Zigmantas Šegžda. „Ar teismų sistemos atamanui atrodo natūralu, kad teisėjas Rinaldas Adamonis galėjo priimti tokį milžinišką kyšį“?

Zigmantas Šegžda. „Ar teismų sistemos atamanui atrodo natūralu, kad teisėjas Rinaldas Adamonis galėjo priimti tokį milžinišką kyšį“?

 

Atsidūręs teismų korupcijos mėsmalėje Lietuvos apeliacinio teismo ir Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas, manau, vis dar nesupranta, kad korupcijos problema teismuose egzistuoja. Jis teigia: „noriu patikinti, kad teismuose dirba, kol neįrodyta kitaip, tik sąžiningi ir teisingi teisėjai.“ Nenupirkta spauda kritikuoja, kad A.Valantinas ne itin suvokia, kas vyksta jo prižiūrimuose teismuose. Arba apsimeta šlanga.

 

2019-ųjų sausio 2 d. žmogaus teisių aktyvistas Zigmantas Šegžda padavė Teisėjų tarybai skundą, jį pavadinęs  „Dėl teisėjo Rinaldo Adamonio keliamų grėsmių valstybės nacionaliniam saugumui“. Žmogus, atlikdamas konstitucinę pareigą,  teisminei valdžiai pranešė, kad protingo stebėtojo požiūriu Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas R.Adamonis sąmoningai to siekdamas pelnė užkietėjusio kvailio vardą, sumušė visus kvailumo rekordus po to, kai 2018-11-27 buvo paskelbta skandalinga  publikacija JAV internetiniame portale „Bičiulystė“ su antrašte „Teisminė valdžia tarp šiapus ir anapus: nelabasis, žąsinas Gagonas ir mafija.“ Nesuprantu, kodėl Teisėjų taryba liko visiškai abejinga aktyvisto įspėjimui, kad teisėjo R.Adamonio elgesys yra itin naudingas  Kremliui.

 

Belieka tik apgailestauti, kad iš pažiūros teisminės valdžios galva A.Valantinas elgiasi, švelniai tariant, kontrastingai – nedaro nič nieko dėl itin keisto R.Adamonio elgesio, pats iki šiol nustėręs tyli it stabo ištiktas. Išaiškinu, kad sąvoka „stabas“ neturi nieko bendra su teismų sistemos „stabilumu“. Kontrastas tarp A.Valantino patikinimo – „teismuose dirba teisingi teisėjai“ ir jo toleravimo (nereagavimo), kad propaguojantis žąsino įvaizdį užkietėjęs kvailys, vargu bau, ar turi gebėjimą būti teisingas.

 

2018-ųjų gruodžio 11 d. Ukmergėje teismo posėdžio salėje 9.44 val. Z.Šegžda teisėjo R.Adamonio paklausė, ar vis dar vyksta posėdžio pertrauka.  Teisėjas atsakė teigiamai. Tuomet  aktyvistas, priėjęs prie pakabinto valstybės herbo, juoko forma pasakė: „Aš tai manyčiau, kad ant sienos turėtų būti pakabintas ne šitas, bet žąsinas. Ir apačioje būtų užrašyta „Gagonas“. Čia – Ukmergės simbolis kabo (ranka rodo į herbą). Toks ilgas riestas kaklas. Pššš… Šnypščiantis žąsinas. Visiem būtų linksmiau. Susirinkom, gi, linksmintis. Ko, gi, mes čia susirinkom? Į pramogą! Va, Jurgelevičienė (Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė, – autoriaus pastaba) susimokėjo už pramogą ir dabar mes linksminamės. Pateikė sąskaitas. Viskas oficialiai. Banko pervedimu. Litai keičiami į eurus ir pervedami. Cha-cha-cha! Sėdi persiutus, iškreiptu veidu! Ištįsęs veidas!“

 

Iš teisėjo R.Adamonio neverbalinės kalbos buvo matyti, kad teisėjas dėl herbo neprieštaravo, jam toks pasiūlymas patiko. Teisėjas, deja, nesuprato įkliuvęs į jam užmestą tinklą. Šioje situacijoje teisėjo neveikimas atskleidė, kad jis neišlaikė pilietiškumo ir lojalumo valstybei testo. Tuo R.Adamonis galėjo pažeisti Teisėjų etikos kodekso 7 straipsnyje įtvirtintą lojalumo ir pagarbos valstybei principą.

 

Turiu duomenų, pagrindžiančių išvadą, kad ir kita Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėja – Rūta Kazlauskienė galėjo neišlaikyti ištikimybės valstybei testo. Yra pagrindas vertinimui, kad tuo teisėja pažeidė Teisėjų etikos kodekso 9 straipsnyje nustatytą nepriklausomumo principą, įpareigojantį teisėjusginti teisėjų ir teismų nepriklausomumo įvaizdį visuomenėje. Tuojau paaiškinsiu.

