UŽGROBTA VALSTYBĖ (II dalis)

UŽGROBTA VALSTYBĖ (II dalis)

 

Pirma šio straipsnio dalis yra čia [3].

 

Apie tai, kas yra valstybės užgrobimas? Vikipedija taip apibrėžia šią sąvoką: “Valstybės užgrobimas (angl. state capture) – tai viena iš korupcijos formų, kai individaiinstitucijos, kompanijos ar grupės valstybėje arba už jos ribų korumpuotais būdais formuoja valstybės politiką, teisinę aplinką ir ekonomiką, kad galėtų patenkinti savo privačius interesus. Tokiu atveju valstybiniame sektoriuje dirbantys asmenys gina ne viešąjį interesą, o asmeninę naudą, o šiam tikslui pasiekti veikiama ne pagal demokratinėje valstybėje priimtus teisės aktus ar taisykles.”

 

Dar 2007 metais yra paskelbtas atliktas doc. dr. Jolantos Palidauskaitės ir Raimundo Ibensko tyrimas “Valstybės užvaldymas Lietuvoje: priežastys ir formos” [1], kuriame yra analizuojamas platus valstybės užvaldymo, užgrobimo priežasčių ir formų spektras. Tačiau nėra detaliai analizuojamas totalus valstybės užgrobimas per antikonstitucinius Seimo ir savivaldybių rinkimus panaudojant antikonstitucinius sąrašus su iš anksto aprobuotais asmenimis. Kaip sovietiniais laikais kandidatais į deputatus negalėjo tapti be kgb ir  kompartijos aprobavimo.

 

O ir dabar Maskvoje rinkimuose į Maskvos dūmą be kremlinio, čekistinio aprobavimo neleidžiama nepriklausomiems jauniems asmenims kandidatuoti į Maskvos dūmą pagal įstatymą. Kas su tuo nesutinka, tuos daužo lazdomis, smūgiuoja į paširdžius, laužo kojas ir rankas, areštuoja ir laiko arešte nežinia kiek kartų ir kelia baudžimąsias bėlas už tai, ko jie niekada nepadarė. Taip tik aprobuotiems leidžia dalyvauti rinkimuose. Ir Lietuvoje pagrindinai dalyvauja antikonstituciniai aprobuoti sąrašai. Kitaip tariant čekistai savo pareigų nepamiršta.

 

 

Tęskime specialios laidos [2] analizę [3].

 

Speciali laida [2], skirta viešinti referendumus dėl mažoritarinės rinkimų sistemos. Laidoje dalyvauja referendumų iniciatoriai, iniciatyvinės grupės nariai: Janina Dovydaitienė (J.D.), Jonas Gediminas Punys (J.G.P.) ir Eugenijus Paliokas (E.P.). Taip pat ir mažoritarinės sistemos oponentai: Seimo socialdemokratų frakcijos narė Dovilė Šakalienė (D.Š.), Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Stasys Šedbaras (S.Š), Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Algis Krupavičius (A.K.). Vedančioji Nemira Pumprickaitė (N.P.).

 

Analizės autorius dr. Jonas Ramanauskas (dr.J.R.).

**********************

N.P.Ponia Dovydaitiene (J.D.), kuo Jūsų siūloma mažoriarinė rinkimų sistema yra pranašesnė už dabar galiojančia mišrią?

 

J.D. Na tiesiog demokratinės teises praplėstų Lietuvoje, nes pas mus su demokratija yra tikrai prasti reikalai. Ir praktiškai valdo partijos. O partijos, tai 7 procentai nuo mūsų populiacijos. Tai reiškia tie 7 procentai ir diktuoja visa tai kas yra šiuo metu.

