V. Uspaskich: atsakymas LSDDP-istų lavonitologei Mortai Skomantienei

V. Uspaskich: atsakymas LSDDP-istų lavonitologei Mortai Skomantienei

Esu jums dėkingas, kad domitės ir prašote priminti, ką aš padariau gyvendamas ir dirbdamas Lietuvoje, ir ką pridirbo jūsų šlovinami KGB-istai, komunistai, Konstitucinio teismo pažeidėjai, užsiimantys politine prostitucija, kurie pasislėpė po naujai sukurta LSDDP-istų vėliava. Neturėdami kūrybingos fantazijos ir nesugalvodami nieko naujo nuplagijavot dviejų partijų pavadinimus.

 

O terminas lavonitologas jums ypatingai tinka, nes jūs norit reanimuoti lavonus komunistus.

 

Šiaip ne itin noriu lįsti prie kitų partijų, bet kai prašo mano nuomonės būtinai privalau ją išsakyti, nes esu garbingos politinės organizacijos pirmininkas.

 

Na ir pačiam nei iš šio nei iš to girtis ką aš padariau gyvendamas Lietuvoje kažkaip nepatogu. Bet kad viešai prašote, aš su mielu noru pristatysiu savo darbus.

 

Tad, jeigu norite diskusijos, galime padiskutuoti. 

Kadangi neturiu ko slėpti, kalbu atvirai ir neprisidengiu įvairių politinių partijų vėliavomis. To paties linkiu ir jums.

 

Šiek tiek atgaivinsiu jūsų atmintį, nes, kaip įprasta, komunistams, LSDDP-istams, ji šlubuoja.

 

Kažkodėl jūs labai greitai norite išsižadėti savo praeites, nes būtent jūs LSDDP-istai kuriate politinę korupciją. Būtent jūs, o ne LSDP, kuri yra klasikinė socialdemokratų partija, kuri apsivalė ir tikiuosi kaip ir mes daugiau nedarys tokios klaidos ir neims į bendrą komandą tokios chebros, kuri susirinko pas jus. Nes būtent nuo LSDDP-istų buvo premjerai, būtent jūs kuriate politinę korupciją Lietuvoje.

 

Jūsų valdymo laikais buvo sukelta bankinė krizė, kuri nunešė milijardus Lietuvos žmonių santaupų.

 

Būtent jūs dykai privatizavote beveik visą Lietuvos pramonę.

 

Kelis pavyzdžius paminėsiu:

 

“Lifosa” – Kėdainių chemijos gamykla, kuri kainavo milijardą litų buvo privatizuota už 24 mln. Lt su atidėjimu keturiems metams, kai net sandėlyje buvo žaliavos už 32 mln Lt. Tai reiškia, įmonė buvo atiduota ir dar primokėta.

 

“GAZPROM” parduotas milijardą litų kainavęs “Lietuvos dujų” akcijų paketas už 100 milijonų litų. Tai 10 kartų mažesnė kaina.

 

Tuo metu aš būdamas komiteto pirmininku tiesiog rėkiau to nedaryti.

 

EBSW su jūsų palaiminimu sužlugdė 300 pramonių įmonių. Ištraukite iš savo slėptuvės nuotraukas, kaip jūs visi tuomet fotografavotės su Petriku.

 

Pažiūrėkit žurnalus, kaip jūs visi puikavotės su Ūkio banko savininku Romanovu, kuris buvo Kauno nusikalstamo susivienijimo narys. Visi jūs dalyvavot jo rengiamuose pobūviuose, drauge su savo žmonomis atsistodavot į eilę, kad galėtumėt su juo nusifotografuoti.

 

Elektros skirstomuosius tinklus pardavėt už penkis kartus mažesnę kainą. Ir tuoj pat, po mėnesio, įkainavot 2,5 milijardų ir nuo tos kainos pradėjot skaičiuoti kainą elektros Lietuvos gyventojams.

 

LEO.LT. Jūsų kūrinys atnešė milijardą litų nuostolių valstybei.

 

Jau nekalbant apie tai, kad jūs trukdot priiminėti reikalingus įstatymus, tokius kaip minimalaus atlyginimo ir pensijos kėlimas. Nes būtent jūs LSDDP-istai tam priešinatės, o ne Sysas, kuris liko klasikinėje partijoje.

 

Trukdėt priiminėti įstatymus gerinančius verslo aplinką.

