Už mokslinį darbą apie kolūkinio judėjimo organizatorių naikinimą Daliai Grybauskaitei suteiktas mokslų daktaro diplomas

Razumas

Razumas

 

 

 

 

 

LMT prezidentas V. Razumas neišdavė septynių habilituotų daktarų, iš kurių dauguma buvo profesoriai

 

 

Paskelbta: 2019-01-07 23:19  Autorius: ekspertai.eu

 

Razumas

Lietuvos mokslo tarybos pirminkas Valdemaras Razumas.

 

Kaip žinoma, 1988 metais parašytame savo moksliniame darbe Dalia Grybauskaitė atskleidė, kad darbo klasės priešai, t.y. į miškus įšėję partizanai–Laisvės kovotojai, „socialistinę reformą bandė sustabdyti žiauriais teroro aktais, gąsdinimais, šantažu, partinio ir tarybinio aktyvo, kolūkinio judėjimo organizatorių naikinimu“.

 

Apie tai plačiau buvo skelbta publikacijoje „D. Grybauskaitė: ilga klasių kova buvo kurstoma, remiantis radiopropaganda, tiekiant maistą ir ginklus iš užsienio“.

 

Ir tai būtų nieko baisaus, tokie tie tarybiniai laikai buvo, ne vienam karjeristui teko rašyti tokias disertacijas.

 

Tačiau nustebino kas kita – 1993 m., kai Lietuva jau buvo laisva ir nepriklausoma valstybė atsikračiusi tarybinių okupantų, Lietuvos mokslo taryba (LMT) Lietuvos Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikacijos komisijos sprendimu išdavė dabartinei Lietuvos prezidentei D. Grybauskaitei socialinių mokslų daktaro diplomą.

 

Ekspertai.eu kreipėsi į LMT, norėdami sužinoti, kaip toks nesusipratimas galėjo atsitikti, norėjo sužinoti, gal įvyko tiesiog klaida? Tuo labiau žinant, kad D. Grybauskaitė net ir po Lietuvos nepriklausomybės paskelbbimo 1990 m. kovo 11-osios ir toliau uoliai tarnavo Lietuvos nepriklausomybės priešininkų pusėje ir petys petin darbavosi su komunistų lyderiu Mykolu Burokevičiumi.

 

„Mums reikalingas žmogus iš jūsų organizacijos, kuris galėtų pakomentuoti prezidentės D. Grybauskaitės moksliniame darbe išdėstytus kai kuriuos teiginius bei patį LMT sprendimą – už šį darbą suteikti D. Grybauskaitei socialinių mokslų daktaro diplomą“, – buvo prašoma rašte LMT vadovybei.

 

LMT atsisakė žodžiu pakomentuoti, ko buvo prašoma. Tačiau atsiuntė raštą, kurį pasirašė LMT pirminkas Valdemaras Razumas.

 

„Atsakydami į Jūsų 2018 m. spalio 23 d. raštą dėl nostrifikuoto Prezidentės Dalios Grybauskaitės ekonomikos mokslų kandidatės laipsnio, paaiškiname:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 549 „Dėl mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų nostrifikavimo ir diplomų (atestatų) registravimo“ nustatė, kad mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų nostrifikavimu patvirtinama, jog šie laipsniai ir vardai atitinka reikalavimus, keliamus Lietuvos Respublikos mokslo laipsniams ir pedagoginiams mokslo vardams. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi minėtu nutarimu patvirtintais Mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų nostrifikavimo ir diplomų (atestatų) registravimo nuostatais (toliau – Nuostatai), buvo įgaliota sudaryti mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų nostrifikacijos komisijas (toliau – Nostrifikacijos komisija) ir skirti jų pirmininkus. Nostrifikaciją vykdė atitinkamos mokslo srities nostrifikacijos komisija, kurią sudarė septyni habilituoti daktarai, iš kurių dauguma buvo profesoriai.

 

Tarybos archyve rasti dokumentai liudija, kad Nostrifikacijos komisija 1993 m. balandžio 19 d. nutarė nostrifikuoti Dalios Grybauskaitės ekonomikos mokslų kandidatės laipsnį, t. y. pripažinti, kad jis atitinka reikalavimus, keltus Lietuvos Respublikos mokslo laipsniams. Vadovaujantis Nuostatų 9 punktu asmenims, kuriems buvo nostrifikuojamas buvusios TSRS sistemos mokslų kandidato laipsnis, buvo pripažįstamas Lietuvos Respublikos daktaro mokslo laipsnis. Daliai Grybauskaitei buvo išduotas socialinių mokslų daktaro diplomas“, – neišduodamas septynių habilituotų daktarų, iš kurių dauguma buvo profesoriai, informavo V. Razumas.

 
razumas 02
 
 
 
 
 
 
Viena pastabėlė. Reiškia tie septyni habilituoti daktarai, iš kurių dauguma buvo profesoriai, galvojo lygiai tą patį ką ir D. Grybauskaitė – į miškus išėję Lietuvos partizanai–Laisvės kovotojai buvo paprasčiausi banditai vykdę žiaurius teroro aktus ir žudę nekaltus žmones. Klausimas – kiek dar laisvoje Lietuvoje, be tų septynių habilituotų ir be D. Grybauskaitės yra taip pat manančių apie pokarį? Apsivemt nuo jūsų galima, ponai ir ponios.
 
Susiję:
 
Prezidentė pagerbė žiauriais teroro aktais, gąsdinimais, šantažu pasižymėjusį klasės priešą
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));