Štai ką sakė ministras P.Gilys po Grybauskaitės dviejų mėnesių darbo: visiškai nesuprantama aukščiausio lygio arogancija, visiškas savo klaidų nepripažinimas, aukščiausio laipsnio kerštingumas

AR LIETUVIAI GYVENANTYS LIETUVOJE, ŽINO IR SUPRANTA KOKIOJE VALSTYBĖJE JIE GYVENA?

Dabar, kada Baltijos valstybės Vokietijoje atsiėmė taurę už taikos stiprinimą pasaulyje, Lietuvos žmones slegia dvigubas jausmas: pasididžiavimas už tėvynę Lietuvą ir šlykštus elgesys D.Grybauskaitės, kuri su taure elgėsi kaip su savo nuosavybe. Labai buvo gaila Estijos ir Latvijos prezidentų, kurie nuolaidžiavo šitai tikrai išsišokėlei. D.Grybauskaitės fizionomija paėmus taurę buvo tokia pat kaip jai buvo užkabintas Karolio didžiojo ordinas. Kodėl Lietuvoje visiškai nekalbama už ką Grybauskaitei įteikė šį ordiną? Mūsų žiniomis pasistengė Hilari Clintonn ir General Electric firma, už tai, kad Grybauskaitė pirks atominį reaktorių (visiškai Lietuvai nereikalingą !)Dar priedo suteikė JAV universiteto garbės daktaro vardą – keista, kaip partinės mokyklos mokytoja tapo garbės daktare??? Žiūrėk, kaip nori, bet Grybauskaitė labai gadina Lietuvos įvaizdį!!! Tai gal panagrinėkime Grybauskaitės istoriją nuo pat vidurinės (Salomėjos Nėries) baigimo laiko tarpo. Spaudoje viena mokytoja apie Grybauskaitės mokslus vidurinėje mokykloje yra labai daug primelavusi: labai gerai mokėsi, buvo pavyzdinga, dalyvavo užklasinėje veikloje. Tiesą sakė tik tai, kad ji buvo labai aktyvi ir nemėgo prieštaraujančių. Na o kokia ji buvo mokinė aiškiai parodo baigimo atestatas – visi pažymiai žemiau vidutinių. Štai kodėl ji išvažiavo į Leningradą, nes Lietuvoje niekur neįstotų. Kad Leningrade jai pasisektų, ji 20-metė įstojo į komunistų partiją. Kada užmezgė ryšius su KGB ji tik viena žino. Visa tai jai padėjo apsiginti disertaciją. Maskvoje komunistų partijos centriniame institute. Si disertacija yra visiškai nulinė, kaip ir mokslai vidurinėje mokykloje^ $et Lietuvai ji įdomi todėl, kad parodo jos politines pažiūras. Rusų kalba parašytoje disertacijoje, įžangoje yra parašyta: komunistų partijos vadovaujami, tarybiniai organai labai greitai sunaikino buržuazinį pogrindį – nacionalistus miškuose. Tai buvo tarybinės liaudies pergalė vadovaujant komunistų partijai. Štai kaip kalbėjo mūsų dabartinė prezidentė, kuri dabar priversta apgaudinėti ir „garbinti“ partizanų vadą Ramanauską-vanagą.

Kada įvyko 1990 kovo 11 d. . nepriklausomybės paskelbimas, Grybauskaitė, būdama komunistų partijos nare, dirbo komunistų partinėje mokykloje ir laukė Maskvos pučo pergalės, kad galėtų nubausti visus, kurie kovojo už nepriklausomybę. Jeigu būtų laimėję pučistai, tai greičiausiai Grybauskaitė būtų tapusi Lietuvos gubernijos gubernatorė. Visa laimė, pučistai pralaimėjo ir Grybauskaitei reikėjo ieškoti išeities, nes buvo nuteistas Burokevičius. Ji ieškojo užuojautos Maskvoje, kuri pasiūlė jai vykti į JAV. Nuvykusi į JAV ji prisiminė, kad yra lietuvė ir ieškojo darbo Lietuvos ambasadoje. Pasirodė, kad ambasadorius Lozoraitis gerai ištyrė Grybauskaitės biografiją ir nutarė, kad tokia tarybinė komunistė negali dirbti laisvos Lietuvos ambasadoje. Tada Grybauskaitei liko vienintelė išeitis: TSRS ambasada. Kokioms pareigoms ji buvo paimta yra paslaptis, tik žinoma, kad po kurio laiko ji buvo per 24 vai. išsiųsta iš JAV už šnipinėjimą TSRS naudai. KGB patarta ji grįžo į Lietuvą, nes žlugus TSRS buvo atrinkti 50 „protingiausių“ KGB narių dėl darbo laisvose respublikose.

