skip to Main Content

Artūras Skardžius : „Didieji „teisybės ieškotojai“ konservatoriai taip skuba drabstytis purvais, kad net nesusivokia, kur ir kokius skundus reiktų siųsti. Kaip buvęs NSGK pirminikas, A.Anušauskas tikrai turėtų būti labiau nuovokus, kokia komisiją ką gali tirti.

Bet jam tai turbūt nesvarbu, nes pagrindinis tikslas juk rėkti į kairę ir dešinę, kokie kiti blogi?

Nieko, po truputį paaiškės visa tiesa, ir pasimatys, kad pastarąsias dvi savaites pūsta istorija tėra tuščias burbulas“.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nepradėjo tyrimo dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus elgesio. Gauto pranešimo kopiją, kuriame skundžiama politiko veikla, VTEK nusiųs Seimo Etikos ir procedūrų komisijai (SEPK) bei Seimo Antikorupcijos komisijai. Atsiųstame pranešime Seimo nariai Arvydas Anušauskas ir Agnė Bilotaitė prašė įvertinti, ar A.Skardžius nepateko į interesų konflikto situaciją. Esą, turėdamas privatų interesą, A.Skardžius Seime aktyviai dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant su elektros energija bei atsinaujinančiais ištekliais susijusius teisės aktus. Pranešėjai rėmėsi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, jog A.Skardžius Šilutės rajone nuomoja verslininkams sklypą, kuriame įrengtas vėjo jėgainių parkas, ir už tai kasmet gauna dešimtis tūkstančių eurų, rašoma pranešime spaudai. Atkreiptinas dėmesys, jog teisės aktai nesuteikia VTEK teisės vertinti Seimo narių elgesį, susijusį su galimais interesų konfliktais. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato išimtį, jog pareigą nusišalinti įtvirtinančios šio teisės akto nuostatos (11 straipsnis) Seimo nariams taikomos tiek, kiek viešųjų interesų viršenybės neužtikrina Seimo narių veiklą reglamentuojantys įstatymai. Seimo nario prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti reglamentuoja Seimo statutas (18 straipsnis). Jis numato, jog, eidamas pareigas, kiekvienas Seimo narys privalo vengti interesų konflikto ir nesielgti taip, kad visuomenei kiltų abejonių apie tokio konflikto egzistavimą. O su sprendžiamu klausimu susijusį privatų interesą turintis Seimo narys prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio svarstymo ir balsavimo. Statutas taip pat numato, jog SEPK prižiūri, kaip laikomasi Statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Gavusi pareiškimą, kad kuris nors Seimo narys savo veikloje nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Seimo Statuto reikalavimų, SEPK turi teisę atlikti šio Seimo nario veiklos tyrimą.

 

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/vtek-neprades-tyrimo-del-arturo-skardziaus-elgesio/245962

© Lietuvos žinios

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));