Vilniaus Forumo antikonstitucininkai

Vilniaus Forumo antikonstitucininkai

 

Prieš rinkimus suaktyvėja politinis gyvenimas. Taip atsitiko ir prieš 2016-10-09 rinkimus į Seimą.  Nieko neatsitiks, jeigu tą pačią temą panagrinėsime ir prieš artėjančius 2020 rinkimus, nes jau praktiškai tas pats antikonstituciškai įvyksta jau prieš visus 7 Seimo rinkimus. Lietuvoje visą laiką vyksta antikonstituciniai Seimo rinkimai, daroma nelegitimi, neteisėta Lietuvos valdžia. Čia nėra kokie nors tušti žodžiai, nes Seimo nariai ir net patys SIGNATARAI su LTSR-LR AT pirmininko V.Landsbergio 1992-07-09 parašu, niekaip negali, o tiksliau principialiai ir tyčiniai NENORI suprasti LR 1992-10-25 Konstitucijos 55 straipsnyje įtvirtintos lygios ir tiesioginės Seimo narių rinkimų teisės. Nenori, nes revanšistinės Lietuvos valstybei jėgos rinkimuose prarastų PRIVILEGIJAS.

 

Tai tos lygios rinkimų teisės turinį civilizuotai ir labai aiškiai, nedviprasmiškai aiškiai, dar 2015 metais išaiškino LR Konstitucinis Teismas [1]  labai paprastu vienu sakiniu, kuris privalomas visiems politikams, visoms partijos, visiems prezidentams ir visiems Seimo nariams ir net pačiam LR Konstituciniam Teismui:

 

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”.

 

Ir nieko čia nepaprasto LR KT neišaiškino, o tik tai, kas civilizuotame pasaulyje jau seniai yra žinoma ir elementaru. Vienas rinkėjas turi tik vieną balsą. Tiesiog sveiko proto požiūriu visi rinkėjai ir visi kandidatai į Seimą privalo būti renkami vienodai, be privilegijų. Tačiau signatarus ir V.Landsbergį ir Seimo narius seniai seniai sveikas protas apleido. Kaip ne keista, kad sveikas protas apleido ir LR Konstitucinio Teismo teisėjus, nes jie tame pačiame nutarime [1] sugebėjo „pamiršti“ savo pačių išaiškinimą ir realizavo tik apatinę išaiškinamojo lygios rinkimų teisės turinio dalį apie lygias vienmandates apygardas. Dar labiau, LR KT nesugebėjo paaiškinti, kaip lygios rinkimų apygardos gali būti lygios daugiamandatei apygardai.  Analizė parodo, kad šiai konstitucinei aferai buvo gerai pasiruošta, kad niekas ilgą laiką tos aferos nepastebėtų.

 

Taigi LR Konstitucinio Teismo nutarime [1] yra įgyvendinta tik apatinė šio išaiškinimo dalis, lyg LR KT teisėjai nesugebėtų suprasti ką patys parašė. LR KT teisėjai jau privalo suprasti ir supranta, kad jie patys yra paskirti nelegitimaus Seimo. Tai ir turime, kad patys LR KT teisėjai pamiršta, kad civilizuoti rinkimai privalo vykti pagal lygią rinkimų teisę, o ne vien pagal lygias rinkimų apygardas. Tai čia suprantama, kad LR Konstitucinis Teismas gavęs analizei Seimo rinkimų įstatymą privalėjo jį išanalizuoti taip, kad po LR KT nutarimo visas LR Seimo rinkimų įstatymas privalėjo būti pataisytas taip, kad nebūtų antikonstituciniu. Tačiau LR KT teisėjai to nepadarė ir taip sulaužė savo priesaikas Konstitucijai ir Lietuvos valstybei. Praktiškai pasidarė konstituciniais nusikaltėliais, kuriuos nuo apkaltos saugo LR Seimas, kaip ir pats būdamas antikonstitucinės sudėties. Tokiu būdu yra įvykdytas REVANŠAS prieš Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĘ sugriaunant jos teisinius demokratinius pagrindus. Trumpai jie veikia kaip antikonstitucininkai, penktoji kolona, hibridiniai stribai.

