VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJAS G.DZEDULIONIS AUKOJA KARJERĄ DĖL N.PUTEIKIO?

naglis-puteikis-74263408

naglis-puteikis-74263408

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJAS G.DZEDULIONIS AUKOJA KARJERĄ DĖL N.PUTEIKIO?

 

naglis puteikis 74263408

LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI

 

Privati kaltintoja (apeliantė) Kristina Sulikienė

 

ATSKIRASIS SKUNDAS DĖL VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJO GINTARO DZEDULIONIO 2017 11 27 NUTARTIES BYLOJE NR. 1-70-365/2017 (KURI KOL KAS NEĮTEIKTA)

 

2017 11 29

 

Teisėjas Gintaras Dzedulionis 2017 11 13 nutartimi nutraukė bylą Nr. 1-70-365/2017, nurodęs, jog jis tariamai išnaudojo visas galimybes patraukti Seimo narį Naglį Puteikį baudžiamojon atsakomybėn. Nutraukdamas bylą pritaikė įstatymą įsigaliojusį 2017 10 26 atbuline data – padarė teisės taikymo ir aiškinimo klaidą.

 

Teisėjas Dzedulionis, veikdamas per savo sekretorę, ir kartu su ja, 2017 11 13 nutartį išsiuntė savo rankomis registruotąja pašto siunta, skirta procesiniams dokumentams įteikti, su raudonomis žymomis „teismo procesiniai dokumentai“ „įteikdamas adresatui atplėškite“, kurią iš Vilniaus išsiuntė 2017 11 14, o Kauno 10 pašte ji gauta 2017 11 15, o įteikta dar kitą dieną – tai 2017 11 16.

 

Kristina Sulikiene nuotrauka.

 

Kitokio įteikimo būdo Lietuvos Respublikos baudžiamasis procesas nenumato, prie EPP sistemos baudžiamosios bylos nėra prijungtos, todėl labai nustebau 2017 11 27 pasiskambinusi į baudžiamųjų bylų skyrių išgirdusi, jog yra priimta nutartis dėl to, jog neva mano 2017 11 22 surašytas ir registruotąja pašto siunta išsiųstas iš to paties Rokų pašto (Kauno 10) neva praleido terminą, todėl atsisakyta priimti apeliacinį skundą. Taip pat man buvo pakomentuota,jog sistemoje parašyta, jog neva ši nutartis jau išsiųsta, praėjus 2 dienoms nuo šių įvykių, mano pašte niekas nėra gauta, todėl akivaizdu, jog teisėjas šį kartą iš viso pasirinkęs poziciją man net nesiųsti nutarties – kad netyčia neapskųsčiau. Tai yra netgi ne procesinis piktnaudžiavimas – o veika, artima nusikalstamai, todėl skundo pabaigoje prašau priimti atskirąją nutartį ir perduoti Gintaro Dzedulionio baudžiamosios atsakomybės klausimą generalinei prokuratūrai.

 

Teisėjas kaip man pakomentavo per telefoną baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja teisės klausimams, nurodęs, jog jis yra įteikęs man minėtą 2017 11 13 nutartį iš karto tą pačią priėmimo dieną, tačiau net jeigu teisėjas surado kažkokią EPP sistemą, apie kurią aš nieko nežinau, nes man rodo tik civilines ir baudžiamąsias bylas mano EPP paskyroje – tai kaip numato LR BPK 8-1 str. 10. „10. Procesinio dokumento įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena.“ – čia tuo atveju, jeigu teisėjas galvoja, jog yra sukūręs EPP baudžiamosioms byloms, jau toks jo traktavimas neatitinka baudžiamojo proceso kodekso.

 

Be to, aš niekada nesu davusi sutikimo šios bylos vesti elektronine forma, jeigu kažkas pasikeitė ir buvo sukurtas EPP baudžiamosioms byloms – nors dar kartą primenu, esu šios sistemos vartotoja, nes vedu keletą civilinių bylų, ir šioje sistemoje nėra EPP sistemos baudžiamosioms byloms, todėl iš viso nesuvokiama, kaip teisėjas susigalvojo įteikimo būdą ir dar tą pačią dieną, kai jis rašytinio proceso tvarka priėmė nutartį.

 

LR BPK 8-1 str. parašyta, jog elektroninis dokumentas turi būti pasirašytas saugiu parašu – taigi, ir gaunantysis turi būti tos pačios sistemos dalyvis, jis turi matyti sertifikatus, o aš nedirbu teisme, ir aš negaliu matyti teisėjo sertifikatų, be to, ši byla nėra elektroninė, ir jai LR BPK 8-1 str. netaikomas.“ 2. Elektroninėje byloje saugomi baudžiamojo proceso metu sudaryti ar gauti elektroniniai procesiniai dokumentai. Elektroniniai procesiniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.“ Kur aš galėjau pasižiūrėti tiek tokį dokumentą, tiek jo saugų elektroninį parašą- jeigu EPP tokios galimybės nesuteikia? Čia yra teisėjo fantazavimas, bylos klastojimas, siekiant geram draugui Nagliui Puteikiui naudos, kito paaiškinimo nėra.