 

Ar dar vardinti? Galiu!  Bet jūsų kiauliškos akys net nesumirksės, nes aukštosiose komunistų mokyklose jūs gerai išmokyti kaip būti klastingiems. Būtent dabartinės LSDDP-istų viršūnės uoliai tarnavo sovietų komunistų sistemai. Tokią komandą kūrė aplink save ir laisvoje Lietuvoje.

 

O komunistinė sistema kartu su savo lyderiais iki pat tos barbariškos komunistų sistemos žlugimo buvo labai supuvusi, negerbianti ne tik kito nuomonės, bet negerbianti ir paties žmogaus, jei tik jis nepriklauso tai kastai, tam klanui. Inteligentijos gretos buvo valomos tam, kad ten būtų galima pastatyti paklusnius sau, nors ir neturinčius jokios kompetencijos žmones. Visi – Grybauskaitė, Kirkilas, Bernatonis ir kiti,  kurie praėjo aukštas komunistų partines mokyklas, kur be KGB rekomendacijos negalima buvo papulti. O kad gautum ją, reikia tarnauti jai. Bet reikia žinoti, kad pati KGB struktūra buvo pavaldi komunistų viršūnei. Ir šiaip, turi atrodyti labai keista, kad šiandien KGB karininkus kala prie sienos, o jų vadovus, komunistų partijos viršūnes, laiko šventaisiais.

 

Ir nieko čia nėra keisto, nes visi komunistai – Lietuvos viršūnės valdžioje. O pirmiausia reikėjo visą nepriklausomą  Lietuvos vadovybę išvalyti nuo komunistų, aršių komjaunolių. Ir gal tada Lietuva eitų tikru teisingu keliu. Aš turiu teisę taip kalbėti, nes aš  gimiau ir išaugau šiaureje esančiame tremtinių miestelyje ir nebuvau nei komunistu, nei komjaunuoliu. Ir tai dariau, priešingai nei jūs, neparduodant savo motinos, solidarizuojantis su ja, kuomet ji sudegino komjaunimo bilietą ir atsidūrė tremtyje kazarmoje ant gultų.

 

Nieko nebus gero toje Lietuvoje, kol šite persidažiusieji, klastingi vandalai sėdės ir veidmainiaus valdžioje, kurs sau gerovę, maudysis savo išdidume ir egoizme, mele, žmonių nelaimėje ir jų skurde.

 

Dabar apie tai, ką aš padariau Lietuvai: 

Jums aišku nežinomi mano darbai, nes apie mane „objektyvūs“ žurnalistai ir tokie kaip jūs „politologai“ rašo arba blogai, arba nieko. Nes pagal jus, pats geriausias pavyzdys lavinant jaunimą – blogas pavyzdys.

 

Versle, nuo nulio sukurtoje įmonėje sukūriau 4000 darbo vietų. 

Mano buvimo versle laikotarpiu sukurta daugiau nei milijardas BVP. Tai yra įnešta į Lietuvos ūkį. 

 

Kol jūs dykai švaistėt ir žlugdėt, privatizavot Lietuvos pramonę, aš ją kūriau. Nei vienos įmonės aš neprivatizavau. Viskas pastatyta nuo nulio arba po jūsų darbelių sužlugdytas ir bankrutavusias prikėliau naujam gyvenimui. Būtent tuo metu, kai buvo didžiulė bedarbystė, aš kūriau darbo vietas. 

 

22 metus veikia labdaros fondas, per kurį kasmet daugiau nei 3 000 šeimų gauna pagalbą. Taip pat įvairūs vaikų ir senelių namai. Dabar šitas fondas priklauso Jolantai ir toliau vykdo gerus darbus.

 

Kuomet kompiuterai dar buvo stebuklas, įkūriau pirmąją Lietuvoje kompiuterinę mokyklą ir kiekvienas tos klasės mokinys turėjo personalinį kompiuterį. Beveik 100% šios klasės mokinių stodavo į universitetus. 

 

Daugiau nei 200 studentų gavo stipendijas studijuoti užsienyje.  

Dabar vienintelė visoje Lietuvoje tokia asmenybės ir lyderystės ugdymo mokykla, finansuojama Vikondos, veikia Kėdainiuose.

 

Lietuvoje, tik mano vienintelio įmonėje, vasaros metu dirbo 60 mokinių.

 

Nuo nulio pastatytos 2 bažnyčios. 3 bažnyčioms suteiktos paramos jas restauruojant. Vienai bažnyčiai padarytas kapitalinis remontas, ji prikelta naujam gyvavimui ir dabar veikia.