 

O tai taip pat reiškia, kad šis LR KT išaiškinimas privalomas ir Vilniaus Forumui, reiškiančiam savo nuomonę, nuostatas [2, 5] apie 2016 m. Seimo rinkimus.  Vietoj to, Vilniaus Forumas išsireiškia tik bendromis frazėmis, kaip antai: „ …Lietuva yra demokratiška ir nepriklausoma tik ta prasme, kad čia niekas nepriklauso nuo jos piliečių.“, „….demokratinės santvarkos deklaravimas toli gražu nereiškia, kad ta santvarka demokratiška turinio prasme.“, „….Tenka pripažinti, kad kol kas nei vieni rinkimai jokių reikšmingų pokyčių neatnešė.“,  „...Tokiu keliu ėjome tuos porą dešimtmečių ir, panašu, kad nėra jokių prielaidų manyti, jog artėjantys rinkimai bus kažkokie kitokie.“, „Rinkimai gali tapti prasmingi kaip priemonė tokių piliečių būriui gausinti žadinant jų tautinę ir valstybinę sąmonę ir ugdant sąmoningo ir atsakingo balsavimo įgūdžius.“, „…. Vilniaus Forumo iniciatoriai užsimena, kad artėjant rinkimams bus paruoštas ir plačiai paskleistas Rinkėjo vadovas,…”, “Vienu iš svarbiausių atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos bruožų turėjo būti politiškai brandi daugiapartinė demokratija bei ją praktiškai leidžiantys įgyvendinti laisvi, sąžiningi ir konkurenciniai rinkimai.“, „Dalyvaudamos rinkimų spektakliuose jos aptarnauja esamą politinį režimą, nes kuria ir palaiko jam reikalingą demokratinio legitimumo įvaizdį.“, „Artėjantys 2016 m. Seimo rinkimai patys savaime neatneš jokių permainų. Tai lemia Lietuvoje įtvirtinta fasadinė demokratija ir ją aptarnaujanti nedemokratinė rinkimų sistema.“.

 

Na ir taip toliau ir taip toliau. Ir niekaip Vilniaus Forumo nuostatose nesurandame jiems privalomos konstitucinės lygios rinkimų teisės nuostatos, kuri tuo laiku jau buvo išaiškinta taip, kad net paskutinis kvailys be jokio mokslo gali suprasti: „vienas rinkėjas – vienas balsas“ ir lygios vienmandatės apygardos.

 

Nors Vilniaus Forumas ir pabrėžė „Lietuvoje įtvirtinta fasadinė demokratija ir ją aptarnaujanti nedemokratinė rinkimų sistema. Taigi nieko konkretaus nepasakė. Nepasakė priežasties, kodėl turime nedemokratinę rinkimų sistemą. Tai yra Vilniaus Forumus, nors net profesoriaus Vytauto Radžvilo vadovaujamas, veikė taip kaip reikia tai nedemokratinei rinkimų sistemai – TYLĖTI apie tai, kad toji nedemokratinė rinkimų sistema yra ANTIKONSTITUCINĖ ir dėl to yra formuojama nelegitimi, neteisėta LR Seimo sudėtis. Tai tikras Vilniaus Forumo antikonstitucininkų moralinis, politinis ir teisinis BANKROTAS. Jie pagal faktą veikia kaip penktoji kolona, hibridiniai stribai.

 

Jeigu jau Vilniaus Forumas tegul gal ir nekreipia dėmesio į Valstybės teisinius demokratinius pagrindus kalbėdami apie rinkimus apibendrintomis frazėmis, tačiau privalėjo skaityti spaudą, apie tai domėtis, studijuoti ir tik po to reikštis. Tarp kitų autorių buvo 2016-04-13 suformuluota 2016-10-09 vyksiančių rinkimų esmė [3], kad tai “Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi”.  

