Teisėjų, prokurorų, ir Kauno savivaldybės nusikalstami veiksmai užgrobiant namą Tilkos 5 Kaune, toliau slepiant nusikaltimą, terorizuojant bei apiplėšiant namo nuomininkę G.Marcinkevičienę ir galima Prezidentės įtaka šiems veiksmams

Teisėjų, prokurorų, ir Kauno savivaldybės nusikalstami veiksmai užgrobiant namą Tilkos 5 Kaune, toliau slepiant nusikaltimą, terorizuojant bei apiplėšiant namo nuomininkę G.Marcinkevičienę ir galima Prezidentės įtaka šiems veiksmams

 

1. 1991 m. Kauno savivaldybė ir Kauno apylinkės teismo teisėja V.Chimina atiduoda Grinui Augustui priklaususį namą Tilkos 5 Kaune V.Misiukienei gražintinų namų priedanga. Teisėja ir savivaldybė gerai žinojo, jog tarpukario Kauno dokumentų archyvai yra išlikę, bet tai buvo nuslėpta byloje.

2. GP generalinis prokuroras Arturas Paulauskas 1992 07 03 užprotestuoja teismo sprendimą tuo pagrindu, jog byla buvo išnarinėta be dokumentų surinkimo, vien liudininkų parodymų pagrindu (lapas 148).

3. Pilietė V.Misiukienė Aukščiausiajam teismui 1992 08 03 užprotestuoja GP protestą, meluodama, jog namas Tilkos 5 priklausė jos tėvams (lapas 147).

4. Ta pati teisėja V.Chimina (Ščerbakova), 1993 03 25 d., civ.b. Nr. 2-948/93, ir Kauno m. savivaldybė A.Venskūnaitės asmenyje, turėdamos GP 1992 07 03 raštą, vėl nuslepia archyvinius dokumentus ir vėl patvirtina teisių atstatymą į nesamą nuosavybę. Jos nuslepia, kad namas Tilkos 5 yra 2 aukštų, o jie tvirtina, kad vieno aukšto (lapai 26 ir 145-146).

5. Man, G.Marcinkevičienei, apie 2010 metus archyvuose pavyko atrasti namų Tilkos Nr.3, Nr.5, Nr.7 ir Nr.9 dokumentus, kurie rodo, jog namas Tilkos 5 priklausė Augustui Grinui, o ne Misiukienės tėvais. Name Tilkos3 kažkiek laiko gyveno galimi V.Misiukienės tėvai tikriausiai kaip nuomininkai (lapai 150-159). 

6. Namų Tilkos Nr.3, Nr.5, Nr.7, Nr.9 dokumentai buvo pateikti Kauno apylinkės teismui 2011 m. kovo mėnesį ir tuo pačiu atsakovui — Kauno miesto savivaldybei. Savivaldybė ir teismas (meras A.Kupčinskas ir Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus) privalėjo pradėti naują teisminį procesą dėl išaiškėjusių naujų aplinkybių (namo užgrobimo), bet jie tai nuslėpė (lapai 69-74, 80-80c, 81-81e).

7. Kauno miesto savivaldybė apgavo mane, prižadėjusi už paimtą iš manęs 30,8 arų sklypą Kaune, kaip kompensaciją suteikti butą Tilkos 5-3. Žemė paimta, aš iš buto išmesta į gatvę (lapai 132, 136, 143).

8. Kauno meras A.Kupčinskas 2007 m. gruodžio 19 d. pasirašė potvarkį atidėti iškeldinimą iš buto Tilkos 5-3 iki 2008 m. gegužės 31 d., o sekančią dieną, t.y. 2007 m. gruodžio 20 d., aš brutaliai buvau iškeldinta iš buto dalyvaujant savivaldybės darbuotojams ir antstoliui Zubinui, kurie iškeldinimo metu jau žinojo apie iškeldinimo atidėjimą. Už šitą nusikalstamą pasityčiojimą A.Kupčinskas neatsiprašė iki šiol (lapai 113-116).

9. LR GP prokurorė Silva Mickutė nutarime 2007 12 12 Nr. 13-2-1124, matydama, jog 2000 metais panaikinta teisinė registracija V.Misiukienei į namą Tilkos 5 ir teismo sprendimuose dėl nuosa-vybės atstatymo V.Misiukienei trūksta nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kurie buvo nurodyti GP proteste dar 1992 07 03, nesiėmė priemonių šiuos dokumentus pareikalauti iš savivaldybės ir archyvų ir tuo pačiu dangstė namo Tilkos 5 užgrobimą (lapas 117).

