Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pribrendo pertvarkai – ji turi vykdyti savo konstitucinę priedermę – tarnauti žmonėms

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pribrendo pertvarkai – ji turi vykdyti savo konstitucinę priedermę – tarnauti žmonėms

 

 

 

Kadangi Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  yra Vyriausybės įpareigota     įpareigota:

 

…….vadovaudamasi Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklėmis, privalo rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją ir jas vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją;

 

 

  ji buvo paprašyta informacijos :

 

 

 

Kiek šalyje yra   daugiabučių namų, kur šilumos punktai yra pastatų savininkų nuosavybė.

 

 

 

Kas jiems išrašo sąskaitas už šilumą- šilumos tiekėjas ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai.

 

 

 

Kokių priemonių imsis Tarnyba, kur šilumos sąskaitas išrašo ne šilumos tiekėjas, kaip tai nustato Šilumos ūkio įstatymas, o daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

 

 

 

   Į tai    buvo gautas  atsakymas, kuriame teigiama:

 

1.kad „Tarnybai žinomi tik tie duomenys, kuriuos jai pateikia šilumos tiekėjai, vykdant šilumos tiekėjų už šilumą pranešimų stebėseną (monitoringą)“,

 

2.kad „Tarnyba nėra teisės aktais įgaliota kaupti mūsų prašomų duomenų“,

 

3.kad „šilumos tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia buitiniam šilumos vartotojui apmokėti sąskaitą už šilumą“.

 

  

 

4.kad  „tarnyba iki šiol nėra gavusi vartotojų skundų ar prašymų dėl to, kad šilumos vartotojams sąskaitas už šilumos energiją teikia ne šilumos tiekėjas, o daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, tačiau, jeigu toks atvejis pasitaikytų, nagrinėtų jį pagal savo kompetenciją“.

 

Tokiu būdu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotoja  Ž. Kazakevičienė patvirtino, kad jai nežinoma, kad pvz. 2015 metų sausio 1  Vilniuje 258 daugiabučiuose namuose sąskaitų šilumos tiekėjas neišrašo  …..

 

O viso šalyje šilumos tiekėjai neišrašo sąskaitų už šilumą ~ 50.000 šilumos vartotojų ……

 

  Buitinių vartotojų sąjungai yra  visiškai nesuprantama tokia, atsiprašant,  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prostracija ar kaip kitaip pavadinus tokią valstybinės įstaigos, kurios konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, poziciją.

 

   Todėl Valstybinei  vartotojų teisių apsaugos tarnybai   buvo persiųsta Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateikta  informaciją (Priedas 1)  ir Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais buvo paprašyta informacijos, ar ji bus vertinama pagal Tarnybos kompetenciją, o jeigu taip, po kiek laiko galima tikėtis rezultatų, jeigu ne tai kodėl.

 

    Į tai direktoriaus pavaduotoja Ž. Kazakevičienė   pakartojo iš esmės tą patį:  tarnyba iki šiol nėra gavusi vartotojų skundų ar prašymų dėl to, kad šilumos vartotojams sąskaitas už šilumos energiją teikia ne šilumos tiekėjas, o daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius, tačiau, jeigu toks atvejis pasitaikytų, nagrinėtų jį pagal savo kompetenciją

 

   Tokiu būdu direktoriaus pavaduotoja įžūliai ignoravo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos informaciją, kad ~50.000 šilumos vartotojų šilumos tiekėjas sąskaitų neišrašo.

 

 Ir kaip gi visa tai pavadinti, jeigu ne itin įžūliu biurokratizmu ?? ???

 

Pažymėtina, kad visa tai vyksta valdžios įstaigoje, kurios nepamainomu vadovu  12 metų yra vienas ir tas pats asmuo ….

 

Todėl ir visiškai vietoje pastebėjimas, kad Valstybinėje  vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tikrai pribrendo laikas pertvarkai – ši valdžios įstaiga turi vykdyti savo konstitucinę priedermę –tarnauti žmonėms.

 

 Šiuo metu Tarnyba yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kuriai daugiau rūpi ne vartotojų teisių, o kalinių apsauga ….

 

 

 

 

 

.

 

 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ANTANAS-ALGIMANTAS MIŠKINIS, NEPRIKLAUSOMA ASOCIACIJA BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGA

Facebook komentarai
});}(jQuery));