skip to Main Content
Deksnys

   Sulaužęs šonkaulius kaimynui, „valstietis“ Petras Nevulis bandė jį įgrūsti į kalėjimą

Panevėžio apygardos teismas visiškai išteisino Panevėžio rajono gyventoją  Vladą Deksnį, kurį Seimo narys „valstietis“ Petras Nevulis kaltino tuo, kad 70 metų amžiaus vyras jį neva sumušė ir „koja spyrė į petį“.

Deksnys

nuotr. : „Aš (V.Deksnys) rodau savo valdą, kur atvykęs kaimynas P.Nevulis (dabar Seimo narys) sulaužė man šonkaulius“.

Nors Panevėžio apylinkės teismas buvo patikėjęs P.Nevuliui ir skyręs V.Deksniui lygtinę įkalinimo bausmę, Panevėžio apygardos teisme paaiškėjo, kad nuteistasis buvo auka.

Paaiškėjo, kad Petras Nevulis dar prieš Seimo rinkimus, suspardęs savo artimiausią kaimyną Vladą Deksnį, suskubo apkaltinti jį, užbėgdamas įvykiams už akių. Pasitelkė policiją, medikus, prokuratūrą. Byla iškelta ne tuometiniui  Panevėžio rajono tarybos nariui ir  kandidatui į Seimo narius Petrui Nevuliui, bet nukentėjusiam nuo jo, vargdieniui valstiečiui Vladui Deksniui.

 Pirmame teismo posėdyje visa teisingumo ,,grietinėlė“ pūtė vieną dūdą: Panevėžio teismo sovietinis teisėjas Kęstutis Venckus, prokurorė Sigita Bieliauskaitė, Petras Nevulis su savo šališkais šeimos liudininkais, jo advokatas D.Tamošiūnas.

 Negelbėjo ir tai, kad atskiruoju skundu prieš teismą V.Deksnys kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą, kad būtų nutrauktas ikiteisminis  tyrimas jo atžvilgiu ir pradėtas  atlikti dėl Petro Nevulio nusikalstamų veiksmų  sutrikdant V.Deksnio sveikatą.  Jos skundas atmestas, kurį pasirašė vyr. prokuroro pavaduotoja Regina Tamelienė.

 Nepadėjo net  ir valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus išvada, kurią pasirašo ekspertas Gintautas Serbenta. Joje konstatuojama, kad V.Deksniui nustatyta poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, skruostuose ir kairėje blauzdoje, kraujosruva akies obuolio junginėje, viršutinio žandikaulio kairės priekinių dantų dantenų sumušimas, nugaros dešinės pusės apatinės dalies minkštųjų audinių sumušimas, dešinės pusės 8-9 šonkaulių lūžiai.

Tai prokuratūrai buvo neįdomu, ir tik  dėka  principingo  V.Deksnio gynėjo D.Staškevičiaus Panevėžio apygardos teismas K.Venckaus nutartį  apvertė aukštyn kojom.

Advokatas teisme pareikalavo, kad būtų ištirta Panevėžio medikų atlikta magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo vaizdų vertinimas Nr 22787, kuris atliktas Petrui Nevuliui.

Valstybinė teismo medicinos išvada, kurią pasirašė Vilniaus teismo ekspertai Jolanta  Majauskaitė-Čobot, Jonas Mindaugas Paliulis, specialistas Vytautas Rimkus nustatė, kad Petrui Nevuliui po įvykio su kaimynu V.Deksniu  2015-05-29 d. objektyvių išorinių traumavimo požymių nenustatyta.

 Panevėžio medikų išduotos pažymos neatitinka objektyvaus išaiškinimo. P.Nevulio melą, kad V.Deksnys turėdamas stuburo išvaržą ir skausmus, galėjo P.Nevuliui įspirti, taip aukštai pakėlęs koją į jo petį, ekspertai pilnai paneigė.

