„Valstiečių“ ir liberalų valdžia Vievyje – „įsisavina“ ežerų pakrantes už ES pinigus, ir parduoda saviems

Vievio

Vievio

„Valstiečių“ ir liberalų valdžia Vievyje – „įsisavina“ ežerų pakrantes už ES pinigus, ir parduoda saviems

Aurimas Drižius

„Valstiečių“ ir liberalų koalicija Vievyje valdo taip – ten, kur buvo viso miesto mėgstamas paplūdimys su už ES pinigus sutvarkyta aplinka, įrengtais treniruokliais ir nutiestais takais, parduoda saviems žmonėms.

Vievio

Už ES pinigus įrengtas Vievio paplūdimys, labai patogus vietos bendruomenei, jau parduotas vienam vietos veikėjui

 

„Negalėjau patikėti – tas paplūdimys, kur visi žmonės eidavo maudytis, jau parduotas tokiam vietiniam verslininkui, – piktinosi vietos gyventojas Pečkaitis, – 195 metrus palei ežero pakrantę – daugiau nei pusę hektaro žemės sklypo – atidavė tokiam vietiniam veikėjui. O paplūdimį „pastūmė“ į kitą vietą, tokiame užkampyje prie Vievio daugiabučių ir garažų – o toje vietoje į ežerą eina vamzdis, kuriuo teka lietaus kanalizacija, ir visokios šiukšlės. Pasaulis matyt tokių anekdotų nematė – visas nuotekos bėga į ežerą toje vietoje, kur valdžia įrenginėja paplūdimį. Be to, jau kelis kartus buvo paskelbta, kad Vievio ežeras užterštas ir jame maudytis negalima“.

Vievio1

Po lietaus naujajame paplūdimyje išplovė trinkeles, nes nuo centrinės gatvės teka vanduo

 

Pečkaitį dar siutina ir vietos valdžios planas kapines perkelti ant kalnelio. „Tai aukštas kalnas, 7 kilometrai nuo Vievio žvyrkeliu, ir žiemą, jeigu šalta ir slidu, ant to kalno niekas neužlips, – sakė jis, – tiesa, šalia senųjų rusų kapinių yra laisvos žemės, tačiau, aišku, valdžia supranta, kad kapinių ten perkelti negalima, nes ten bizniuką galima padaryti su ta žeme. O kiek aš gyvenu Vievyje jau 45 metus, tai jokio kapinių remonto niekas nedarė, net tvoros nenudažė, per kapines vaikšto net gyvuliai“.

Pranas Pečkaitis kreipėsi į Seimo kontrolierius dėl tokios vietinės Vievio valdžios veiklos. Skundą tyrė toks kontrolierius Raimunas Šukys, buvęs VRM ministras.

„Kad jis būtų bent į vietą asmeniškai atvažiavęs pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo, tai suprasčiau, – pasakojo P.Pečkaitis, – tačiau R.Šukys tik nuvažiavo į Elektrėnus ir ten matyt susitarė, kokias išvadas rašys. Nes ten viena liberalų gauja – tai pačiai partijai priklausė ir R.Šukys – meras ir pavaduotojai liberalai, o vienas pavaduotojas Vėželis – „žaliasis valstietis“. O visa vietinė valdžia taip pat priklauso nuo jų. Nors vietos jaunimas rengė žydį apie Vievio ežerą, rinko įrodymus, kur į ežerą leidžiamos nuotekos, bandė tvarkytis. Tačiau iš esmės visi žmonės labai pasyvūs, priklausomi nuo valdžios“.

Kaip žinia,  Elektrėnų mero pavaduotoją „žaliąjį valstietį“ Vytautą Vėželį (nuotr. apačioje)  „žaliųjų valstiečių“ kandidatą į Seimą Elektrėnų savivaldybėje per praėjusius Seimo rinkimus,  drąsiai galima vadinti save vienu didžiausiu žemgrobių Lietuvoje.

 V Vezelis

Seimo kontrolieriaus pažymoje dar 2003 m. buvo nurodyta, kad Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Vėželis ir jo šeimos nariai – sutuoktinė Danutė Vėželienė ir dukra Jurgita Vėželytė įvairių aferų būdu užvaldė apie 40 hektarų žemės sklypų Elektrėnų ir Trakų rajone. Seimo kontrolierius nurodė, kad visa ši užgrobta žemė turi būti sugražinta valstybei teismo keliu.

 

IV. Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo V.Vėželio ir jo šeimos narių įsigytų žemės sklypų suvestinė (dar 2003-07-31 duomenys)

 

 

Žemės savininkas

įsigytų sklypų skaičius

Plotas (ha)

Indeksuota vertė Lt Pagal Nekilnojamojo

 

 

 

turto registrą)

 

 

 

V.Vėželis

Iš viso: 8

25,21

74 642

 

Tame tarpe iš valstybės – 4

17,66

40 190

D.Vėželienė

Iš viso: 5

10,98

20 167

 

Tame tarpe iš valstybės – 5

10,98

20 167

J. Vėželytė

Iš viso: 2

1,67

10 362

 

Tame tarpe iš valstybės – 1

1,04

6 962

M.Vėželis

Iš viso: 1

1,0

 

Tame tarpe iš valstybės – 1

1,0

Iš viso:

Iš viso: 16

38,86

105 171

 

Tame tarpe iš valstybės – 11

30,68

67 319

 

 

 

 

V. Seimo kontrolierė, apibendrinusi išnagrinėtus dokumentus dėl V.Vėželio ir j< šeimos narių įsigytos žemės konstatuoja:

I. Pilietis Vytautas Vėželis, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjas (Vilniaus apskrities viršininko administracija), privačion nuosavybėn buvo įsigijęs 8 žemės sklypus, kurių bendras plotas 25,21 ha. Indeksuota šių žemės sklypų vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis – 74 642 Lt, tame tarpe 17,66 ha buvo įsigyta iš valstybės.

