skip to Main Content

Teisminės valdžios krachas: tūlas teisėjas didžiuojasi sugriovęs pasitikėjimą teismais – jam talkina nusikaltėlių „elitas“

Bronius Pogrindis

 

Lietuvos teisminė valdžia dar neišsivadavo iš ją apraizgiusių kriminalinių elementų. Garsiojoje Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadoje aiškiai įvardyti galios centrai,  keliantys realų pavojų mūsų valstybės suverenitetui. Panašu, kad Seimo nario Ramūno Karbauskio komanda atidarė nematomą frontą, žūtbūtiniame kare siekdama perlaužti paralelinės kriminalinės valstybės nugarkaulį. Lengva nebus, bet kito pasirinkimo nėra. Turime susivienyti ir palaikyti pažangią, žmonių interesus atstovaujančią jėgą tam, kad netektų patirti juodųjų apsiaustų plėšikavimo, nereikėtų toliau gyventi skurde ir nuolatinėje kraują stingdančioje baimėje dėl savo gyvenimų. Pavyzdžių įkvėpimui galime semtis iš pokario rezistencijos didvyrių,  padėjusių galvas už Lietuvos nepriklausomybę.

 

Nepriklausomoje žiniasklaidoje pateikta gausybė pavyzdžių apie tai, kad teisminė valdžia yra  įvedusi antikonstitucinę praktiką, kai teismų hierarchijos viršūnėje sėdintis „nešališkas stebėtojas“ pagal verslo trikampio užsakymą organizuoja ir prižiūri užsakytą  baudžiamąjį procesą, o teisėjų darbo lūšnynas, bijodamas netekti darbo, nusižeminęs  klusniai vykdo galios centrų parėdymus. Prieš pusmetį Vilniaus miesto apylinkės teisme, ilgame menkai apšviestame  koridoriuje  man teko stebėti, kaip vidutinio amžiaus teisėja vos ne iki pat žemės du kartus  nusilenkė sutiktam jai pažįstamam advokatui. Esant tokiai teismų „praktikai“ ir santykiams, teisingumo ieškantis normalus pilietis turėtų pasijusti  esantis šiukšlė korupcijos užvaldyto teisingumo jūroje.

 

Man pasakojo žmogus, 2018 m. spalio 3 dieną Vilniaus regiono apylinkės teisme  matęs chamišką  prokurorės Vidos Bracevičienės elgesį.  Atsakydama į žmogaus teisių aktyvisto Zigmanto Šegždos advokato pastabą teisėjui, kad prokurorė duodama parodymus neturi teisės skaityti iš užrašų, V.Bracevičienė visus aplojo: „Prašau man netrukdytiTuriu teisę skaityti!“ Posėdžiui vadovaujantis teisėjas Rinaldas Adamonis tyliai nurijo karčią piliulę, taip ir neišdrįsęs sudrausminti šešiasdešimtmetės prokurorės. Įvykio liudytojas iš tolesnės teisėjo laikysenos matė, kad teisėjas R.Adamonis netgi jautė pasididžiavimą „iki pat žemės“ nusilenkdamas į įstatymą kojas besišluostančiai  prokurorei – Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Ramučio Jancevičiaus, perbėgusio į MG Baltic koncerną, torpedai.

 

Kaip teigia lietuviška patarlė, iškrypėlio dvaselės lazda-botagu neištiesinsi. Nors mums nuolat  brukama į  galvą mintis apie teisėjo nepriklausomumą ir pagarbą teisingumą vykdančiam teisėjui, tačiau akivaizdu, kad teisėjas Rinaldas Adamonis gyvena paraleliniame  pasaulyje ir vadovaujasi ne teisės aktuose nustatytomis, bet jo tėvo – KGB papulkininkio Igno Adamonio įskiepytomis vertybėmis. Visi suprantame, pagal kokias „vertybes“ gyveno lietuvių tautos genocido vykdytojai, darydami nusikaltimus žmoniškumui, trėmę į Sibirą, žvėriškai kankinę ir žudę nekaltus žmones. Manau, kad teisėjas Rinaldas Adamonis puikiai supranta, kad vykdo  kriminalinio „elito“ užduotį – nuteisti Zigmantą Šegždą už tai, kad šis dar 2014 metais viešai pareiškė savo nuomonę apie korupciją valstybės viešuosiuose  pirkimuose.

 

Teisėjas R.Adamonis buvo du kartus oficialiai  paprašytas nusišalinti nuo politinės baudžiamosios bylos dėl gausybės teisės aktų pažeidimų. Vienok, teisėjas vaidina Pilypą iš kanapių ir nepasitraukia. Anot liudytojų, R.Adamonis jau trečius metus „teisminėmis priemonėmis“ su neslepiamu sadizmu, pasimėgavimu ir pasididžiavimu nuožmiai terorizuoja žmogaus teisių aktyvistą, skriaudžia jo šeimą, mažamečius vaikus, žudo žmonių gyvenimą ir ateitį. Veikimo modelis stebėtinai panašus į tą, kai 1957 metais kruvinasis KGB išsigimėlis, nutaisęs sadistišką snukį, žiūrėdamas į mirtinai nukankinto partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago  sužalotą veidą, šaltakraujiškai užtaiso ginklą, nusitaiko ir paleidžia kulką tiesiai į galvą taip, kad žmogus nenumirtų iš karto.

