Skvernelis neteisus. Lietuva ne policinė valstybė, tai „vertuchajų” valdomas lageris

Skvernosnukis

Skvernosnukis

Skvernelis neteisus. Lietuva ne policinė valstybė, tai „vertuchajų” valdomas lageris

 

Vladimiras Troščenka

   Šiandien perskaičiau straipsnį jog Lietuvoje vis mažėja norinčių kurti verslą. Natūralu. Reikia buti visiškai atšalusiomis smegenimis tam, kad verslą daryti lageryje, kuriame prižiūrėtojai „vertuchajai”  turi neribotą valdžią tave sunaikinti. Kiekvienas mulkis su pažymėjimu, vien dėl savo inorio, gali tavo viso gyvenimo verslą paversti griūvėsiais.

 Skvernosnukis

   Tokioje sistemoje augantis protingas jaunimas siekia pabėgti iš lagerio, o kvailas ir ivairiais protiniais negalavimais sergantis – užimti kuo aukštesnę poziciją „vertuchajų” hierarchijoje.

 

   Mane ir mano šeimą priglaudusioje Anglijoje, jei ateina verslo patikrinimas (tai labai nedažnas atvejis, daugelis verslininkų per visą gyvenimą nėra matę nei vieno patikrinimo), jis vykdo tyrima (labai ilgai ir nuobodžiai) viskas labai delikačiai, kas kartą atsiklausiama ir tikrintojų atvykimai iš anksto planuojami ir derinami, kad netrugdyti verslo. Tuomet, jei tikrintojas nusprendžia, kad yra LABAI AIŠKŪS ĮRODYMAI, jog verslas padarė kokį nors pažeidimą, pradžioje surašo reikalavimus ištaisyti pažeidimus. Tik tuo atveju, jei pažeidėjas piktybiškai nevykdo nurodymų, tikrintojas perduoda byla teismui ir tik teismas sprendžia del baudos, ar kokiu nors ribojimu.

 Mentaimusa

   Tuo tarpu „Gulago profesionalų” administruojamame lageryje, jei koks mulkis is „sodros”, VMI ar „vertuchajų” „šestiorkių”/anstolių kontorų nusprendė tau pinigus areštuoti, uždėti baudą ar sustabdyti veiklą ir oplia, gali paskiau kelis metus teistis, kol tavo verslas visai numirs. Net tuomet, jei teismas pagaliau nuspręs, jog tu teisus, „vertuchajų” „šestiorkė” net neatsiprašys ir tuo labiau niekas neatlygins žalos.

 

  Prieš tris dienas nuvariau savo mašiną į kaiminystėje esantį lietuvio autoservisą. Kol darbuotojas tvarkė mašiną, mes su savininku bendravome gukšnodami kavą. Verslininkas prasitarė, jog su šeima nori grįžti į Lietuvą, ilgesys daro savo. Jo žodžiais, jis įgavo patirties, turi pakankamai pinigų, todėl nusipirks namą ir atidarys verslą Lietuvoje. Aš tiesiog pirštu parodžiau jam į jo serviso kampe stovintį, tapalais kūrenamą, centrinio šildymo katilą. Jis paklausė, ką aš tuo noriu pasakyti. O tai, kad Lietuvoje, jei tavo servise tikrintojai surastų tokią krosnelę, gautum apvalią baudą, ne tik už krosnelę, bet ir už nelicenzijuotą veiklą atliekų utilizavime. Nesvarbu, jog tokie katilai net nedūmina ir jų poveikis aplinkai yra mažesnis nei seno dyzelinio automobilio variklio išmetamų dujų. Svarbu, kad tikrintojams būtų pagrindas tave terorizuoti. Ant jo stalo stovinčiame kompiuteryje atidariau straipsnį „Aplinkosaugininkai vykdo reidus pagal planą „garažiukas”. Dar paklausiau, ar Angliška VMĮ, SODRA, aplikosaugininkai, higienosaugininkai, „teisingo plaukų ant subinės augimo” specialistai tave nors kartą per dešimt metų tikrino? Ne. Ar dabar tu turi mokėti mokesčius valstybei jei nieko neuždirbi? Ne. Ar PSD (privalomas sveikatos draudimas) tau bus užkrautas, jei tu sustabdysi savo verslą ir nutarsi keliems mėnesiams išvykti pailsėti kur nors? Ne. Ar turėjai lankyti kokius nors privalomus mokamus kursus prieš pradedant vadovauti savo įmonei? Ne. O licenziją ardomiems (utilizuojamiems) tavo galiniame kieme automobiliams ar turi? Ne, jų čia nereikia. Ar tau gręsia baudžiamoji atsakomybė jeigu suklysi vykdydamas savo įmonės buchalterinę apskaitą? Ne. Ar Bankas čia Anglijoje ima mokestį vien už tai, kad tu turi sąskaitą, pervedi pinigus, išėmi ir įneši grynuosius į sąskaitą arba paprašai išrašo? Ne, Anglijoje visa tai nemokamai. Ar tu, vaikų mokykloje, moki už kokias nors pratybas, klasių remontus, tušinukus, vaizdinę medžiagą ir pan.? Ne. Ar tave kada nors čia Anglijoje sustabdė policininkas vien dėl to, kad yra „reidas” arba jam tai norisi? Ne, per visus dešimt metų nei karto nestabdė. Pagaliau ar tu esi tikras, kad nusipirkęs namą Lietuvoje, po kelių metų nebūsi išmestas į gatvę, o tavo namas nugriautas, nes kokiam nors „vertuchjui” pasirodys jog tai „neteisėta statyba”, nėra kokio nors „specialisto” parašo? Galėsi tada teistis iki pamėlynavimo dėl žalos atlyginimo, o kai priteis, vis vieną „vertuchajai” išmokės tą žalą iš tavo ir iš kitų lagerio kalinių surenkamų mokesčių. Jei viso to pasiilgai, tumet pirmyn į išsvajotąją tėvynę.