 

Todėl teisėjas Gintaras Dzedulionis akivaizdžiai susipainiojęs nutarties surašymo dieną sutapatina su jos įteikimu, tačiau jis pamiršta vieną dalyką, jog galimas nutarties įteikimas jos surašymo dieną – bet tokiu atveju, kai apie teismo posėdį yra pranešta, ir nutartis paskelbiama garsiai ir byloje dalyvaujantiems asmenims, aišku, tuoj pat po posėdžio tos nutartys būna ir įteikiamos pasirašytinai.

 

Čia gi visiškai nėra analogiška situacija, apie posėdį Gintaras Dzedulionis iš viso nepranešė.

 

Taip pat atsisakydamas priimti skundą, kuris surašytas ir išsiųstas praėjus vos 6 dienos po jo įteikimo, jis irgi nepranešė, o dabar gi savo nutarties man netgi nesiunčia – nors kaip pakomentavo skyriaus patarėja, sistemoje yra parašyta, jog jis ne tik surašęs, bet neva ir išsiuntęs nutartį.

 

Apgailėtina ir pasibaisėtina yra tai, jog teisėjas net nežino, jog jo nutartis nėra neskundžiama, nes visos nutartys, kuriomis trukdomas procesas, yra skundžiamosios – tai žino pirmo kurso teisės specialybės studentas. Ribotas kiekis neskundžiamų nutarčių yra išvardyta LR BPK 439 str. 2 dalyje, ir tokios nutartys, kur teisėjas suklastodamas savo nutartį ir bylą, nutaria nepriimti laiku surašytos ir įteikto apeliacinio skundo, piktnaudžiaudamas teise – nepatenka į tų ribotų ratą, nes ir pirmo kurso studentas žino, jog neskundžiamos nutartys yra dėl perdavimo nagrinėti bylą teisiamajam posėdžiui, dėl nušalinimo, tačiau kai teisėjas iš viso pažeisdamas teisę į apeliaciją, melagingu pagrindu ir iškraipydamas visus faktus, net nepriima skundo, – tokia nutartis aišku kad yra skundžiama, kad tokio įsivaizdinusio ir nebaudžiamo teisėjo veiksmus peržiūrėtų aukštesnės instancijos teismas.

 

Tai, jog Gintaras Dzedulionis palankus Nagliui Puteikiui ir netgi su juo pažįstamas, matėsi procesu metu, visų pirma, kai teisėjas iš viso atsisakė priimti apylinkės teismo persiųstą mano skundą, nurodęs kažkokius melagingus argumentus, jog neva aš nesu šmeižiama, kai vadinama „apsišvietusio KGB agento dukra“, o šmeižiamas mano tėvas, kurio net vardas neminimas tekste.

 

Vėliau teisėjas demonstravo palankumą mano įtariamam ir kaltinamam šmeižikui, kai šiam nepasirodžius iš viso teismo posėdyje ir nenurodžius priežasties, teisėjas per savo sekretorę skambino į Seimą, ir prašė paaiškinti, kodėl jis neatvyko. Tai nederamas elgesys teisėjui, nes teisėjas turi ir elgtis kaip teisėjas, ir be to, telefoninis paaiškinimas dėl nedalyvavimo posėdyje nėra procesinis, tuo labiau, jog N. Puteikis pats kalbėti telefonu kategoriškai atsisakė, nes labai užsiėmęs – Seime dirba.

 

Visa tai rodo, jog jeigu mano šis skundas pateks Dzedulioniui į rankas, jis vėl jo, pažeisdamas LR BPK 440 str. 2 d.  nepersiųs į Lietuvos apeliacinį teismą, nes jis, būdamas teisės profesionalas, sugalvojo, jog nutartys, kuriose meluojama, iš viso neskundžiamos – nors tokia nutartis, kur nutariama nepriimti skundo, nepatenka į LR BPK 439 str. 2 d. išvardintųjų nutarčių siaurą ratą.

 

Gintaro Dzedulionio 2017 11 27 nutartis nesuvokiama dar ir dėl to, jog jis niekur nemini įteikimo būdo ir datų – tarsi to laiško, kurio kopiją pridedu, nė nebūtų, tarsi nebūtų į teismą keliavusi įteikimo žyma. Apie ją nė žodžio. Juk aš priimdama procesinius dokumentus, pasirašiau ant įteikimo žymos, kuri turėjo būti įsegama į bylą, kuri yra popierinė, ši byla nėra elektroninė, kaip įsivaizduoja Gintaras Dzedulionis, galimai skaitinėdamas kažkokias pataisas kodekse, kurios šiai bylai negalioja. Paskutinis posėdis šioje byloje vyko šių metų balandžio mėnesį, ir tuo metu nebuvo iš viso jokių kalbų apie elektronines bylas, be to, aš kreipiausi popieriniu būdu, ir aš nesuprantu, iš kur Dzedulionis prisigalvoja kažkokią elektroninę erdvę, kurioje, pakartoju – nėra jokios informacijos apie šią bylą, aš daug kartų peržiūrėjau, vien EPP paslaugos pavadinimas „teismo proceso  peržiūra civilinėse ir administracinėse bylose“ rodo, jog EPP veikia tik šiose bylose, ir ne kitose.

