Represofilija Lietuvoje 2 : Represofilai pereina į puolimą

Represofilija Lietuvoje 2 : Represofilai pereina į puolimą

 

Al Sulikas

 

Kaip pastebėjau, Lietuvos represofilų partijų šulai labai susirgo po to kai „Laisvame Laikraštyje“ pasirodė pirmas straipsnis iš ciklo „Represofilija Lietuvoje“. Jau visas mėnuo kai jie nesugeba atsigauti. Kiek poringių(o gal greičiau blevyzgų) prirašė norėdami apeliuoti man ir mane pasmerkti.

Susilaukiau dovanėlės iš Šiaulių kedovatinės represofilės Birutės Dilpšienės. Tik bėda, jog ta dovanėlė tėra menkavertė knygiūkštė, moksliškai neparemtas veikaliukas apie miško banditų siautėjimą. Anušauskas, ir tas geriau parašytų. Konservuotam jaunikles mėgstančiam komunistui bent jau archyvai atviri, bet deja ir tie patys pasak Arvyduko yra klastojami(gal ir pats prie to prisidėjęs, kas čia žino)

Bet konservuotas komunistines kirmėles paliksiu kitam kartui. 

Kažkaip represofilams suveikė jų atrofuotos smegenys jog jeigu aš nesu už juos ir jų vykdomas menkavertes veiklas, reiškias kaip koks „Pankinis“ apsikabinu mėlynai geltoną rusėnų skudurą ir aklai garbinu „miškinius“. Bet deja. Su rusėnus mylinčiais Pankos šuniukais man nepakeliui. Bent tol kol jie kliedės rusėnų(tokios tautos kaip ukrainiečiai iš viso nėra. Nebuvo Kijevo Ukrainos kunigaikštystės, buvo Kijevo Rusia, ir Rusios gyventojai buvo vadinami rusėnais. Vadinkim daiktus jų tikraisiais vardais) tema, rinks jiem paramas ir toliau tols nuo tikrų nacionalistinių idėjų(jogs save gerbiantis nacionalistas neiškels kitos valstybės aukščiau savosios).

Dilpšienė ir kiti save socialistais ir teisuoliais pristatantys „piliečiai“ kažkaip bodisi faktu jog neturėdamas „sponsorių“ ir be jokios reklamos sugebu padėti vargingiau gyvenančiam kaimynui. Mieloji Birute, jeigu aš ir daviau žmonėms malkų iš savo privataus miško, kodėl tai yra blogai? Argi taip nepasielgtų žmogus kuris vadovaujasi socialistinėmis idėjomis? Juk pagal Marksą, labai gerai yra dalintis savo geru su kitais. Taip išeina jog aš, žmogus save įvardijantis kaip nacionalistas, remiuosi socialistinėmis idėjomis labiau negu jūsų šunauja su Grabausku ir Razminu priešaky.

Nepatinka jog kritikuoju tokius veikėjus kaip Kovalskis, Juodiška, Lekstutis ir Grabauskas? Išverk man upę. Neužtenka lozungų lojimo į megafoną, „kaimiečių“ tauzyjimo apie „niekus“ ir nuotraukų iš fotoateljė jog būtum „teisingas“.  Nematau aš jų darbų. Tik nereikšmingą laiko švaistymą.

Grabausko paklausus kur tas fašizmas Lietuvoje ir kokiais būdais jis pasireiškia, jis kaip koks perestukinas numykia ir keičia temą.  Juodišką kaip bulių raudonas matadoro skuduras veikia tautinė simbolika(Vytis ir Gediminaičių stulpai). Apie kitus net patyliu, nes negaliu jų apibūdinti nepavartojęs bant keleto slaviškų keiksmų.

Kitas dalykas, kas man kelia klausimus yra tas pastovus Deimantės Kedytės kišimas visur. Ką bendro turi vaikas iš kurio tragedijos dalis „violetinių“ yra užsukę gerą biznį, įsteigę politinę partiją ir keletą fondų, ir mano tariamas miškinių banditų garbinimas? Gal mieloji Birute pro akis praleidai tai(o esu rašęs ne kartą) jog mano paties senelį miškiniai išgamos norėjo sušaudyti už tai jog buvo mokytojo sūnus? 

