Tikslinio studijų finansavimo vieta – naudingesnė studentui

 

Tikslinio studijų finansavimo vieta – naudingesnė studentui

 

Doc. dr. Kęstutis Šidlauskas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studijų prorektorius

 

Viešojoje erdvėje paskleistos absurdiškos žinios, esą stojantieji, kurie pirmojo etapo metu buvo pakviesti į kitą universitetą, yra „viliojami“ rinktis studijas Vytauto Didžiojo universitete, tik išryškino dabartinės priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos netobulumą.

 

Per pastaruosius metus priėmimas į aukštąsias mokyklas pasidarė itin komplikuotas ir kasmet jis vis modifikuojamas, todėl tapo sunkiai besuprantamas stojantiesiems ir visuomenei. Procesą tikrai nelengva administruoti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) ir aukštųjų mokyklų specialistams. Natūralu, kad tai įžiebia įvairias reakcijas ir diskusijas, ypač tarp tų, kurie tik epizodiškai domisi studijų aktualijomis. Aukštųjų mokyklų atstovai jau nebe pirmus metus išsako nuomonę, kad priėmimo tvarką reikėtų paprastinti, priėmimą labiau individualizuoti. Užuot pasukus ta kryptimi, esančius netobulumus bandoma taisyti kuriant vis sudėtingesnes taisykles ir jų išimtis, nustatant „slenksčius“ ir apribojimus. Verta atkreipti dėmesį, kad priėmimo į daugelį užsienio universitetų ir koledžų taisyklės kur kas paprastesnės, aiškesnės ir žymiai rečiau keičiamos.

 

Užuominos, pasirodžiusios viešojoje erdvėje, esą VDU darbuotojai kažkokiu būdu gavo kviečiamųjų į studijas kitame universitete sąrašus ir bando tuos asmenis perkalbėti studijuoti VDU, taip siekdami padidinti savo universiteto studentų skaičių, yra visiškai nepagrįstos. LAMA BPO informacinėje sistemoje yra užtikrinta griežta, LR teisės aktus atitinkanti asmens duomenų apsauga. Labai ribotam aukštosios mokyklos darbuotojų skaičiui yra prieinami duomenys tik tų stojančiųjų, kuriems yra siūlomos bet kurios finansavimo formos (o jų yra net penkios) studijos būtent toje aukštojoje mokykloje, ir nieko daugiau.  

 

Dalis stojančiųjų, gavusių kvietimą į valstybės finansuojamą ar valstybės nefinansuojamą vietą kitame universitete, lygiagrečiai yra užpildę ir tikslinio finansavimo prašymą į vieną iš VDU siūlomų studijų programų. Būtent su tokiais kandidatais ir susisiekia VDU darbuotojai, nes tai yra būtina organizuojant trišales derybas su būsimais darbdaviais. Susisiekdami su tokiais stojančiaisiais, neturime ir negalime turėti išankstinės informacijos, ar konkretus asmuo yra pakviestas studijuoti kitoje aukštojoje mokykloje. Visiškai analogiškai dirba ir kitų universitetų ir kolegijų priėmimo skyrių personalas, ir, be abejonės, šiuo metu bendrauja su tokiais stojančiaisiais, kuriems jau yra pasiūlytos studijos VDU ar kitoje ne savojoje aukštojoje mokykloje.

 

Studentas, gavęs tikslinio finansavimo vietą ir su aukštąja mokykla bei organizacija-darbdaviu pasirašęs trišalę sutartį, yra kur kas palankesnėje situacijoje, negu pagal kitokią finansavimo formą studijuojantys jo kolegos. Darbdavys, prisidedantis prie studijų finansavimo, įsipareigoja įdarbinti absolventą ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui ir mokėti konkurencingą atlyginimą. Taip studentas įgyja ne tik teisę į kokybiškas ir nemokamas studijas, bet būna užtikrintas ir dėl savo karjeros starto – jam garantuojamas darbas pagal studijų kryptį iš karto baigus studijas.

 

Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiauja su daugiau kaip 30 įmonių, įstaigų ir organizacijų, skiriančių studijų tikslinį finansavimą. Tarp jų galima paminėti UAB „TeleSoftas“, UAB „Rubedo sistemos“, UAB „Alna Software“, UAB „D-Link“, UAB „Tetas“, Lietuvos energetikos institutą, Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir daugelį kitų. Su būsimais darbdaviais studentai pradeda bendradarbiauti nuo pat pirmųjų studijų semestrų – atlieka realias praktines užduotis, bendrauja su atitinkamų sričių profesionalais, įsitraukia į įvairius projektus ir dar studijuodami suvokia, kokių žinių ir gebėjimų jiems prireiks būsimoje darbo vietoje.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: RIMGAILĖ DIKŠAITĖ, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));