Švietimo reformos esmė – atimti Pedagoninio universiteto žemę

Vytauto Išgamos universitetas – gal padoriau skambėtų „Didžiojo Stalino“?

 

Seimūnai nusprendė ne tik išsivogti Vilniaus Pedagoginio pastatus bei žemę, bet ir prijungti jį prie menkaprestižės Kauno įstaigėlės, pavadintos vieno didžiausių Lietuvos istorinių išgamų vardu.

Neseniai sužinojau, kad seimūnai nusprendė prijungti Vilniaus Pedagoginį (dabar oficialiai vadinasi berods 🙂 „Lietuvos edukologinis universitetas“) prie VDU. Apšalau.

 

Pedagoginis – beveik 80 metų (jei pridėjus Klaipėdos etapą – 83 m.) praktiškai nepertraukiamai veikianti aukštoji mokykla, paruošusi jau ko gero daugiau, nei 100 tūkst. visus mus mokiusių mokytojų.

 

VDU gi – palyginus neseniai įsteigta (ar „atkurta“ – koks skirtumas?) menko prestižo įstaigėlė.

 

Vienintelis Vytauto „nuopelnas“ – nors ir didelė, kaip sakoma, „nuo jūros iki jūros“, tačiau dirbtinai keliems metams sulipdyta vadinamoji LDK, praktiškai baltarusių valstybė, kurioje pagrindinė kalba buvo gudų, o beveik visi į užsienį nepabėgę lietuviai buvo paversti beteisiais vergais (baudžiauninkais).

Ne taip seniai teko viena ausimi paklausyti visiškų vieno iš VDU „profesorių“ paistalų per radiją – normalioje mokslo įstaigoje tokius blėnius postringaujantis „profesorius“ turėtų kaip reikiant pasistengti laikydamas 🙂 pirmojo kurso egzaminus. (Skaityti)

 

Kodėl reikėjo taip išniekinti tokią garbingą mokslo instituciją, kaip Pedagoginis, – prijungiant ją prie tokios apgailėtinos skylės, kaip VDU?

 

Atsakymas paprastas – Seimo nutarimu nuspręsta „perduoti Vyriausybei“ dabar Pedagoginiui priklausantį turtą. Pedagoginio teritorijos ir pastatai kainuoja ne vieną dešimtį milijonų – taigi padugnės seimūnai tiesiog susirado dar vieną išvogimo ir išsigrobstymo objektą mūsų vis dar negalutinai išvogtoje šalyje.

 

Seimūnai susirinko į Seimą vogti – ir nieko jau čia nebepadarysi.

 

Vis dėlto, kaip galima Pedagoginio (ir dar kažkokio prie VDU prijungiamo instituto) studentus versti studijuoti įstaigoje, pavadintoje vieno didžiausių išgamų Lietuvos istorijoje vardu?

 

Išsilavinęs lietuvis negali nesišlykštėti Vytautu

Kaip vienareikšmiškai liudija istoriniai faktai, vadinamasis „Vytautas „Didysis“ buvo vienas didžiausių išgamų – lietuvybės ir lietuvių tautos naikintojų – Lietuvos istorijoje.

 

Nors esame iki ausų užlieti išgamą aukštinančios valstybinės ir kitokios dezinformacijos, kiekvienas išsilavinęs, žinantis savo šalies istoriją lietuvis negali nesuprasti, kad tai – tiesiog antitautinę, antilietuvišką niekšybę aukštinanti propaganda.

 

Vienintelis Vytauto „nuopelnas“ – nors ir didelė, kaip sakoma, „nuo jūros iki jūros“, tačiau dirbtinai keliems metams sulipdyta vadinamoji LDK, praktiškai baltarusių valstybė, kurioje pagrindinė kalba buvo gudų, o beveik visi į užsienį nepabėgę lietuviai buvo paversti beteisiais vergais (baudžiauninkais).

 

Todėl sunku įsivaizduoti, kas galėtų priversti išsilavinusį Lietuvos patriotą studijuoti Vytauto Išgamos vardu pavadintoje mokymo įstaigoje.

 

Kur kas padoriau skambėtų „Didžiojo Stalino Universitetas“

Taigi vertimas studijuoti VDU pažemintų ir įžeistų išsilavinusius lietuvius, dabar studijuojančius Pedagoginiame.

 

Vis tik dabartinė valdžia garbina ir aukština labiausiai Lietuvą ir lietuvius niekinusius ir naikinusius istorinius padugnes: Mindaugą, Jogailą, pokario teroristus ir pan.

 

Todėl siūlau kompromisą: pavadinkime Pedagoginio, VDU ir visų kitų jungiamų mokymo įstaigų kerginį „Didžiojo Stalino Universitetu!“

 

Vytautas pavertė absoliučią daugumą kadaise laisvų mūsų protėvių vergais, o Stalinas juk nesusivogė sau iš buožių atimtos žemės. Beteisė ir negailestingai engiama bei išnaudojama prie Smetonos lietuvių DAUGUMA pirmą kartą pasijuto (ir tapo) pilnaverčiais žmonėmis būtent Stalino dėka.

Iš vienos pusės, Stalinas irgi skriaudė lietuvius. Nors jo nusikaltimais nebuvo taip tiesiogiai naikinama ir niekinama lietuvybė, kaip Vytauto atveju, vis tik aukų buvo daug, ir seimūnų siekis išaukštinti Lietuvos naikintojus būtų užganėdintas.

 

Tačiau, skirtingai nuo Vytauto, Stalinas be nusikaltimų padarė ir daug gero Lietuvai. Vilniaus ir Klaipėdos sugrąžinimas, šalies industrializavimas, visuotinis raštingumas, visiems prieinamas mokslas, nemokamas gydymas ir t.t.

 

Vytautas pavertė absoliučią daugumą kadaise laisvų mūsų protėvių vergais, o Stalinas juk nesusivogė sau iš buožių atimtos žemės. Beteisė ir negailestingai engiama bei išnaudojama prie Smetonos lietuvių DAUGUMA pirmą kartą pasijuto (ir tapo) pilnaverčiais žmonėmis būtent Stalino dėka. (Netgi mano teta, TURTINGŲ ūkininkų dukra, pirmą kartą pasijuto laisvu žmogumi būtent 🙂 Sibire, nes Tarybų Sąjungoje nebereikėjo juodai dirbti nuo aušros iki sutemų be išeiginių – kaip tėvų ūkyje Lietuvoje prieš karą ir iškart po jo.)

 

Todėl „Didžiojo Stalino“ vardo universitetas akivaizdžiai būtų kur kas santūresnis, padoresnis ir taip baisiai išsilavinusių lietuvių neįžeidžiantis seimūnų kuriamo mokymo įstaigų kerginio pavadinimas, nei dabartinis Vytauto Išgamos.

 

http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20180115

Facebook komentarai
});}(jQuery));