Remigijaus Morkevičiaus žudikai seniai žinomi?

Remigijaus Morkevičiaus žudikai seniai žinomi?

Kristina Sulikienė

Kai labai ramiame rajone, kuriame teko nuomotis beveik metus, po VSD langais, sušaudė kovotoją Remigijų Morkevičių, tyrėjai privalėjo atlikti apklausas.

Taigi, dar 2016 metų gale ar 2017 pradžioje vienoje apklausoje liudytojas pavadinkime jį X, įvardijo galimą Remigijaus Morkevičiaus žudiką, kuris priklausė „Kamuolinių“ gaujai.

Liudytojas X tą sužinojęs labai paprastai: kai kas iš pažįstamų dirba viename kalėjime, ir kartą tekę reanimuoti vieną kalinį, jis mirinėjo, tai mirties akivaizdoje žmonės juk labai atviri, paėmė ir pasisakė: „Štai Dievas mane baudžia, kam aš sušaudžiau tą Remygą…“

Medicinos darbuotojai – ne kriminalistai. Jų darbas – gaivinti. Medikai atgaivino, kažkuris perdavė kažkam, ką girdėjo kalinio agonijos metu.

Žiūrėkit, kaip veikė „Kamuolinių“ gauja: vadeiva  Giedrius Janonis „Kamuolys“ –„nepagydomas ligonis, kuriam išimtas vienas plautis, serga sunkia onkologine liga, todėl negalės atlikti laisvės atėmimo bausmės dėl Šarūno Valasevičiaus reketo, grobimo, sužalojimo sunkaus“.

„Kamuolinių“ reketuotas verslininkas Šarūnas Valasevičius – visas išsigandęs, nes jo grobikai gyvena tiesiog už upės, policija – bejėgė. Kai aprašiau, jog jis buvo šaudytas, pjaustytas – pamenate „negerbia Ievutės“. Bet ne apie Ievutę ten straipsniai buvo, o apie gaujas, kamuolinius, ir valstybinę mafiją. Viskas buvo užpilta tokiu rėkimu, kad žmonės net ir šiandien nieko negirdėję apie „Kamuolinius“. 

Dar geresnis metodas naudojamas, kai valstybei reikia „nuimti“ neparankius piliečius – iš kalėjimo trumpam išleidžiamas ar atostogų, ar pabėga kalinys, atlieka labai sunkų nusikaltimą, ir lyg niekur nieko grįžta į „postą“. Niekas – net aš – neįtarinės kalinčių kalinių šaudynėmis Kaune.

Tačiau kaip parodė Vilijampolėje vos 25 metrai nuo „Daktarynės“ gyvenantis kunigas majoras Alfonsas Bulota, jog į jo namus buvo pasiųstas įsibrauti ką tik iš kalėjimo išleistas vagis – čigonas, kuris aiškiai buvo instruktuotas, jog reikia imti ginklą ir juo šaudyti. Vadinasi, visa sistema veikia, kai išleidžiamas smogikas – kalėjimų administracija, prokuratūra, policija, probacija, kriminalinės žvalgybos skyrius. Netgi kariuomenėje, jos specialiosiose pajėgose buvo „stukačius“, kuris pranešė į „centrą“: „Jau paėmė ginklą“. 

Kaip mirtinas ligonis, Pravieniškėse kalėjęs kalinys galėjęs būti paleistas „atostogų pas šeimą“, jam į rankas iš kurio nors „Kamuolinio“ namų, kur jie nesislapstydami laikė ginklų ir sprogmenų arsenalus, paduotas „Kalašnikovas“, tas mirtinas ligonis privežamas, jis sušaudo kovotoją, o pirmadienį jis ramiai grįžo į kalėjimą toliau atlikinėti bausmės, bet kadangi sąžinė buvo nešvari, tai ir atsidūrė reanimacijoje.