II. Pilietė Danutė Vėželienė, Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėjo sutuoktinė, privačion nuosavybėn buvo įsigijusi 5 žemės (miško) sklypus, kurių bendras plotas – 10,98 ha.

 

1. Tuo metu, kai vyko žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas (1999-2000 m.) kurių metu V.Vėželiui ir jo šeimos nariams pagal iš kitų piliečių perleistas nuosavybės teise: buvo projektuojami įsigytinos žemės sklypai, V.Vėželis dirbo Pastrėvio kadastro vietovėj projekto autoriumi ir turėjo individualią šiuos darbus atliekančią įmonę. Dėl šios priežasties jam negali būti taikomi tie darbo vertinimo kriterijai, kurie taikomi asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyrius, kurio vedėju nuo įsteigimo dienos dirba V.Vėželis. kaip biudžetinė įstaiga įregistruota 2001-03-20.

2. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-07 nutarimu Nr. 1093 patvirtintą Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarką, kvalifikacinius leidimus gavusieji asmenys (fiziniai ir juridiniai), privalo laikytis žemės reformą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tačiau V.Vėželis, dirbdamas Pastrėvio kadastro vietovės projekto autoriumi, šių reikalavimų nevykdė ir savo sutuoktinei D.Vėželienei Belezų kaime (Pastrėvio kadastro vietovė) suprojektavo 0,95 ha miško sklypą po to, kai buvo patvirtintas šios kadastro vietovės projektas ir jos pavardė negalėjo būti įtraukta į šio projekto pretendentų sąrašą. Darytina prielaida, jog V.Vėželis tokiu būdu projekto dokumentus galimai klastojo. Šį klausimą toliau turėtų nagrinėti teisėtvarkos organai.

3. Septynis žemės sklypus D.Vėželienė ir Vėželis yra įsigiję pagal kitų asmenų jiems perleistas nuosavybės teises. Siekiant asmeninės naudos ir pasipelnymo jų įsigytini žemės plotai, kaip taisyklė, buvo smulkinami į atskirus sklypus rekreacinėse ir ūkiniu-komerciniu požiūriu vertingose vietovėse. Pavyzdžiui, V.Vėželis pagal pretendentų į buvusią V.Pmelio žemėvaldą perleistas jam nuosavybės teises (1,11 ha) įsigijo tris 4,66 ha ploto žemės sklypus prie Elektrėnų miesto ribos, prie automagistralės Kaunas-Vilnius ir vandens telkinių.

4. Projektuojant D.Vėželienei grąžintinos žemės (miško) sklypus 1,64 ha (Ausieniškių kadastro vietovėje) ir 0,78 ha Pastrėvio kadastro vietovėje, ji neteisingai buvo nurodyta kaip 4 eilės pretendentė, pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 

reikalavimus ir kitų pretendentų teises. Nuosavybės teisės jai Pastrėvio kadastro vietovėje, naudojant biudžeto lėšas, atkurtos per du mėnesius nuo išvados jai parengimo, kai praėjus jau 3 metams nuo šio fakto, šioje kadastro vietovėje žemė dar negrąžinta 48 pretendentams (188 ha) natūra ir 129 (859 ha) ekvivalentine natūra.

  

Sukys

Seimo kontrolierius R.Šukys savo atsakyme rašo :

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-05-05 gavo Prano Pečkaičio skundą dėl Elektrėnų savivaldybės netinkamo (nekonkretaus, neišsamaus, Pareiškėjo netenkinančio) atsakymo į jo kreipimusis.

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, rašo:

2.1. „Gavus atsakymą į Seimo kontrolieriaus pateiktus paklausimus Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui p. V. Prusko, konkretaus atsakymo bei išaiškinimo, kuris mane tenkintų, kaip pilietį, nesulaukiau. Man pritrūko aiškumo, nieko neatsakyta apie situacijos sprendimo terminus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo Vievio m., ties Mokyklos g. Nr. 20 namu“;

2.3. „Vievio m. ežero paplūdimys buvo įrengtas 2013 m. už Europos Sąjungos lėšas. […] Miesto gyventojai […] netenka vienintelės vietos patogiai prieiti prie vandens, pasimaudyti […]“;

2.4. „Prie Vilnius-Kaunas magistralės, Kauno gatvėje Nr. 49, 26 metus stovi apleistas […] pastatas“;

2.5. „Stoties gatvėje, buvusios MSV valgyklos pastatas taip pat stovi be langų ir durų“;

2.6. „Vievio miesto stadionas, esantis šalia senųjų kapinių, atrodo kaip po karo“;

2.7. „Problemiškos Vievio m. kapinės“;

2.8. „[…] miesto seniūnas dirba labai prastai, neatlieka savo tiesioginių pareigų“;

2.9. „Miesto gatvės duobėtos, nėra normalių šaligatvių, visur trūksta tvarkos, šeimininko

rankos.“

3. Pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui konkretus prašymas nesuformuluotas.

#

4. Pareiškėjas 2017-05-19 Seimo kontrolierių įstaigai (registracijos Nr. P-1103) pateikė šių raštų (papildomų dokumentų) kopijas:

4.1. VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 2017-03-31 raštą Nr. S-743 dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo kelyje Nr. 221 Vievis- Aukštadvaris, ties Mokyklos g. 20 pastatu, Vievyje, kuriame nurodyta:

„[…] šis klausimas 2014 metais jau buvo nagrinėtas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Pakartotinai situacija buvo išanalizuota ir 2017 metų vasarį (abu atsakymai pridedami). Su atsakymais prašome supažindinti suinteresuotus asmenis“;