 

   Tikiuosi jis nepadarys klaidos.

 

p.s.  Kartą pas seną ūkininką atėjo aplinkosaugininkas patikrinti ūkio. Parodė pažymėjimą ir informavo, jog jis turi teisę tikrinti viską. Ūkininkas atsakė, kad jis gali vaikščioti kur tik nori, bet į už namo esantį aptvertą lauką jam eiti negalima. Aplinkosaugininkas dar kartą išėmė pažymėjimą ir arogantiškai atkišęs ukininkui prie veido iškošė: „Šitas pažymėjimas man suteikia teisę būti kur tik aš noriu”. Ūkininkas tik gūžtelėjo pečiais ir nuėjo dirbti savo darbų. Be abejo, aplinkosaugininkas iškarto nuėjo ten, kur jam draudė ūkininkas. Po kelių minučių pasigirdo riksmas. Ūkininkas priėjo prie tvoros ir pamatė, kaip aplinkosaugininkas klykia ir skudžia per lauką nuo įsiutusio buliaus. Ūkininkas pradėjo šaukti aplinkosaugininkui: „Gerbiamasis, kur tavo pažymėjimas?! Tu jam savo pažymėjimą parodyk, pažymėjimą!

 

Parašęs šį tekstą prisiminiau savo seną eiliuką, kurį parašiau prieš emigruojant iš Lietuvos:

 

Lietuvos puons

 

Nusiperdęs, pasiražės

Ima lovoj mergą gražią

 

Iš medžioklės, po baltos

Raugas sklinda iš burnos.

 

Snukis raukšlėm suraitytas

SnArgliu nagas nudažytas.

 

Letenom apglėbęs paną

Riaugėdamas garsiai stena,

Ponas naujas Lietuvos,

Ruošias darbui vardan tos.

 

Agronomas, kolūkietis

Konservatorius darbietis

Ir socdemas ir valstietis,

Jis yra dabar visur,

Ir be jo jau niekada,

Nepraeis čia niekas, ne.

Be jo parašo ir blato

Niekas nieko čia nestato.

 

Viskas yra dabar jų,

Komisarų modernių.

Teismas, seimas ir ponia

Ta kuri jau KITOKIA.

Prokūrorai ir teisėjai

Merai ir jų patarėjai.

Ir profsąjungų vadai,

Tai elitas Lietuvos,

Plūdūriuojantis virš jos.

 

Tokia toj kūdroj tvarka,

Šūdas plauko aukštumoj,

Auksas būna gilumoj,

O per vidurį yra, negyvenama zona.

 

Koks moralas yra čia:

 

Kai galvijai valdžioje,

Nėr kas veikti šalyje.

Jei purve nenori būt,

Pasistenk iš ten pasprukt.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));