V.Deksnys, gavęs nutartį, apie jo baigtį informavo leidinio ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai korespondentą Alvydą Veberį, kuris dalyvavo visuose teismo posėdžiuose ir apie visas aplinkybes informavo visuomenę.  A.Veberis  pasidžiaugė, kad vis tik triumfavo tiesa.

V.Deksnys  prašė, kad A.Veberis parašytų straipsnį. V.Deksnys tuo metu neturėjo teismo nutarties, todėl A.Veberis pasakė, kad išsikvies P.Nevulį, kad patvirtintų, kad visa tai, ką pasakoja V.Deksnys yra tiesa ir apklaus P.Nevulį, kodėl  žinodamas tiesą jis melagingai šmeižė ir kaltino kaimyną, pareikalavo atlyginti jam moralinę ir materialinę žalą.

 Pokalbyje V.Deksnys iš karto perspėjo A.Veberį, kad  P.Nevulis  vėl išsisukinės ir bandys papirkti A.Veberį, kad neviešintų straipsnio. A.Veberis patikino, kad jis tokiam niekšui už padarytą V.Nevuliui žalą neparsiduos už Judo sidabrinius. Jei  taip nutiktų, bandys demaskuoti aferistą. A.Veberis paprašė, kad jam V.Deksnys iki kol bus parašytas straipsnis, atvežtų teismo nutartis ir Valstybinės medicinos komisijų išvadas.

V.Deksnys sekančiuose susitikimuose su A.Veberiu  tai padarė. Pokalbyje su V.Deksniu A.Veberis pasakojo, kad šiandieninėje teisingumo pelkėje bus sunku  prisiteisti moralinę ir materialinę žalą, tai užtruks ganėtinai ilgai.  Vis tik geriau priimti taikos paliaubas, kad P.Nevulis geruoju atlygintų padarytą žalą. V.Deksnys labai buvo įsižeidęs dėl sugadintos jo sveikatos, sugriauto ūkio, todėl taikytis nebuvo linkęs ir sakė tokiam niekšui dovanoti negalima. Galiausiai paprašė, kad perduotų A.Veberis P.Nevuliui kokiomis sąlygomis galimai  sutiktų  nesikreipti į teisines institucijas, ir nutrauktų bylinėjimąsi, nujausdamas, kad P.Nevulis su jo išsakytu pasiūlymu greičiausiai nesutiks.

 Kartą V.Deksnys  tas sąlygas teisme jau buvo pasiūlęs prokurorei, tačiau ji tik šyptelėjo, duodama suprasti, kad negaus iš P.Nevulio jokios žalos atlyginimo.

 P.Nevulis, žinodamas tikrąsias įvykio aplinkybes   klaidino  ne tik  savo šeimos narius, kurie davė jam palankius ir  šališkus parodymus, bet ir policiją, medikus,  pats melavo  teismui.

Nevulis

 A.Veberio pakviestas,  P.Nevulis tuoj pat prisistatė ir  prašė, kad A.Veberis neviešintų ir nerašytų apie šią bylą. Siūlė sumokėti visas išlaidas dėl jo parašyto straipsnio bei paremti Fondą. Deksnys jau ruošė skundą Prokuratūrai, kad būtų iškelta byla Seimo nariui. A.Veberis  apie tai informavo P.Nevulį. Iš tiesų, P.Nevulis kategoriškai su pasiūlymu nesutiko.