 

Privalėjo pasidomėti ir LR Konstitucinio Teismo tyliąja rezistencija Konstitucijai [4]. Po to sekė kreipimasis į partijas [6], demonstruojančias panieką Konstitucijai ir teisiniams demokratiniams Lietuvos valstybės pagrindams. Partijos kurios eina į valdžią antikonstituciškai yra viso labo nusikaltėlių gaujos, be teisės vadintis politinėmis partijomis. GAUJOS. JE Dalia Grybauskaitė taip pat sudalyvavo ir yra konstituciškai atsakinga, kad 2016-10-09 Seimo rinkimai vyko antikonstituciškai [7]. Tiesiog prezidentė Dalia Grybauskaitė tapo konstitucine Valstybės nusikaltėle. O dabar privilegijomis apdovanota. Tai įmanoma tik esant antikonstitucinei valdžiai.

 

O dabar jau atsakomybė pradeda formuotis ir naujam LR Prezidentui Gitanui Nausėdai. Neturėtų apsimesti, kad nieko negirdėjo, nieko nežino, nes šiuo atveju nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tai fundamentalus Valstybei klausimas – valdžios legitimumas.

 

Galimai Vilniaus Forumas prifarširuotas tokių inteligentų, kurie nemato, negirdi, nesupranta ir vykdo antikonstitucininkų, penktos kolonos, hibridinių stribų funkcijas, nes negalėjo nepastebėti [8] 2016-09-11 „ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“ Tiesiog negalėjo, jeigu kiek nors domisi kas rašoma spaudoje. Suprantama, kad LR Seimo nariai irgi „nepastebėjo“, nors kiekvienam iš jų jau elektroniniu paštu buvo apie tai informuota apie 11 kartų kiekvienam. O tai ir įrodo, kad Seimo nariai su visu savo sąmoningumu kovoja su Konstitucija, kuriai prisiekė ir kuria antidemokratinę, antiteisinę valstybę iš pačių jos pagrindu. Kitaip kaip penktąją kolona, hibridiniais stribais jų įvertinti kažin ar pavyktų?

 

Kartu reikia pastebėti, kad be kitų tokių Seimo rinkimų savybių, kurios išdėstytos, kad ir 2017-03-11 straipsnyje „Okupuota nepriklausomybė“ [9] reikia pastebėti, kad jie vos ne kaip du vandens labai yra panašūs į sovietinę komunistinę- kgbistinę „rinkimų“ sitstemą. Kaip? Ogi taip. Sovietinėje rinkimų sistemoje kandidatus parinkdavo komunist- kgbist organizacijos ir „rinkėjams“ belikdavo tik balsavimo, bet ne rinkimų, procedūra.

 

 Tai ir dabar į sąrašus patenka tik tie, kurie jau yra „nuolankiai nuleidę“ galvelės ir pasirengę tarnauti. Kitaip į sąrašus nepateksi. O jeigu ir pateksi, tai kai „prasikalsi“ su savo nuomonę, tai kitą kartą į sąrašą nebūsi įtrauktas. Toks protingas yra ir Gabrielius Landsbergis. Kai jis „grįžinėjo“ iš Europarlamento, tai iš karto pareikalavo, kad sąraše būtų pirmas. Labai lengva suprasti, kai sąraše esi pirmas, tai vos ne 100 procentų jau ir Seime sėdi. Tai parodo, kad ir G.Landsbergis yra prieš demokratiją, prieš teisę, kad tik neteisėtai, antikonstituciškai būti Seime. Jokių kitokių Seime ir nėra, visi vieningai, viena rikiuote niekina LR Konstituciją, kuriai prisiekė. Revanšistai negali atsisakyti tokios privilegijos sudarinėti palankius sau sąrašus.