Tai štai Lietuvoje ji įsidarbino užsienio reikalų ministerijoje, departamento direktoriaus pareigose. Štai ką sakė ministras P.Gilys po Grybauskaitės dviejų mėnesių darbo: visiškai nesuprantama aukščiausio lygio arogancija, visiškas savo klaidų nepripažinimas, aukščiausio laipsnio kerštingumas. Gal ir šitas, visas neigiamas savybes galima būtų iškentėti, bet aiškiai pasirodė, kad ji yra visiškai nekompetentinga! ¡Visiškai!! Bet kas dėjosi toliau visiškai nesuprantama. KGB žinodami Grybauskaitės ydas ir norėdami pakenkti Lietuvai, paskambino A.M Brazauskui ir pasiūlė įdarbinti Grybauskaitę finansų ministerijoje. Būdamas ištikimas KGB, A.M Brazauskas įdarbino Grybauskaitę, visišką tarybinę nemokšą, neatspėsite, jeigu nežinotumėme – finansų ministre? Tai buvo mirtinas KGB smūgis Lietuvos ekonomikai. Dar daugiau, po įvairiausių aferų finansuose, A.M Brazauskas siunčia D.Grybauskaitę į Briuselį finansų komisare!!! Ką ji pridirbo Briuselyje/labai aiškiai parodo pietų Europos valstybės, kurios atsidūrė ant bankroto slenksčio: Graikija, Italija, Ispanija, Portugalija. Labai keista, kai Europos sąjunga nepastebėjo Grybauskaitės visiškos nekompetencijos. Juos turbūt apgavo milžiniška arogancija, ir visiškas nepripažinimas savo klaidų, kaltinimas visų kitų išskyrus savo nesąmoningus darbus.

Tai štai šitie 4 metai „dirbant“ Europoje, finansų komisare pridarė daugiausiai bėdos renkant Lietuvos prezidentę. Ar galėjo kas pagalvoti, kad Europos finansams vadovaus tokia didelė nemokša, visiškai nekompetentinga finansų’ srityje??? Tuo labiau rinkimams nusikalto vyriausioji rinkimų komisija (Vaigauskas, juk buvo kolega partinėje mokykloje) ir valstybės saugumo departamentas (VSD), kuris neištyrė jos gyvenimo aprašymo, o patikėjo senojo apgaviko ir melagio KGB dėdulės Landsbergio, kuris tapo prezidentės krikštatėviu ir valstybės naikintoju, ž0@Mi.

Pagrindinė Grybauskaitės kaltė buvo ne jos nekompetencija, bet visiškai aklas tikėjimas sukčiumi dėdulė. Ja pirmieji prezidentės žingsniai parodė jos tikrąjį veidą: prieš krizę TVF siūlė paskolą su 2-3 proc. palūkanų su sąlyga, kad valstybė sumažins valdininkiją 50 proc. Nemokša prezidentė atsisakė, nes mirdamas A.M Brazauskas sakė, kad negalima mažinti valdininkijos auksinio fondo. Gal kažkada valdininkai ir buvo auksinis fondas, bet dabar tapo surūdijusiais geležgaliais, kuriuos būtinai reikia jeigu neišmesti, tai būtinai visus pakeisti, nes jie nemoka nieko, išskyrus žaisti internetu, kalbėti telefonu ir be proto gerti kavą. A.Butkevičius paskaičiavo, kad visa valdininkija papildomai kainuoja 20 milijonų liti metus!!! Tik žmonės nieko nesuprasdami apie gyvenimą ir darbą gali pakęsti tokią tvarką valstybėje!!! Kaimynai latviai per krizę pasiskolino iš TVF po 3 proc. palūkanų ir sumažino valdininkijos 50 proc. Latviai jau senokai grąžino visas valstybės skolas, o mes dar dabar mokame palūkanas už 9 proc. Nejaugi niekas negalėjo sustabdyti Grybauskaitės siautėjimo!