Ir daug kitų darbų, dėl kurių tikrai Lietuva turi didžiuotis. Jau nekalbu apie tai, kiek bandymų buvo sužlugdyti mano įmonę, nes jūs daugiau nieko nesugebat. 

 

Galiu išvardinti ir daugiau, nors užteks ir šito.

 

Bet drąsiai galiu pasakyti, kad jūs visi LSDDP-istai kartu paėmus  ir dešimtadalio to nesukūrėt, ką aš sugebėjau sukurti vienas nuo nulio su savo įmone.

 

Apie tai net ir savo  knygoje esu rašęs, kad konservatoriai daug geresni ir nuoširdesni savo valstybės atžvilgiu, nes jūs ir savo motiną parduosit. Ir taip ne vienas iš jūsų padarė.  

 

Mačiau daug neteisybės, pasukau į politiką. Su Darbo partija asmeniškai buvau valdžioje pirmą kartą tik 8 mėnesius, antrą kartą 1,5 metų. Nors sukurta nuomonė lyg 28 metus esu valdžioje. 

Per visą laikotarpį, kol partija buvo parlamentinė, uždraudžiau savo įmonėms dalyvauti valstybės konkursuose. Tai yra nei viena mano įmonė neturėjo jokių reikalų su valstybe (dėl to mano verslas labia nukentėjo).

 

Nei vienas įstatymas nebuvo taikomas mano įmonėms.

 

Dabar apie tai, ką aš padariau valdžioje, nors ir trumpai ten buvau: 

Pirmą kartą “Mažeikių Nafta” (toliau MN) pradėjo gauti pelną. 

Pagal mano sukurtą ir uždarame vyriausybės posėdyje patvirtintą schemą buvo išsaugota MN, kuomet buvo areštuotas “Jukos” turtas. 

 

Vėliau pagal mano autorinį projektą MN buvo reprivatizuota, prijungtas mažas valstybės paketas ir buvo parduota lenkams su uždarbiu – 1.8 milijardo litų. Tai yra už MN Lietuva kaip už daiktą pirmą kartą gavo realius pinigus (kaip jūs atsimenate, pirmą kartą MN buvo padovanota ir dar primokėta) 

 

Buvo priimtas mano autorinis įstatymas, kurio dėka buvo apribotas viršpelnis energetikos įmonėms. Dėl to Lietuvos žmonės maždaug 450 000 000 litų kasmet mažiau mokėjo už energiją (būtent už šitą įstatymą man buvo užsukta byla). Atėjus konservatoriams šitas įstatymas buvo pakeistas ir viršpelniai buvo grąžinti energetikams. Jūsų LSDDP-istai net nepaprieštaravo.

 

Mano įstatymo pataisa sustabdė 1,2 milijardo, skirto saulės energijai supirkinėti už 350% brangiau nei rinkos kainomis. 

 

Verta paminėti, būnant ministru mano iniciatyva  buvo ratifikuota sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos sienos. Kurios 8 metus niekas negalėjo pajudinti iš vietos (jei šiandien ne duok Dieve būtų koks karinis konfliktas, niekas nežinos kieno teritorijoje vyksta veiksmas). Už tokius darbus  padori valdžia turi apdovanoti, bet man sukūrė bylą. 

 

Jau nenoriu minėti visų smulkmenų, kurias galima pažiūrėti archyve Seime ir Vyriausybėje.

 

Daug ką galiu vardinti.

 

Bet ką jūs LSDDP-istai, komuniagai padarėt savo Tėvynei per 28 metus??? Jūs daugiausiai buvot valdžioje, būtent jūsų premjerai buvo ne kieno kitų. Kodėl Lietuvos žmonės vieni iš skurdžiausių ES?  Kodėl mažiausios pensijos ir atlyginimai? Kodėl Lietuva turi vieną blogiausių  verslų ir investicinę aplinką ES? Kodėl bėga lietuviai iš Lietuvos jums vadovaujant, nes  jūsų du prezidentai, visi jūsų premjerai komuniagai? Nei vieno LSDP nebuvo.

 

Dabar jūs palietėt Darbo partijos bylą. Na patys paprašėt, tad klausykit. Visi teismai iki Aukščiausiojo pripažino, ir tai parašyta nuosprendyje,  kad V. Uspaskich neturėjo jokios asmeninės naudos. Maža to, V.Uspaskich ir nebūtų išvis byloje, jeigu vėlgi jūsų LSDDP-istai 2004 metais nebūtų pakeitę įstatymo, kuomet buvo sukurta Darbo partija. Ir įstatymas specialiai pritaikytas man, nes iki to laiko jums tokio įstatymo nereikėjo.

