jam taikomas priklausomybės ligų gydymas, dėl ko jis tariamai yra įskaitoje”. 

Kaltinamajame akte nenurodyti jokie įrodymai, kuriais grindžiamas Z. Vaišvilos kaltinimas atlikus veikas, atitinkančias LR BK 223 str. 1 d. požymius, t.y. aplaidų UAB „FF Lizingas“ buhalterinės apskaitos tvarkymą. 

2020-08-07 kaltinamasis aktas negalėjo būti surašytas, nes nebuvo pasibaigę teisminiai ginčai šiame ikiteisminiame tyrime. 

Iki šiol byloje nėra nustatytas kaltinamuoju šioje byloje pavadinto Zigmo Vaišvilos procesinis statusas, nes iki šiol BPK nustatyta tvarka jam nepranešta apie įtarimus šiame ikiteisminiame tyrime. Z. Vaišvila nurodė tai patvirtinančią bylos medžiagą. 

Prokurorė R. Bekišienė, žinodama, kad Z. Vaišvila serga ir dėl to negalėjo atvykti į 2020-02-25 apklausą dėl pranešimo jam apie įtarimą, 2020-02-26 nutarė pabaigti šį ikiteisminį tyrimą.  Tai prokurorė padarė, nepranešus Z. Vaišvilai, kad jo ligos metu jam paskirtas valstybės gynėjas advokatas M. Girdiušas, kuris apie tai nepranešė Z. Vaišvilai, tačiau atsisakė vykdyti šį neteisėtą atstovavimą. 

 1. Vaišvilai ne tik nepranešta apie įtarimus, bet jam ir nepateikti privalomi klausimai: ar jis supranta, kokias galimai nusikalstamas veikas įtariamas padaręs, ar jis sutinka su jam pareikštais įtarimais?

 

Dėl nurodytų priežasčių ir įrodymų, patvirtinančių akivaizdų prokurorės Rasos Bekišienės šališkumą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, Zigmo Vaišvilos apšmeižimą ir medicininių diagnozių man nustatinėjimo pareikštas nušalinimas prokurorei Rasai Bekišienei, apie šias bylos aplinkybes teismo paprašyta pranešti Generalinei prokurorei dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Teismo paprašyta įpareigoti prokuratūrą nustatyta tvarka aprašyti šiame ikiteisminiame tyrime surinktus „Įrodymus Nr.1261“ visa jų 152,617 GB apimtimi ir pateikti jų kopijas Zigmui Vaišvilai, kad jis galėtų tinkamai gintis šioje byloje.

Prokurorė R. Bekišienė po jai pareikšto nušalinimo dar kartą bandė teismui meluoti, kad „Įrodymų Nr.1261“ nėra byloje, kad tai tariamai Z. Vaišvilos pateikti dokumentai. Tačiau šį kartą ir teisėjas M. Striaukas posėdžio metu paaiškino, kad šie įrodymai yra byloje.

Teismas nutartį dėl Z. Vaišvilos prokurorei R. Bekišienei pareikšto nušalinimo skelbs 2021-03-30 d. 13 val. teismo posėdyje.

Facebook komentarai
});}(jQuery));