UNIVERSALUS MATMUO LIETUVIŠKAJAI TEISYBEI PAMATUOTI

UNIVERSALUS  MATMUO  LIETUVIŠKAJAI  TEISYBEI  PAMATUOTI                                                                                                    

 

Kai rinkimus laimėjo konservatoriai,jie kunkuliavo,ach kiek visokių klaidų ir blogių pridarė prieš juos valdžioje buvę socdemai.Na bet nuo  dabar tai jau bus kitaip ! Kitą kadenciją laimi socdemai,-tada visi sužino,ach ”,kiek daug  negero pridarė konservatoriai !Na bet dabar tai jau bus suklestėjimas” !Po socdemų laimi valstiečiai,ir tauta sužino,kaip neteisingai viską darė ir socdemai,ir konservai, užtai dabar…visa sužaliuos ir užkvėps ! Visi,kurie mąstote ,sakykit,ar jums patinka va taip metų metais murdytis visose tose jokios prasmės ir jokio turinio neturinčiose kalbose? Ar jums patinka savo šalies gyvenimą matuoti ”rinkimų šlovėmis” ,o po rinkimų vėl ištikimai laukti naujo” istorinio šlovės pasireiškimo”-naujų rinkimų?..Ar jūs suprantate,kad  socialiniai ir visi kiti prieštaravimai tik didėja.Ar suprantate,kad prieštaravimų neišsprendžia balsavimai?Trauktis nėra kur,tad pažiūrėkim kaip problemas sprendžia  europinės krikščioniškosios civilizacijos pradininkas Jėzus iš Nazareto.Jis save pozicionuoja kaip stiprų,kaip galintį realiai spręsti aktualias žmonių problemas.Jėzus atstatinėja iškrypusį socialinį balansą.Įtikina turtuolius dalį nuosavybės išdalinti vargšams.Mums gi,gyvenantiems šiais laikais, svarbus bazinis principas,kurį savo visu gyvenimu atskleidė istorinis asmuo Jėzus :ŽMOGUS STIPRUS TIEK ,KIEK JIS GALI PAKELTI SILPNĄ !!! Maža ,ką pasakoja partijos,maža ,ką apie save rinkimų pažaduose dėsto kandidatai.Jeigu jis pakilo lipdamas per silpnesnius ,-pati jo vidinė parengtis ir toliau lipti per silpnesnius.Jei jis tampa išrinktas,juo lengviau jam tai daryti.