Andžejus Roginskis ir Linas Pernavas galimai neturi nei garbės, nei sąžinės, nei galų gale, nuovokos, jeigu jie tikisi, jog bus galima šitą Remigijaus Morkevičiaus nužudymo bylą laikyti stalčiuje, kaip ji laikoma Vilniuje dėl Remigijaus Daškevičiaus sušaudymo Vilniaus centre, kai pilnoje žmonių gatvėje policija viską atitvėrė ir nei vieno liudytojo neapklausė, nes tiesiog, suvestinėse nusikaltimo laiką pasuko 2 valandom į priekį. „Mes nustatėme pagal kulką, įstrigusią kasos aparate, jis rodė 23:01“, rašė šitie kliedėtojai, nors pamenu gerai, buvo ne vėliau 21 valanda. Mes trumpam pasitraukėme nuo suoliuko Vokiečių gatvėje, ir nuėjome į klubą „Amerika“ pasižiūrėti, ar jau groja muzika šokiams – ir dar negrojo, nes netgi nebuvo 21 valandos. Ir tada pasigirdo VIENAS ŠŪVIS. Iš kur ten kažkokia kulka kasos aparate – čia pasakoriai sukuria tokias kliedesių istorijas. Manęs, kurios galva kurį laiką buvo smogiko taikykllje, anei draugių, kurioms prašovė virš galvų – apklausti nereikėjo. Prokuroras Bliuvas pats viską žinojo, kai pati atėjau liudyti, 2012 metais, jis mane įtikinėjo, jog aš neteisingai atsimenu. Aš jam paaiškinau, jog tokie įvykiai, kai miesto centre šaudo, išlieka visam gyvenimui su visom smulkmenom. Teisėsauga tyčia pasuko nusikaltimo laiką, kad galėtų apkaltinti Henriką Daktarą, kad jis nesilaiko drausmės ir nebūna namie po 22 valandos. Tačiau H. Daktaras tą vakarą kažką šventė, turbūt jo paleidimą, ir turėjo ypatingai daug liudytojų, ir netgi fotonuotraukų pirtyje. O 23 valandą – suklastotą nusikaltimo valandą, jis jau miegojo. Nuo tada ir ėmiau abejoti kurpiamomis pasakomis apie baisų žudiką Henriką Daktarą, nes savo akimis mačiau, kaip netgi klastojamos laiko aplinkybės, kad būtų galima pritempti prie norimo siužeto. 

Dabar aiškėja, jog Remigijaus Daškevičiaus nužudymas – kelio pravalymas „Kamuoliniams“, nes Henrikas Daktaras tuo metu buvo kelios dienos kaip paleistas iš kalėjimo ir jis elgėsi atsargiai. Aišku, iš karto bandyta jį ir apkaltinti, kad jis ne pirty savo „dvare“ sėdėjo su krūva draugų, o lakstė kaip supermenas šaudyti „Daškės“, ir dar Vilniuje, nors Henytės mada labiau būtų su tuo pačiu Daške pirty pasišnekėti, o ne šaudytis.

Žudikas, nušovęs Daškę, jau miręs, draugai, kurie žinojo jo vardą, pavardę – irgi, byla užklimpo, ir ji baigta – NIEKAIP. 2 savaites po nužudymo policija „ieškojo pravažiuojančios mašinos“, nors mes galėjome parodyti, iš kurio lango ir kurio aukšto šauta, nes tokius dalykus, kaip sakoma, nugara gali jausti – o juk šovė tada, kai mano galva nebetrukdė matomumui. Kantraus būta žudiko, ir profesionalaus. 

Remigijaus Morkevičiaus nužudymo bylą bandyta irgi užgalaistyti, ir labai vengta kalbėti apie konkrečią gaują, kuri 19 metų siautėjo po Kauną, nes visą laiką reikėjo kalbėti apie H. Daktarą, Agurkus ir dargi naujai išrastą „gaują“ – Patvorio violetinius.

Šiuo metu Remigijaus Morkevičiaus numanomas žudikas perkeltas į Alytaus pataisos namus (turbūt už gerą elgesį arba dėl labai sunkios sveikatos būklės.)

A.Roginskis dar ieškos, ir dar tik sies R. Morkevičiaus nužudymą su „Kamuoliniais“, gal kada nors pasitvirtins. Aišku, laukiama nepagydoma ligas sergančio smogiko galo, o juk mirusieji – nekalba.

Aiškėja, jog prie Remigijaus Morkevičiaus nužudymo organizavimo prisidėti galėjusi kiek aukštesnė už paprastas gaujas – valstybinė mafija, na, o „Kamuoliniai“ nors byloje ir bus minimi kaip užsakovai, jie yra tik valstybinės mafijos vykdytojai.

O tai, kad jie namuose atvirai laikė ginklus, sprogmenis ir moteriškuose rankinukuose – šimtus tūkstančių grynųjų, rodo, jog tai valstybinė gauja, kurios privengė ir pats policijos departamentas.

