Ukrainiečiai pamišę dėl Hitlerio, kuris planavo juos utilizuoti

naciu

naciu

Net CNN užfiksavo ir parodė visam pasaulio vaizdelį, kaip išvaduoto Chersono gyventojai sveikinasi ištiesdami ranką nacių pavyzdžiu : „Sieg Heil”

O Ukrainos kariuomenėje pasisveikinimas „Sieg Heil” jau tapo įprastu, beveik toks pat, kaip nacių Vokietijoje.

 

Tai itin keista, žinant, kad ukrainiečių šlovinamas Hitleris buvo parengęs Ukrainai ir jos gyventojams utilizacijos programą. Tai yra naciai, tik užkariavę Ukrainą, iš karto masiškai išnaikino čia gyvenančius žydus. Ukrainiečiai buvo itin stropūs pagalbininkai, žudydami savo kaimynus žydus, gal net stropesni, nei lietuviai.

Tiesa, naciai buvo labai skeptiški jiems vergaujančių ukrainiečių atžvilgiu – visi jie, kaip, „pusiaužmonės”, kaip ir visi kiti slavai, turėjo pagal Hitlerio programą būti utilizuoti, arba „šliaužioti” purvyne, kur jiems ir vieta.

Tik po to, kai vermachtas Rytų fronte neteko milijono kareivių, naciai ėmė naudoti ukrainiečius kaip patrankų mėsą prieš sovietus. Tai yra naciai darė tą patį, ką dabar daro jankiai Ukrainoje – tai yra meta patrankų mėsą Ukrainos kareivius prieš rusų kariuomenę. Visos tos „galicijos” divizijos buvo sukurtos jau į karo pabaigą, kai naciams buvo aišku, kad karą jie prakišo – tada Hitleris ir išleido įsakymą, draudžiantį įžeidinėti pusiau žmones slavus, kurie kovojo vokiečių pusėje. Jeigu naciai būtų laimėję Rusijoje, jokios Ukrainos nebūtų, tai būtų dar viena reicho sritis, arba reichkomisariatas.

Pats svajotojas Hitleris planavo Ukrainoje apgyvendinti 20 mln. arijų, kuriems patarnauti turėtų vietiniai vergai ukrainiečiai, kaip žemesnioji rasė. Ir net tą patį Ukrainos dievuką Stiopą Banderą vokiečiai įkišo į lagerį, kai šis ėmė svaičioti apie kažkokią Ukrainos valstybę. Paleido iš lagerio Banderą vokiečiai tada, kai jiems prireikė Ukrainos išlaisvinimo armijos lenkams ir rusams žudyti

ukrai
ukrai

Tai žinant labai sunku suprasti ukrainiečius, kurie dabar sveikinasi sakydami „Zieg Heil”, arba nešioja nacių SS divizijų emblemas.

Dar ironiškiau, kad Ukrainoje masiškai žudomi žmones, ir tuo giriasi net vietinės valdžios atstovai :

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));