Savo roges žiemai reikia ruošti vasarą, o savo teises pasiimti patiems ……  

Griaustinis ir du muzikai

Savo roges žiemai reikia ruošti vasarą, o savo teises pasiimti patiems ……

 

Jeigu tikėti žiniasklaida, gruodžio mėnesio sąskaitos už šilumą sukėlė šoką – dvigubai didesnės nei už lapkritį …

Betgi kokia gi čia žiema, ne žiema o pavasaris  …… ir kokios būtų sąskaitos už šilumą jei už langų būtų  kokie minus 20 laipsnių …..!!!!!

Savaime suprantama, kad sąskaitų už šilumą suma priklauso ir nuo šilumos kainos, ir nuo sunaudoto šilumos kiekio.

O šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos: jas nustato savivaldybės, o  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jas patvarko savo supratimu.

Tokiu būdu sumoje faktiškai šilumos kainas savo supratimu nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba…….

O šilumos kainos tiesiogiai priklauso nuo kuro kainų.

Ir nors  pasaulyje netrūksta nei dujų, nei naftos, nei žaliavos biokurui, elektros energijos ir šilumos  kainos kažkodėl taip auga ……..

Ir jų  tiesiogiai įtakoti šilumos vartotojai negali.

Tačiau kas liečia sunaudojamos šilumos kiekį, čia jau šilumos vartotojai  turi galimybių jį įtakoti, mes tai priklauso  nuo jų būsto stovio.

O sovietinės statybos daugiabučiai namai  netaupo šilumos todėl, kadangi tuo metu tai nebuvo problema.

Tačiau netgi ir be jų renovacijos yra  būdų, kaip taupyti šilumą.

Kai daugelis butų pasikeitė langus, balkonų duris, įstiklino balkonus, nemažas  skaičius  butų to nepadarė. nes  įprastai pastate sunaudota šiluma paskirstoma visiems butams pagal jų plotą.

Kas savaime suprantama  neskatina taupyti šilumą, o be to  dar pastatai šildomi  pagal netvarkingų butų savininkų pageidavimą.

Tuo tarpu ekspertų paskaičiavimu sovietinės statybos daugiabučiuose namuose būtų galima sutaupyti iki 25 procentus šilumos juose įrengus:

Ø  automatines hidraulinio balansavimo priemones,

Ø  termostatinius ventilius ant radiatorių,

Ø  daliklines šilumos apskaitos sistemas.

 

Tačiau tai yra privaloma tiktai atliekant daugiabučių namų renovaciją.

Nors ir tai nustato teisės aktai, tačiau praktikoje yra taip, kaip nusprendžia daugiabučių namų savininkai ……..

Geras pavyzdys yra  Kauno miesto A. Ramanausko – Vanago g. Nr. 2 daugiabutis namas kuris, renovuojant pastatą, nusprendė atsisakyti privalomos daliklinės šilumos paskirstymo sistemos, o projekto ekspertizė tam pritarė …….., kaip ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Techninės priežiūros departamento  Kauno skyrius  ………

Pažymėtina, kad šio namo savininkai, turėdami savo nuosavybėje šilumos punktą, sugalvojo mokėti karšto vandens kainą ……, ir nors šilumos tiekėjas bandė įrodyti tuometinei Kainų komisijai, kad jis šiame pastate neturi karšto vandens ruošimo įrenginių, pastaroji saliamoniškai nusprendė –„ šilumos vartotojų noras – įstatymas …“

Panašiai yra ir Vilniaus mieste, kur daigiau kaip 3000 daugiabučių namų savininkų, turėdami savo nuosavybėje šilumos punktus moka karšto vandens kainą …

O kiek šalyje yra daugiabučių namų kurie po renovacijos neturi daliklinių  šilumos paskirstymo sistemų, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino …

O kodėl tie daugiau kaip 3000 Vilniaus daugiabučių namų savininkų, kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė, moka jų priežiūros ir remonto mokesčius …. nors LAAT 2021 kovo 31 dienos nutartimi jie pripažinti neteisėtais …??

Taigi, kaip matome, sovietinės statybos daugiabučių namų šilumos vartotojai subruzdo tik gavę drastiškas sąskaitas už šilumą, o tai, kad jie patys yra kalti dėl prasto savo būsto stovio, matyt nesuvokia, o ką jau bekalbėti apie mokesčius už svetimos nuosavybės priežiūrą …,

Iš ko seka:

Savo teises reikia pasiimti patiems,

O savo roges žiemai reikia ruošti vasarą.

O rusai tokiais atvejais sako: „Пока гром не грянет мужик не перекрестится“.

 

 

 

 

 

 

 

 

O daugiabučių namų renovacija deja vyksta tikslingai pagal korupcinį, nusikalstamą Jesica modelį, kuris skirtas tenkinti  statybininkų interesus ir  jų pelnas nesurištas su šilumos taupymu po renovacijos.

Ir nors Šilumos ūkio įstatymas nustato: kad daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarkaremiamas tiktai jos  pertvarkymas atliekant pastato renovaciją.

 

  1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.
  2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

—————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

,,,,,,

 

 

Pranešimą parašė Antanas Algimantas Miškinis

Facebook komentarai
});}(jQuery));