10. GP adresuotas 2012 03 12 mano prašymas tirti Kauno m. savivaldybės veiklą ir neatsakingą Kauno apygardos prokurorės J.Dedelienės veiklą nuslepiant namo Tilkos 5 užgrobimą, vėl buvo atiduotas įvertinimui tai pačiai prokurorei Jolantai Dedelienei. Tai padarė GP Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Simonas Slapšinskas. J.Dedelienė neišsiaiškino kada ir kodėl buvo pakeisti namų numeriai. Ji nuslėpė, jog prie bylos buvo pridėtas 1938 09 18 dokumentas, jog namas  Tilkos 5 tuo metu priklausė Grynui Augustui. Pakartotinai, neleistinai save tikrindama 2012 05 26 nutarime ji nuslėpė, jog namas Tilkos 5 priklausė Augustui Grinui, o ne V.Misiukienės tėvams. Tuo ji padarė sąmoningą nusikaltimą (lapai 62-64, 154-157):

11. LR GP Civilinių bylų prokurorė Sonata Galentienė savo nutarime 2010 08 05 Nr. 17.9-111-1590 atsisakė kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, nes jau praėjo 17 metų. Tačiau ji žinojo, jog savivaldybė slėpė eilę dokumentų 17 metų ir man juos pavyko rasti tik 2010 metais. Ji neįvertino 2000 m. spalio 31 d. teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikinta namo teisinė registracija ir Kauno savivaldybės veiksmus, kuriais be teisinio pagrindo buvo gražinta V.Misiukienei nuosavybė (lapai 82, 83).

12. Mano teisminis iškeldinimas iš buto Kaune Tilkos g. 5-3 prasidėjo 2005 metais. Pirmą teismo posėdį 2006 sausio 18 d. 13-30 vedė teisėja Ada Rakauskienė. Buvo trys posėdžiai. Teisme V.Misiukienė paliudijo, jog ji, kaip namo savininkė; mane įleido gyventi į butą ir mokesčius mokėjau. Aš turėjau advokatą Zaranką. Jis pradėjo reikalauti dokumentų iš archyvų ir Savivaldybės turto fondo dėl atimtos žemės. Jam prasidėjo grasinimai iš savivaldybės ir jis trečiame posėdyje atsisakė toliau vesti bylą (lapai 130-132).

13. Galimi V.Misiukienės tėvai Butkai 1995 m. kreipėsi į Kauno m. DŽDT Vykdomąjį komitetą dėl nuosavybės atstatymo į Tilkos g.3. Komitetas atsisakė pripažinti nuosavybę, nes laikė pastatus bešeimininkiais. Jokios užuominos apie namą Tilkos Nr.5 nebuvo (lapas 152).

14. Kauno savivaldybės nuslėpimų dėka V.Misiukienė tapo Tilkos g. Nr.5 teisėta savininke. 1993 04 26 buvo atlikta teisinė registracija savininkės V.Misiukienės vardu. Taip teisėtu pagrindu V.Misiukienė, išvykus į Rusiją nuomininkei M.Besovai ir jai išsiregistravus 1996 04 02 iš buto Nr.3, šį butą teisėtu pagrindu išnuomojo man, t.y. Gražinai Marcinkevičienei. Pagal nuomos sutartį, aš jai už buto nuomą pastoviai mokėdavau nuomos mokestį 160 litų per mėnesį.

15. Apsigyvenus bute Nr.3, sužinojau, jog  namas Tilkos g. 5 tikriausiai nebus gražintas natūra V.Misiukienei. Būdama pensininke ir nenorėdama dažnų persikraustymų, aš pasiūliau savivaldybei atiduoti man į nuosavybę butą Tilkos 5-3 mainais už žemę, kuri susideda iš 3080 kv.m. Tvirtovės alėja 42 ir 46, kurią paveldėjau iš savo motinos Širvinskaitės Onos. Kauno miesto savivaldybė sutiko su šiuo pasiūlymu ir paprašė atnešti dokumentus į Kauno Turto valdymo skyrių į Gruodžio g. 9, į 308 kabinetą. Prokurorai, teisėjai ir Kauno m. savivaldybė iki šiol slepia to laikotarpio skyriaus darbuotojų pavardes (lapai 143, 161, 162). 