 

 1. J.R. komentaras. Janina Dovydaitienė teisingai išaikino, demokratnių teisių reikia daugiau ir kad praktiškai valdo partijos. Tikrai pridėčiau, kad Lietuvą valdo Konstituciją niekinančios partijos. Savo laiku dar 2016 metais [4] viešai kreipiausi ir į partijas ir į Seimą, kad reikia gelbėti situacija, Lietuvai reikia legtitimios, pagal Konstituciją suformuotos, išrinktos valdžios, nes kitaip su privilegijomis, ne pagal konstitucinę lygią rinkimų nuostatą išrinkta valdžia yra NELEGITIMI.

 

Straipsnį išsiuntinėjau visoms partijos, Seimo nariams elektroniniu paštu. Tačiau nieko neišgirdau nei iš partijų, nei iš Seimo narių, net ožio mekenimo negirdėjau. Taigi tuo partijos įrodė, kad tyčiniai niekina Konstituciją, tuo Seimo nariai įrodė, kad niekina Konstituciją, ir net ponia prezidentė Dalia Grybauskaitė  parodė savo panieką LR Konstitucijai [5, 6]. Tikriausiai dėl to ir dabar su privilegijomis gyvens, nes taip antikonstitucinė valdžia atsidėkoja.

 

Tačiau komentuodamas situaciją apie įvairių rinkimų sistemų savybes turiu atkreipti dėmesį į vieną fundamentalų dalyką. Prašau dėmesio. 

 

Rinkimų sistemos privalo, ypatingai privalo, ypatingai tiksliai privalo atitikti LR Konstitucijos 55 ir 119 straipsnius, tai yra konkrečiai privalomai realizuoti LYGIOS RINKIMŲ TEISĖS principą ir t.t. Jeigu nors truputėlį yra pažeidžiama toji lygi rinkimų teisė, tai reiškia, kad rinkimai vyksta ne pagal Konstituciją, todėl tokiu būdu išrinkta valdžia iš principo negali būti legitimi, nes iš neteisės teisė neatsiranda. Tai ir turime Lietuvoje.

 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad LR Konstitucijoje 55 ir 119 straipsniuose yra išdėstyti vienodi reikalavimai tiek Seimo, tiek savivaldybių rinkimams, kad būtų lygūs, tiesioginiai ir t.t. Tačiau matome, kad Seimo ir savivaldybių rinkimų sistemos skiriasi, kažkam reikalinga painiava, drumstas vanduo. Kažką gaudo?

 

LR KT sako, kad turi būti lygios apygardos, o visiškai aišku, kad daugiamandatė apygarda niekaip negali būti lygi vienmandatei. Taip pat pilietis balsuodamas už partinius gali turėti iki 7 balsų, o už save išsikėlusį tiktai vieną balsą. Atkreipdamas dėmesį noriu pabrėžti, kad rinkimų sistemų savybių analizė gal ir gražus mokslinis tikslas, tačiau šioje specialios laidos [2] diskusijoje yra panaudojamas gerai žinomas būdas atitraukti dėmesį nuo esamos rinkimų sistemos ypatingai grubaus antikonstituciškumo. Kiek nori analizuok, o rinkimų sistema privalo būti tik tokia, kurioje yra lygios vienmandatės apygardos ir privalomai kiekvienas rinkėjas turi galėti turėti tik VIENĄ BALSĄ.

 

Ar girdite, tik vieną balsą? Ne, Seimas, prezidentai negirdi. Taip turime pažeistą JT teisę, Europos teisę, LR Konstituciją, LR KT išaiškinimą ir svarbiausia yra iš esmės pažeisti pagrindiniai teisės principai: teisingumas, sąžiningumas ir protingumas. Koks “protas” gali sugalvoti, kad vienas rinkėjas gali turėti tik vieną balsą, o kitas net iki 7 priklausomai nuo to už ką balsuoja. Taip į privilegijas ir korupciją mus 1992-07-09 “įgrūdo” signatarai su V.Landsbergio parašu [3, 8]. Tokius tikrai reikia į istoriją įrašyti, gal net žmonijos istoriją. Pasipiktinimui nėra ribų, buvo pasinaudota Lietuvos žmonių patiklumu, jie buvo apgauti, čekistai paėmė revanšą ir užsitikrino valdžią, turtus, informacijos kanalus. Kadangi Seimai iš paskutiniųjų priešinasi Konstitucijoje įtvirtintam lygios rinkimų teisės principui, tai jie taip užsitarnauja hibridinių stribų vardą, save pastato virš Konstitucijos, pastato į Lietuvos valstybės teisinių demokratinių pagrindų griovėjus, naikintojus.