Na o toliau dar gražiau. Prezidentę kritikavo Lietuvos rytas, ta kritika tai buvo tiesa apie prezidentės elgesį, bet kadangi ji yra visada teisi, tai kaltas Lietuvos rytas. Jį reikia sunaikinti ir kuo greičiau, kad nerašytų tiesos apie prezidentę. Bet čia pasirodo, kad „Lietuvos rytą“ išgelbėjo „Snoro“ bankas. Reiškia jį reikia sunaikinti ne dėl to, kad blogai dirba, bet kad taip nori „neklystančioji“ prezidentė. Nuo čia prasidėjo autoritarinis buvusios KGB magnolijos, valstybės valdymas, kuris tęsis greičiausiai iki jos kadencijos pabaigos. Seimas siekė sustabdyti nemokšos siautėjimą: sukūrė komisiją, kuri po nuoseklaus tyrimo , nustatė, kad bankas gerai dirbo, be nuostolių ir buvo dirbtinai subankrotintas. Bet čia įvyko nepaaiškinamas dalykas: komisijos aktą pasirašė visi dalyviai, išskyrus komisijos pirmininką, tautos priešą Mazuronį. Ir dabar šis niekšelis nori būti Lietuvos prezidentu – juk bėjo parašo negalioja aktas!!! Mazūroms parsidavė (įdomu kiek gavo?) Lietuvos nusikaltėliams, ir Londone įvyko „Snoro“ savininkų teismas pagal suklastotus Lietuvos pareiškimus, nes Mazuronio dėka komisijos aktas tapo negaliojantis, ir vietoj to, kad būtų teisiami Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas ir prezidentė už banko sužlugdymą, apgaulės būdu buvo apkaltinti :Snoro“ savininkai. Antonovas kreipėsi į Maskvos arbitražinį teismą dėl 500 milijonų eurų ieškinio iš Lietuvos už sužlugdytą banką.

Ir žinote, kad bankas atsisakė priimti ieškinį. Juk be Putino nurodymų, bankas negalėjo imtis jokių veiksmų.

Ką tai galėtų reikšti? , kad Grybauskaitė yra Rusijos paslaptis ir net KGB byla yra Putino rankose. Nejaugi Grybauskaitė vadina Rusiją ir Putiną teroristais vien dėl to, kad užmaskuoti savo priklausomybę nuo Putino. Ką dirba Lietuvos VSD, jeigu nacionalinį saugumą tvarko Rusijos KGB paslaptis – magnolijos priklausomybė nuo Putino , yra didelė, nes Putinas žino daug daugiau negu visos Lietuvos tarnybos. Net ir Ukrainos banderovcų rėmimas yra suderintas su Putinu. Taip pat Rusijos Dūmoje buvo įtrauktas klausimas dėl Rusijos nedalyvavimo sausio 13 d. prie bokšto žudynėse ir paduoti už Lietuvos šmeižtą, kad rusai nužudė 14 Lietuvos piliečių. Kada dūmą jau norėjo šį klausimą svarstyti iš Kremliaus atėjo nurodymas atidėti šį klausimą. Mes galvojome, kad Putinas ir vėl gelbėja Grybauskaitę su Landsbergiu, nes Europos teisingumo teismas tikrai pripažintų, kad rusai negalėjo žudyti lietuvių , nes visi jų ginklai buvo tušti- be kulkų. Klausimas dėdulei Landsbergiui: kam kviesti iš visos Lietuvos žmones ginti seimą ir televizijos bokštą, jeigu išvakarėse sausio 12 d. buvo nutarta patiems žudyti sukviestus žmones. Juk po pasitarimo išėjęs akademikas Kudaba visas išbalęs išlemeno: Viešpatie, jie rytoj nutarė žudyti žmones prie bokšto!!! Klausimas dėdulei, kam kilo mintis žudyti prie bokšto, kad apkaltinti Rusiją žudynėmis? Kokie neprotingi buvo dalyvavę susirinkime, nes žinant, kad rusų ginklai buvo tušti, tai kažkas kitas turėjo dalyvauti žudyme! Tai dėdulė atsakyk, kas nužudė 14 lietuvių prie bokšto? ??