O kad Linas Pernavas tuoj „apsiverks“, matėsi spaudos konferencijoje. Normalus policijos vadas didžiuotųsi, susėmęs nusikalstamą gaują, kuri siaubino visą Europą. O jis labai nelaimingu veidu dėstė kažkokius lozungus iš kažkokių vadovėlių. Ne toks nusiminęs jis buvo pernai, kai kovo 10 dieną visai Lietuvai pareiškė, jog baisiausia gauja tai ta, kuri pagrobė merginą. Jog „Laisvė nieko neatnešė“. Ir labai vengė „Kamuolinių“ temos…Jau jie, kaip supratau pernai, Linui Pernavui – šventieji, o visus kitus galima persekioti. Policija pernai iš viso netyrė versijos, jog „Kamuoliniai“ galėję tyčia nužudyti kažkurio aukšto policininko giminaitę, kad tai būtų perspėjimas policijai, jeigu ji bandys juos „semti“. Policija labai gerai suprato, ir visus metus nieko neveikė „Kamuolinių“ byloje. Neseniai buvo skambutis iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto, skambino vienas Seimo narys, pasinaudodama proga, kad jis man pats skambina, ėmiau ir paklausiau – kada priversite Roginskį susemti Kauno mafiją? Kodėl jis nieko nedirba? „Lyg kažką dirba, nėra jau kad visai nieko…“- bandė teisinti Roginskį Seimo narys. Atsakiau, jog gaujos semiamos „vienas- du“, o ne metų metais imituojant veiklą. Gal ir Seimo narys kažką padarė, gal „paspaudė“. Juk prie nei vienos valdžios „Kamuolinių“ niekas nejudino, jie suklestėjo prie konservatorių, socdemų ir darbiečių. Arba šie visi nesugebėjo parodyti, kas valstybėje yra valdžia – kad tai nėra Kriminalinės policijos biuras, kaip jiems kažkodėl atrodo, jie tik samdomi darbuotojai, kuriuos galima lengvai pakeisti. 

Na,o ką dabar reikės daryti, jeigu paaiškės, jog buvau teisi – kad pernai metų rezonansinis grobimas ir žudymas irgi susijęs su šia gauja? 

Juk pirminis spaudos pranešimas buvo, jog merginą sustabdė …policija, ir ji dėl to sustojo. Iš kur pas kažkokius 19 -mečius Romų tautybės asmenis policininkų uniformos? O štai „Kamuoliniai“ jų turėjo visą spintą – kai grobė Šarūną Valasevičių vidury dienos iš Smetonos alėjos Panemunėje, atvažiavo bent 8 „Kamuoliniai“, persirengę žaliom tikrom uniformom.

Kai Vilniuje buvo nudaužtas su mašina Michail Tamoikin, kuris turi milijoninę antikvariato kolekciją, irgi privažiavo tikra policijos mašina, ir iš jos iššoko, kaip jam pasirodė, tikri policininkai, tačiau jie nekalbėjo rusiškai, buvo labai jauni, ir rankose turėjo revolverius – iš to jis suprato, jog čia tikromis valstybės regalijomis pasidabinę banditai. Linui Pernavui labai nepasisekė: Michail Tamoikin priklauso Europolui, ir jis netylėjo, gal ir jis prisidėjo prie Europolo aktyvizavimosi Lietuvoje, nes jo pasakota istorija niekas iš jo kolegų nesuabejojo. 

Neseniai režisierius Emilis Vėlyvis Gedimino prospekte 12 valandą dienos padarė šou, ir pavaizdavo, kaip po Lietuvą siautėja valstybės remiamos gaujos. Kurių neliečia jokia policija, kuriai gaujos netgi gadina turtą. Iš kur Vėlyvis paėmė TIKRĄ policijos mašiną, niekas negalėjo paaiškinti, o policija kukliai pratylėjo.

Kaip paaiškino Vėlyvis, paskolino vienas buvęs pareigūnas, kuris tikrą mašiną su tikrais specialiųjų tarnybų ženklais laiko GARAŽE.

Ir tai buvo tiesa – nes policijos mašinos, uniformos, netgi prie policijos sistemų prijungta ryšių įranga yra suteikta dabartinei valstybės remiamai gaujai „Kamuoliniams“. Iš kur žinau?