 

Maskvos įvykiai

 

Tai taip atsitiko, kad dabar galima per internetą stebėti kas darosi Rusijoje, Maskvoje (2019-07-27, 2019-08-03) ir kituose RF miestuose. Parodomasis rinkimų cirkas vyksta į Maskvos dūmą.

Kandidatai, kurių nenumatė kremlinė valdžia, yra pašalinami iš rinkimų pačiu grubiausiu būdu. Surinkti parašai yra panaikinami kažkokiais vidaus reikalų ministerijos rašybos „ekspertais“, kai net tie parašai dokumentaliai ir viešais video įrašais patvirtinami pačių pasirašiusiųjų ir net kartais notariškai patvirtinti. Joks parašas netinkamas, jeigu netinkamas kandidatas į Maskvos dūmą. Taip iš anksto yra nufiltruojami netinkami kandidatai į Maskvos dūmą. Tuo būdu yra grubiai pažeidžiama RF Konstituciją, o jeigu kas dar nori su tuo taikiai nesutikti, tai užlaužiamos rankos, duodama lazdų, pasodinama ir iškeliamos baudžiamosios bylos. Tuo tarpu kalta yra valdžia, kuri sulaužo Konstituciją ir atima Konstitucijoje įtvirtintas piliečių teises. Nekaltieji paverčiami kaltais, nes kaltieji naudoja jėgą. Visiškai panašiais metodais, kaip Lietuvos valdžia banditiškai veikė pagrobdama Deimantę iš jos gimtų namų sunaikinimui. O žmonės yra tampomi po teismus, kai kaltieji džiaugiasi paaukštinimais pareigose.

 

Rinkėjo vadovas

 

Ir kas tai per daiktas tas rinkėjo vadovas mokantis „rinkėją“ už ką balsuoti? Vienintelis rinkėjo vadovas turėtų skelbti, kad visos partijos į Seimo rinkimus eina antikonstituciškai, todėl jos iš esmės yra iš pagrindų visiškai vienodos. Todėl nėra jokio didelio skirtumo už ką balsuoti, nes rinkimų tai nėra, yra tik balsavimo procedūra. Taip kaip sovietiniais laikais. Reikia balsuoti tik už tuos, kuriuos kažkas jau parinko ir surikiavo į antikonstitucinius partinius sąrašus. Todėl rinkėjo vadovas iš esmės yra APGAULĖ. Agituok už kokį nori sąrašą, vis tiek į Seimą pateks ANTIKONSTITUCININKAI, nes jie eina į Seimą pagal antikonstitucinį 1992-07-09 signatarų priimtą ir V.Landsbergio pasirašytą Seimo rinkimų įstatymą. Taip pasilikęs okupantas paėmė revanšą prieš Lietuvos nepriklausomybę, neteisėtai užgrobė valdžią, turtus ir informacijos priemones. Dabar Seime yra tik 5 save išsikėlę vienmandatininkai, o visi likusieji sąrašiniai dalyvaujantys tuose pačiuose rinkimuose du kartus.

 

Dvi pilietybės

 

Vilniaus Forumas taip pat taip pasisako dviejų pilietybių klausimu [2]:

• Lietuvos Respublikos pilietybė turi būti suvokiama kaip asmens įsipareigojimas valstybei, o bet kokios formos įsipareigojimai užsienio šalims (įskaitant dvigubą pilietybę) leistini tik išimtiniais atvejais;“

 

Ką gi čia demonstruoja Vilniaus Forumas? Demonstruoja, kad jiems galutinai yra nusispjauti į LR konstituciją. O tai reiškia, kad Vilniaus Forumas, kaip antikonstitucininkai, kuria Valstybę be teisinių pagrindų.

