Zigmantas Šėgžda. Teisėjas R.Adamonis melavo, suklastojo dokumentą, darė žmogui spaudimą, atėmė jam teisę gintis, vertė advokatą pažeisti etiką.

Zigmantas Šėgžda. Teisėjas R.Adamonis melavo, suklastojo dokumentą, darė žmogui spaudimą, atėmė jam teisę gintis, vertė advokatą pažeisti etiką.

 

 

Teisminės valdžios koridoriuose besiranganti mafija įsiuto nejuokais. Kovojantis už realią teismų pertvarką vilnietis žmogaus teisių aktyvistas Zigmantas Šėgžda  atvėrė teisminės valdžios pūlinį. Viešai paskelbtas šachas ir matas po teismus besiblaškantiems KGB šacher-macheriams. Nenupirkta žiniasklaida prognozuoja Teisėjų tarybos pirmininko Algimanto Valantino netikėtą karjeros galą. Amerikos ir Lietuvos internetiniuose portaluose A.Valantino favoritas teisėjas Rinaldas Adamonis nuožmiai kritikuojamas už viešai demonstruojamą agresyvaus žąsino ir aistringo svingerio reputaciją.  Įspūdis toks, kad teisėjas savo konkliudentiniais veiksmais rodo, kad tarnauja  Kremliaus interesams. O tai jau gali būti vertinama kaip užmaskuota agresija prieš mūsų valstybės konstitucinę santvarką.

 

Dabar KGB mafiją purto agonija dėl Youtube TV paskelbto skandalingo reportažo „Kas per velniava su tais teismais, Algimantai Valantinai, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininke?!“ Reporterio kritikos smaigalyje – KGB papulkininkio sūnus, Vilniaus regiono teisėjas R.Adamonis ir jo patronai, tiesiogiai suinteresuoti aktyvisto Z.Šegždos egzekucija jam iškeltoje politiškai motyvuotoje baudžiamojoje byloje. Tai – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas A.Valantinas bei Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė J.Bagdonienė.

 

Iškilus į viešumą klausimui apie aktyvisto Z.Šėgždos gynėjo-advokato M.Paukštės nusišalinimą nuo bylos, 2019-01-09 dieną teisėjas R.Adamonis  bandė melagingai įteigti gynėjui, kad pagal BPK teisės normas gynėjui draudžiama nusišalinti ir pasitraukti iš bylos. Tądien teisėjas spaudė aktyvistą savo iniciatyva atsisakyti gynėjo vadovaujantis BPK 52 str. teisės norma. R.Adamonis darė neteisėtą poveikį žmogui, kad šis veiktų priešingai savo interesui ir teisei gintis teisme pasinaudojant advokato teisine pagalba. Gera žinia ta, kad teisėjo manipuliacijoms ir precedento neturinčiam spaudimui aktyvistas nepasidavė.

 

2019-01-25 dieną gynėjas M.Paukštė pareiškė teismui pasitraukiantis iš Z.Šėgždai iškeltos politinės bylos: „Šiuo atveju aš naudojuosi advokatų etikos kodeksu, kuris man neleidžia ginti asmens, su kuriuo gynybos pozicija skiriasi, skiriasi supratimas apie gynybą, apie procesą. Taip pat buvau asmeniškai įžeidinėjamas. Šioje situacijoje aš nematau kitos galimybės, kaip nusišalinti nuo šitos bylos nagrinėjimo. Ir aš šito asmens ginti visa apimtimi negaliu, nes kaip ir minėjau, skiriasi pozicijos. Antra, jisai nejaučia man pagarbos ir mane asmeniškai įžeidinėja. Šioje situacijoje aš prašau teismo priimti mano nusišalinimą. Kaip suprantu, problema didžiausia šitoje vietoje iš pono Šėgždos, kad jisai nenori atsisakyti gynėjo, nes jis nori turėti kitą gynėją. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad, kadangi mane parenka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, o skiria teismas, tai aš atvykau šiandien būtent dėl to, kad teismas nepasakė, kad aš galiu išeiti iš šios salės. Todėl aš prašau priimti mano nusišalinimą ir pakeisti gynėją ponui Šėgždai (…) Iš viso to, ką jis pasakė, aš supratau, kad jam gynėjo reikia, bet reikia kito gynėjo. Mes kitaip suprantam, kas vyksta. Todėl aš tikrai nesakysiu baigiamosios kalbos. Aš… aš negaliu pažeisti advokato etikos, nes visiškai per paskutinius susitikimus mūsų pozicijos apskritai išsiskyrė. Taip pat gavau gavau elektroninius laiškus, kuriuose buvo išdėstyta Šėgždos pozicija. Šioje situacijoje aš tikrai negaliu jo ginti ir sakyti baigiamosios kalbos.“

