V.Landsbergis norėjo neišleisti iš Lietuvos sovietų kariuomenės, kol SSSR nepadengs „žalos” – 82 mlrd. dolerių

gylys
RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS 1993.08.31d.- tema, kuri yra beveik tabu gelminės valstybės „kieraunykų” požiūriu. Išvedus RF karuomenę iš Lietuvos, buvo įveiktas paskutinis šalies suverenitetą įtvirtinantis etapas. Lietuvos valstybė pradėjo visiškai kontroliuoti savo teritoriją. Istoriniu požiūriu įvyko stebuklo- Lietuvos valstybės atkūrimo- pabaiga. Mes įgyjom visas teises vykdyti suverenią vidaus ir užsienio politiką (šiandien nekomentuosiu, kaip mums sekėsi).
Bet greituoju būdu peržvelgus nepriklausomos Lietuvos spaudą, neaptikau šios pamatinės datos paminėjimo. Juolab tų įvykių analizės. Išeitų, kad gelminė valstybė neturi tikros kolektyvinės istorinės atminties. Arba jiems ta data nepatogi. Gėda…
Buvau tų audringų 1993m. įvykių dalyvis- vykdžiau LR užsienio reikalų ministro pareigas. Nuoširdžiai dirbome siekdami RF karuomenės išvedimo. Tam procesui vadovavo prezidentas Algirdas Brazauskas. Mes, tuometinė vyriausybė, demonizuota LDDP valdančioji dauguma atlikom savo misiją. Tai darėm su „kremlinių” etiketėmis ant krūtinių…
Be pykčio, tiesiog konstatuodamas faktus turiu priminti, kad tuometinė opozicija su V.Landsbergiu priešakyje faktiškai trukdė išvedimo procesui pagal fantasmagorišką principą: kol nepadengsit okupacjos metu padarytos žalos (82 mlrd. dolerių), mes jūsų kariuomenės iš Lietuvos neišleisim…
Taip galėjo būti elgiamasi dėl dveijų priežasčių- dėl proto stygiaus arba gavus priešiškų Lietuvai užsienio jėgų užsakymą.
Tada, tų įvykių sukūryje tie variantai nebuvo tokie aiškūs. Šiandien jie- akivaizdūs.
Matyt, dėl to faktiniam šalies vadovui paklusni dvaro žiniasklaida ir nutyli šią datą. Pirma, tada jis elgėsi arba nelogiškai, arba išdavikiškai. Antra, tam procesui vadovavo ne jis, bet jo konkurentas A.Brazauskas.
Facebook komentarai
});}(jQuery));