„VALSTYBININKAI“ (ARBA „KLANAS“)

Christian Nekvedavicius

„VALSTYBININKAI“ (ARBA „KLANAS“)
tai-

Albinas Januška – ex ministro pirmininko Gedimino Kirkilo patarėjas;
• Mečys Laurinkus –ex VSD šefas vėliau ambasadorius Ispanijoje;
• Algirdas Kumža – ex ambasadorius Ukrainoje;
• Petras Vaitiekūnas – ex užsienio reikalų ministras;
• Audrius Siaurusevičius – žurnalistas,buvęs LRT šefas
• Juozas Bernatonis – ex-ambasadorius Estijoje;
• Edminas Bagdonas – ex-ambasadorius Baltarusijoje;
• Valteris Baliukonis – formaliai prezidentūroje atsakingas už užsienio politiką;
• Raimundas Lopata – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorius;
• Raimundas Mieželis – V.Adamkaus ilgametis draugas;
• Mindaugas Ladiga – ex prezidento patarėjas
• Dainius Dabašinskas – generalinio direktoriaus pavaduotojas, VSD Pirmosios (žvalgybos) valdybos viršininkas;
• Simonas Šatūnas – ex prezidento užsienio reikalų grupės patarėjas;
• Darius Jurgelevičius – VSD generalinio direktoriaus pavaduotoju („Mergaitė“);
• Rimandas Stonys– UAB „Dujotekana“ vadovas;
• Živilė Šatūnienė – VSD Trečiosios valdybos viršininko pavaduotoja;
• Lauras Bielinis – patarėjas vidaus politikos klausimais;
• Egidijus Kūris – buvęs LR Konstitucinio teismo pirmininkas; Polikarpovnos paskirtas teisėjas Strasbure, laukiantis kaip voras, su teisingumo ministro ten atsiųsto „teisės referento“ Mykolo Černiausko pagalba, pagaunantis visus iš Lietuvos „atskrendančius vabzdžius“ savo tinkle – pagal Polikarpovnos įsakymą
• Povilas Malakauskas – ex VSD generalinis direktorius;

• VSD pareigūnai:
o Rimantas Martinonis – Pirmosios (žvalgybos) valdybos viršininkas;
o Rytis Muraška – jo pavaduotojas;
o Renatas Petkus – Antrosios (kontržvalgybos) valdybos viršininkas;
o Linas Jurgelaitis – Trečiosios (ekonominių valstybės pagrindų) valdybos viršininkas;
o Živilė Šatūnienė – jo pavaduotoja;
o Arūnas Paukštė – , nusižudęs Aštuntosios (kovos su terorizmu) valdybos viršininkas;
o Aidis Mieželis – Devintosios (visuomeniniai ir politiniai procesai) valdybos naujasis viršininkas ;
o Joana Bikulčienė (anksčiau – Byčienė) – , jo pavaduotoja;
o Egidijus Storpirštis – Kauno apygardos skyriaus viršininkas;
o Algirdas Grublys – Klaipėdos apygardos skyriaus viršininkas;
• Laimonas Tallat-Kelpša – URM ministerijos sekretorius;
• Žygimantas Pavilonis – URM ministerijos sekretorius; diplomatas,konservatorius
• Violeta Gaižauskaitė – URM atstovė spaudai;
• Rimantas Šidlauskas – ambasadorius Rusijos Federacijoje;
• Viktoras Baublys – generalinis konsulas Kaliningrado srityje;
• Egidijus Meilūnas – ambasadorius Lenkijoje;
• Sigitas Paulauskas – verslininkas;
• Aidenas Karpus – STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo, be to, kuruojančio ir operatyvinę veiklą;
• Valdas Tutkus – kariuomenės vadas generolas leitenantas;
• Algis Vaičeliūnas – generolas, buvęs A.Januškos pavaduotojas prezidentūroje;
• Kęstutis Lančinskas – generalinio komisaro pavaduotojas,dabar konstruojantis Ukrainos policiją
• Gediminas Kirkilas – buvęs premjeras, Socialdemokratų partijos pirmininkas,šiuo metu politinis lavonas
• Justinas Karosas – Socialdemokratų partijos veikėjas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas;
• Antanas Valionis – buvęs diplomatas,užsienio reikalų ministras,KGB karininkas

Facebook komentarai
});}(jQuery));