 

Gi, teisėjas Adamonis daro klaidą,  naiviai manydamas esąs visiškai nebaudžiamas. Jis galvoja, jog  žino ir turi „teisėtą“ lūkestį – kad ir ką jis bepadarytų: pažeistų baudžiamojo proceso įstatymą, įžūliai meluotų, grasintų, žmones terorizuotų ar teismo dokumentus klastotų, jį nuo įstatymo apsaugos, motiniškai užstos ir per petį draugiškai patapšnos jo patronai teismų pirmininkai  Jolanta Bagdonienė ir Algimantas Valantinas. Be to, Adamonis tvirtai įsitikinęs, kad nuo drausmės bylos iškėlimo jį apsaugos aukščiausiojo teismo teisėjas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Aurelijus Gutauskas arba įtakos teismuose nepraradęs  Ramutis Jancevičius. Nors, ką gali žinoti, kada kurį iš jų gali ištikti Konstitucinio teismo teisėjo Vytauto Greičiaus skandalas. Iš pagarbos nepriklausomai žiniasklaidai Dapkaus ir Greičiaus dialogų necituosiu.  Tačiau pastumdėliai iš teisminio lūšnyno rusišką keiksmažodį pagarbiai vertina ir priima kaip privilegiją ar pagyrimą.

 

Teisėjas Rinaldas Adamonis yra puikiai informuotas apie internete skleidžiamus anekdotus, kuriuose pašiepiami  nepaprastieji Sovietų Sąjungos gyventojai: milicininkas Rinaldas, teisėjo dukra Vanesa, teisėjas Ignas, jo tarybinė moteris Natali ir jų bičiulis advokatas Chalimas.  https://zigmantassegzda.weebly.com/satyra

Pagal tėvo Igno Adamonio logiką šioje situacijoje  teisėjas turi susivaldyti: ne atvirai rodyti neapykantą anekdotus paviešinusiam asmeniui, bet didžiuotis, kad žmonių baudėjo Rinaldo vardas nors ir  atsitiktinai, bet sutampa su anekdotinio milicininko vardu.

 

Jei nebūtų apgailėtina, būtų graudu žiūrėti, į kokią bejėgišką  padėtį įkliuvo prokuratūra, 2018-08-06 d. gavusi žmogaus teisių aktyvisto Zigmanto Šegždos  skundą su prašymu iškelti baudžiamąją bylą Rinaldo Adamonio tėvui KGB papulkininkiui Ignui Adamoniui ir jo sėbrams, dirbusiems Ukmergės KGB skyriuje iki 1991 ųjų spalio 10 dienos. Aktyvistas reikalauja, kad teisėjo tėvas būtų nuteistas ir pakartas už karo nusikaltimus. Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Nikolajus Kozliakas savo 2018-08-31 rašte Nr.2.S-7692 informuoja, kad prokuratūra negali iškelti  Ignui Adamoniui baudžiamosios bylos, nes nėra gautas atsakymas iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro. 2018-10-05 d. aktyvistas konstatavo, kad praėjo dar vienas mėnuo, bet jokio sprendimo, kas bus daroma su minėtais kagėbėšnikais, iš prokuratūros negavo. Kas per kinkavimas, trepsėjimas, prakaitavimas ir stenėjimas? Štai kaip vizualiai atrodo vergiškas keliaklupsčiavimas KGB kriminaliniam elementui!

 

Teisėjo R.Adamonio pareiga yra nusišalinti nuo Z.Šegždai iškeltos bylos nagrinėjimo tą pačią dieną, kai tik jis sužinojo apie Z.Šegždos reikalavimą jo tėvui iškelti baudžiamąją bylą, pasiunčiant šį genocido vykdytoją į kartuves.  Teisėjas negali atlikti savo pareigos, o juo labiau negali būti nešališkas, kai jo gyslos verda iš keršto dėl įsegto kablio į tėvo nugarą. O ką į tai R.Adamonis? Ogi apsimetęs Pilypuku nesitraukia iš proceso, nors tašyk jam kuolą ant galvos, toliau tęsia nuožmią aktyvisto egzekuciją pagal tradicines KGB metodikas.

 

Dar vienas naujai iškeptas R.Adamonio užtarėjas yra Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prokuroras Arūnas Žemrieta. 2018-09-10 pareiškimu generaliniam prokurorui Z.Šegžda perdavė duomenis apie tai, kad teisėjas R.Adamonis galimai suklastojo dokumentą – teismo pranešimą apie teismo posėdžio atidėjime esančią datą. Aktyvistas Evaldui Pašiliui pranešė, kad pasirašė ant teismo pranešimo,  kuriame informuojama, jog  teisiamojo teismo posėdis atidėtas 2018 m. liepos 17 dienai. Ant šio pranešimo pasirašė ir kiti proceso dalyviai – prokuroras Liudas Žuklys, Viešųjų pirkimų tarnybos buvusi direktorė Sigita Jurgelevičienė, jos advokatas Aivaras Alimas ir Z.Šegždos advokatas. 