4.2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama ir – Kelių direkcija) 2014-09-02 raštą Nr. (10.7)2-4092 dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo kelyje Nr. 221 Vievis-Aukštadvaris, ties Mokyklos g. 20pastatu, Vievyje, kuriame nurodyta:

„Pastebėtina, kad Jūsų prašymas dėl kelio ženklų ir pėsčiųjų perėjos įrengimo taip pat yra tik iš dalies susijęs su saugesnių eismo sąlygų sudarymu. Deja, bet, vien ženklais ir ženklinimu įrengus pėsčiųjų perėją, pėstieji drąsiau įžengia į kelio važiuojamąją dalį ir yra dažniau pertrenkiami pravažiuojančių automobilių. Ši situacija susidaro todėl, kad tokia perėja yra tik informacinio pobūdžio ir nelemia automobilių greičio sumažėjimo. […] Siekiant užtikrinti saugesnes pėsčiųjų eismo sąlygas pėsčiųjų perėjose, jose būtina numatyti fizines greičio mažinimo priemones. Dėl vyraujančios gyvenamosios aplinkos ir eismo sąlygų Vievio mieste galima įrengti trapecijos formos greičio mažinimo kalnelį, kuris iš esmės pagerins pėsčiųjų […] eismo saugumo sąlygas. Jo įrengimas bus įtrauktas į 2015 m. planuojamų įgyvendinti tokių objektų sąrašą“;

4.3. Kelių direkcijos raštą (be datos, registracijos numerio, parašo; Vievio seniūnijoje gautas 2017-02-14) dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo, kuriame nurodyta:

„Vienas iš svarbiausių pėsčiųjų perėjos įrengimo kriterijų yra automobilių ir pėsčiųjų eismo intensyvumas. Šiuo atveju kelio transporto priemonių eismo intensyvumas siekia ne daugiau kaip 100 aut./val., o pėsčiųjų srautas yra epizodiškas ir piko valandomis siekia ne daugiau kaip 35 pėsč./val. […] tokiais atvejais pėsčiųjų perėja nerengiama. […] Jūsų minimoje vietoje įrengtos inžinerinės greitį mažinančios priemonės, kurios sumažina faktinį transporto priemonių greitį, dėl ko susidaro saugios pėsčiųjų kelio kirtimo sąlygos“;

4.4. Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus 2017-01-31 raštą Nr. 13.1-14, kuriuo, siekiant „išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę“, Pareiškėjas 2017-02-09 buvo kviečiamas į apklausą;

4.5. apklausos administracinėje procedūroje 2017-02-22 protokolą, kuriame nurodyta, kad Pareiškėjas atvykęs į apklausą paaiškino, jog prašo:

„1. Įrengti pėsčiųjų perėją Vievio m., ties Mokyklos g. 20 namu, nes toje vietoje vyksta intensyvus eismas […].

2. Pateikti konkrečią ir išsamią informaciją man ir Vievio miesto gyventojams apie Vievio m. paplūdimį […].

3. Imtis priemonių, kad būtų iš esmės išspręstas apleisto pastato, esančio Kauno g. 49, Vievio m., klausimas […].

4. Imtis priemonių, kad būtų iš esmės išspręstas apleisto pastato, esančio Stoties g., Vievio m., […] klausimas […].

5. Imtis priemonių, kad Vievio m. kapinėse būtų įrengti varteliai […].

6. Imtis priemonių, kad būtų sutvarkytas Vievio miesto stadionas prie kapinių […].

7. Rasti vietą Vievio miesto kapinių praplėtimui gyventojams patogioje vietoje šalia esamų kapinių (jei reikia, taikyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras). […] Kurkliškių kaime kapinėms numatyta vieta nėra tinkama, nes ji yra per toli nuo Vievio, nėra normalaus kelio, vietovė pernelyg kalvota, nėra galimybės apsirūpinti vandeniu“;

4.6. Savivaldybės 2017-03-27 raštą Nr. 03.2-10-501 (atsakymą Pareiškėjui), kuriame

nurodyta: *

„Pateikiame atsakymus […]:

1. Įrengti pėsčiųjų perėją Vievio m. ties Mokyklos g. 20 namu, nes toje vietoje vyksta intensyvus eismas, kuris kelia pavojų pėstiesiems, tuo pačiu ir man.

Atsakymas: dėl perėjos Vievio m. ties Mokyklos g. 20 gauti išaiškinimai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir VĮ „Vilniaus regiono keliai“ (pridedama).

2. Vievio m. paplūdimį prie buvusios viešosios pirties pastato (Ar ketinama paplūdimio sklypą perleisti nuosavybės teise šio pastato savininkui? jei ne – kokios paplūdimio perspektyvos šioje vietoje ir kokia numatoma jo plėtra?).

Atsakymas: įvardijama teritorija nėra ir negali būti įteisintas paplūdimys. Pagal parengtą ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 03V-1007 patvirtintą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo planavimo dokumentui, ši teritorijos dalis suplanuota objektui Kranto g. 24 naudoti. Šio planavimo dokumento sprendiniai dar neįgyvendinti.

Kranto g. (šalia buvusio pirties, Kranto g. 24) yra suformuotas 0,4850 ha ploto sklypas, kuris tęsiasi 190 m ežero pakrante. Šis sklypas perduotas Elektrėnų savivaldybei panaudos teise iki 2111 metų.

3. Imtis priemonių, kad būtų iš esmės išspręstos apleisto pastato, esančio Kauno g. 49, Vievio m., klausimas (nugriauti arba sutvarkyti, kad atitiktų nustatytus reikalavimus).

