Sūnus ištaškė tėvo pinigus ir jį pamiršo

 

Alvydas Veberis

PO ĮVYKUSIO TEISMO, KAIP PO PIRTIES 

SAVI LIKO SVETIMI

Gerbk savo tėvą ir motiną, 

kad ilgai gyventum žemėje, 

kurią Viešpats Dievas tau duoda. 

(Iš 20,12)

Abejingumas, prarasta sąžinė, moralinis nuosmukis, susvetimėjimas, gobšumas, neapykanta, vaidai, melas… tapo kasdienybė ne tik valdiškų įstaigų tamsos labirintuose, bet ir privačiame, iš pirmo žvilgsnio, darnių šeimų gyvenime. Ne retas atvejis, kai už palikimo grašius, susikivirčiję išyra šeimos, artimiausi šeimos nariai tampa svetimi, o kai kada tokios istorijos pasibaigia mirties tragedijomis. Beveik visose šeimose daug žalos ir skausmo pridaro turtų paveldas. Nespėję atsisveikinti su artimaisiais, gobšuoliai tyko ir pradeda varstyti valdiškų įstaigų duris dėl palikimo. Pinigai ir turtai atima protą. Apaštalas Judas už 30 sidabrinių išdavė net patį Dievą. Šiandieniniai korumpuoti karjeristai visame pasaulyje dėl turtų organizuoja ir vykdo karus, vieni kitus išdavinėja, žudo, reketuoja, nepasidalija postais. 

Ką apie pinigus ir turtus rašo Biblija?

https://www.facebook.com/Biblijos/videos/pcb.1240748442628794/1240745249295780/?type=3&theater

„Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigaisarrow, nė turtus mėgstantis — pelnu.“ (Mok 5:9) Karalius Saliamonas turtais pranoko visus savo pirmtakus — buvo pasakiškai turtingas. Saliamonui nieko netrūko, žiūrėdamas į tuos lobius jis pasakė: „Visa tai tik migla ir vėjų vaikymasis!“ (Mok 2:1-11)

,,Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų“. (1Tim 6,10)

“Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”. (Lk 12,15) Kitoje vietoje rasime tokius Dievo žodžius: 

“Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia.

Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”. (Mt 6,19-21)

Sulaukęs garbaus 87 metų neįgalus, turintis daug sunkių ligų, panevėžietis Motiejus Tamkevičius išlieti savo sunkią senatvės dalią ir skausmą atklydo į redakciją. 

Dabar varsto teismų duris. Sulaukti juose teisingą sprendimą senolis nesitiki. Tai tas pats kas loterijoje išlošti milijoną. Kai nelieka nieko kito, daugelis bando, tačiau šiandieninė teisingumo pelkė apaugusi dumblais, kurioje greičiau nuskęsi, nei rasi norimą pagalbą.

Gaidys

Panevėžio apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė, matyt, bus kitokia nei respublikos žmonėms sukurtas teisinis balastas tiesą paversti melu ar atvirkščiai. D.Lisaitės įdėtos didelės pastangos bylą išspręsti taikos sutartimi nuėjo veltui. Tam tikslui teisėja užleido net savo kabinetą. Tačiau tėvas ir sūnus ,,badėsi‘‘ tarsi ožiai žemindami ir niekindami vienas kitą.

Pasitikėdamas savo vienturčiu sūnumi Algerdu jam įdavė (pasitaręs su žmona Valentina) 6000 eurų pinigų sumą su sąlyga, kad jis senatvėje pasirūpins tėvais. Gavęs pinigus sūnus tuoj pat nusipirko baldus, pasidarė buto remontą, veltėdžiavo ir maitinosi tėvų senatvės santaupomis. Nustojo išvis su tėvais bendrauti, neatsiliepdavo į skambučius. Dėl šios apgavystės Motiejus kreipėsi į Panevėžio policijos komisariatą, kad atgauti iš sūnaus pinigus.

Policijos komisariatas baudžiamosios bylos dėl apgaule išviliotų pinigų pagal 168 str. 2d., 3 str. 1 d.str. atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutartyje rašoma: ,,Akivaizdu, kad tarp M. Tamkevičiaus ir A.Tomkevičiaus yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai ir šiems santykiams negali būti taikomos baudžiamojo proceso normos. Šiuos santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, todėl minėti piliečiai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista jų teisė‘‘. Taip sakant, toliau nuo savęs ir problemos sprendimo.