         

Kaip supratau iš advokato žodžių, jis atvyko į teismą iš anksto žinodamas, kad negins  aktyvisto. Jis čia atvyko ne žmogaus ginti, bet „būtent dėl to, kad teismas nepasakė, kad advokatas gali išeiti iš šios salės.“ 2019-01-25 dieną po teismo posėdžio pertraukos teisėjas  R,Adamonis perskaitė priimtą teismo nutartį. Nutartyje teisėjas visiškai nenagrinėjo gynėjo M.Paukštės aukščiau išdėstyto prašymo. Tačiau teismo nutartyje teisėjas išnagrinėjo Z.Šėgždos pareiškimą … kurio pastarasis teismui nepateikė(!). Teisėjo manymu, jis esą „išnagrinėjo Z.Šėgždos žodinį pareiškimą dėl nepasitikėjimo jo interesus ginančio gynėjo-advokato M.Paukštės atstovavimu byloje.“

 

Labai apmaudu, kad teismo nutartis yra iš esmės ydinga. Pirma. BPK teisės normos nereglamentuoja nepasitikėjimo advokatu klausimo. Antra. Nepasitikėti galima žmogumi, bet ne atstovavimu. Teisėjas, gi, nelogiškai suformulavo, kad neva aktyvistas pareiškė nepasitikėjimą atstovavimu. Iš to neaišku, ką teisėjas sprendė 2019-01-25 dienos nutartimi. Trečia. Nutartyje nepaminėta nė žodžio apie tai, kad advokatas prašė priimti jo nusišalinimą ir pakeisti gynėją  aktyvistui. Baudžiamosios teisės požiūriu tokia teismo nutartis vertintina kaip dokumento klastojimas. Ketvirta. Teisėjas pasinaudojo proga nepagrįstai apkaltino aktyvistą piktybiniu bylos vilkinimu, piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Teisėjas čia vėl suklydo, kadangi BPK nereglamentuoja piktnaudžiavimo teise klausimo. Penkta. Teisėjas nutartyje vartoja sąvoką  „teisminis tardymas“, kuri vėlgi neegzistuoja procesinės teisės normose.

 

Tęskime mintį apie sausio 25-osios įvykius. Kad visiems būtų baisiau, teisėjas prevenciškai  pagrasino aktyvistui iškviesiantis policijos pareigūnus. Iš karto po to, kai teismo nutartimi atmetė nebūtą ir nežinia kokį Z.Šegždos  pareiškimą, teisėjas R.Adamonis įsakė nuo bylos nusišalinusiam(!) advokatui M.Paukštei sakyti baigiamąją kalbą. Pastarasis teisėjo elgesys vertinamas kaip piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Advokatas buvo jėga verčiamas sakyti baigiamąją kalbą, kas reikštų charakiri advokato licenzijai. M.Paukštė pareiškime teismui išaiškino, kad negali pažeisti advokato etikos. Žmogaus teisių aktyvistas, matydamas, kad advokatas pakluso teisėjo valiai ir atsistojo sakyti baigiamąją kalbą, neišlaikė įtampos. Jam pasidarė bloga. Greitosios medicinos pagalbos automobiliu žmogus buvo pristatytas į Ukmergės ligoninės priėmimo skyrių teikti skubiąją medicinos pagalbą.

 

Labai netikėta įvykių atomazga: žmogaus teisių gynėjas, rizikuodamas savo  gyvybe ir sveikata, apgynė jį teisme ginti atsisakiusio gynėjo-advokato interesus!

 

Teksto autorė publikacijoje neturi tikslo reikšti nepagarbą jokiam konkrečiam teisėjui ar teismui, siekia tobulinti teismų darbą, dėsto nuomonę apie tai, kad teisėjas R.Adamonis susikompromitavo, savo elgesiu pakirto pasitikėjimą teismais.

 

Ugnė Kryžiutė

 

Šaltinis:

 

Kas per velniava su tais teismais, Algimantai Valantinai, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininke?!

https://www.youtube.com/watch?v=ORFk3flQbFQ&feature=youtu.be

https://youtu.be/ORFk3flQbFQ

Facebook komentarai
});}(jQuery));