 

N.P.Partijos yra demokratijos stabdys, tai suprantu, tą norite pasakyti?

 

J.D.Šiuo atveju galima pasakyti taip, todėl, kad mažuma tvarko viską, ką turėtų, kuo galėtų rūpintis kiekvienas pilietis, turėtų teisę nebūdamas jokioje partijoje.”

 

 1. J.R. komentaras. Gyvenimiškai labai neblogai Janinos Dovydaitienės pasakyta. Tačiau iš tikro partinės gaujos yra ne tik demokratijos stabdys, tačiau ir konstitucinių nusikaltėlių gaujos, nes jos nepaklūsta konstituciniam lygios rinkimų teisės principui ir patenka į valdžią NELYGIOS RINKIMŲ TEISĖS PRINCIPU. Kitaip tariant UŽGROBIA valdžią. Normalios partijos eidamos į valdžią neturėtų niekinti Konstitucijos pagrindų, o partinės gaujos taip daro. Taigi tarp partijų ir partinių gaujų yra antagonistinis prieštaravimas. Lietuvoje partijų kol kas nėra, tik partinės nusikaltėlių gaujos. Visos. Visos.

 

Sovietų okupacijos laikais savo privilegijas kompartija ir kgb patekimui į valdžią realizuodavo pati parinkdama kandidatus. Tą pasilikęs okupantas ir dabar daro beveik šimtaprocentiškai, demokratija tik spektaklis. Konkrečiai dabar Seime yra tik 5 save išsikėlę Seimo nariai, o visi kiti yra sąrašiniai. O tai, kad 71 narys yra vienmandatininkas, o 70 narių sąrašiniai yra tik įžūli propaganda, nes sąrašiniai gali būti antrą kartą renkami ir vienmandatėse. Šitą idiotizmą Lietuvai  1992-07-09 “įgrūdo” signatarai su V.Landsbergio parašu. Reiktų tai kartoti šimtus kartų. Nes nepajėgūs “suprasti”. Taip paskelbę NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ (pagarba) jie apmovė Lietuvą, apvyniojo apie pirštą (absoliuti istorinė gėda ir nusikaltimas prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus). Jie apie tai tyli iki šiol, todėl galima laikyti, kad tai tyčinis išsityčiojimas iš Lietuvos, jos naikinimas. Be teisės demokratijos nebūna. 

 

Tenka konstatuoti, kad užgrobiant Lietuvą buvo pasinaudota čekistiniu principu, kurį mėgsta panaudoti Putinas:

 

Ten kur negali sustabdyti, ten reikia užvaldyti. 

 

Taip ir atsitiko, Lietuvos nepriklausomybės sustabdyti nepavyko, o užvaldyti pavyko. Labai pasitarnavo  1992-07-09 signatarų priimtas ir V.Landsbergio pasirašytas antikonstitucinis nelygios rinkimų teisės, t.y. privilegijuotas LR Seimo rinkimų įstatymas.

 

N.P. Ponia Šakaliene esate stabdys, bent jau jų atstovas?

 

D.Š. Na iš tiesų, aš tikrai labai vertinu ir gerbiu susirūpinimą ir norą, kad būtų Lietuvoje daugiau demokratijos. Tikrai to mums reikia. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad politinės partijos mūsų demokratinėje teisinėje valstybėje yra atviros kiekvienam norinčiam piliečiui ir kad kiekvienas galėtų prisijungti. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad ir mūsų prezidentė sakė, kad mes tikrai per pastaruosius metus turėjome tikrai problemų su partijų silpninimu. Ji ir pati pripažino, kad nuolatinis puolimas prieš politines partijas, tai yra bandymas iš tiesų sugriauti iš esmės tradicines partijas yra žalingas valstybei, ją destabilizuoja, atidaro tikrai nišas visokiem radikaliem populistiniams judėjimams, kas yra pavojinga.