Kai Linas Pernavas pernai kurstė su manimi susidoroti, kovo 16 dieną 12 valandą prie mūsų namo atvažiavo du juodi autobusėliai, ir iš ten iššoko 8 banditai. Kai vyras ėmė skambinti į 112, ir policija pasakė, jau važiuojam, banditai staiga dingo. Tai parodė, jog jie prisijungę prie policijos ryšio. Be to, žinojo kur gyvename. Tą pačią dieną apie 14 valandą sudaužė mašiną mano teisininkei, įrėžė ten, kur sėdėjo vaikai, prieš tai skambino į mano numerį, kai sėdėjau advokatų kontoroje.

Linas Pernavas labai mykė, jog „Kamuoliniai“ turi „kontržvalgybos priemones“. Tai tegul Linas Pernavas paaiškina, kas jas jiems davė, ir kodėl šita mafija turėjo surišimą su mūsų valstybinėmis ryšių sistemomis“? Juk kai pagrobė Enriką Daktarą, tai irgi greičiausiai buvo „kamuoliniai“, jie privažiavo su 10 mašinų miesto centre prie klubo, suleido kažkokią injekciją Enrikui, įgrūdo į mašinos bagažinę, vienas vienintelis žmogus paskambino Ramutei Daktarienei, kad pagrobtas sūnus. Tas įvykį matęs žmogus pernai lygiame kelyje užsimušė, palįsdamas po fūra ties Kazlų Rūda…

Mama staigiai telefonu pasuko į Kauno rajono policiją, ir paprašė blokuoti visus kelius.

Tą pačią minutę, kai į gatves ir kelius išriedėjo daug policijos ekipažų, banditai miške ties Kulautuva išmetė Enriką Daktarą, prieš tai jį žiauriai subaladoję, sutrupinę ranką. Vaikinas iššliaužė iš miško į degalinę, remdamasis viena ranka, ir išsikvietė taksi. NEKVIETĖ POLICIJOS! Nes bijojo, kad vėl tie patys pasirodys (?). Pamenate, buvo istorija, jog jis klube susitumdė su Šviniumi, ir tada kažkas davė komandą „fas“ – įtariamasis yra, bus nušauti du zuikiai vienu metu. Vėliau prokuroras Palaima bandė griežtai kaltinti Švinių, bet Enrikas paaiškino, jog čia ne tas žmogus, nuo kurio jis nukentėjo. Vyrai susitaikė, kas prokurorui buvo nesuvokiama – kad nenorima šokti pagal jo dūdelę. Kas tokie pagrobę buvo Henriko Daktaro sūnų – prokurorui buvo visiškai neįdomu, arba tiksliau – jis negalėjo tirti teisėsaugai priklausančios mafijos darbelių. Štai dabar Andžejui Roginskiui užduotis – iš naujo ištirti Enriko Daktaro pagrobimą, iškeliant versiją, jog tai galėję daryti „Kamuoliniai“. Kodėl netikiu, kad mušėsi Švinius? Nes mačiau Enriko Daktaro nuotrauką po įvykio. Mušė ne mažiau 4 asmenys vienu metu, o jis prisidenginėjo rankomis, kad neužmuštų. Veidas buvo mėlynos spalvos, ištinęs, nebuvo nei vienos sveikos vietos, viena ranka – sutrupinta, gal buvo ir kankinamas.  

Tas įvykis, kai Ramutei Daktarienei tik paskambinus į policiją, banditai paleido auką, rodo, jog jų ryšys prijungtas prie policijos sistemų.

Ir štai šitą momentą tegul Europolas aiškinasi: kad policija turi savo nusikalstamas grupuotes, ir su Šiaulių policijos narkomafija niekas nesibaigia.

Reikia sužinoti, kas pririšo „Kamuolinius“ prie valstybinių ryšių.Ir dar vienas klausimas – kas tas vienas „Kamuolinis“, dėl kurio suėmimo iš viso nesikreipta. Priminsiu, jog policija kreipiasi dėl suėmimų facebook komentarų bylose, ir teismai lengva ranka skiria ir 2 ir 4 mėnesius laisvės atėmimo, nes „jeigu bus laisvėje, tęs nusikalstamą veiką – rašys ir rašys facebook komentarus, todėl uždaryti“. Kas čia toks, kad jis laisvėje nedarys jokios žalos? Vėl koks nors…policijos giminaitis? Kuris bus pateikiamas kaip „operatyvininkas, infiltruotas į gaują?“

Užtenka slėpti veidus, ir vardus. Visuomenė turi žinoti tuos išgamas, kurie 19 metų terorizavo Kauną ir visą Europą.