Atsakymas: esamas pastatas turėjo daug savininkų, nuolat buvo perparduodamas, pagal paskirtį daug metų nenaudojamas, yra apleistas, apgriuvęs. 2016 metais pastatas buvo įtrauktas į Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų statinių (patalpų) sąrašą (toliau – Sąrašas). Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 20 d. sprendimu „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2016 metais“ patvirtintas nenaudojamam, apleistam arba neprižiūrimam nekilnojamam turtui mokesčio tarifas – 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Kadangi šio pastato savininkai pasikeitė 2016 metais, vadovaujantis Apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo 6.3 punktu, minėtas pastatas išbrauktas iš Sąrašo. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 str. 6 d. numato, kad statinio naudotojas, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti ir kitų šio įstatymo 29 str. 2 dalyje nurodytų priemonių.

Minėtas pastatas yra užkonservuotas, o teritorija sutvarkyta, nenaudojamas pastatas nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, todėl savivaldybė neturi teisinio pagrindo imtis priemonių, kad pastatas būtų nugriautas ar sutvarkytas kitaip.

Šiuo metu pastatas užkonservuotas, teritorija sutvarkyta, rengiamas pastato rekonstrukcijos projektas.

4. Imtis priemonių, kad būtų iš esmės išspręstas apleisto pastato, esančio Stoties g., Vievio m. (buvęs valgyklos pastatas), klausimas (nugriauti arba sutvarkyti, kad atitiktų nustatytus reikalavimus).

Atsakymas: pastatas įtrauktas į Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų statinių (patalpų) sąrašą […] 2016 metais. Informacija apie apleistą pastatą perduota Valstybinei mokesčių inspekcijai.

5. Imtis priemonių, kad Vievio m. kapinėse būtų įrengti varteliai, kad būtų galima uždaryti kapines, kad nesilankytų laukiniai žvėrys, kad būtų sutvarkyta ir nudažyta tvora, kad laiku būtų išvežamos šiukšlės.

Atsakymas: 2017 m. įtraukta į planus remontuoti Vievio kapinių tvorą ir įrengti vartelius, kur jų trūksta. Šiukšles išveža UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.

6. Imtis priemonių, kad būtų sutvarkytas Vievio stadionas prie kapinių. Atkreipiu dėmesį į tai, kad jame yra išversti medžiai ir padaryta betvarkė.

Atsakymas: stadionas Lakštingalų g. su jam priskirtu žemės sklypu iki 2033 m. perduotas neatlygintinai naudotis VšĮ Vievio sporto ir sveikatingumo aikštynui. Ši įstaiga ketina teikti paraišką skirti paramą stadionui sutvarkyti pagal INTERREG V-Lietuvos-Lenkijos programą.

7. Rasti vietą Vievio miesto kapinių praplėtimui gyventojams patogioje vietoje šalia esamų kapinių (jei reikia, taikyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras). Atkreipiu dėmesį į tai, kad Kurkliškių kaime kapinėms numatyta vieta nėra tinkama, nes ji yra toli nuo Vievio, nėra normalaus kelio, vietovė pernelyg kalvota, nėra galimybės apsirūpinti vandeniu).

Atsakymas: esamos Vievio m. kapinės parengus teritorijų planavimo dokumentus maksimaliai praplėstos. Planuoti gretimas teritorijas, imti žemę visuomenės poreikiams dėl 

privalomo planavimo dokumentų (bendrojo plano) keitimo, sanitarinės apsaugos zonos nustatymo, kitų faktinių aplinkybių iš esmės neįgyvendinamas darbas. Naujosios kapinės suplanuotos remiantis neginčijama teritorijų planavimo, visuomenės sveikatos, aplinkosaugos ir kitų specialistų ilgamete patirtimi, todėl teiginiai dėl prasto privažiavimo, kalvoto reljefo, vandens aprūpinimo galimybių ir siūlymai keisti visą naujų kapinių įrengimo koncepciją nepagrįsti“;

4.7. Savivaldybės 2017-03-20 raštą Nr. 03.2-10-473 dėl pėsčiųjų perėjos, kuriuo VĮ „Vilniaus regiono keliai“ persiųstas apklausos administracinėje procedūroje 2017-02-22 protokolas ir paprašyta pagal kompetenciją išnagrinėti protokolo 1 punktą (dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo).

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės

5. Pareiškėjo netenkino Savivaldybės pateiktas atsakymas į jo kreipimąsi dėl:

5.1. pėsčiųjų perėjos įrengimo Mokyklos g. 20, Vievio m;

5.2. paplūdimio prie Vievio mieste esančio ežero;

5.3. galimai apleistų pastatų, kurie yra Kauno g. 49 ir Stoties g., Vievyje;

5.4. Vievio m. stadiono ir kapinių;

5.5. galimai duobėtų vietinės reikšmės kelių bei nesutvarkytų šaligatvių (žr. šios pažymos 2 punktą).

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius tirdamas šį skundą 2017-05-12 raštu Nr. 4D-2017/2-641/3D-1406 kreipėsi į Savivaldybę prašydamas pateikti informaciją (ir tai patvirtinančius dokumentus).

Savivaldybė 2017-06-19 raštu Nr. 03.2-13-887 (Seimo kontrolierių įstaigoje raštas gautas 2017-06-20, registracijos Nr. 1D-2168) pateikė informaciją ir dokumentus, susijusius su skundo esme.