 

SUDRUMSTA SENJORO MOTIEJAUS TAMKEVIČIAUS RAMYBĖ

Panevėžio AVPK Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus 1-ajame poskyryje M.Tamkevičiaus sūnus Algerdas vyresniajai tyrėjai Danguolei Šermukšnienei aiškino, kad jis šiuo metu gautus iš tėvų pinigus yra išleidęs savo tikslams. Kai galės juos grąžins. Savo tėvų neatsisako prižiūrėti. Tačiau pakalbinus patį Algerdą jis tėvui pareiškė, kad jokie pinigaiarrow tėvams nepriklauso ir nieko jie negaus. Tuo pačiu numetė telefono ragelį nenorėdamas bendrauti.

 

tevas

Anot Motiejaus, sūnų labai įtakoja marti Galina Viktorovna. Ji nusistačiusi prieš lietuvius. Juos norėdama įžeisti vadina ,,labasais“. Norėdama įsiteikti Motiejaus žmonai Valerijai, Galina Viktorovna Dutova – Tomkevičienė pastoviai Motiejų su žmona ,,kiršino“, ardė šeimos židinį. Skundė ir kaltino jį nebūtais dalykais. Žmona to nesuprasdama vis duodavo už jos melagingą ,,žinią“ pinigėlių. Tokiu būdu ji ją ,,reketuodavo“. Skelbiant Lietuvos nepriklausomybę ji džiūgavo, kad eskadrilė iš Panevėžio lietuvius subombarduos. Laikėsi kolaborantų etikos taisyklių, talkino komunistų partijai ir buvo jos narė.

Motiejus okupacijos metais, iki Lietuvos išsivadavimo, buvo savanoris. Tarnavo Panevėžio krašto apsaugos Moigio 514 kuopoje. Kiekvienas savanoris buvo gavęs po Kalašnikovo automatą, kad prireikus galėtų gintis iš okupantų gniaužtų. Teko jam budėti net po 24 valandas ištisus tris metus, kol okupantų kariuomenė paliko Lietuvą. Dėl tokių uošvio veiksmų ir Lietuvos nepriklausomybės labai priešiškai buvo nusiteikusi marti. Ir dabar ji aplanko Maskvą ir ieško galimybės palikti Lietuvą.

Įskaudintam senoliui neliko nieko kito, kaip paviešinti tokį įžūlų sūnaus ir marčios elgesį. Jis mano, kad gal sūnus susigėdys ir supras senatvės dalią. Tuo pačiu nori perspėti ir kitus, kad iš anksto neužrašytų savo vaikams ar svetimiems turimų turtų. Pinigai užvaldo protus ir žmonės tampa neprognozuojami. Algerdas irgi turi sūnų. Ar jo atžala senatvėje nepasielgs taip pat? Juk obuolys nuo obels netoli rieda.

Motiejus, būdamas silpnos sveikatos, o žmona neįgali (turinti hipertenzijos ir daugelį kitų ligų) dėl sūnaus ir marčios nesąžiningumo, prarado ramybę. Gilioje senatvėje jis varsto valdiškų namų duris. Vaistams ir pragyvenimui stokoja lėšų. Jeigu teismas nepriteis, tai teks parduoti paskutinį butą ar užrašyti svetimiems, kad jais senatvėje pasirūpintų, – baigė pasakojimą senjoras. 

Dėl apgaule išviliotų pinigų senolis laukia teismo verdikto, kurį teisėja D.Lisaitė skelbs šių metų kovo 13 dieną. Pagal vykusią teismo eigą reikia manyti, kad senoliui sprendimas bus palankus. Gaila tik tokio išauginto sūnaus, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį veltėdžiavo, o senatvėje ne tik daužė senolius, trokšdamas smurtu atimti jų santaupas, bet galiausiai klastingai juos apgavo. Ganėtinai įžūliai elgėsi ir teisme ne tik žemindamas savo tėvą, bet rodydamas savo agresiją vengiant žiniasklaidos atstovo ir viešumos. Deja… 

Tokia ta pinigų kaina. Analogiškų atvejų apstu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));