Stanislovas Tomas už 500 eurų nusipirko Vytauto Šustausko partiją ir tapo jos lyderiu

 

Žinome, kad Stanislovas Tomas po atminimo lentos pabėgo į Austriją ir ten pasiprašė politinio prieglobsčio.

 Apie tai rašo Vaidas Žemaitis portale bukimevieningi.lt

Jis prieš pabėgdamas į Austriją padarė vieną įdomų dalyką, apie kurį nesuuodė nei vakarų propagandistai. Stanislovas Tomas iš „Lietuvos ubagų karaliumi“ tituluojamo Vytauto Šustrausko nusipirko „Kovotojų už Lietuvą sąjungą“ , nusipirko su visais joje esančiais Šustausko ubagais.

Kaina viliojanti – 500 eurų. Prieš tai Šustauskas ją „juodojoje“ politikos rinkoje bandė pardavinėti už 3000 eurų, bet klientų neatsirado.

Pasirodo, kad Vytautas Šustauskas partiją parduoda jau ne pirmą kartą… Pirmą kartą pirkėjas pasak jo apgavo ir nepravedė pinigų

Tomui pasiūlius 500 eurų, ji buvo jam parduota. Stanislovas Tomas tampa šios partijos pirmininku. Jis persekiojamas Lietuvos ne kaip kažkoks asmuo, o jau kaip partijos pirmininkas (politinis persekiojimas) ir tuo žinoma Stanislovas Tomas pasinaudodamas Lietuvą apskundė visoms įmanomos pasaulio žmogaus teisių organizacijoms ir teismams.

 

Mūsų turima informacija, Vytautas Šustauskas buvo iškviestas „kontoros“ ant kilimo ir jam buvo gražiai paaiškinta, kad jis turi tučtuojau sutvarkyti savo aferas, nes kitu atveju jis bus patupdytas ilgiems metams į kalėjimą.

Vytautas Šustauskas tai supratęs, suorganizavo parduotos partijos susirinkimą, kuriame pašalino Stanislovą Tomą iš pirmininko pareigų, nors susirinkimą pagal įstatus turi kviesti ir organizuoti pirmininkas (šiuo atveju Stanislovas Tomas).

Įdomiausia yra tai, kad Vytautas Šustauskas šį susirinkimą Kaune, organizavo ir ne kartą buvo susitikęs su Zigmu Vaišvila. Susirinkimas buvo suorganizuotas labai aukštame lygyje, kas nebūdinga Vytautui Šustauskui. Vytautui Šustauskui buvo pateiktas toks planas: Stanislovas Tomas pašalinamas , o į jo vietą paskiriamas Zigmas Vaišvila.

Vyksta susirinkimas, Zigmo Vaišvilos nėra! Zigmo telefonas išjungtas! Vytautas Šustauskas neramus. Kadangi Zigmas Vaišvila suorganizavęs ir gerai atlikęs darbą nusiplovė (kas ir buvo greičiausiai planuose) pirmininku vėl buvo išrinktas Vytautas Šustauskas.

 

Ir tai dar ne viskas!

Stanislovas Tomas susirinkimo išvakarėse, nieko nežinodamas apie organizuojamą perversmą telefonu kalbėjosi (yra telefono įrašas) su Vytautu Šustausku, kuris net neužsiminė apie organizuojamą susirinkimą ir jo pašalinimą iš pirmininko pareigų.

Susirinkimo metu (filmuotoje vaizdo medžiagoje) Vytautas Šustauskas, kaip susirinkimo organizatorius viešai visiems susirinkusiems pareiškė, kad Stanislovas Tomas yra šalinamas, dėl to, kad su juo neįmanoma susisiekti, nes jis Austrijoje!

 

Ar pastebėjote, kad ten kur Zigmas Vaišvila, viskas yra sugriaunama iš vidaus ir visokie bandymai suorganizuoti visuomeninius judėjimus tiesiog subliūkšta?

Pasiūlymas

Visiems siūlau Lietuvos „politinius lavonus“ pamiršti ir daugiau į juos nebekreipti dėmesio, nes jie nelabai kuo skiriasi nuo Landsbergių klano. Jie viešai meluoja, net neraudonuoja ir apsimeta savais, kovotojais už LIETUVĄ!

Vaidas Žemaitis

Facebook komentarai
});}(jQuery));