 

Kol nebuvo Darbo partijos, jūs iš viso galėjote neatsiskatinėti prieš valstybę, partijos pirmininkui nebuvo pritaikytos vienasmeninės atsakomybės už visą partijos veiklą. Tai parūpo jums tada, kai buvo sukurta Darbo partija, tam kad būtų man užmesta byla.

 

Buhalteriai atlaisvinti nuo atsakomybės, gali daryti ką nori, už viską turi atsakyti partijos vadovas, didesnio absurdo nesugalvosi. Bet koks buhalteris gali pakišti partijos vadovą, jeigu būtų toks užsakymas. O toks būtent buvo.

 

Antra, prieš Darbo partiją ir  šiandien sukčiauja valstybė, nes bylos pradžioje buvo areštuota 6 000 000 litų Darbo partijos pinigų, tam kad būtų užtikrintas baudos išieškojimas. Priskirta bauda – 200 000 eurų kartu su delspinigiais už visus 10 metų.  Jau dveji metai kaip baigėsi teismai, o 5 000 000 litų iki šiol negrąžino, ir siunčia iš vienos instancijos į kitą. Eisim į Europos teismą. Tada prašysime su visomis palūkanomis, kad grąžintų.

 

Taip pat, noriu priminti, skirtingai nuo jūsų, kad Darbo partijos byloje nėra nei vieno fakto, kad Darbo partija prekiautų kokiu nors įstatymu ar prastuminėtų kokią vieną verslo struktūrą.

 

Jeigu jūs norit kaip nors dėl V. Gapšio man prikišti, tai jūs kreipiatės ne tuo adresu. Kiekvienas žmogus atsako už savo darbą ir aš tikiuosi, kad teismas padės tašką ir šitoje jo šmeižto byloje ir jis sėkmingai tęs politinę karjerą. Tuo labiau, jis nėra partijos narys, kai jis bendravo su “MG Baltic” aš ne tik nebuvau partijos pirmininku, aš net nebuvau partijos narys. Man dabar ir ankščiau  vadovaujant Darbo partijai niekas negaudovo jokių pavedimų veikti neteisingai, ne pagal įstatymus, tai liečia ir V. Gapšį.

 

Europos Parlamente aš dirbu tai, ką ir turiu dirbti pagal man paskirtą kompetenciją ir pagal Europos Parlamento sukurtas taisykles ir suteiktas inciatyvos teises. Kad jums būtų žinoma – jos skiriasi nuo nacionalinio parlamento taisyklės. Tad jeigu jūs pristatysit nors vieną istatymą kaip pavyzdį, kuris būtų sukurtas kokio nors vieno iš visų Lietuvos Europos Parlamente dirbančių narių ir jo dėka pagerėjo gyvenimas Lietuvoje, aš grąžinsiu ar paskirsiu labdarai metinį Europos Parlamento atlyginimą.

 

Dabar, kad jums būtų žinoma. Aš niekada nebuvau Rusijos pilietis, gimiau šiaurėje tremtinių gyvenvietėje. Skirtingai nuo jūsų esą patriotų principingai niekada nebuvau nei komunistu, nei komjaunuoliu.

 

Čia gimė mano vaikai LIETUVIAI !!!. 

ČIA AŠ NORIU SUTIKTI SAVO SENATVĘ, todėl man ne vis tiek  kaip jūs LSDDP-istai komunistai elgiatės su Lietuva, tai yra su mano valstybe, nes aš čia daviau priesaiką ir niekad nenusižengiau jai, čia mano vaikų valstybė. Ir viską darysiu, kad Lietuva būtų patraukli investicijoms. Ir ne šiaip 40 vietoj, o patraukliausių valstybių pasaulyje penketuke. Valstybė į kurią norės grįžti Lietuvos žmonės, kuriuos jūs su savo valdymu išvarėt iš Lietuvos.

 

DĖKA JŪSŲ “PATRIOTŲ” APLINK DIDELIS SKURDAS IR NETVARKA. 

 

Su pagarba Viktoras Uspaskich!

 

P.S. Jei jums ponia lavonitologe dar bus kas nors įdomu, kreipkitės, būtinai atsakysiu.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VITALIJA PETKUTĖ, DARBO PARTIJA

Facebook komentarai
});}(jQuery));