Toliau. VRK interneto svetainėje Dilpšienės biografijoje minima jog ji buvo TSKP narė. Jos sūnus dezertyravo iš Raudonosios Armijos, bet Birutė, tokia šauni patriotė ir Motina įkalbėjo grįžti sūnelį į „armuchą“, kur jį „dembeliai“ matyt gerai paauklėjo padarydami jam sunkų kūno sužalojimą. Dabar tikroji Lietuvos patriotė, pati savo sūnų įsstūmusi į pavojų(galbūt grėsė nemalonumai iš Partijos? Belieka spėlioti.) nori jam gauti nukentėjusio nuo sovietų armijos statusą. Ir tokia „motina“ dar drįsta manipuliuoti žmonių jausmais pasitelkdama D.Kedytę ar miškinių padugnių apvirtą savo ranką .

Ir beabejo tas šokinėjimas per partijas, kas liaudyje vadinama paprastai – politinė prostitucija. Pasižiūrėkime: 2004 metai – Birutė buvo V.Šustausko Lietuvos Laisvės Sąjungos narė. 2013 – jau ji SLF partijoje. Nuo 2015 – Drąsos Kelyje. Na prie valdžios priėję „partiniai“ visad garsėjo tuo jog yra išverstaskūrės visuomenės atmatos.

Savo pilkąsias ląsteles žudančioje porigėje apie „nužmogėjimą“ per šituos „laisvės“ metus ji mane kviečia apžiūrėti jos apvirusios rankos.

Kyla klausimas kodėl aš tai turėčiau daryti? Seni randai manęs nejaudina, ir mano pažiūrų nepakeis. Kviečia ji aplankyti ir keletą kapų kur ilsisi miško banditų nužudyti žmonės. Arba taip jau teigiama šios „patriotės“. Iš kur man žinoti jog tai nėra stribų išžudyti asmenys?

Bet deja švaistyti brangų kurą ir važiuoti į Pakruojo rajoną nė nemanau. Geriau aplankysiu tėvą Panevėžyje ar bočių gyvenantį Akmenės krašte. Taip panaudotas laikas bus kur kas naudingesnis negu apžiūrinėti stribdukros senus randus ar lankyti nežinia kieno užmuštų žmonių kapus.

Ir beabejo tokie represofilai nuolat veikia KGB metodais. Kad ir dabar, per Kūčias pasirodžiusi senai parašyta Dilpšienės blevyzga, ar H. Juodiškos bandymas sugadinti man gimimo dieną, bandant išprovokuoti muštynes Kauno „Akro-Nekropolyje“.

Deja, man, garbingo bajorų luomo palikuoniui visiškai nei šilta nei šalta nuo jūsų tokių pasimaivymų. Kad ir dabar, Kūčių metu. Šventės jūs man savo blevyzgomis mielieji stribvaikiai nesugadinsit. Jau dabar orkaitėje smagiai čirška upėtakis paruoštas pagal puikiausią, šlovingus LDK laikus menantį receptą. Beabejo neapseisim ir be tradicinių Kūčių valgių. Ir aš susėdęs vakare prie stalo kartu su šeima bajoriškai puotausiu, kol jūs komunistų išperos melsitės Stalino portretui, vaidinsite socialistinę opoziciją, keiksite kitaminčius ir jus kritikuojančius, rengsite piketus ir internetuose svaidysitės ad hominem argumentais. Nes jūs esate silpni. Jau visas mėnuo kaip einate iš proto dėl mano išsakytos kritikos. Nieko jūs nepasieksite, ir kovojate su vėjo malūnais. Bet deja, Don Kichoto nuotykiai palyginus su jūsų „kova“ yra daug geresnis variantas.

Beje, gerb. V. Šustauskui labai patiko pirmoji „Represofilijos Lietuvoje“ dalis.

 

 

 

Gražių ir laimingų švenčių garbingiems Lietuvos žmonėms.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));