Seimas po svarstymo pritarė siūlymui reglamentuoti turto civilinį konfiskavimą


Seimas po svarstymo pritarė siūlymui reglamentuoti turto civilinį konfiskavimą

Seimas po svarstymo pritarė Turto civilinio konfiskavimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-3214(2), kuriuo siūloma įtvirtinti turto civilinio konfiskavimo institutą ir reglamentuoti turto civilinio konfiskavimo teisinius pagrindus, sąlygas ir tvarką.

Projekte siūloma nustatyti, kad turto civilinis konfiskavimas būtų taikomas asmens daiktams, pinigams ir vertybiniams popieriams, kitam turtui bei turtinėms teisėms, neproporcingiems jo teisėtoms pajamoms, kai juos valdo, naudoja ir (ar) jais disponuoja asmuo, atitinkantis bent vieną iš įstatyme nustatytų požymių.

Siūloma, kad turtas būtų laikomas neproporcingu asmens teisėtoms pajamoms, kai šio turto vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 2000 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą, t. y., 100 tūkst. eurų.

Numatoma, kad turto civilinio konfiskavimo institutas būtų taikomas ir turtui, kurį minėtas asmuo perleido kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad šio turto vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų (t. y., nesąžiningiems įgijėjams).

Įstatyme siūloma reglamentuoti turto tyrimo terminus, turto tyrimą atliekančių institucijų teises ir pareigas, galimybes tyrimo metu taikyti turto areštą, bylų dėl turto civilinio konfiskavimo nagrinėjimą teisme, turto civilinio konfiskavimo pasekmes, žalos atlyginimą.

Sprendimą pradėti turto tyrimą priimtų prokuroras savo iniciatyva, nustatęs, kad yra pagrindas įtarti, kad asmens turimas turtas yra gautas nusikalstamu būdu ar iš jo yra gauta turtinė nauda, ir kai šio turto bendra vertė neatitinka asmens ar asmenų teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 2 000 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio sumą.

Siūloma nustatyti, kad įvertinę turto tyrimo metu surinktus duomenis ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautą išvadą dėl asmens galimybių įgyti turtą iš teisėtų pajamų šaltinių ir nustatę, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad asmens, dėl kurio atliekamas turto tyrimas, turtas gautas nusikalstamu būdu ar iš to turto yra gauta turtinė nauda ir šis turtas neatitinka asmens teisėtų pajamų arba kad asmuo yra nesąžiningas įgijėjas, turto tyrimą atliekanti institucija ar prokuroras jam įteiktų pranešimą apie galimą turto civilinį konfiskavimą.

Gavęs tokį pranešimą asmuo turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti paaiškinimus ir duomenis (dokumentus) apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius, juos pagrįsti ir įrodinėti, kad jo turto vertė atitinka jo teisėtas pajamas arba kad jis nėra nesąžiningas įgijėjas. Turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltiniai pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais dokumentais ir kitais įstatymų leidžiamais būdais.

Įstatymas įsigaliotų 2020 m. liepos 1 d. Svarstymo metu Seimo nariai pritarė siūlymui, kad šis įstatymas būtų taikomas turtui, kuris įsigytas po 2020 m. liepos 1 d.

Po svarstymo projektui ir lydimiesiems teisės aktams pritarė 56, prieš balsavo 10, susilaikė 20 Seimo narių.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: SAULĖ EGLĖ TREMBO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
Facebook komentarai
});}(jQuery));