skip to Main Content

                                                                                       

 Juozas IVANAUSKAS

 

Zigmas Vaišvila: „Jei taikant dvigubus standartus prezidentui R. Paksui buvo surengta apkalta, o D. Grybauskaitei ne, dabar tegul sprendžia rinkėjai!..”

 

Tiesą sakant, mane kiek nustebino nuoširdus paties prisipažinimas, jog ne iš karto suvokei „paksogeito“ – VALSTYBĖS PERVERSMO pasekmes Lietuvai. Ką jau tada kalbėti apie plačiąją visuomenės dalį, nuolat veikiama sisteminės žiniasklaidos tiražuojamo melo bei propagandos? Kadangi šią problemą išsamiai aptarėme rugsėjo mėn. 26 dieną Seime surengtoje spaudos konferencijoje, gal apibendrintai tartum keletą žodžių apie tai, ką atsakingiems pareigūnams bei politikams reikėtų daryti, kad mūsų valstybė pagaliau įgyvendintų Lietuvai privalomus Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimus? 

Vienas dalykas, kaip aš suprantu ir vertinu šią situaciją, o kitas dalykas, kaip esamą problemą supranta didžioji dalis Lietuvos žmonių, kuriuos, kaip pats sakai, klaidinančiai veikia sisteminė žiniasklaida, vaizduojanti Prezidentą Rolandą Paksą kaip kankinį, kuris nukentėjo teisėtai ar neteisėtai, na ką mes čia dabar aiškinsimės…

Kalbant grynai apie mano asmeninį požiūrį, esmė būtų tokia. Man visą laiką atrodydavo, imant grynai žmogiškuoju aspektu, jeigu politikui buvo surengta apkalta, jei žmogus sulaužė priesaiką, lyg ir netūrėtų kilti jokių klausimų, lyg ir viskas aišku. TAČIAU, žvelgiant iš kitos pusės, įsigilinus į tikrąsias „paksogeito“ priežastis ir matant, kaip dirbtinai viskas buvo padaryta, o didžiąją dalį argumentų bei kaltinimų, mestų Prezidentui R. Paksui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas netrukus atmetė, tai esant tokiai situacijai, nebe pirmus metus stebint politinius įvykius šalyje, man tiesiog parūpo į šią problemą rimčiau gilintis ir mąstyti.

Ir dabar, matydamas, kad tuoj bus aštuoneri metai kaip Lietuvoje nevykdomas EŽTT sprendimas, o taip pat JT ŽTK privalomas nurodymas dėl Prezidento R. Pakso bylos, dėl nelegaliai Antaviliuose veikusio CŽV kalėjimo, o taip pat dėl VSD grėsmių vertinimo, kai į nacionalinių grėsmių sąrašą be jokių įrodymų buvau įtrauktas aš, buvęs Seimo narys Audrius Nakas bei kiti asmenys, norom nenorom, tenka atidžiau pažvelgti į 2004 metais Lietuvoje įvykdyta VALSTYBĖS PERVERSMĄ, kaip pats teisingai vadini.

Esmė yra tokia: kai mūsų valstybei gresia europinių institucijų sankcijos, kai politinių oponentų atžvilgiu Lietuvoje taikomi dvigubi standartai, kai dabartinei šalies vadovei D. Grybauskaitei už akivaizdžius pažeidimus, VRK anketoje pateiktus aiškiai melagingus duomenis apie save, plius, pasak VSD, didžiausios grėsmės Lietuvai, Rusijos valstybės paslaptimi iki šiol tebėra Dalia Grybauskaitė, o Seimas viso to tarytum „nemato“ ir  jokia apkalta Prezidentei D. Grybauskaitei nerengiama, tada pasižiūrėjau atidžiau, nuo ko gi formaliai viskas prasidėjo.

 Ir ką gi pamatei, įsigilinęs į tikrąsias „paksogeito“ – 2004 m. Lietuvoje įvykdyto valstybės perversmo priežastis?

Pasirodo, iškart po apkaltos Prezidentui R. Paksui konservatorių iniciatyva buvo pakeistas Seimo rinkimų įstatymas, tuo pat metu buvo pakeistas Respublikos Prezidento rinkimų (draudimas keturiems metams dalyvauti rinkimuose po apkaltos). Būtent tada Konstitucinis Teismas, įvertinęs paskubomis Seime priimtus minėtus įstatymus, pareiškė, kad asmuo, pažeidęs Konstituciją ir sulaužęs priesaiką, iki gyvos galvos negalės dalyvauti Prezidento rinkimuose. Tai yra absoliutus draudimas,  nors apskritai jokio termino niekada nebuvo ir nėra nurodyta LR Konstitucijoje. Tokie prasilenkimai Konstitucinio Teismo praktikos su pačia Konstitucija, privertė mane kritiškai įvertinti Lietuvoje susiklosčiusią situaciją, aiškiai prieštaraujančią tarptautinėms žmogaus teisių normoms.

