Teisingumo ministerija nepatvirtino Stanislovo Tomo vadovaujamos Kovotojų už Lietuvą sąjungos naujo pavadinimo ir įstatų

Teisingumo ministerija nepatvirtino Kovotojų už Lietuvą sąjungos naujo pavadinimo ir įstatų

Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi Kovotojų už Lietuvą sąjungos narių 2019 m. sausio 5 d. įvykusio suvažiavimo dokumentus, atsisakė pakeisti šios politinės partijos pavadinimą į Lietuvos konservatorių partija ir patvirtinti naujus įstatus. Buvo patvirtintas šio suvažiavimo metu išrinktas naujas partijos pirmininkas Stanislovas Tomas.

Teisingumo ministerija atsisakė patvirtinti partijos pateiktus dokumentus, nes suvažiavime priimti įstatai neatitiko Civilinio kodekso ir Politinių partijų įstatymo reikalavimų. Pateikti įstatai nebuvo aiškūs ir suprantami, juose nurodyti tik bendri deklaratyvaus pobūdžio partijos tikslai, nedetalizuojant nei veiklos sričių, nei veiklos rūšių. Be to, neaiški įstojimo į politinę partiją ir išstojimo iš jos tvarka, nereglamentuota partijos vadovo, valdybos ir partijos tarybos atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam renkami valdymo organai, jų kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka ir kt.

Kovotojų už Lietuvą sąjunga, siekdama ištaisyti Teisingumo ministerijos nurodytus trūkumus, turės surengti naują suvažiavimą ir patvirtinti naujus įstatus. Tada ši politinė partija Teisingumo ministerijai vėl galės teikti dokumentus dėl partijos pavadinimo ir įstatų keitimo.

Politinių partijų įstatymas nustato, kad politinių partijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ar jų pakeitimų atitiktį įstatymų nustatytiems reikalavimams per 30 dienų nuo visų šio registro nuostatuose nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos patvirtina ir išvadą surašo Teisingumo ministerija.

Lietuvoje šiuo metu yra registruotos 24 veikiančios partijos, vienijančios apie 112 tūkst. narių.

Facebook komentarai
});}(jQuery));