O visa sumaniai bus užmaskuota kaip ”dielis rūpestis tautiečiu”. Nebus kitaip ,neturėkit iliuzijų.Visas Jėzaus gyvenimas,-kelti silpnuosius.Apgynė ,pakėlė ,užstojo.Jūs paskaitykite savo klasiko Juozo Baltušio ”Parduotas vasaras”.Kaip ten stiprus elgiasi su silpnu?Turtingas valstietis nelaiko vargetos žmogumi.Mat Lietuvos tarpukario kaime žmogaus vertė matuojama jo turto kiekiu. Piemenėlis,ar beturtis ,-tai beteisis pastumdėlis,šuva! Baudžiauninkas. Jokių iliuzijų ! Sakykit,ar pasikeitė nuo to laiko žmogaus prigimtis?Tas ,kas nekelia silpno,-žinok,vadinasi jis tuo silpnu naudojasi.Ir kadangi silpnas,bejėgis, -tuo engėjui  geriau.O kaip jūs isivaizdavot galiūną?Kaip raumenų kalną,kuris visus išgąsdina ir išvaiko?Ar kaip ”pinigų  maišą”,kuris šventės metu paberia miniai saują smulkių banknotų? Tegu jis pastato ant kojų apgautą,nuviltą,bankrutavusį tautietį!-ar kas bent girdėjot tokį atvejį? Manau,vargu.Prisiminkit nors vieną šiuolaikinį filmą ,kur būtų užstotas vargšas?Kultūra,kuri platina ”jėgos kultą”,nepajėgi mąstyti garbingumo,tikrojo heroizmo kategorijomis! Niekada tas ,kuris niekam nematant nepakėlė vargšo ,nors užlipęs ant rinkimų scenos jis dievagojasi tai daryti,-niekada jis to nedarys.O žmogaus tikroji jėga matuojama tais ,kuriuos jis sugebėjo pakelti.Kodėl pasaulyje yra silpnas?-kad save išreikšti galėtų stiprus.Paremdamas,užstodamas,ištaisydamas neteisybes.Bet jeigu žmogus iškilo daugindamas šio pasaulio skriaudas ir neteisybes ,o jūs jį renkate savo gelbėtoju…oi,vargas tokiai tautai! Ir tada randasi daugybė kalbų ,svarstymų…girdi”oi,čia ekonomikoje reikia va ten pastumti,va ten patraukti…Tampykit jūs tą ekonomiką ir savo politologiją į visas pasaulio šalis.Bus dar vienas cirkas,dar viena tuštybių mugė.Yra kategorija žmonių,kurių prigimtyje įrašytos visos įmanomos vingrybės,gudrybės ir šlykštynės,kaip tykoti ,apsukti ir iščiulpti silpną.Tą,kuris nesipriešina.Egoizmo kultas…tas pats Baltušis puikiausiai atskleidžia EMIGRACIJOS  ESMĘ  !   Dirdų šeimyna ”Parduotose vasarose”,-savanaudiškumo  užkerėti trys broliai ir sesuo…vagia viens iš kito,meluoja viens kitam ,slepia  viens  nuo kito…Kol Pvilas Dirda pavagia šeimos pinigus ir …emigruoja.Egoistai negali pakęsti vieni kitų vienuose namuose! Šiandienos Lietuvoje vien tos ”TEISĖS”,paskata galvoti vien apie save ir dargi turėti legalizuotą pateisinimą begėdiško savanaudiškumo.Egoizmas gimdo įžūlumą ,-tokie negali pakęsti vienas kito vienuose namuose.O ir viename kaime,vienoje tautoje.Tai ir barstosi,bėga vienas nuo kito kuo toliau ,į visas pasaulio šalis.”Mano teisės”..tai griauna iš pamatų viską ,ką statė Jėzus iš Nazareto,GRĘŽDAMAS ŽMOGAUS ŠIRDĮ Į ARTIMO ŠIRDĮ ! Ar lietuviai,tauta galėtų save palyginti su organiškai sujungtu kūnu?Apaštalas Paulius rašo,kad kūne yra garbingų ir negarbingų narių.Betgi žmogus savo kūną globoja,garbingųjų narių šlove pridengdamas silpnuosius narius.O ar lietuviai globoja savo SILPNUOSIUS narius ?Pavargusius,nusigyvenusius,pažemintus?Kodėl tau neskauda ,kai kenčia tavo lietuviško kūno nariui?Kokių ten savimeilės skelbėjų prisiklausei,kurie moko atsipalaiduoti,kai už sienos dejuoja tavo artimas?O paskui eini,ir giedi iš visos dūšios -„Lietuva brangi”.Na taip,brangi…kol kas nepaprašo -”padėk man”.Kol  nieko nekainuoja ,tol ”brangu”,kai užkvimpa nors nedidele auka…pasidaro”nepigu”. Iškyla problema valstybėj ,-nenutyla kalbos ,kur reiks gauti pinigų.NUO KADA PINIGAI TAPO PROTINGA BŪTYBE??? Iškilusius uždavinius sprendžia asmenys ,sprendžia veikiantis gabus protas !!!  Bet kas gi tau prisipažins ,kad jam trūksta išminties?! Na aišku,visad ”trūksta tik pinigų”!!! Tad reikalas ne piniguose,o tuose ,kuriuos išrenkat spręsti tautai aktualių uždavinių.Kuriems parodot didžiulį pasitikėjimą , o jie… jus apvilia.Tai ar piniguose reikalas? O gal nemokėjime pažinti žmogaus??? O gal neturėjime tikro matmens ,kad spręsti apie žmogų? Matmuo visgi yra.Jeigu jūsų kandidatas ,kai jis dar ne arenoj ,neneša kito žmogaus naštos ,neneš jis ir jūsų! Sakot ,specialistas…Jeigu jo širdies nuostatose ryškiom raidėm užrašyta :”-SAVO NAUDA PRIORITETŲ PRIORITETAS” , -neišspręs jūsų specialistų specialistas  nei nuvargusio tautiečio ,nei šitos varganos šalelės uždavinių.Jo visos visos mintys visa laiką bus jo kišenėj! Ir kitaip jau nebus.Ar minkysit jūs ten aukštom politologinėm sąvokom tą dienos aktualijos tešlą, ar semsit ”sėkmingą sėkmingųjų Vakarų ”patirtį puodeliais su firmų logotipais…gausit tik  pyrago ĮVAIZDĮ.Tinkamą vaišinti didelių iliuzijų mugės svečiams.              

 

   AIDAS  DOLOTOVAS    Ignalinos rajonas ,Vidiškės

Facebook komentarai
});}(jQuery));