16. 2000 m. spalio mėn. 31 d. Civilinėje byloje Nr. 2-3340/2000 buvo priimtas sprendimas „panaikinti gyvenamojo namo, esančio Tilkos gt, 5, Kaune su priklausančiais, 1993 04 26 atliktą teisinę registraciją Valerijos Misiukienės vardu“. Namas turėjo pereiti Savivaldybės žinion su visais namo gyven-tojais-nuomininkais. Namo ir jo gyventojų perėmimo iš V.Misiukienės į Savivaldybę nebuvo padaryta (lapas 140).

17. Kažkokiu, tikriausiai korupciniu būdu, įvyko susitarimas tarp Savivaldybės ir V.Misiukienės, pagal kurį namas Tilkos g. 5 neteisėtai buvo gražintas V.Misiukienei nors teisinė registracija jos vardu buvo panaikinta 2000 metais. Aš, teisėta namo nuomininkė, buvau išmesta į gatvę be lygiaverčio buto suteikimo ir be žemės gražinimo už kurią žadėjo atiduoti butą, arba už ją aš galėčiau nusipirkti gerą butą (lapai 118, 129).

18. Kauno miesto savivaldybės administracijos turto valdymo departamento Nuosavybės teisių atkūrimo skyrius (Vytautas Petraitis) savo atsakyme 2007 12 17 Nr.10-2-2?4 ir 2008 05 15 man, t.y. G.Marcinkevičienei, akiplėšiškai melavo, jog butą Nr. 3 užėmiau savavališkai, nes neturėjau savivaldybės orderio, nors gerai žinojo, jog Savivaldybės dėka V.Misiukienė neteisėtai tapo namo savininke ir kaip savininkė teisėtai mane įleido gyventi. Jis žinojo, kad savininkai orderių neišduoda. Petraitis gerai žinojo, jog jie paėmė man priklausančią 30 arų žemę ir už ją turėjo suteikti butą (lapai 100, 101).

19. Savivaldybės melo ir nusikalstamo teisėjos Chiminos sprendimo pagrindu teisėja Virginija Baškienė 2006 05 03 Civilinėje byloje Nr.2-00204-528/2006 priėmė sprendimą iškeldinti mane iš buto, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto. Teisėja gerai žinojo, jog. namas oficialiai dar nebuvo perimtas iš V.Misiukienės savivaldybės žinion ir į teismą turėjo kreiptis V.Misiukienė, o ne savivaldybė. Teisėja žinojo, jog ieškinys yra neteisėtas. Man staigiai pradėjo kilti kraujo spaudimas, pasidarė bloga ir aš buvau priversta išeiti iš teismo salės, kad apsaugoti savo sveikatą. Teisėja Baškienė neatsižvelgė į mano sveikatos stovį ir toliau tesė posėdį be manęs (lapas 121).

20. Kauno m. savivaldybės meras Andrius Kupčinskas, vykdydamas neteisėtus veiksmus, apgavo ir Seimo narį Donatą Jankauską. Taip meras A.Kupčinskas savo laiške 2008 02 19 nuslėpė, jog iš manęs atimta žemė buto suteikimo priedanga, kad aš teisėtai įleista gyventi į butą Savivaldybės neteisėtai įteisintos savininkės ir kad iš manęs pasityčiota priimant sprendimą atidėti iškeldinimą ir už dienos įvykdant iškeldinimą (lapas 107). 

21. Nei teismai, nei prokuratūros neatkreipė dėmesį, jog Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus V.Gudėno ir mero A.Kupčinsko raštai yra be parašų, o todėl korupciniai nusikalstami.

22. Regimojo vaizdo sudarymui, jog vykdomas mano skundų tikrinimas, Kauno m. apylinkės prokuroras Remigijus Dulskis, nuslėpdamas prokuroro  A.Purvainio įvykdytą apklausą, perdavė tirti mano pareiškimą Kauno AVPK Panemunės PK viršininkui P.Klimavičiui. R.Dulskis gerai žinojo, jog buvo mano prašymas, kad bylą toliau tirtų prokuroras A.Purvainis. Policijos tyrėja Jolita Baltrušaitytė taipogi nuslėpė esminius dokumentus, kuriuos slėpė savivaldybė, teismai ir prokuratūros. Tai rodo bendradarbiavimą tarp Kauno savivaldybės, teismų, prokuratūrų ir policijos dangstant korupcinius nusikaltimus (lapas51). 