 

2018-09-06 dieną Z.Šegžda paprašė teisėją R.Adamonį parodyti įtariamą suklastotą pranešimą, norėdamas nustatyti, ar datos skaičius 17 nėra nutrintas ir tokiu būdu ištaisytas į skaičių 12. Apžiūrėjęs pranešimą apie teismo posėdžio atidėjimą, aktyvistas mano nustatęs, kad data pakeista iš liepos 17 d. į liepos 12 d., bet plika akimi nematyti, kad data būtų nutrinta ar išskusta. Tačiau pats pranešimas su nauja data – 2018 m. liepos 12 diena  buvo ant visiškai naujo nė kiek neapglamžyto lapo, lyg šis būtų ką tik atspausdintas spalvotu spausdintuvu. Esminis skirtumas tas, kad naujasis „perdarytas“ pranešimas buvo surašytas ant A4 formato lapo, kai tuo tarpu Z.Šegžda prisimena pasirašęs ant dvigubai mažesnio lapo. Aktyvistas įsitikinęs, kad 2018-09-06 dieną teismo posėdžio metu teisėjas R.Adamonis parodė byloje įsegtą suklastotą dokumentą: teismo pranešime parašyta data buvo galimai  ištaisyta kompiuterine programa „Photoshop“ ar kitu būdu.

 

Šioje situacijoje aktyvistas inicijuoja baudžiamąją bylą jau ir pačiam teisėjui R.Adamoniui. Pastarasis, it zuikutis tankmėje suglaudęs ausis tūno, nuo politinės bylos nenusišalina, mirtinai ant Z.Šegždos įniršęs susidorojimą su juo teisme tęsia. Manote, kad teisėjas peilių negalanda, neapykantos aktyvistui nejaučia? Aš, kaip normalus,save gerbiantis žmogus, būdamas teisėjo vietoje, jausčiausi nepagrįstai apkaltintas ir norėčiau pasiekti teisingumą – negalėdamas būti objektyvus nusišalinčiau nuo bylos. Tačiau Adamonis elgiasi priešingai,  a priori žinodamas, kad prokuratūra ir teismai jį apsaugos nuo baudžiamojo persekiojimo.

 

Grįžkime prie prokuroro Arūno Žemrietos, 2018-09-20 d. atsisakiusio iškelti baudžiamąją bylą R.Adamoniui dėl dokumento klastojimo. Iš prokuroro nutarties matyti, kaip jis stengiasi visais įmanomais būdais pažeminti Z.Šegždą  už techninę klaidą – neteisingai nurodytą datą („nenuoseklus, painiojasi nurodytuose faktuose“, „dėl savo paties suklydimo“).  Vienok, A.Žemrietos teiginys „manytina, kad pareiškėjas galėjo neatvykti į paskirtą bylos nagrinėjimą dėl savo paties suklydimo“ nėra fakto konstatavimas, bet yra tik asmeninė subjektyvi prokuroro nuomonė.  Kitas prokuroro A.Žemrietos argumentas, kad kiti proceso dalyviai buvo tinkamai informuoti apie teismo posėdžio datą, anaiptol nepaneigia dokumento klastojimo fakto, kadangi suklastotas teismo pranešimas egzistuoja ir yra saugomas byloje. Belieka ištirti klastotę, kadangi originalus dokumentas sunaikintas. Kita vertus vien tai, kad, kiti proceso dalyviai buvo tinkamai informuoti, dar nereiškia, kad ir Z.Šegžda buvo tinkamai informuotas. Negaliu paaiškinti, kodėl patyręs prokuroras A.Žemrieta nesugebėjo įžvelgti dar vienos nusikalstamos veikos – prokuroro Liudo Žuklio,  kitų proceso dalyvių galimos apgavystės, kadangi ir jie, pasirašydami ant teismo dokumento, turėjo matyti datą, bet apie šį įtartiną prieštaravimą teismo neinformavo.

 

Pabaigai norėčiau paprašyti žmones užeiti į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino Facebook‘o paskyrą ir joje pamatyti „elitinio“ teisėjo draugų būrį – simbolinę piramidę, kurios pagrindą sudaro daugybė sisteminės žiniasklaidos atstovų. Manau, tai gali reikšti, jog Algimantas Valantinas bando pataisyti  savo pašlijusį  įvaizdį ir reputaciją ne atlikdamas visuomenei naudingą veiklą, bet vien tik bendraudamas su jam parankiais arba priskirtais žurnalistais. Tačiau  dirbtinis įvaizdžio stimuliavimas piarščiko viagra tikrai  nepadės, nes visi supranta, už ką lietuvių tauta taip nekenčia Algimanto Valantino ir jį supančios klikos.

 

Bronius Pogrindis

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));