Nieko panašaus Konstitucijoje nėra, bet Konstitucinis Teismas sako, kad yra. Betgi mąstantys žmonės ne akli, jie gi viską mato. Apie Egidijaus Kūrio „konstitucijos „dvasias“ gal geriau nekalbėkime. Juk Konstituciniame Teisme dirba ne šventikai, o prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu paskirti teisėjai!..

Taigi, kalbant apie realius dalykus, jokio draudimo LR Konstitucijoje dalyvauti rinkimuose po apkaltos nušalintam Prezidentui R. Paksui apskritai nėra nurodyta. Todėl su kolega Audriu Naku mes ir pasiūlėme Seimui įstatymo projektą, kuris pašalintų Konstitucinio Teismo dirbtinai sufabrikuotą PRIEŽASTĮ, kurią remiantis neteisėtai buvo suvaržytos po apkaltos pašalinto iš pareigų asmens politinės ir pilietinės teisės. 

Jei taikant dvigubus standartus, prezidentui Rolandui Paksui buvo surengta apkalta, o prezidentei Daliai Grybauskaitei už kur kas rimtesnius pažeidimus nebuvo, tai dabar tegul sprendžia rinkėjai, tenusprendžia Tauta, kuri ir priėmė LR Konstituciją, o ne devyni, niekieno nerinkti Konstitucinio Teismo teisėjai!.. 

Dabar Seimo nariai, kurie ne deklaratyviai, o iš tikrųjų, realiai nori įvykdyti Lietuvai privalomus EŽTT ir JT ŽTK sprendimus, turėtų įtraukti į Seimo darbotvarkę signataro Zigmo Vaišvilos ir  buvusio Seimo nario Audriaus Nako teikiamą įstatymo projektą.   

Dėkui už trumpą, bet pakankamai išsamų atsakymą. Tikėkimės, kad ši jūsų iniciatyva nenuguls parlamentarų stalčiuose ir Lietuva išvengs jai gresiančių tarptautinių institucijų sankcijų dėl EŽTT ir JT ŽTK sprendimų nevykdymo. 

————————————————————————————————

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS 1992-12-22 PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO Nr.I-28 PAKEITIMO ĮSTATYMO ir 1992-07-09 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO Nr.I-2721 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ

                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įstatymo projekto rengimo priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

2004-04-06 d. LR Prezidentas R. Paksas buvo nušalintas nuo pareigų dėl Konstitucijos ir priesaikos pažeidimų, pripažinus kaltinimus, kad jis:

a) 2003-04-11 d. neteisėtai Jurijui Borisovui suteikė LR pilietybę už suteiktą finansinę ir kitokią svarią paramą;

b) sąmoningai leido Jurijui Borisovui suprasti, kad dėl jo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą ir vykdo jo pokalbių telefonu kontrolę;

c) siekdamas įgyvendinti jam artimų privačių asmenų turtinius interesus, naudodamasis savo statusu duodamas nurodymus savo patarėjui Visvaldui Račkauskui, pasinaudojant tarnybine padėtimi, siekti per teisėsaugos institucijas paveikti UAB „Žemaitijos keliai“ vadovų ir akcininkų sprendimus dėl akcijų perleidimo R. Paksui artimiems asmenims.

Konstitucinis Teismas 2004-05-25 nutarime konstatavo, kad „Konstitucijoje yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kai asmuo, kurio Seimo nario mandatas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą buvo panaikintas apkaltos proceso tvarka, taip pat asmuo, kuris už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą buvo pašalintas iš Respublikos Prezidento <…> pareigų, pagal Konstituciją niekada negali būti renkamas Respublikos Prezidentu, Seimo nariu <…>, t. y. negali užimti tokių Konstitucijoje nurodytų pareigų, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu“.

Taigi ginčijama Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 5 d. nuostata, pagal kurią asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, negali būti renkamas Seimo nariu tik jeigu nuo sprendimo pašalinti jį iš užimamų pareigų ar panaikinti jo Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo ketveri metai, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir oficialiajai konstitucinei apkaltos doktrinai. 

