Šokiruojantys vaizdai – Ukrainos kareiviai šaudo sužeistus rusų karo belaisvius

saudo

saudo

 

 

Taip Ukrainos kariuomenė elgiasi su rusų karo belaisviais⚡️
‼️1949 M. RUGPJŪČIO 12 D. ŽENEVOS KONVENCIJA DĖL ELGESIO SU KARO BELAISVIAIS‼️
12 STRAIPSNIS. Atsakomybė už elgesį su belaisviais
Karo belaisviai yra priešiškos valstybės, o ne asmenų arba karinių dalinių, paėmusių juos į nelaisvę, valioje. Nepaisant galimos asmeninės atsakomybės, už elgesį su jais atsako laikanti belaisvius valstybė…
13 STRAIPSNIS. Humaniškas elgesys su belaisviais
Su karo belaisviais visada elgiamasi humaniškai. Laikančiai belaisvius valstybei draudžiami bet kokie neteisėti veiksmai arba aplaidumas, sukeliantys jos globojamo karo belaisvio mirtį arba didelį pavojų sveikatai, ir yra laikoma sunkiu šios Konvencijos pažeidimu. Nė vieno karo belaisvio negalima fiziškai luošinti …
Karo belaisviai taip pat visada saugomi, ypač nuo smurto arba bauginimų bei įžeidinėjimų …
14 STRAIPSNIS. Pagarba belaisvių asmens orumui
Visomis aplinkybėmis paisoma karo belaisvių asmens orumo ir garbės …

Facebook komentarai
});}(jQuery));