Nebe daug liko Lietuvai kentėti nuo Grybauskaitės įvairiausių nesąmonių! Mums yra labai šlykštu švietimo ir medicinos objektuose matyti portretus tarybinės komunistų partinės mokyklos mokytojos, kurie yra ne kas kita, kaip komunizmo garbinimo simboliai, kurie yra uždrausti Lietuvoje. Kad nereiktų mokėti baudų , siūlome pakeisti komunistės portretą į labai mums „patikusios“ tautiniais rūbais apsirengusios valstietės-kolūkietės portretus. Per dainų šventę ji atrodė kaip tikra šventės šeimininkė ir tiesiog be jos dainų ir šokių tikrai „nebūtų“ Juk aiškiai matosi, kad viskas daroma ne dėl žmonių gerovės, bet dėl savo reitingų!!!

 

 

 

Mes visą gyvenimą sergame už „Žalgirio“ krepšinio komandą, bet vykusiame 4 komandų turnyre dėl III vietos
pirmą kartą gyvenime norėjome, kad „Žalgiris“ pralaimėtų CSKA tik dėl Grybauskaitės, kuri lindo kur jai nereikia – aiškino
kaip žaisti rūbinėje. Buvo labai šlykštu žiūrėti, kai mes žinojome, kad viskas buvo daroma tik dėl savo reitingų. Visus savo 9
valdymo metus nieko nebuvo daroma dėl valstybės, dėl žmonių , o tik dėl savo reitingų: glosto vaikučių ir močiučių galveles, kurie jeigu žinotų, ką ji galvoja apie juos, tikrai neleistų tai daryti. Baisiausia, kad taip vyksta jau visus devynerius metus!!!
Kokie avinai, teliukai, debilai gyvena valstybėje, jeigu leidžia buvusiai partinės mokyklos mokytojai tyčiotis iš valstybės „jos

žmonių“??? Nejaugi belieka laukti tik dangaus, dievo teismo! Teisingo teismo!!!

 

P.S. Apie ką galvoja buvę komunistai, geriausiai parodo M.Burokevičiaus pasakymas apie D.Grybauskaitę : nejaugi aš turiu žinoti viską apie kiekvieną valytoją. To dar betrūko. Grybauskaitei atsiradus Lietuvoje, tik vienas žmogus ją teisingai įvertino ir visiškai ignoravo – tai buvo tikras laisvos Lietuvos atstovas ponas Lozoraitis. Na, o daugiausiai klausė KGB ir rėmė Grybauskaitę ištikimas KGB vergas A.Brazauskas ir ištikimas KGB tarnas V.Landsbergis. Kad Lietuva yra blogiausia valstybė, daugiausia kalti šie du išdavikai, nes sudarė visas sąlygas veikti Lietuvoje visiškai netikusiai, tiesiog debiliškai kGb magnolijai. Norint, kad Lietuvoje kažkas pasikeistų, reikia pasiekti, kad čia neliktų nė kvapo Dalios Grybauskaitės (nebent kalėjime). Ir turi būti arba uždrausta, arba išvaikyta konservatorių partija. Mūsų vilties prezidentas praranda pasitikėjimą, nes pareiškė, kad prezidentės veiklą vertina su pliusu. Nejausi jūs nematote visų nesąmonių, kuriuos daro Grybauskaitė namuose ar užsienio politikoje. Labai daug kas turėtų paaiškėti, kai bus išslaptinti KGB prisipažinusiųjų sąrašai. Paaiškės, kad tie, kurie dabar labiausiai keikia Maskvą, patys jie ištikimai tarnavo.

Pensininkas Arvydas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));