2005-12-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi panaikino teismo nuosprendį, kuriuo R. Paksas buvo pripažintas atskleidęs valstybės paslaptį savo stambiausiam rinkimų kampanijos rėmėjui Rusijos piliečiui Jurijui Borisovui.

2011-01-06 sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą, Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr.1 3-io straipsnio požiūriu yra neproporcingas. Seimas, vykdydamas Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, turėjo įtvirtinti restitutio in integrum, t. y. atkurti situaciją, buvusią iki šio EŽTT pripažinto žmogaus teisių pažeidimo.

2012-09-05 nutarimu byloje Nr.8-2012 LR Konstitucinis Teismas pripažino, kad LR Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 5 d. nuostata „jeigu nuo sprendimo pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo ketveri metai“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 1, 2 dalims, 6 str. 1 d., 7 str. 1 d., 34 str. 2 d., 59 str. 2, 3 dalims, 74 str., 82 str. 1 d., 104 str. 2 d., 107 str. 1, 2 dalims, 112 str. 6 d., LR įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ 5 str., konstituciniam teisinės valstybės principui. Analogiška yra ir LR Prezidento rinkimų įstatymo 2 str. 2 d.  redakcija.

Byla „Paksas prieš Lietuvą“  buvo tęsiama Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitete dėl draudimo dalyvauti prezidento rinkimuose, Konstitucinio Teismo šališkumo ir principo „nėra bausmės be įstatymo“ pažeidimo. 2013 m. birželį buvo laimėtas pirmasis bylos etapas prieš Lietuvą.

2018-07-26 JTO ŽTK baigiamosiose pastabose nurodyta, kad Lietuva privalo įgyvendinti sprendimus byloje „Paksas prieš Lietuvą“. Lietuva tai daro bandydama keisti LR Konstituciją, tačiau nesėkmingai. Susidariusi padėtis gręsia Lietuvai Respublikos Prezidento rinkimų nelegitimumu.

Lietuvai nevykdant EŽTT sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą ET Ministrų komitetas, atkreipęs dėmesį į septynerius metus nevykdomą, ėmė taikyti sugriežtintos priežiūros mechanizmą.

Atsižvelgiant į išdėstytą ir į tai, kad:

a) LR Konstitucinio Teismo sprendimai bei Seimo rinkimų ir Respublikos Prezidento rinkimų įstatymuose įtvirtintas draudimas asmenims, pašalintiems iš pareigų apkaltos būdu, dalyvauti Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimuose, tapo absoliučiu ir pažeidžiančiu EŽTT 2011-01-06 sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr.1 3-io straipsnio požiūriu yra neproporcingas, o LR Seimas, vykdydamas Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, turi įtvirtinti restitutio in integrum, t. y. atkurti situaciją, buvusią iki minėto EŽTT pripažinto žmogaus teisių pažeidimo;

b) Lietuvos Respublika šiuo klausimu nevykdo ir privalomus JTO ŽTK sprendimus;

c) LR Seimas neskelbia apkaltos, LR VRK leido dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose Daliai Grybauskaitei, kuri 2009 m. ir 2014 m. pretendentės į kandidatus dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose pateikė VRK žinomai melagingus duomenis, kurie vieni kitus paneigia – dėl jos narystės LKP ar TSKP, dėl jos buvimo JAV ir darbo TSRS ambasadoje JAV 1991 m. ar 1992 m., taip pat dėl oficialaus Rusijos Federacijos patvirtinimo, kad ši informacija apie Dalią Grybauskaitę sudaro Rusijos Federacijos saugomą informaciją, kurią ši valstybė, Lietuvos pripažinta pagrindine grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui, negali pateikti tretiesiems asmenims, o taip pat ši informacija ir šiuo metu sudaro Rusijos Federacijos valstybės paslaptį, kurią ši valstybė negali atskleisti tretiesiems asmenis;

d) dėl vieno atskiro atvejo (EŽTT sprendimo) įgyvendinimo LR Konstitucijos keitimas yra prieštaraujantis pagrindiniam Konstitucijos reikalavimui – jos stabilumo užtikrinimui;

darytina išvada, kad Lietuvos Respublika atvirai ir viešai neigia tarptautinę teisę, taiko dvigubus standartus skirtingiems Respublikos Prezidentams. Tokia padėtis diskredituoja Lietuvos Respubliką ir jos tarptautinius įsipareigojimus, sudaro grėsmę būsimų Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų teisėtumui dėl tarptautinių mūsų valstybės įsipareigojimų sąmoningų ir šiurkščių pažeidimų.