23. Prezidentė D.Grybauskaitė po 2010 metų daug kartų nurodinėjo teismams, prokuratūroms, Seimo antikorupcinės komisijos pirmininkui, naujam Kauno miesto merui ir Žmogaus teisių teismui Strasbūre nuslėpti namo Tilkos 5 užgrobimą ir neapkaltinti buvusį Kauno merą TS-LKD partijos narį A.Kupčinską. Tokie prezidentės veiksmai nesuderinami su jos pareigomis.

24. Generalinis prokuroras E.Pašilis savo rašte 2016-03-10 Nr. Y12-3132 rašo:

„Jūsų prašymai, pareiškimai ir skundai dėl namo, esančio Tilkos g. 5, Kaune, galimai nusikalstamo užvaldymo buvo ne kartą nagrinėti Generalinėje prokuratūroje ir Kauno apygardos prokuratūroje.“     Buvo paprašyta nurodyti konkrečius sprendimus nes jų nežinau. Vietoje jų gautas Generalinės prokuratūros prokuroro Raimondo Petrausko 2016 05 02 atsakymas:

„ … LR generalinės prokuratūros raštais Nr. 13.2-1124, Nr. 13.2-565, Nr.17.2.- 19882 ir kt, Jums jau buvo pateikti išsamūs ir motyvuoti atsakymai.“ Abu prokurorai meluoja.

Ar tokie piliečiai-melagiai gali dirbti prokurorais?    (lapai 1 ir 2).

 

25. GP prokurorų, Kauno apygardos ir Kauno apylinkės prokurorų neteisėti ir nusikalstami veiksmai aprašyti mano 2014 03 12 rašte GP. Tai prokurorai Silva Mickutė, Sigita Vasiliauskienė, Darius Laurušaitis, S.Galentienė, Liudmila Borisova, Mindaugas Šukys, Remigijus Dulskis, Zenonas Burokas, Viktoras Biriukovas, Jolanta Dedelienė, Simonas Slapšinskas (lapai 43,44,45).

26. Apie taisytiną padėtį Lietuvos teisėsaugoje ir apie teisėjų, prokurorų ir buvusio Kauno mero A.Kupčinsko neteisėtus bei nusikalstamus veiksmus plačiai aprašyta 2013 07 09 rašte Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui Vitalijui Gailiui (lapai 3-17).

27. Apie nusikalstamus GP prokurorų Simono Slapšinsko ir Ernesto Vainos veiksmus buvo 2016 02 23 pakartotinu skundu pranešta generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, bet jis nuslėpė tą skundą (lapai 19 ir 29).

28. Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius 2016 01 27, Prezidentės reikalavimu, atsisakė toliau nagrinėti mano prašymą ir demaskuoti prokurorus, teisėjus ir merą A.kupčinską (lapas 20).

29. Apie teisėjų, prokurorų ir buvusio Kauno mero A.Kupčinsko neteisėtus bei nusikalstamus veiksmus 2016 04 27 buvo paduotas skundas Europos žmogaus teisių teismui. Pati Prezidentė važinėjo į teismą. Prezidentės ir teisėjo Kurio pastangomis skundas buvo atmestas net nepaaiškinus atmetimo priežasčių ir be teisės apskųsti sprendimą (lapai 22-24).

30. Meras A.Kupčinskas nuslepia mano 2014 01 27 raštą Kauno m. tarybai ir pats atsako vėl demonstratyviai nutylėdamas namo Tilkos 5 užgrobimą ir nusikaltimus prieš mane (lapai 37-42 ir 46a, 46b).

31. Žemės atėmimas, iškraustymas iš buto, daiktų pagrobimas, daiktų sugadinimas, vertimas gyventi bet kur, pastovus tyčiojimasis ir grasinimai padarė man didelę moralinę ir materialinę žalą. Paskutinis žalos dydžio apskaičiavimas pateiktas rašte Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui Vitalijui Gailiui 2016 01 27. Moralinė žala įvertinta 32650 eurų, o materialinė 494065 eurų. Iki šiol savivaldybė, teismai ir prokurorai dėl šių sumų nedarė jokių pastabų ar pasiūlymų (lapai 14-17).

 

2017 m. sausio 16 d. Savanorio, politkalinio Stankevičiaus Kazimiero, žuvusio Vorkutlage  duktė Gražina Marcinkevičienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));