Spaudos persekiojimą Lietuvoje nagrinės Europos Komisija

cininas-1

cininas-1

Spaudos persekiojimą Lietuvoje  nagrinės Europos Komisija

 

„Laisvo laikraščio“ redaktorius Aurimas Drižius gavo atsakymą iš Europos Komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje, kuriuo informuojamas, kad jo skundas dėl laisvos spaudos persekiojimo Lietuvoje perduotas Europos Komisijos Generaliniam Sekretoriatui.

A.Drižius kreipėsi į EK po to, kai jau septintą kartą buvo nuteistas už savo profesinę veiklą – vien už tai, kad savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ aprašė buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko vaidmenį privatizuojant „Mažeikių naftą“. A.Drižius už šio straipsnio išspausdinimą buvo nuteistas pusantrų metų kalėjimo lygtinai – mat Vilniaus apylinkės teismas buvo jam uždraudęs rašyti straipsnius šia tema, t.y. teismas buvo įvedęs cenzūrą, ką draudžia tiek Lietuvos Konstitucija ir įstatymai, tiek ir Europos žmogaus teisių deklaracija. Panaikinti cenzūrą matyt dėl A.Sadecko įtakos „teisinei sistemai“ jau aštuonis metus nesugeba visa teisinė sistema – net trijų teisėjų Aukščiausiojo teismo kolegija nesugebėjo išnagrinėti tokios „sudėtingos“ bylos, todėl rugsėjo pradžioje šaukia septynių AT teisėjų kolegijos išplėstinį posėdį.

A.Drižius prašo EK išaiškinti, ar Lietuvos teismų taikoma cenzūra laisvai spaudai ir vėliau taikomas baudžiamasis persekiojimas už profesinę veiklą atitinka Europos Sąjungos teisę. Jeigu ne, prašoma EK įsikišti, kad cenzūra Lietuvoje būtų panaikinta. 

Liepos 14 d. EK atstovybė informavo, kad minėtas A.Drižiaus skundas su dokumentais perduotas EK Generaliniam sekretoriatui :

 

 

 

Dėkojame, kad kreipėtės į Europos Komisijos atstovybę Lietuvoje.

 

Norėtume informuoti, jog Europos Komisijos atstovybė neturi įgaliojimų pradėti tyrimo dėl spaudos persekiojimo Lietuvoje, taip pat nagrinėti skundų ir vertinti Lietuvos institucijų priimtų sprendimų atitikimą Europos Sąjungos teisei, ko Jūs prašote savo pareiškime. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje funkcija yra perduoti skundą Europos Komisijos Generaliniam Sekretoriatui.

 

Taigi, Jūsų skundą perdavėme Generaliniam Sekretoriatui, užregistravome jį Europos Komisijos skundų sistemoje. Skundui suteiktas numeris CHAP (2015)01981. Generalinis Sekretoriatas spręs Jūsų skundo priimtinumo klausimą ir Jus apie priimtus sprendimus informuos tiesiogiai. Jeigu skundas bus pripažintas nagrinėtinu, oficialus patvirtinimas Jums bus atsiųstas, kai Generalinis Sekretoriatas priskirs konkretų skundo nagrinėtoją. Jums taip pat bus nurodyta, kur kreiptis dėl skundo nagrinėjimo eigos.

 

 

 

Pagarbiai,

 

 

Aušra Naričiūtė

 

 

 

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

 

Gedimino pr. 16, LT-01103, Vilnius

Tel. +370 5 2430335

El.p.  Ausra.NARICIUTE@ec.europa.eu

 

A.Drižiaus skundas EK :

„Aš, savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius Aurimas Drižius, 2015 m. vasario 2 d. nutartimi buvau nuteistas 1,6 metų kalėjimo bausme vien už tai, kad vykdžiau savo profesinę pareigą ir savo straipsniuose „Laisvame laikraštyje“ aprašiau buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko bei jo privačios įmonės „Ekskomisarų biuras“ ryšius su AB „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu.

Lietuvos respublikos teismas man buvo uždraudęs rašyti straipsnius šia tema – t. y. Vilniaus apylinkės teismas buvo uždraudęs man rašyti straipsnius, kuriuose A.Sadeckas ir „Ekskomisarų biuras“ būtų siejami su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G.Kiesaus nužudymu.

Toks draudimas prieštarauja ne tik Europos Sąjungos teisei bet ir Europos Žmogaus teisių deklaracijai, kuri sako, kad kiekvienas pilietis yra laisvas reikšti savo mintis ir įsitikinimus.

Toks draudimas taip pat prieštarauja Lietuvos Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, kurie numato, kad „cenzūra draudžiama“, ir „draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais bandoma apriboti publikacijų ar laidų tūrinį iki jų pasirodymo“.

Europos Žmogaus teisių konvencijos 10 STRAIPSNIS Saviraiškos laisvė nurodo :

1. Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. Šis straipsnis netrukdo valstybėms licencijuoti radijo, televizijos ar kino įstaigų. 2. Naudojimasis šiomis laisvėmis, kadangi tai yra susiję ir su pareigomis bei atsakomybe, gali būti priklausomas nuo tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios demokratinėje visuomenėje yra būtinos valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešos tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar teises, užkirsti kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios autoritetą ir bešališkumą.

 

Informacija apie A.Sadecko dalyvavimą AB „Mažeikių naftos“ privatizavime niekaip negali būti priskiriami prie įslaptintos, nes pats privatizavimas vyko viešai. Todėl teismo draudimas sieti jį su minėtu privatizavimu yra neteisėtas ir nusikalstamas, pažeidžiantis Europos Žmogaus teisių konvenciją.

Atkreiptinas dėmesys, kad aš esu nuteisiamas būtent dėl minėto teismo sprendimo nevykdymo (t.y. savo profesinės pareigos atlikimą) jau septintą kartą, Lietuvos teismams visiškai ignoruojant Konstitucijos ir įstatymų reikalavimus.

Remiantis išdėstytu, prašau ES komisijos atstovybės pradėti tyrimą dėl laisvos spaudos persekiojimo Lietuvoje, ir kaip tai dera su „ES teise“, bei priimti atitinkamus sprendimus, pavedant Lietuvos vyriausybei priimti atitinkamus teisės aktus. 

 

Priedai:

1. Vilniaus m. apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartis

 

 

Aurimas Drižius

 

Beje, dėl „Laisvo laikraščio“ persekiojimo jokio pareiškimo iki šiol nepadarė ir taip vadinama Lietuvos Žurnalistų sąjunga, nors jos pirmininkas, visą gyvenimą dirbęs valstybinėse įstaigose, D.Radzevičius apie tai yra informuotas.

Dar įdomiau, kad A.Drižių nuteisė tas pats Vilniaus apygardos teismo teisėjas Cininas, apie kurio darbą nagrinėjant pedofilijos bylą A.Drižius yra parašęs ne mažiau 20 kritiškų straipsnių. Pats Cininas nusprendė, kad tai nesutrukdys jam „objektyviai“ išnagrinėti A.Drižiaus bylą

 

cininas 1

 

 

cininas 2

cininas 3

cininas 4

cininas 5

Facebook komentarai
});}(jQuery));