Stebuklinis-detektyvinis feljetonas iš Vilniaus regiono apylinkės teismo ūkio

Apie tai, kaip Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė kalėdinį pyragą pašovė

 

Stebuklinis-detektyvinis feljetonas  iš Vilniaus regiono apylinkės teismo ūkio

 

Kalėdų stebuklo nuojauta užplūdo Soleczniki (Šalčininkų) miestelio liaudies teismą. Pasak  lenkų Wikipedijos,  Soleczniki  – miasto na Litwie, 45 km na południe od Wilna, nad Solczą.  2018 m. gruodžio 21 d. 10.30 valandą Soleczniki teismo rūmuose čiūdai nesvietiški – Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė visiems regint kalėdinį pyragą į pečių pašauna. Ieškovas su dviem advokatais į laikrodį baksnoja. Negirdėta neregėta – teisėja Rūta Kazlauskienė į teismo posėdį nepranešus stringa-vėluoja.

 

Advokatų tarybos narė Ingrida Krolienė pagal Viešųjų pirkimų tarnybos eksdirektorės Sigitos Jurgelevičienės užsakymą akis pučia, pečiais traukia, versiją iš po skverno graibo: „Gerb. Teisėja Rūta  tarp Vilniaus ir Solecznikų kasdien blaškosi, tarkim, belakstydama visokių vėjų prisigaudė!“ Ieškovas Zigmantas Šegžda sprandą kaso, į teismo raštinę bimbia – teisėjos Rūtos Kazlauskienės kapsto, su žiburiu ieško.

 

Ieškovas sumislija, kad čia mažu kokis velnias koją pakišo, ir 11.00 valandą Vilniaus apygardos teismo pirmininkei Loretai Braždienei bevieliu telegrafu rankomis mataruoja, uodegą vizgina: „Aūūū, ponia gerbiamoji! Jūsų avelė musėt pasiklydo, laukiam nesulaukiam teismo posėdžio…“ Būtumėt matę, kaip suspengė, subimbė, sukaukė Soleczniki teismo rūmai!

 

Ieškovas ogi nė rankų pasispjaudyt nespėjo, kai 11.10 valandą pati gryniausia lietuvių liaudies teisėja, it iš pieno plaukusi, raižyto sidabro karietą dviem uniformuotais žaliaisiais žirgais su brauningais pasikinkiusi ant žemės tupdo, iš karietos strykt  į teismo posėdžių salę kaukšėdama žengia… Kam klius, kam neklius, bet tam vilkui beuodegiui tai vis klius!

 

 

Post scriptum. Kūrinys remiasi tikrais faktais. 2018 m. gruodžio 21 d. 10.30 valandą žmogaus teisių aktyvistas  Zigmantas Šegžda atvyko į Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmus. Tačiau į paskirtą teismo posėdį teisėja Rūta Kazlauskienė pavėlavo 40 minučių ir  tuo galbūt pažeidė darbo drausmę. 11.00 val. aktyvistas telefonu apie įvykį informavo  Vilniaus apygardos teismo pirmininkę Loretą Braždienę.  Nepagarba žmogui ir dviejų advokatų orumo žeminimas tęsėsi toliau. Teisėja R.Kazlauskienė į teismo posėdį iškvietė policijos ekipažą. 11.10 val. į teismą atvykę du ginkluoti policijos pareigūnai posėdžių salėje budėjo ir dvi valandas budriai stebėjo kiekvieną aktyvisto judesį. Neatmestina, kad teisme ginklais buvo žvanginama baiminantis, kad aktyvistas slapta vaizdo kamera neužfiksuotų informacijos apie teismo virtuvės plonybes. Nepaisant to, teismo ūkio vaizdelis buvo užfiksuotas techninėmis priemonėmis ir patalpintas į YouTube kanalą. Malonaus žiūrėjimo!

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M6VpqqV7RM&feature=youtu.be

Facebook komentarai
});}(jQuery));