Ryžtingas A. Bilotaitės sprendimas stabdyti arabų tvaną – miškais atėję jie bus įleidžiami tik per pasienio postus

dienos

dienos

Rugpjūčio 2d. Vidaus reikalų ministrė A.Bilotaitė: aš priėmiau ryžtingą sprendimą ir suteikiau Valstybės apsaugos tarnybai vykdyti maksimalias galias. Kokios tos galios? Pasieniečiai nukreips migrantus prie pasienio postų, kad jie pateiktų politinio prieglobsčio prašymus.
Du mėnesiai. Nieko neveikimo. Tiksliau rūpinimosi migrantais.
Redakcijos komentaras: atrodo neįtikėtina, kad šie žmogeliai, kaip šimonytės ir bilotaitės, iki šiol nesupranta, kad jie gaudo vėją laukuose. Arba apsimeta, kad nesupranta.
Bet koks atėjūnas, atėjęs į LR teritoriją, sako : „Refugee”. ir jokios tvoros čia nepadės. Ir jokie šimtai milijonų eurų tvoroms statyti – veltui išmesti pinigai, nes tvoroje vis tiek bus skylės, kurias lengva prakirpti.
Ir LR valstybė nieko nebegali padaryti – turi jį priimti ir išlaikyti. Nes įsipareigojo tai padaryti, priėmusi Jungtinių tautų aktą dėl pabėgėlių
Nes atėjūnas – nepilnametis ilga žila barzda, nukentėjęs nuo skurdo savo šalyje.
IR LR mokesčių mokėtojai turi garantuoti  tokiai gaujai  pilną išlaikymą ir nieko neveikimą daugelį metų.
Nes mūsų idiotai Seime kaip visada neskaitė ir nesuprato, už ką balsavo.
Kaip jie nesuprato, kad balsuoja už tai, kad privatizuotų Klaipėdos uostą.
Kaip jie nesuprato, kad paskelbdami Baltarusijos prezidento rinkimus neligitimiais, jie patys išsikasė sau duobę.
Batkos kerštas – labai praktiškas ir jam nieko nekainuojantis – tik dabar mes supratome, kad Batka saugomo mūsų sienas, nes mes patys jų niekada nesaugojome
 
✒️ Būdama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadove šiandien priėmiau sprendimą, kuriuo pavedžiau visoms institucijoms, užtikrinančioms Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugą, papildomai imtis visų būtinų įstatymuose nustatytų priemonių, siekiant apsaugoti valstybės sieną ir nesudaryti prielaidų į Lietuvos teritoriją neteisėtai patekti asmenims, norintiems valstybės sieną kirsti draudžiamose vietose.
? Tokį sprendimą teko priimti reaguojant į tai, kad Baltarusijos režimo vykdomos hibridinės agresijos mastai intensyvėja ir nuo ekstremalios situacijos paskelbimo neteisėtų migrantų srautas išaugo kartais.
? VSAT pareigūnai yra kompetentingi ir patyrę taikyti taktines priemones siekiant neįleisti neteisėtų migrantų. Lietuvos siena turi būti visomis teisėtomis priemonėmis saugoma nuo bet kokio neteisėto valstybės sienos kirtimo. Bandantieji kirsti valstybės sieną draudžiamose vietose turi būti vertinami kaip asmenys, kurie ketina įvykdyti nusikalstamą veiką – neteisėtai pereiti valstybės sieną.
? Šiuo sprendimu asmenys bus nukreipiami į artimiausią veikiantį tarptautinį pasienio kontrolės punktą ar diplomatinę atstovybę – tai teisėtas kelias paprašyti prieglobsčio.
? Baltarusija, priėmusi sprendimus taikyti bevizį režimą su daugeliu pasaulio valstybių, pati vienašališkai nevykdo sutarties dėl sienos teisinio režimo, o jos pasienio apsaugos institucijos prisideda prie nelegalaus Lietuvos Respublikos sienos kirtimo organizavimo.
? Lietuvoje asmenims, siekiantiems pagrįstai ir teisėtai prašyti politinio prieglobsčio, yra sukurta efektyvi prieglobsčio procedūra, kuria galima naudotis atvykus per veikiančius tarptautinius pasienio kontrolės punktus arba kreipiantis į Lietuvos diplomatines atstovybes užsienio šalyse.