 

Paaiškinu Vilniaus Forumui apie dvi pilietybes pagal LR Konstitucijos 12-ą straipsnį. 12-o straipsnio 1-ma dalis „LR pilietybė įgyjama gimstant….“ garantuoja, kad pačiu aukščiausiu teisiniu lygių įtvirtinta teisė negali būt atimta prie jokių aplinkybių, nes niekas neturi aukštesnės juridinės galios, nei Konstitucija, kuriai yra prisiekiama.

 

Paaiškinu Vilniaus Forumui, kas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis, kuri sako „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus niekas negali būti Lietuvos ir kitos valstybės piliečiu“. Šis sakinys LR Konstitucinio Teismo yra išaiškintas taip: „Įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“ Ir tai LR KT paaiškino ir pabrėžė, kad tai įstatymo leidėjui, Seimui yra PRIVALOMA, nes tai Konstitucijos imperatyvas. Niekas, kas prisiekė Konstitucijai, šio imperatyvo pažeisti neturi teisės. Ir tai yra labai protinga, sąžininga ir teisinga. Ar gali pajėgti Vilniaus Forumo antikonstitucininkai suprasti, kad „ atskirais atvejais ….kartu gali būti…..“ ir tai yra konstitucinis imperatyvas?. Kaip rodo jų nuostata „išimtinais atvejais“, jie nesugeba suprasti kas yra parašyta Konstitucijoje, todėl ir ragina veikti prieš LR Konstituciją. Taigi visiškai yra aišku, kad Vilniaus Forumas yra antikonstitucininkų buveinė, penktoji kolona, hibridiniai stribai. Vilniaus forumas seka LR KT antikonstitucininkų rekomendacijos ir tai kas „kartu gali būti“ padaro „išimtinais atvejais“, ar kaip LR KT pirmininkas Dainius Žalimas  sako: „niekas negali būti“. Antikonstitucinis Seimas šį konstitucinį nusikaltėlį nenori pašalinti iš pareigų apkaltos proceso tvarka, nes pats yra pilnas antikonstitucinių nusikaltėlių. Vieni kitus dengia. Konstitucinės normos negali būti taikomos „išimtinais atvejais“, nes kitaip pažeistų visų lygybės prieš įstatymą principą. Tie, kurie nori detaliau pastudijuoti šį klausimą, prašau skaityti 2017-08-28 straipsnį „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“ [10]. Jei kas dar giliau norėtų pastudijuoti, pateiksiu papildomą literatūros sąrašą, pavyzdžiui [11].

 

Išvada: Vilniaus Forumas ilgalaikiai veikia prieš LR Konstituciją, prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir todėl tikslingai gali būti vadintini antikonstitucininkais, penktąja kolona, hibridiniais stribais.

Taip pat nėra jokių požymių, kad LR Seimas 2020 metų rinkimuose būtų renkamas pagal lygią rinkimų teisę. Valstybės griovimas tęsiamas. Hibridiniai stribai triumfuoja.

 

Literatūra:

 

 1. 2015-10-20 LR Konstitucinio Teismo Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI” II skirsnio  6 ir 7 dalys (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content)
 2. 2016-06-06 straipsnis “Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vilniaus-forumo-nuostatos-del-2016-m.-lietuvos-respublikos-seimo-rinkimu).
 3. 2016-04-13 straipsnis “Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi(http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi).

 1. 2016-06-06 straipsnis “Viešas kreipimasis į LR Konstitucino Teismo teisėjus(http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-lr-konstitucino-teismo-teisejus).
 2. 2019-08-05 straipsnis “Vilniaus Forumo nuostatos dėl 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų” (http://biciulyste.com/be-kategorijos/vilniaus-forumo-nuostatos-del-2016-m-lietuvos-respublikos-seimo-rinkimu/).
 3. 6. 2016-06-10 straipsnis “Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-partijas-ir-seima88771/).
 4. 7. 2016-06-14 straipsnis “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).
 5. 8. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo

  (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/) 

 1. 9. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 2. 10. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
 3. 2018-05-01 straipsnis “Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/

http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-08-08

Facebook komentarai
});}(jQuery));