 

Daugiapartinė sistema visoms demokratinėms valstybėms yra svarbi. Ir tada, va tiesiog trumpai, atidaryti duris į tuos argumentus, todėl man kelia abejones, susirūinimą šitos iniciatyvos tikslai. Tai tiesiog šiandien dienai mes turime balansą tarp mažoritarinės ir proporcinės sistemos. Iš tiesų pusė Seimo narių yra renkama vienu būdu, o kita pusė yra kitu būdu.

 

Antras dalykas apygardose išrinkti Seimo nariai neretai dirba seniūnų ar savivaldybės narių dublerių darbą ir iš tikrųjų užsiima personalinėmis problemomis.

 

Trečias dalykas iš tiesų būtent viešo intereso gynimas. Aktualūs visai Lietuvai klausimai turi palaikymą, balsus išsibarsčiusius per visą Lietuvą. Tačiau nebūtinai surenka vienoje konkrečioje apygardoje. Nuo aplinkosauginių klausimų, moterų teisių klausimu, socialinės atskirties ir pajamų neligybės, kuri yra iš tikrųjų nacionalinio mąsto klausimai, bet tai apygardai nebūtinai yra, konkrečiai joje esantiems žmonėms aktualūs. Tai tikrai turim problemą.

 

Ir antras dalykas, iš tiesų, tikrai labai dažnas Konstitucijos kaitaliojimas tampa didele problema ir rizika tai pačiai mūsų demokratijai. Vėlgi kaip rodo užsienio mokslininkų tyrimai, valstybės, kurios pradeda kaitalioti savo rinkimų sistemą, atidaro Pandoros skrynią. Paprastai neapsiriboja vienu pakeitimu. Ima vis dažniau ją keisti, tas destabilizuoja valstybę. Mums, ypatingai geopolitiniame kontekste, nacionalinio saugumo kontekste, labai svarbu turėti stipria ir stabilią valstybę.”

 

 1. J.R. komentaras. Labai įdomiai sąrašinė Seimo narė Dovilė Šakalienė kalba apie partijų atvirumą “kiekvienam norinčiam piliečiui”, kai pačiai teko šokinėti iš vienos partijos į kitą, o po to į trečią. Kai partijai koks nors pasakymas ir balsavimas nepatiks, tai būsi “išspirta”, ir tas procesas jau matomas nuo 1993 metų. Todėl turime sąrašinį paklusnumą. Išmes iš sąrašo ir laikyk, kad politinė karjera užbaigta, patogiam gyvenimui galas.

 

Štai sąrašinė Dovilė Šakalienė, antikonstituciniais sąrašais patekusi į Seimą ir suinteresuota antikonstitucinių sąrašų buvimu, teigia, kad ji vertina susirūpinimą ir norą, kad Lietuvoje būtų daugiau demokratijos. Demokratijos be teisės viršenybės NĖRA. Todėl ponios Dovilės Šakalienės susirūpinimas dėl “daugiau demokratijos” yra apsimestinis, aferistinis [7]. Tačiau praktinis antikonstitucinis jos ir kitų Seimo narių patekimas į valdžią jos visai nedomina. Ponia D.Šakalienę iš tikro domina ne partijos, o tik partinės gaujos.  Galimai domina Stambulo konvencija, kaip ir Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir Mininstrą pirmininką Saulių Skvernelį. Tai ponia D.Šakaline, Jūs niekinate pagrindinį teisės šaltinį, LR Konstituciją, kuriai Jūs prisiekėte. Tai apie kokią čia demokratiją, žmoniškumą, padorumą savo ezopine kalba kalbate?

