Vyriausybė ketina per tris mėnesius ištaškyti penkis milijardus skolintų eurų

KoronaVirusą Valdo Finansų Ministras

2020 m. kovo 17 d.

FINANSŲ MINISTRO Viliaus Šapokos TEIGIMU, manoma, kad virusas bus SuVALDYTAS pirmąjį šių metų pusmetį.

Seimas skubos tvarka antradienį (šiandien) priėmė svarstyti Vyriausybės siūlymą padidinti Vyriausybės grynojo pasiskolinimo limitą nuo 904 mln. eurų iki 5,4 mlrd. eurų.

Džiaukimos, kad InVestuotojai InVestuoja į KoronaViruso Valdymą!

Linksminkimos! Linksminkimos,
Pakol jauni esma,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenės’ma,
Kada savo žilą galvą
Jau žemyn nulenks’ma,
Ir eidami pasirėmę,
Grabui vietą rinks’ma..

Siaudžia, graudžia paukštužėliai
Gražiai čiulbėdami;
Taip linksminkimos, jaunėliai,
Dainas dainuodami.
Dabar mūsų aukso dienos,
Kaklo nieks negraužia;
Daug nerūpi, pakol vienas,
Ir vargai nespaudžia.

Prieš mus visa čion pasaulė,
Atverta ant svieto:
Kur nukaks’ma, ten atras’ma
Mes dėl savęs vietą.
Kožnas vienas mumis myli,
Ant rankų nešioja,
Kiti kvietkas ir gražybes
Mums po kojų kloja…

O jei padoriai gyvens’ma,
Kaip liep’ mūsų stonas,
Mylės mumis ponas Dievas
Ir kunig’s klebonas.
Tad – linksminkimos! Linksminkimos,
Pakol jauni esma,
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenės’ma,

http://dainutekstai.lt/r727/linksminkimos.html

 

 

Parašė: Eugenijus Paliokas ties 16:00

 

http://paliokas.blogspot.com/

 

Redakcijos komentaras – tai nepakartojama galimybė Skvernelio vyriausybei, nes daugiau istorijoje niekada neatsiras galimybė per tris mėnesius ištaškyti penkis milijardus skolintų eurų ir taip „investuoti į korona viruso suvaldymą”.

Ar tai reiškia, kad Skvernelis mokės atlyginimus visiems, kurie nedirba?

Kokiomis palūkanomis skolins garbūs mačiuliai ir visokie svedbankai ir sebai su nausėdomis?

 

 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/16/news/n-maciulis-lietuva-turi-galimybe-pasiskolinti-uz-neigiamas-palukanas-14044835/

 

Kur jūs matėte banką, kuriam reikia gražinti mažiau, negu jis „paskolino”? 

Kas mokės skolas su palūkanomis?

 Kodėl seimelyje nekilo šių klausimų – ar jiems visai stogas nuvažiavo?

Facebook komentarai
});}(jQuery));