Savivaldybė informavo, kad:

„5.1. Elektrėnų savivaldybės administracijoje buvo nagrinėjamas Prano Pečkaičio skundas (prašymas), kurį jis 2017-01-19 pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai […]. Skundo turinys buvo neaiškus, todėl, siekiant išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes […], Pranas Pečkaitis Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus 2017-01-31 raštu Nr. 13.1-14 buvo kviečiamas atvykti j apklausą, kuri turėjo įvykti 2017-02-09 9.00 vai. 117 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai. Kadangi Pranas Pečkaitis neatvyko į apklausą, nepranešė apie neatvykimą, neprašė suderinti kito apklausos laiko, administracinė procedūra buvo nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi. Apie tai buvo raštu informuotas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius ir Pranas Pečkaitis. Gavęs pranešimą apie nutrauktą administracinę procedūrą, Pranas Pečkaitis 2017-02-22 atvyko į apklausą ir patikslino klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes.

Paprašytas patikslinti savo skundo reikalavimus Pranas Pečkaitis paaiškino, kad prašo:

1) Įrengti pėsčiųjų perėją Vievio m. ties Mokyklos g. 20 namu […].

2) Pateikti konkrečią ir išsamią informaciją jam ir Vievio miesto gyventojams apie Vievio m. paplūdimį prie buvusios viešosios pirties pastato […].

3) Imtis priemonių, kad būtų iš esmės išspręstas apleisto pastato, esančio Kaimo g. 49, Vievio m., klausimas […].

4) Imtis priemonių, kad būtų iš esmės išspręstas apleisto pastato, esančio Stoties g. Vievio m. (buvęs valgyklos pastatas), klausimas […].

5) Imtis priemonių, kad Vievio m. kapinėse būtų įrengti varteliai, kad nesilankytų laukimai žvėrys, kad būtų sutvarkyta ir nudažyta tvora, kad laiku būtų išvežamos šiukšlės.

6) Imtis priemonių, kad būtų sutvarkytas Vievio miesto stadionas prie kapinių. […].

7) Rasti vietą Vievio miesto kapinėms praplėsti gyventojams patogioje vietoje šalia esamų kapinių (jei reikia, taikyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras). Atkreipė dėmesį į tai, kad Kurkliškių kaime kapinėms numatyta vieta nėra tinkama, nes ji yra per toli nuo Vievio, nėra normalaus kelio, vietovė pernelyg kalvota, nėra galimybės apsirūpinti vandeniu.

Apie duobėtas gatves ir blogus šaligatvius Pranas Pečkaitis informacijos nepateikė. Vadovaujantis gero administravimo principu buvo toliau nagrinėtas Prano Pečkaičio skundas pagal pridedamą apklausos administracinėje procedūroje protokolą.

Dėl Prano Pečkaičio iškeltų klausimų jam buvo atsakyta pridedamais raštais.

5.2. Dėl rašto 2.4 punkto: pastatas, esantis Kauno g. 49, Vievio m., yra nedailus, tačiau nėra pavojingos statinio deformacijos ir griūties grėsmės, statinio būklė nekelia pavojaus statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir nėra būtina imtis priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti, kaip tai yra apibrėžta Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 360 str. (statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas), todėl savivaldybė neturi pagrindo imtis atitinkamų priemonių pagal ANK. Apie kitas priemones, kurių yra imamasi sprendžiant Prano Pečkaičio iškeltas problemas, detaliau aptariama pridedamoje dokumentacijoje.“

7. Savivaldybė pateikė šių dokumentų kopijas:

7.1. Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus 2017-02-22 raštą Nr. 13.1-17;

7.2. apklausos administracinėje procedūroje protokolą;

7.3. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2017-03-20 raštą Nr. 03.2-10-473;

7.4. Elektrėnų savivaldybės administracijos 2017-03-27 raštą Nr. 03,2-10-501;

7.5. VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 2017-03-31 raštą Nr. S-743;

7.6. Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijos (toliau vadinama ir- Vievio seniūnija) 2017-06-16 tarnybinį pranešimą Nr. 30R2-224, kuriame nurodyta:

,,a) „Pėsčiųjų perėjos įrenginio Mokyklos g. 20. Vievio m.“:

2014-07-30 Vievio seniūnija raštu Nr. 30R2-242 kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie susisiekimo ministerijos ir gavo atsakymą 2014-09-02 Nr. (10.7)2-4092, kad bus įrengti tik greitį mažinantys kalneliai. Jie šiuo metu yra įrengti. 2017-01-27 Vievio seniūnija pakartotinai raštu Nr. 30R2-27 kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją, kad būtų įrengta pėsčiųjų perėja kelyje Nr. 221 Vievis-Aukštadvaris (Mokyklos g 20). Lietuvos automobilių kelių direkcija […] atsiuntė atsakymą, kad „…pėsčiųjų perėjos keliuose įrengiamos vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus patvirtintomis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis PPOT 16 (toliau – taisyklės). Vienas iš svarbiausių pėsčiųjų perėjos įrengimo kriterijų yra automobilių ir pėsčiųjų eismo intensyvumas. Šiuo atveju kelio transporto priemonių eismo intensyvumas sudaro ne daugiau kaip 100 aut/val., o pėsčiųjų srautas yra epizodinis ir piko valandomis siekia ne daugiau kaip 35 pėsč./val. […], tokiais atvejais pėsčiųjų perėja neįrengiama“;

b) „Paplūdimys prie Vievio mieste esančio ežero“:

Vievio miesto Kranto g. prie Vievio ežero paplūdimys įrengtas ir sutvarkytas. Prie jo sutvarkymo prisidėjo pramogų ir sporto klubas „Vievio žiedas“, vykdęs LEADER-10-Elektrėnai- 01-006 projektą 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu. Gyventojai ir miesto svečiai patenkinti įrengtu paplūdimiu. Vievio seniūnija prižiūri paplūdimį ne tik prie Vievio ežero pakrantės, bet ir Pylimų kaime. Gyventojams ir poilsiautojams yra pakankamai vietų praleisti laisvalaikį prie ežero pakrantės;

c) „Galimai apleisti pastatai, kurie yra Kauno g. 49 ir Stoties gatvėje“:

Apleistus ir neprižiūrimus pastatus Elektrėnų savivaldybės teritorijoje kontroliuoja, renka medžiagą apie pastatų kilmę, nuosavybės formą, ieško savininkų, juos įspėja apie pastatų būklę ir t. t. – Elektrėnų savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus atsakingi specialistai. Jie periodiškai tikrina pastatų būklę ir įspėja pastatų savininkus dėl pastatų sutvarkymo. Pastato savininkai adresu Kauno g. 49, Vievis, pastato duris ir langus užkalę, teritoriją šienauja,

šiukšles surenka. Pastatas Stoties g. 45C privatizuotas (buvusi MSV – Melioracijos statybos valdyba), pastato šeimininkai buvo įspėti dėl pastato būklės ir sutvarkymo (Ūkio plėtros ir investicijų sk. vyr. spec. Irena Zinevič). Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus atsakingi specialistai vėl pakartotinai įspės pastato šeimininkus dėl pastato priežiūros;

d) „Vievio m. esančio stadiono ir kapinių“:

2013 m. spalio 18 d. Elektrėnų savivaldybė su VšĮ Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštynu sudarė panaudos sutartį Nr. 03S-400 dėl stadiono. VšĮ Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno direktorius informavo, kad šiuo metu atliekami parengiamieji darbai ir ruošiama dokumentacija, kad būtų gautos investicijos ir Europos Sąjungos parama. Šiuo metu panaudos sutartis pratęsta.

Pagal 2015 m. gegužės 13 d. VšĮ Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno prašymą Nr. 150513/1, suderintą su Vievio miesto bendruomene, savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, savivaldybės administracijos direktoriumi, 2015-05-14 buvo išduotas leidimas Nr. 30M-15 išpjauti senus pavojingus medžius (topolius), kurie kėlė pavojų aplinkai ir augo teritorijoje.

2017-06-06 Vievio seniūnija raštu Nr. 30R2-212 paragino VšĮ Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno direktorių sutvarkyti teritoriją ir pastoviai palaikyti tvarką. Šiuo metu teritorija nušienauta, šiukšlės surinktos. Aikštyno direktorius pažadėjo teritorijoje palaikyti tvarką.

Vievio mieste kapines prižiūri UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. 2017-01-27 Vievio seniūnija kreipėsi raštu Nr. 30R2-29 į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ administraciją dėl vartelių remonto, o kur jų nėra, naujų įrengimo, ir dėl tvoros remonto. 2017-05-17 seniūnija pakartotinai raštu Nr. 30R2-184 kreipėsi dėl minėtos problemos į UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Gavusi atsakymą, Vievio seniūnija galės priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų planuojant Vievio m. katalikų kapinių tvoros remonto ir vartelių įrengimo darbus 2018-2020 m. laikotarpiu. Iš kapinių UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšles išveža laiku.

Kurkliškių kaime esančios kapinės pradės greitu laiku veikti, nes Vievio m. esančiose kapinėse jau pasibaigė laidojimo vietos, o plėstis nėra galimybių. Laidojimo vietų naujai įrengtose Kurkliškių kapinėse turėtų užtekti maždaug 50 metų. Kelias į kapines – žvyrkelis. Jį aptarnauja Vilniaus regiono kelių tarnyba. Naujai įrengtose kapinėse yra iškastas šulinys, kurio vanduo bus naudojamas laistymui (negeriamas);

e) Vievio seniūnijoje kreipiamas dėmesys naujų šaligatvių projektavimui ir įrengimui Vievio mieste. Per 2014-2016 metų laikotarpį buvo suprojektuota ir įrengta pėsčiųjų takų ir šaligatvių:

2014 m.

Semeliškių g. pėsčiųjų takas Vievio m. – 19 673 eur

2016 m.

Pėsčiųjų takas tarp Vievio pradinės, Semeliškių g. Nr. 38, ir Vievio gimnazijos, Šviesos g. Nr. 4A (šaligatvis) – 10 004 eur;

Vilniaus g„ Vievio m. (šaligatvis) – 13 478 eur;

Liepų g., Vievio m. (šaligatvis) – 25 423 eur;

Semeliškių g.,s!Vievio m. (šaligatvis) – 31 993 eur;

Privažiavimo kelio prie Stoties g. namų Nr. 45A,45B, 53B ir 53 (šaligatvis) – 24 866

eur;

2015 m.

Šviesos g. ruožo šaligatvis, Vievio m. – 28 410 eur;

Semeliškių g. šaligatvis, Vievio m. – 26 305 eur;

Naujosios g. šaligatvis, Vievio m. – 34 769 eur;

2017 m. numatyta kelių priežiūros ir plėtros lėšų Vievio m. šaligatvių įrengimui:

Vievio m. Trakų g. (šaligatvis) – 48 949 eur;

Vievio m. Liepų g. (šaligatvis) – 45 000 eur.“ 

Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

8. Seimo kontrolierių įstatymo:

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai

„1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą

„1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu:

6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje.“

[…]

4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas“;

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai

„3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

9. Vietos savivaldos įstatymo:

4 straipsnis. Vietos savivaldos principai

„Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

[…f

9) savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Savivaldybės institucijos diegia savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu;

10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

[…]

12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą;

[…]

15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės kontroliuojamas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla“;

6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos

„Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių 

[…]

3) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;

[•••]

13) gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);

[…]

26) kraštovaizdžio, […] tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos,[…];

[•••]

29) kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;

[•••]

32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas;

[•••]

41) ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas“;

29 straipsnis. Savivaldybės vykdomoji institucija „8. Savivaldybės administracijos direktorius:

1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

10. Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:

5 straipsnis. Informacija apie institucijos veiklą

„1. Informacija apie institucijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyta tvarka skelbiama institucijos interneto svetainėje. […].“

11. Viešojo administravimo įstatymo:

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

[…]

6) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis;

7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi;

[…]

13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;

14 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimas

„1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. […].“

12. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (nauja redakcija, galiojanti nuo

2015-09-01):

4 punktas – „Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą.