 

Jūs, D.Š., teigiate “politinės partijos mūsų demokratinėje teisinėje valstybėje”.  Taip, labai svarbu, kad būtų demokratinėje valstybėje būtų partijos. Tačiau partijoms yra implementuojama pareiga paklusti Konstitucijai, o šiuo atveju visos partijos be išimties eina į valdžią pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, todėl jos yra neteisinės valstybės politikos pagrindas, o tai reiškia jos yra ne partijos, o partinės antikonstitucinės gaujos. Apie kokią teisinę valstybę kalbate, kai visi 7 Seimai yra antikonstituciškai, pagal NELYGIĄ rinkimų teisę yra išrinkti? Tai jei valdžia antikonstitucinė, tai apie kokią demokratiją tauzijate? Nenorite žinoti, nes patogu? O jau apie politines partijas, kurios absoliučiai tyli dėl antikonstitucinių nelygios teisės rinkimų, tai geriau nekalbėti, nes jos pilnai atitinka organizuotų nusikaltėlių gaujas. Taip neturi būti, partijos neturi būti konstitucinėmis nusikaltėlėmis, kurias reikia kažkokiu būdu PRIVERSTI paklusti Konstitucijai. Turi būti pavyzdys, kaip reikia laikytis Konstitucijos ir įstatymų, o dabar patys sau rankas pakelia Seime ir apsirūpina biudžeto pinigais. Tai turime VAGIS pagal įstatymą. Rusiškai tai vadinami “vory v zakone” (vagys pagal įstatymą). Štai ką pasiekė partijos, jos apvaginėja valstybę, ją naikina. Teisingumo negalima surasti pas nusikaltėlius, nors jie tarp savęs  vogimo klausimu visai neblogai sutaria.

 

Ponia D. Šakaliene, labai negeras tonas remtis prezidente, kuri pati yra konstitucinė nusikaltėlė [3, 4]. Bet toks tokį pažino….

 

Ponia D.Šakaliene, Jūs teigiate “Tai tiesiog šiandien dienai mes turime balansą tarp mažoritarinės ir proporcinės sistemos. Iš tiesų pusė Seimo narių yra renkama vienu būdu, o kita pusė yra kitu būdu.”

 

Tai tokią propagandą tamsta skleidžiate, kad net gėda klausytis apie balansą. Ar savo protu vadovaujatės ar tik propagandos pripumpuota? Jūms privalu žinoti Seimo rinkimų įstatymo nuostatą, kad sąrašiniai yra renkami ne vien sąrašais, tačiau ir vienmandatėse apygardose. Dėl to sąrašiniai nepasidaro vienmandatininkais, tik pasidaro du kartus renkami į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus. Kai pro duris nepatenka, tai per kaminą sulenda. Tai pasaulinio lygio idiotizmas, kurį mums įgrūdo ponai signatarai su V.Landsbergio parašu dar 1992-07-09. Jie visi tyli kaip išmirę. O juk reali situacija Seime dabar yra tik penki save išsikėlę, o visi kiti sąrašiniai. Tai kur tas tamstos balansas “tarp mažoritarinės ir proporcinės sistemos”. Kokias nesąmones per televiziją postringaujate? Vykdote čekistine propagandą.

 

Su ponia D.Šakaliene sutinku, kai sako “tikrai labai dažnas Konstitucijos kaitaliojimas tampa didele problema ir rizika tai pačiai mūsų demokratijai.” Tačiau problema tame, kad net iniciatyvos autoriai keisti Konstitucijos nesiūlo, reikia jai tik PAKLUSTI, ko niekaip nedaro nei Seimo nariai, nei prezidentai.