Lino Pernavo ištįsęs veidas gali rodyti dar štai ką – Europolas prisijungęs prie visų jo telefonų, ir jį patį tiria, nes Europolas supratęs, jog Lietuvos policija su prokuratūra dengia Lietuvos narkokartelį. Komentatoriai stebėjosi, kodėl mafijos stogai policijoje jų neperspėjo. Matyt, Europolas patiems išgrasino suėmimais, jeigu bent vienas žingsnis į šalį.

Lietuvos policija ištaško milijonus, tirdama „komentavimų“ bylas, ir tuo pačiu metu ji gali apsimesti, jog neturi laiko tirti tikrų nusikaltimų.

Jau kai buvo policija priremta prie sienos dėl brolių Bieliauskų, tada pasigirdo absurdiškas pasiteisinimas: „Mes pražiopsojome Bieliauskų gaują, nes patruliavome gatvėse“.

Labai atsiprašau, o ką veikėte 19 metų, jeigu pražiopsojote …“Kamuolinius“??

Be to, patruliuojant gatvėse galima buvo juos irgi pastebėti.

O 2010 metais „kamuoliniai“ buvo apsilankę ir Klonio gatvėje. Juos pastebėjo Gediminas Aidukas, ir iškvietė policiją.

Kiek dabar atpažįstu iš nuotraukų, tai ten pasirodė pats „bosas“ su kažkokiu matyt apsaugininku. O kas dabar teisiamas? Gediminas Aidukas dviejose bylose  kaip didžiausias nusikaltėlis. Nes budėjo Klonio gatvėje ir išvaikė „Kamuolinius“. Pamenu, policija nelabai norėjo atvažiuoti vaikyti šitų banditėlių, tai Gediminas vienas pats liepė jiems nešdintis, jie bandė šokti į akis, muštis, bet buvo išvyti.

Tyrėja ir prokurorė nurodo, jog Gediminas Aidukas subūrė su kitais nusikalstamą gaują, ir vykdė nusikaltimus – stebėjo asmenis. Aš dabar suprantu, kaip tyrėjai su prokurore svarbūs „Kamuoliniai“, nes jie buvo neliečiami, ir juos taipogi „stebėjo“ Gediminas Aidukas, ir užkardė jų nusikalstamas veikas prie pilietiškus žmones.

Man dar labai įdomu – ne tik Klonio gatvė, bet ir Artojų buvo apsmaigstyta kriminalinės policijos sekimo įranga. Tai ar Policijos departamentas nežino, jog kartą ten apsilankė pats „Kamuolinių“ bosas, ir bandė įvykdyti kažkokias provokacijas, gal net nusikaltimus? Ar tai dar vienas įrodymas, jog „Kamuolinių“ mafija veikė išvien su policija? O kaip suprasti tuos 30 policijos ekipažų, kurie blokavo koloną, kai buvo vežama mergaitė į pasimatymą? Policija pati nustebo, pamačiusi tas mašinas, ir sakė, jog jie nieko apie jas nežinoję. Kas tada ten buvo? Policija, ar banditai, laikantys tikras policijos mašinas garažuose? Vienintelis Gediminas Aidukas prasiveržė per tuos banditus, kurių kai kurie kūnais šoko dengti automobilių, ir akivaizdu, jog jau 2010 metų gegužę mergaitę, diedukus būtume matę kaip savo ausis…Gediminas Aidukas prasiveržė per „policininkus“, nes būdamas policininko sūnus, atpažino, jog čia  -ne policija, čia – tik imitacija. Tame beprotišku greičiu lekiančiame automobilyje paskui Garliavos mergaitę buvau ir aš, ir Romualdas Repšys (jis paskui būdavo linkęs „neatsiminti“). Nuo banditų mergaitę ir diedukus, kurie važiavo mašina (beje, banditai atkirto ne tik ir tikrą policijos automobilį, kuris turėjo lydėti koloną), dabar teisiamas kaip didžiausias nusikaltėlis, nes jis kažką galėjęs žinoti apie valstybinę mafiją, kuriai išdalinti tikri policijos skiriamieji ženklai. Pamenu, Gediminas Aidukas man įsakmiu tonu pasakęs „tu važiuosi su manim“. Jis norėjo, kad aš pamatyčiau visa tai, ką jis jau žinojo. Verbaline kalba tą išreikšti sunku. Parodė per įvykį. 