 

Tą patį man patvirtino ir teismo patarėja, kad nėra sukurta jokios elektroninės sistemos baudžiamosioms byloms, yra tik kažkokia informacinė sistema ikiteisminiams tyrimams, prie kurių piliečiai neprieina, jog skirtos prokuratūrai.

 

Todėl akivaizdu, jog suinteresuotas bylos baigtimi ir geras Naglio Puteikio draugas teisėjas Gintaras Dzedulionis tiesiog pamiršo nusišalinti nuo bylos, kurioje prašoma iškelti bylą jo draugui, todėl nuo šio mano skundo priėmimo klausimo prašome nušalinti šį nesąžiningą teisėją, nes jis „pamirš“ išsiųsti šį skundą, nes pagal jo galimai Sapnų ir šešėlių kodeksą, nutartys, kai teisėjas meluoja – iš viso neskundžiamos, o aš nebaigiau Sapnų ir šešėlių instituto, ir nemoku suvokti tokių fantazuojančių teisėjų smegenų vingių, vadovaujuosi Baudžiamojo proceso kodeksu, kuriame aiškiai nurodyta įteikimo tvarka, ir ji buvo įgyvendinta, ir terminai aiškūs – apskundimo terminas lapkričio 23 diena, ir aš to termino nepraleidau, nutartis nebuvo viešai paskelbiama, kad įteikimas būtų viešojo paskelbimo būdu, be to, baudžiamosiose bylose toks įteikimas viešojo paskelbimo būdu nenumatytas. LR BPK 310 str. aiškiai numato, jog nutartys išsiunčiamos per 5 dienas po paskelbimo, ir ne vėliau, todėl tos pačios dienos traktavimas kaip termino skaičiavimo pradžia yra absurdiškas, ir neatitinka kodekso reikalavimų.

 

Todėl remiantis išdėstytu, LR BPK 439-440 str. teismo prašau:

 

Nušalinti Gintarą Dzedulionį nuo šio mano skundo priėmimo klausimo sprendimo, nes „nemo judex in re sua“ – teisėjas nesugebės adekvačiai įvertinti savo pažeidimų, ir bandys toliau juos dangstyti, ir slėpti, remiuosi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių deklaracijos 6 str. ir praktikos formavimu – teise į vieną apeliaciją, šis konkretus teisėjas man tą teisę neigia, draudžia, diskriminuodamas dėl to, jog jis yra Naglio Puteikio draugas, o aš nesu. Todėl toks teisėjas negali nagrinėti jokio mano skundo, nes nesugeba suvokti kas yra įteikimo terminas, per kurį paduodamas skundas.

Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 11 27 nutartį Nr.1-70-365/2017, kuria atsisakoma priimti 2017 11 22 apeliacinį skundą, (pateiktą nuo įteikimo dienos praėjus 6 dienoms), traktuojant tai kaip „praleistą terminą“ byloje Nr. 1-70-365/2017 kaip absoliučiai nepagrįstą, nes apeliacijos pateikimo terminas yra 7 dienos, o ne 4, kaip melagingai nurodė teisėjas.

Dėl teisėjo Gintaro Dzedulionio sąmoningo bylos klastojimo (2017 11 27 nutartis melaginga, yra klastojimo požymių, nuslepia apie įteikimo procesinius terminus, sukuria situaciją, kurios nėra – kalba apie terminus, kurių nėra net baudžiamojo proceso kodekse) prašome priimti atskirąją nutartį ir kreiptis į generalinę prokuratūrą su pranešimu apie nusikaltimus LR BK 300 str. ir LR BK 228 str. bei iškelti tyrimo versiją, ar nebuvo paimtas kyšis (ir kas jį galėjo duoti?), su tikslu paveikti teisėją, kad jis suklastotų bylą.

PRIDEDAMA:

 

Vilniaus apygardos teismo teismo procesinių dokumentų siuntos 2017 11 14 voko kopija (1 lapai).

Vilniaus apygardos teismo procesinių dokumentų siuntos voko gavimo spaudas Kauno 10-ajame pašte 2017 11 15 (1 lapas)

Teismo sekretorės pasirašytas lydraštis dėl 2017 11 13 nutarties siuntimo.

2017 11 22 pašto siuntos, kuria išsiųstas apeliacinis skundas, čekis.

Privati kaltintoja, apeliante Kristina Sulikienė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));