 

Rinkimuose turi būti “vienas rinkėjas – vienas balsas” ir lygios apygardos pagal rinkėjų skaičių. Tai niekaip negali būti daugiamandatė apygarda lygi vienmandatei. Ir tik vienam rinkėjui vienas balsas. Tai kai yra reklamuojama mišri sistema, tai mišrios sistemos sudedamosios dalys NIEKAIP negali tenkinti lygios rinkimų teisės principo. Tas kas yra skirtinga niekaip negali būti lygu. Ar elementari logika Jums yra svetima? Ar Jums JT teisė, Europos teisė, Konstitucija, LR KT išaiškinimas ir sveikas protas nieko nereiškia??? Kokią ir kodėl skleidžiate antikonstitucinę propagandą per televiziją? Ponia D.Šakaliene neturite gėdos jausmo? O gal ir žmogiškumo?

 

Ir dar dėl Konstitucijos kaitaliojimo. Tai ne kas kitas, o LR Seimas tik ką net du LR Konstitucijos bereikalingus pakeitimus gviešėsi padaryti [12, 13]. O Jūs Seimo narė ir esate atsakinga taip pat.

 

Ir dar, gal taip ir be galo, Jūs teigiate: “valstybės, kurios pradeda kaitalioti savo rinkimų sistemą, atidaro Pandoros skrynią. 

 

Suprantamas sąrašinės Seimo narės Dovilės Šakalienės noras nekeisti rinkimų sistemos, nes jai reikia per sąrašus į Seimą antikonstituciškai patekti. Kitaip gali reikti atsisveikinti su Seimo privilegijomis. Sąrašiniams oi kaip reikia būti paklusniems, o tai bus kaip su tuo Rimantu Jonu Dagiu…..ir kitais.

 

Iš tikro kaitalioti rinkimų sistemas gal ir nėra reikalo tai daryti be reikalo. Tačiau šiuo atveju tai yra valstybinio mąsto būtinybė, nes  rinkimų įstatymai pačiu grubiausiu pavidalu prieštarauja Konstitucijai ir dėl tos priežasties visi išrinktieji be išimties yra antikonstitucininkai.  Visi be išimties nėra susirūpinę savo buvimo valdžioje legtitimumu. Ponai STUDIJUOKITE LR KT išaiškinimus. Vieną iš svarbiausių pacitavau aukščiau [7]. LR KT išaiškinimai yra privalomi visiems, kurie eina į valdžią, nes turi į valdžia patekti pagal Konstitucijoje įtvirtintus principus, vienas jų yra lygi rinkimų teisė.  Niekaip neišeina, tai dar kartą pakartoju, o gal reiktų ir 100 kartų pakartoti, kad visiems konstituciniams nusikaltėliams pagaliau “dašustų”, kas yra LR KT išaiškinta [7] lygi rinkimų teisė:

 

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”.

 

Tai kaip čia gaunasi, kad Jūs, Dovile Šakaliene, ir visi Jūsų kolegos Seime NIEKINATE tai kas jums seniai LR KT išaiškinta. Ar vieno sakinio protiškai negalite suvokti, ar esate visai be moralės, ar Jums LR Konstitucija, kuriai prisiekiate, nieko nereiškia? Ar gal specialiai niekinate Europos teisę, JT teisę, LR Konstituciją, LR KT išaiškinimą ir sveiką protą? Ar bepročiai esate ir nesuprantate vieno sakino??? Pagalvokite apie save, kas Jūs esate? Taigi pagalvokite ir kiti Seimo nariai. Apie tai Jūs esate informuoti daugybę kartų. Spengianti tyla yra Jūsų atsakymas. Taip tyli prispausti čekistai, kaip kokios “marytės melninkaitės”. Labai reikšmingas atsakymas, tinkamas konstituciniams nusikaltėliams ir čekistams, kai neturi ką atsakyti – absoliuti tyla.

 

Išvada: sąrašinė Seimo narė Dovilė Šakalinė yra parinkta, aprobuota būti specialioje laidoje [2] atstovauti antikonstituciniams rinkimams, nes pati asmeniškai yra suinteresuota antikonstitucinių sąrašinių rinkimų egzistavimu Lietuvoje. Tai yra atstovauja čekistinę poziciją, hibridinių stribų poziciją, penktos kolonos poziciją. Kas ėmėsi atsakomybės tokį asmenį parinkti viešiems debatams?  Gal LRT? Gal VRK? Ar kartu? 