  Pareiškė, kad ir jis apturėjo nuostolių. Į A.Veberio pastebėjimą, kad jo  nuostoliai dėl jo paties padaryto nusikaltimo, bandė aiškintis, kad V.Deksnys blogas kaimynas ir vardijo  jo padarytas ,,nuodėmes“,- neva, kad jam išaudęs sandėlio langus, teršė aplinką karvių srutomis, kurios bėga į upelį,  jam tyčia skleidė smarvę, pakabinęs veršio galvą prieš jo sandėlį… Sakė, kad jei V.Deksnys jį duos į teismą, jis tą patį darys pasitaręs   su savo teisininku, kad atnaujintų V.Deksniui bylą, prikurpiant  naujų kaltinimų.  A.Veberis akivaizdžiai matė, kad P.Nevulis nedoras žmogus. Kam atnaujinti bylą, kai nutartį galima buvo skųsti Aukščiausiajam teismui? To nesiryžo daryti pajutęs, kad bemeluodamas jau parklupdytas.

 

nuotr. privatus ,,seklys“ Zenonas Laureckas su kamera ir foto aparatu pasitiko Seimo narį P.Nevulį, kuris bandė papirkti A.Veberį, kad šis neviešintų jo nusikalstamos bylos su V.Deksniu žiniasklaidai.

 

A.Veberis geranoriškai pasiūlė, kad apie tuos įvykius praneštų R.Karbauskiui ir informuotų jį patį. Po kelių dienų P.Nevulis vėl atvyko pas A.Veberį į namus. Sakė, kad užblokuotos jo sąskaitos ir negalėjo atvežti pinigų, kad šis neviešintų straipsnio. Kad P.Nevulis bandys papirkti iš karto jo tokias galimas užmačias A.Veberis aptarė su V.Deksniu. A.Veberis V.Deksnį nuramino, kad jis neparsiduoda už Judo sidabrinius ir jei jis bandys tai daryti, sugalvos kaip jį demaskuoti.

Rugsėjo 14 dieną (penktadienį) P.Nevulis pakvietė A.Veberį atvykti į Panevėžio savivaldybę. A.Veberis suprato, kad galimai įduos kyšį dėl straipsnio, o tuo pačiu įtarė, kad    galimai jis bus susitaręs su spec.tarnybomis sulaikyti ir apkaltinti jį kyšio paėmimu.  A.Veberis apsimetė, kad jis neturi transporto.   Nuvykęs netoli savivaldybės padarė pasalą dėl susitikimo privačiame  bute. P.Nevulis pareiškė, kad skubiai turi vykti į Rokiškį. Reikia manyti ne į ,,psichuškę“.  A.Veberis jam pareiškė, kad labai gerai, nes pro šalį važiuos ir galės susitikti. Tuomet P.Nevulis vėl eilinį kartą išsidavė, kad neturi transporto. Skuba ir staiga neturi transporto.  Iš karto kilo įtarimas, kad jis rezga kažkokias pinkles, kaip ir savo kaimynui Deksniui.

Pokalbio metu susitikti P.Nevulis su A.Veberiu nutarė po išeiginių (pirmadienį). Iš ankstaus ryto P.Nevulis   paskambino ir pasakė A.Veberiui, kad gali susitikti  kur nors mieste. A.Veberis vėl pamelavo, kad neturi transporto ir dirba Fondo patalpose. Tuomet P.Nevulis žadėjo  dviejų valandų bėgyje atvažiuoti. Iki to laiko A.Veberis  turėjo padaryti jam pasalą. Staigiai iš namų pakvietė gerai teisėsaugai žinomą privatų ,,seklį“ Zenoną Laurecką, kad šis  pasiėmęs fotoaparatą, kamerą skubiai atvyktų pas jį į Fondą. Kad P.Nevulis neįtartų apie esantį liudininką, paslėpė kitoje gatvėje  Z.Laurecko automobilį ir aptarė veiksmus, kad demaskuoti P.Nevulį.  Iki atvažiuojant P.Nevuliui Z.Laureckas jau buvo vietoje. Z.Laureckas nuėjo užfiksuoti jo atvykimą, o A.Veberis  su Nevuliu įėjo į kambarį. A.Veberis  pasiūlė puodelį arbatos ir nuėjo užkaisti arbatinuko. Tuo metu  P.Nevulis numetė ant stalo  kelias kupiūras ir  pasakė, kad skuba į bankomatą nuimti pinigų. Toje vietoje vėl šis išsidavė, kad elgiasi, kaip besmegenis. Nori papirkti, atvažiavo be pinigų ir tik po to važiuoja jų nuimti!!? Argi neprotingiau buvo pakeliui atvažiuojant jau turėti nuimtus pinigus? Jo ketinimai atsiskleidė tik po to, kai A.Veberis pamatęs ant stalo numestas kupiūras, jas nelietęs sudėjo į popieriaus lapą.  Kad neįtartų P.Nevulis dėl demaskavimo, surašė kasos pajamų orderį ir laukė, kol jis grįš iš bankomato. Nesulaukęs važiavo į policiją priduoti pinigus, o tuo metu pasaloje laukusi kriminalinė policija sulaikė jį ir grąžino į namus atlikti kratą, padaryti apklausą. P.Nevulis maldaudamas A.Veberio, kad šis neviešintų straipsnio, siūlė paremti Fondą, o prokuratūrai parašė skundą, kad A.Veberis jį reketuoja. Reikia manyti, kad antrą kartą duobę kasdamas A.Veberiui, po aferų su savo kaimynu V.Deksniu,  P.Nevulis ją dar gilesnę išsikasė sau. Ateities įvykiai parodys. 