4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. […] [•••]

34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.

[…]

47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:

[…]

47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

[…]

47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.

[…]

49. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį-sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39—42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.”

# Tyrimo išvados

13. Skundo tyrimo dalykas – Savivaldybės atsakymo į Pareiškėjo kreipimusis dėl Savivaldybės vykdomų funkcijų tinkamumas (išsamumas).

14. Pareiškėjas į Savivaldybę kreipėsi išdėstydamas savo nuostatas dėl Savivaldybės vykdomų savarankiškųjų funkcijų, susijusių su: saugaus eismo organizavimu, kapinių priežiūra, gyventojų poilsio organizavimu, želdynų tvarkymu, savivaldybės turto valdymu, naudojimu, kelių priežiūra, nurodydamas Savivaldybės veiklos trūkumus ir atkreipdamas dėmesį į tam tikrų objektų padėtį Vievio seniūnijoje (žr. šios pažymos 2 p.). Pažymėtina, kad skunde nenurodyta kaip yra 

galimai pažeistos Pareiškėjo teisės ir laisvės.

Pagal Pareiškėjo vėliau pateikto papildomo dokumento – Savivaldybės 2017-03-27 rašto Nr. 03.2-10-501 (žr. šios pažymos 4.6 p.) – turinį darytina išvada, kad Pareiškėjas būtent dėl šio atsakymo kreipėsi su skundu į Seimo kontrolierių ir mano šį atsakymą esant, kaip rašoma skunde, nekonkretų ir neišsamų bei netenkinantį, nes „[…] pritrūko aiškumo, nieko neatsakyta apie situacijos sprendimo terminus“ (žr. šios pažymos 2.1 p.).

15. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybė 2017-03-27 raštu Nr. 03.2-10-501 Pareiškėjui atsakė į jo kreipimąsi ir paaiškino dėl pėsčiųjų perėjos, Vievio m. paplūdimio, apleistų pastatų, kapinių ir jų teritorijos išplėtimo, stadiono sutvarkymo (žr. šios pažymos 4.6 p.).

16. Atkreiptinas dėmesys ir būtina pabrėžti, kad teisės aktai nenustato reikalavimo (pareigos), kad viešojo administravimo subjekto atsakymas asmeniui (šiuo atveju Savivaldybės atsakymas Pareiškėjui) būtinai turi būti jį tenkinantis ir atsakyme turi būti nurodyti konkretūs funkcijų (veiksmų) atlikimo terminai, kaip rašoma skunde.

Į kreipimąsi, kuriame dėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, viešojo administravimo subjektas atsako laisva forma (žr. šios pažymos 12 p.) . Teikiant atsakymą dėl asmens išreikštos nuostatos (nuostatų), svarbu, kad būtų suteikta informacija apie institucijos (šiuo atveju apie Savivaldybės) veiklą, vykdomas funkcijas, apie planuojamas veiklas, nes ši informacija yra vieša (žr. šios pažymos 10 p.) ir savivaldybės gyventojai (bendruomenė) turi teisę gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą, kadangi to reikalauja reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principas, kuriuo grindžiama vietos savivalda.

Be kita ko, savivaldybės veikla turi būti skaidri ir vieša, nes to reikalauja veiklos viešumo ir skaidrumo principai. Savivaldybės veiklos skaidrumo principas, reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma. Be to, savivaldybės turi skatinti pilietines iniciatyvas, susijusias su savivaldybės viešųjų reikalų tvarkymu, ir sudaryti sąlygas gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą ir pan. (žr. šios pažymos 9 p.).

17. Įvertinus Savivaldybės 2017-03-27 rašto Nr. 03.2-10-501 (skundžiamo atsakymo) turinį (žr. šios pažymos 4.6 p.) ir Savivaldybės Seimo kontrolieriui pateiktą informaciją (dokumentus) apie Pareiškėjo kreipimusis ir jam teiktus atsakymus (žr. šios pažymos 6, 7 p.), nustatyta, kad Savivaldybės skundžiamame atsakyme Pareiškėjui yra atsakyta papunkčiui į kiekvieną klausimą, nurodyti argumentai, aplinkybės, teisės aktai, kuriais rėmėsi Savivaldybė vertindama kreipimosi turinį.

18. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos (dokumentų) (žr. šios pažymos 4.2, 4.3, 4.6, 6, 7 p.) nustatyta, kad:

18.1. dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo ties Mokyklos g. 20 pastatu, Vievio m., buvo gauti paaiškinimai iš Kelių direkcijos ir VĮ „Vilniaus regiono keliai“, kurie buvo pateikti ir Pareiškėjui. Šiuo metu Pareiškėjo nurodytoje gatvėje yra įrengtas greitį mažinantis kalnelis;

18.2. Vievio miesto Kranto g. prie Vievio ežero paplūdimys įrengtas ir sutvarkytas, o teritorija prie buvusio pirties pastato nėra paplūdimys;

18.3. Kauno g. 49 pastatas yra užkonservuotas, o teritorija sutvarkyta, nenaudojamas pastatas nekelia pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Aplink pastatą esanti teritorija šienaujama, šiukšlės surenkamos;