Susijaudinę baikeriai tąkart paliudijo, jog mašinos iššoko tiesiai prieš baikerių koloną, ir jie visi galėjo žūti. „Kokia policija taip elgiasi? Čia turbūt ne tikra policija buvo“, tiesiai į TV tąkart pasakė baikeriai. Jokio išsamaus tyrimo, kas ten tokie blokavo kolonas ir kelius – nebuvo. 

Grįžtant prie „Remygos“ sušaudymo, pats motyvas, kodėl „Kamuoliniai“ kažką nurodė sušaudyti, nėra toks svarbus, nes pats Henrikas Daktaras yra įvardijęs, jog Remigijų Morkevičių nužudė „bezprizornikai“, ar „bezpridelnikai“, o kitame interviu jis būtent taip ir išvadinęs „Kamuolinius“.

O ir tiriant „Kamuolinius“ kaip gaują, o ne kaip metų metais būdavo daroma, jog po kelis narius ištirdavo, ir staigiai paleisdavo, šitą nužudymą visai gaujai priskirti irgi įmanoma. Juk taip daroma kitose bylose. Jau tas mirtininkas, kuris baigia nusibaigti Alytaus pataisos namuose, gal net ir nebebus traukiamas atsakomybėn, nes, kaip minėta, jis jau atgailauja ir išsipasakojęs medicinos personalui, jog padaręs klaidą, nužudęs Remigijų Morkevičių. Čia tik A.Roginskis su L.Pernavu nesugeba surinkti informacijos, net jeigu ji seniausiai yra apklausos forma nužudymo byloje…Dirbant policijoje reikėtų tikrinti ir gebėjimus skaityti ir rašyti, nes susipažįstant su įvairiomis rezonansinėmois bylomis, juk pastebime, jog raštingumo net ir prokurorų tarpe – nulis. Ir kažkodėl niekas neišmokė tyrėjų, jog sąvoka „nenustatytoje vietoje nenustatytu laiku nenustatytomis aplinkybėmis“ reiškia NUSIKALTIMO – VEIKOS NEBUVIMĄ. 

Apgailėtini kaltinamieji aktai su tokiomis formuluotėmis, kur tyrėjai prisipažįsta, jog negalėjo nustatyti nusikaltimo sudėties, tačiau vis tiek perduoda bylą į teismą…

Remigijaus Morkevičiaus byloje tiek vieta, tiek laikas, tiek ginklas iš kurio šauta, aiškūs, ir jau manau, jis antradienį kratos metu rastas, ir asmuo kuris sušaudė, jį seniai žinomas. Reikia tik valios – arba dirbti, arba išeiti iš sistemos, kurioje nenori dirbti. Kreipiuosi į Liną Pernavą ir Andžejų Roginskį: jeigu taip nemėgstate šito darbo – neužimkite vietų. Užleiskite jas tiems, kas mėgs darbą, kuris būtinas dėl visuomenės saugumo. Nes dabar policija jau beveik tapusi parodijų šou – ir tas labai gerai matosi Panevėžio apygardos teisme, kur teisiama 15 metų siautėjusi policijos narkomafija, susikūrusi Šiauliuose…Kuri pranoko netgi garsiausius nusikaltėlius, žiaurumu, organizuotumu. Juk irgi panašiai, kaip mano aprašoma gauja, veikė per valstybės ryšių sistemas, ir naudojo kontržvalgybos priemones, tokiu būdu dengė nusikaltimus. 

Ir užtenka visur tampytis pajacą, tariamą gaujų žinovą. Nei viena jo knyga neturi nieko bendro su realybe, yra priskirtina pasakų kategorijai. Policija tiesiog sugalvojusi dar vieną būdą, kaip uždirbti iš savo nusikalstamo neveikimo, kai nebuvo metų metais užkardoma „Kamuolinių“ ir kitos gaujos. Tik įvyksta nusikaltimas – jau pasakorius sėdi, „komentuoja“, bet niekada į temą nieko nepasako, kad čia viena ar kita gauja galėtų būti, visada išgirsime, jog tai „naujas būdas aiškintis santykius“, nesvarbu, kad šitas būdas – šaudytis miestuose, ir netgi jų senamiesčiuose, senas ir niekaip neišgujamas. Policijai būtina meluoti, jog tai „naujas būdas“, nes tadfa gal nereikės aiškintis – ką veikia policija, akd sugaudytų gaujas, ir jos nustotų šaudytis?

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));