 

Labai įdomu, kad Seimo ir savivaldybių antikonstitucinams rinkimams vadovaujanti Laura Matjošaitytė yra Mykolo Romerio universiteto auklėtinė. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. 2016 – 2018 m. vasario mėn. Mykolo Riomerio universiteto asistentė, lektorė (Lietuvos konstitucinė teisė, Lyginamoji konstitucinė teisė). Tai ar Mykolo Romerio universitetas kuo nors skiriasi nuo Vilniaus universiteto teisininkų? [9].

 

Pagalvokime, Lietuvos konstitucinės teisės specialistė vadovauja antikonstituciniams rinkimams. Ko dar reikia iš čekistinės valdžios? Įsivaizduojate, kad universitetuose turi dirbti padorūs, išmintingi asmenys… o ką turime? Universiteto dėstytoja, reikia suprasti, kad Konstitucijos specialistė, o veikia prieš Konstituciją vykdydama savo tiesiogines pareigas. Gal ne Konstitucijai, o čekistų instrukcijai prisiekė? Viska ką galima reikia griauti, ardyti, stabdyti, nevykdyti, paniekinti na ir t.t. ir t.t. Tokia pati situacija yra ir su LR Konstituciniu Teismu ir jo pirmininku Dainiumi Žalimu [10].

 

Klausimas: Ar yra Lietuvos valstybėje nors viena svarbi pareigybė, kuriai nevadovautų antikonstitucininkas, kitaip tariant čekistas? Sunku sužinoti, nes jie 100-ui metų užsislaptinę. Tai svarbus užgrobtos valstybės požymis.

 

Toliau tęsime specialios laidos [2] analizę, kurios pirma dalis yra [3].

 

Literatūros sąrašas:

 

 1. 2007 Nr. 21 ISSN 1648-2603,  VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS, 61-74 psl.  Jolanta Palidauskaite, Raimundas Ibenskas „Valstybės užvaldymas Lietuvoje: priežastys ir formos” (https://www.mruni.eu/upload/iblock/aee/6_j.palidauskaite%20ir%20kt..pdf).
 2. 2019-06-21 LRT video „Speciali laida. Mažoritarinė rinkimų sistema: ar įmanomas Lietuvos Seimas ir savivaldybių tarybos be partinių asmenų?” (https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000072546/speciali-laida-mazoritarine-rinkimu-sistema-ar-imanomas-lietuvos-seimas-ir-savivaldybiu-tarybos-be-partiniu-asmenu).
 3. 2019-08-29 straipsnis „Užrobta valstybė (I dalis)“ (http://www.ekspertai.eu/uzgrobta-valstybei-dalis99507/).
 4. 2016-06-10 straipsnis „Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-i-partijas-ir-seima88771/).
 5. 2016-06-14 straipsnis “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/). 
 6. 2016-08-10 sreaipsnis “Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/).
 7. 2019-08-03 straipsnis “Atjauta palaidota Seime” (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-atjauta-palaidota-seime/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9017:atjauta-palaidota-seime&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/atjauta-palaidota-seime99357/).

 1. 2019-07-07 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena(http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/). 

 1. 2019-05-02 straipsnisVilniaus universiteto teisininkų bankrotas(http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas/).

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8563:vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas98506/).

 1. 2019-03-18 straipsnis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos (http://biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
 2. 2019-09-01 straipsnis „Vytautas Radžvilas. Jie jau čia: LRT vėl užgrobta!” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-radzvilas.-jie-jau-cia-lrt-vel-uzgrobta). Vytautai, jie jau seniai čia, nebuvo išėję, ar aklas esi filosofe?

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-09-02

Facebook komentarai
});}(jQuery));