18.4. pastatas, esantis Stoties gatvėje, Vievyje, yra įtrauktas į Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų statinių (patalpų) sąrašą. Informacija apie šį pastatą perduota Valstybinei mokesčių inspekcijai;

18.5. stadionas Lakštingalų g. su jam priskirtu žemės sklypu iki 2033 m. perduotas neatlygintinai naudotis VšĮ Vievio sporto ir sveikatingumo aikštynui. „Ši įstaiga ketina teikti paraišką skirti paramą stadionui sutvarkyti pagal INTERREG V-Lietuvos-Lenkijos programą.“

18.6. Vievio kapinių tvoros ir vartelių sutvarkymo darbai įraukti į 2017 m. planuojamų darbų sąrašą; „Kurkliškių kaime esančios kapinės pradės greitu laiku veikti, nes Vievio m. esančiose kapinėse jau pasibaigė laidojimo vietos, o plėstis nėra galimybių. Laidojimo vietų naujai įrengtose Kurkliškių kapinėse turėtų užtekti maždaug 50 metų. Kelias į kapines – žvyrkelis. Jį aptarnauja Vilniaus regiono kelių tarnyba. Naujai įrengtose kapinėse yra iškastas šulinys, kurio vanduo bus naudojamas laistymui (negeriamas)“;

18.5. dėl galimai duobėtų vietinės reikšmės kelių bei nesutvarkytų šaligatvių, Vievio seniūnija pateikė informaciją, kiek pėsčiųjų takų ir šaligatvių buvo suprojektuota ir įrengta Vievio mieste 2014 -2016 metų laikotarpiu (žr. šios pažymos 7.6 p.).

19. Taigi, išanalizavus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Savivaldybė

neatsisakė (ir neatsisako) spręsti Pareiškėjo kreipimosi raštuose išdėstytas problemas, su kuriomis susiduria Vievio seniūnijos gyventojai ir Pareiškėjas, ir, kaip nustatyta Savivaldybė jas sprendžia ir imasi priemonių jas spręsti ateityje. Be kita ko, Savivaldybė teikė Pareiškėjui pagrindžiančius dokumentus dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Savivaldybės atsakymas buvo pakankamai aiškus, o aplinkybė, kad jis netenkino Pareiškėjo ir jame, Pareiškėjo teigimu, nebuvo nurodyti konkretūs terminai, nesuteikia pakankamo pagrindo konstatuoti, jog Savivaldybės atsakymas yra netinkamas (neišsamus). *

Vis gi, pažymėtina, kad Savivaldybės atsakyme nėra aišku, ar Savivaldybė svarstė kitų priemonių, didinančių eismo saugumą, išskyrus pėsčiųjų perėjos įrengimą, Mokyklos g., Vievio m., ties 20 pastatu, įrengimą; ką Savivaldybė planuoja daryti pagal panaudą gautame žemės sklype, esančiame Kranto g. (šalia buvusios pirties Kranto g. 24, Vievio m.); neaišku kas bus daroma su pastatu, esančiu Stoties g., Vievio m.; kokia bus pastato, esančio Kauno g. 49, Vievio m., paskirtis po rekonstrukcijos (žr. šios pažymos 4.6 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad šiame atsakyme taip pat nėra nurodyta šio rašto apskundimo tvarka (žr. šios pažymos 12 p.). Todėl tikslinga, jog Savivaldybė aiškiau informuotų Pareiškėją apie skunde iškeltus klausimus, taip pat išsamiai paaiškintų (pateiktų tai pagrindžiančius dokumentus), kokių priemonių jau ėmėsi ar numato imtis sprendžiant Vievio seniūnijos problemas.

20. Įvertinus tai, kas išdėstyta bei tai, kad Seimo kontrolieriui tarpininkaujant Savivaldybė neatsisako spręsti skunde iškeltų problemų ir jas sprendžia, į tai, kad jas ir toliau tikslinga spręsti (nagrinėti) Savivaldybėje, todėl skunde nurodytas aplinkybes tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje (Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutrauktinas.

0

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 dalimi, atsižvelgdamas į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia Prano Pečkaičio skundo dėl Elektrėnų savivaldybės netinkamo (nekonkretaus, neišsamaus, netenkinančio) atsakymo į jo kreipimusis, tyrimą nutraukti. 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, be kita ko, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu subsidiarumo principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Elektrėnų savivaldybės administracijai:

22.1. svarstyti (ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus) kitas galimybes (priemones, išskyrus pėsčiųjų perėjos įrengimą) didinančias eismo saugumą Mokyklos g. 20, Vievio m., arba pagrįstai paaiškinti, kodėl tai netikslinga (neefektyvu);

22.2. motyvuotai paaiškinti, kada planuojama įgyvendinti žemės sklypo plano (Kranto g. 24 objektas), patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-14 įsakymu Nr. 03 V-1007, sprendinius ir kas jau yra atlikta;

22.3. paaiškinti, kam bus naudojamas pastatas, esantis Kauno g. 49, Vievio m., ir kokia bus jo paskirtis atlikus rekonstrukciją;

22.4. paaiškinti (ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus), kokių priemonių buvo imtasi dėl pastato, esančio Stoties gatvėje, Vievio m. ir kas planuojama su juo daryti;

22.5. detaliai paaiškinti, kokie darbai buvo atlikti Vievio m. kapinėse;

22.6. paaiškinti (ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus), kokių realių priemonių buvo imtasi arba numatoma imtis sprendžiant Vievio m. stadiono sutvarkymo klausimą.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus (pateikiant tai patvirtinančius dokumentus) informuoti Pareiškėją iki 2017-07-31 (Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo kopiją).

Seimo kontrolierius

#

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));