Todėl įstatymų projektų autoriai, siekdami LR Konstitucijos preambulėje įtvirtintos atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atsakingo valdymo, konstitucinio teisinės valstybės principo; Konstitucijos 18 straipsnyje, 138 straipsnio 3 dalyje išreikšto tautos pasitikėjimo Konvencija, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu ir Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu ir nepaneigta galimybe tam tikrus klausimus tiesiogiai reguliuoti Konvencija, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu ir Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu, taip pat siekdami, kad būtų sustabdytas Lietuvos valstybės diskreditavimas ir Lietuvos valstybė nesulauktų dėl to tarptautinių sankcijų, taip pat siekdami užtikrinti būsimų Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų teisėtumą, teikia šias įstatymo pataisas.

Šiomis LR Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo ir LR Seimo rinkimų įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti absoliutaus draudimo apkaltos būdu nuo pareigų nušalintiems asmenims dalyvauti LR Respublikos Prezidento ir LR Seimo rinkimuose, o šią aplinkybę reglamentuoti šiais įstatymais, nustatant tokį reguliavimą, kuris šiuose įstatymuose taikomas asmenims, slapta bendradarbiavusiems su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, t.y. privalomą šios informacijos pateikimą VRK, nustatant prievolę VRK šią informaciją viešai skelbti atitinkamo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

Įstatymo projektą parengė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila ir buvęs Seimo narys Audrius Nakas.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

LR Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi ir LR Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi.

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Siūlomas naujas teisinis reguliavimas leistų neatidėliotinai įgyvendinti nurodytus EŽTT ir JTO ŽTK sprendimus, pašalintų 2012-09-05 LR Konstitucinio Teismo nutarimo byloje Nr.8-2012 prieštaravimą LR Konstitucijai, kurioje nenumatytas teisinis reguliavimas, draudžiantis asmeniui, apkaltos būdu nušalintam nuo pareigų, kurias vykdant prisiekiama Lietuvos Respublikai, dalyvauti Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimuose. Tokiu būdu LR Seimas, vykdydamas Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, atkurtų situaciją, buvusią iki minėto EŽTT pripažinto žmogaus teisių pažeidimo;

5. Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus įstatymo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Įstatymas turės didelę teigiamą įtaką kriminogeninei situacijai, nes neigiamas viešas ilgametis valstybės pavyzdys nevykdyti teismo sprendimo skatina nusikalstamumą, rodo pavyzdį ir asmenims nevykdyti teismo sprendimų. Tai ne tik diskredituoja valstybę, bet ir griauna ją, griauna pasitikėjimą valstybe ir skatina emigraciją.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Įstatymas turės teigiamą įtaką investuotojų apsaugos indeksui ir verslo plėtrai Lietuvoje, nes patvirtins, kad Lietuvos valstybė gerbia ir vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus. Priešingu atveju, investuotojai manys, kad negalima pasitikėti Lietuvos valdžia ir teismų sprendimais. Ginčai teismuose vykdant verslą, yra sudėtinė verslo pasitikėjimo Lietuvos valstybe dalis.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus įstatymo projektą, savo dokumentus atitinkamai turės koreguoti VRK.

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

10. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms, yra suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

Įstatymui įgyvendinti reikės atitinkamų VRK sprendimų.

12. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas

Įstatymui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės. Įstatymas padės išvengti ir didelių dėl EŽTT ir JTO ŽTK sprendimų nevykdymo gręsiančių Lietuvos valstybei sankcijų, kurios gali būti ir piniginės.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Įstatymo projekto rengimo metu vertinimų, rekomendacijų ir išvadų nebuvo gauta.

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc: „Respublikos Prezidentas“, „Seimas“, „Lietuva“.

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

————————————————————————————————

 

FOTO komentaras (paryškinta) – maketuoti dvi nuotraukas – Z. Vaišvila ir R. Paksas

  

Signataras Zigmas VAIŠVILA: „Jei taikant dvigubus standartus, prezidentui Rolandui Paksui buvo surengta apkalta, o prezidentei Daliai Grybauskaitei už kur kas rimtesnius pažeidimus nebuvo, tai dabar tegul sprendžia rinkėjai, tenusprendžia Tauta, kuri ir priėmė LR Konstituciją, o ne devyni, niekieno nerinkti Konstitucinio Teismo teisėjai!..“  

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));