P.Nevuliui lankantis pas A.Veberį, pastarasis ne tik buvo parašęs V.Deksniui straipsnį, bet apie P.Nevulio elgesį informavo ir LVŽS frakcijos seniūną R.Karbauskį. Jis elektroniuniu laišku jam rašė:

 

,,Sveikas, Ramūnai,

 

Jūsų partijos narys Petras Nevulis manau turi problemų su teisėtvarka. Aš prašiau, kad su jumis apie tai pakalbėtų, nes jūsų priešai pasigavę tą informaciją džiūgaus. Jis yra sukonfliktavęs prieš rinkimus į Seimą su savo kaimynu V.Deksniu, jam sulaužęs šonkaulius. Vyko teismo procesai. Kadangi jis apsukresnis apgavo teismą, išsiėmė med. pažymą, kad ne jis sužeidė V.Deksnį, bet V.Deksnys jį. Pirmasis Panevėžio apylinkės teismas palaikė Seimo narį ir apkaltino ūkininką V.Deksnį, nuteisiant jį ir priteisiant P.Nevulio paprašytas sumas teismui bei moralinei žalai. Apygardos teismas padarė med. ekspertizę ir nustatė, kad P.Nevulis kaltas, panaikino žemesnio teismo nutartį.  Dabar V.Deksnys sukels sumaištį, prašė, kad aš visą tai aprašyčiau, išviešinčiau, baigia  paruošti dokumentus prokuratūrai. Man teko porą kartų kalbėti su P.Nevuliu, kad bandytų išspręsti problemą taikiai. V.Deksnys užsiprašė už jam padarytą žalą, sugadintą sveikatą, sunaikintą verslą (turėjo nemažą fermą, kurią dėl sveikatos ir nesantaikos su kaimynu P.Nevuliu, sunaikino), prašo iš P.Nevulio apie 30 000 eurų. P.Nevulis kategoriškai tai daryti atsisako. Aš manau, kol dar yra laiko, reiktų šią baudžiamosios bylos problemą spręsti, jei galima taikiai, nes kaip minėjau visokie …(parašyti partijos nedraugų vardai) pasigavę šią istoriją džiūgaus. P.Nevulis pakenks ne tik sau, bet ir jūsų partijai.  Parašyk, ką Ramūnai, mąstai. Aš apie jų nesantaiką prieš rinkimus esu nemažai rašęs.

Pagarbiai,

 

Alvydas Veberis

 

LPF ,,BIBLIJOS STUDIJOS''steigėjas, ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai korespondentas

Mano tel. 8 659 68010 “

 

 LL inf.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));