 

2019-01-02 teismo posėdžio metu (civilinę bylą nagrinėja teisėja Rūta Kazlauskienė)  ieškovas Z.Šegžda pareiškė: „Jau yra užsakymas mane nuteisti. Aš manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis yra korumpuotas! (…) Aš manau, kad jisai yra korumpuotas! (…) KGB sūnus, jisai dirba prieš Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką! (…) Aš manau, kad jis yra korumpuotas! Aš žinau, kad būsiu nuteistas.“ Po valandos teismo posėdžio metu ieškovas pateikė dar vieną vertinimą: „Mano nuomone, korumpuotas teisėjas Rinaldas Adamonis (…) Mano giliu įsitikinimu, jisai priėmęs tokį milžinišką kyšį, kad jisai nenumušamas – trys metai mane terorizuoja! (…) Mano nuomone, teisėjas Rinaldas Adamonis mane terorizuoja! (…) Mano nuomone jis yra korumpuotas! (…) Jisai yra priėmęs kyšį!“

 

Itin nemaloniai nustebino, kad  teisėja Rūta Kazlauskienė, girdėdama  šokiruojančius pareiškimus apie teisėją R.Adamonį, į juos atsakė mirtina tyla. Šį teisėjos elgesį galima vertinti taip, kad teisėja, nenutraukdama ieškovo kalbos apie su byla nesusijusį teisėją, savo konkliudentiniais veiksmais parodė sutinkanti su nuomone ir mananti, kad tai yra normalu, jog jos kolega teisėjas yra galimai korumpuotas – įtariamas „priėmęs tokį milžinišką kyšį“.

 

Apie pastarąjį incidentą 2019-01-21 buvo raštiškai informuota ir Vilniaus apygardos teismo pirmininkė ir Teisėjų tarybos narė Loreta Braždienė. 2019-02-11 d.  Vilniaus apygardos teismo atsakyme Nr.TR-144 adresuotame aktyvistui Z.Šegždai teisėja L.Braždienė paaiškino  taip: „Pareiškime nurodote, kad 2019-01-02 vykusio posėdžio metu išsakėte samprotavimus apie teisėją R.Adamonį, kurie buvo visiškai nesusiję su nagrinėjama byla. Pažymėtina, kad teisėja Rūta Kazlauskienė, kaip teismo posėdžio pirmininkė, visą teismo posėdį drausmino ieškovą, stengėsi, kad teismo posėdis vyktų dalykiškai ir kryptingai (ir tikrai – teisėjos reikalavimu „drausminimo tikslu“ civilinėje byloje (!) šalia Zigmanto Šegždos visada budi pastatyti iki dantų ginkluoti du Šalčininkų policijos komisariato pareigūnai, – autoriaus pastaba). Pareiškėjui išaiškintina, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio nuostatomis, šalys savo procesinėmis teisėmis turi naudotis sąžiningai (policijos dalyvavimas įrodo, kad teisėja taip ir elgiasi, – autoriaus pastaba). Minimu atveju akivaizdu, kad ieškovas, suprasdamas, kad jo pasisakymai dėl teisėjo yra visiškai nesusiję su teisėjos R.Kazlauskienės nagrinėjama byla, dėl visiškai nesuprantamų priežasčių sąmoningai tai pakartojo kelis kartus.“

 

Noriu paaiškinti, kad ieškovas teisėjai R.Kazlauskienei „sąmoningai pakartojo kelis kartus“ įžvelgęs, kad jos kolega teisėjas korumpuotas. Nežinau, ką tuo metu išgirdo ir suprato R.Kazlauskienė. Labai gaila, kad  aktyvisto nedviprasmišką įspėjimą apie korupciją teisme bei teisėjos R.Kazlauskienės elgesį, nesuderinamą su  Teisėjų etikos kodekso 9 straipsniu,  Vilniaus apygardos teismo pirmininkė interpretavo vien tik kaip „pasisakymus visiškai nesusijusius su teisėjos R.Kazlauskienės nagrinėjama byla.“

 

Po korupcijos teismuose paviešinimo Teisėjų tarybos pirmininkas A.Valantinas turbūt  buvo teisus komentuodamas: „Galiu pasakyti, kad teisėjai pasimetę, šokiruoti.“ Tačiau ir iki korupcijos skandalo protingas stebėtojas galėjo matyti, kad teisėjai „dėl visiškai nesuprantamų priežasčių“ kartais būna „pasimetę, šokiruoti.“  Šiandien iš generalinės prokuratūros veiksmų matyti, kad jau greitai, labai greitai išmuš valanda, kai visa mafija,  šantažuojanti, bauginanti ir prievartaujanti ištisą sąžiningai dirbančių teisėjų bendruomenę, bus susemta ir atsidurs teisiamųjų suole.

 

Publikacijoje pareikšta nuomonė skirta tobulinti  teisminės valdžios veiklą, kritikuoti teisėjų netinkamą elgesį ir nesiekia įžeisti ar pareikšti nepagarbą teisingumą vykdančiam konkrečiam teisėjui ar teismui.Lietuvių kalbos žodynas paaiškina, kad žodis atamanas – (tiurkų kalba ata – tėvas + man – didybę reiškianti priesaga)  yra kazokų kariuomenės ir atskirų dalinių vadas, turėjęs karinę ir administracinę valdžią, pradžioje renkamas, o vėliau skiriamas Rusijos caro.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));