 P. Gražulis ir V. Valkiūnas siūlo Lietuvai skubiai išeiti iš Jungtinių Tautų migracijos pakto, nes jis verčia besąlygiškai įsileisti bet kokius imigrantus

 

Seimo nariai Petras Gražulis ir Valdemaras Valkiūnas apgailestauja, kad šiandien vykusiame Prezidentas su politinių partijų vadovais neaptarė iniciatyvos kuo greičiau atšaukti Seime 2018 12 04 d rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, kuria Lietuvos valstybės vardu Seimas pritarė Globalios migracijos paktui (toliau  – Paktas).

Seimo nariai tai siūlo todėl, kad šis Paktas neleidžia prieš ekonominius migrantus, apsimetančius karo pabėgėliais, taikyti baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą sienos perėjimą ir verčia priimti visus, net ekonominius pabėgėlius be jokių išlygų ar išimčių.

Labiausiai nuo ekonominių pabėgėlių kenčiančios šalys – Vengrija, Australija, Izraelis, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija, Šveicarija, Bulgarija, Latvija ir Italija todėl ir nesutiko pasirašyti šio Pakto. Lietuvos Seimas, kaip jau tapo įprasta, keliaklupsčiais puolė įsiteikinėti pasaulio galingiesiems, visiškai nepaisydama savo gyventojų interesų.

  1. Gražulis ir V. Valkiūnas atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 metais visos tuometinės Seimo frakcijos, balsuodamos už aukščiau minėtą rezoliuciją, greičiausiai iki galo ir nesuprato, ką daro, nes beskubėdamos įsiteikti daugumai Jungtinių Tautų valstybių, net neturėjo šio Pakto vertimo į lietuvių kalbą. Kaip kas balsavo: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-32567

Seimo nariai Petras Gražulis ir Valdemaras Valkiūnas siūlo LR Seimui atšaukti šią Seimo 2018 12 04 d. rezoliuciją ir pasiūlyti, kad LR Vyriausybė nedelsiant įpareigotų Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę atšaukti ankstesnio VRM ministro E. Misiūno parašą po Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. patvirtintu Globalios migracijos paktu ir tuoj pat pradėti taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą sienos perėjimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

DĖL LR SEIMO REZOLIUCIJOS, PAREMIANČIOS VISUOTINĮ SUSITARIMĄ DĖL SAUGIOS, TVARKINGOS IR REGULIARIOS MIGRACIJOS ATŠAUKIMO IR LIETUVOS PARAŠO PO JA   JUNGTINIŲ TAUTŲ  GENERALINĖJE  ASAMBLĖJOJE ATŠAUKIMO

2021 m. liepos 27 d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

 

atsižvelgdamas į tai, kad LR Seimas 2018 m. gruodžio 4 d. priimdamas rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, kuria iš esmės Lietuvos valstybės vardu palaimino prieštaringai vertinamą taip vadinamą Globalios migracijos paktą (toliau  – Paktas) neturėjo šio Pakto vertimo į lietuvių kalbą

 

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Lietuvos vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Vyriausybės vardu Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. šį Paktą pasirašė remdamasis būtent aukščiau minėta Seimo rezoliucija,

 

konstatuodamas, kad būtent ši
2018 m. gruodžio 4 d. Seimo rezoliucija ir jos pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašytas minėtas Paktas neleidžia prieš ekonominius migrantus, apsimetančius karo pabėgėliais, taikyti baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą sienos perėjimą,

NUSPRENDŽIA:

1. Atšaukti LR Seimo 2018 m. gruodžio 4 d. priimtą rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“;

2. Pasiūlyti, kad LR Vyriausybė nedelsiant įpareigotų Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę atšaukti ankstesnio VRM ministro E. Misiūno parašą po Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. patvirtintu Globalios migracijos paktu ir tuoj pat pradėtų taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą sienos perėjimą.

 

Seimo Pirmininkė

 

Teikia Seimo nariai

 

Petras Gražulis

 

Valdemaras Valkiūnas

Facebook komentarai
});}(jQuery));