Reikia skubiai drauge su visoms ES šalims-narėms užtikrinti Europos Sąjungos valstybių išorinių sienų fizinę apsaugą nuo nelegalios imigracijos

Federikai Mogerini (Federica Mogherini), Europos Sąjungos Vyriausiajai užsienio reikalų įgaliotinei 

 

bei Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

 

Europos Parlamentui

 

Europos Parlamento nariams, rinktiems Lietuvos Respublikoje

 

Lietuvos Respublikos Seimui

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

Europos Sąjungos šalys nedelsdamos turi apsispręsti, ar ir masinio nestabdomo nelegalių 

 

imigrantų antplūdžio akivaizdoje jos toleruos teroristų grupuočių, atvirai grasinančių ir Europos 

 

Sąjungos šalims, rėmimą Sirijoje ir Irake? Ar laikys norma vienasmenį Vokietijos sprendimų, 

 

žalingų visoms ES šalims, priiminėjimą?

 

JAV atsisakymas kovoti su islamo valstybe, viešai grasinančia Europos Sąjungai ir skelbiančia, kad 

 

su nelegalių imigrantų srautu į ES jau atsiuntė per 4000 teroristų, reiškia šios ir kitų teroristų 

 

organizacijų kaip karinės politinės kovos su teisėta Sirijos Vyriausybe rėmimą be Jungtinių Tautų 

 

sankcijos.

 

Europos Sąjungos vadovybės bandymas nelegalią masinę organizuotai vykdomą imigraciją 

 

paversti tariamai normaliu ir teisėtu reiškiniu, ignoruojant ES ir valstybių-narių teisės aktus, 

 

patvirtina visišką Europos Sąjungos vadovybės nepasiruošimą tokiai padėčiai ir verčia ES chaoso 

 

teritorija.

 

Visa tai skatina ES valstybių-narių tarpusavio konfliktus, griauna Europoje istoriškai susiklosčiusias 

 

dvasines ir kultūros vertybes, naikina ES valstybių identitetą.

 

Vieši Europos Parlamento pirmininko Martino Šulco grasinimai naudoti prievartą prieš ES 

 

valstybes-nares ir tyčiojimasis iš jų pastangų sustabdyti nelegalių imigrantų srautą į visą Europos 

 

Sąjungą yra šiurkštus ES teisės aktų ir valstybių-narių suvereniteto pažeidimas, Europos Sąjungos 

 

griovimas.

 

Todėl kreipiamės į Jus, kviesdami:

 

1. Skubiai drauge su visoms ES šalims-narėms užtikrinti Europos Sąjungos valstybių išorinių sienų 

 

fizinę apsaugą nuo nelegalios imigracijos. Pareikalauti, kad Turkija, siekianti įstoti į ES, sustabdytų 

 

nelegalią asmenų migraciją iš Turkijos į ES. ES finansavimą skirti ES išorinių sienų apsaugai, o ne 

 

nelegalių imigrantų neteisėtam priėmimui, nesilaikant sutarčių dėl nelegalių imigrantų 

 

repatriavimo.

 

2. Nelegaliai į Europos Sąjungą patekusiems asmenims nesuteikti socialinių garantijų ir išmokų 

 

išimties tvarka, nes taip pažeidžiami galiojantys ES ir valstybių-narių teisės aktai, ignoruojamos ES 

 

valstybių-narių piliečių teisės, provokuojami socialiniai ir tautiniai konfliktai.

 

3. Užtikrinti, kad Europos Sąjungos valdžios santykiuose su ES valstybėmis-narėmis niekada 

 

nebūtų naudojami prievarta ir spaudimas. Pareikalauti politinės ir baudžiamosios Europos 

 

Parlamento pirmininko Martino Šulco atsakomybės dėl jo viešų grasinimų ES valstybėms-narėms, 

 

Europos Sąjungos idėjos diskreditavimo. 

 

4. Europos Komisijai ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narei Lietuvos Respublikai skubiai 

 

inicijuoti:

 

4.1. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos neeilinį posėdį dėl nelegalių imigrantų į Europos Sąjungą 

 

sustabdymo ir dėl karinės agresijos Sirijoje, Libijoje ir Irake nutraukimo, ten veikiančių teroristų 

 

organizacijų finansavimo bei rėmimo ginklais nutraukimo;

 

4.2. Jungtinių Tautų mandato ginkluotai kovai su neteisėtomis teroristų organizacijomis, 

 

veikiančiomis Sirijoje, Irake ir Libijoje, suteikimą; 

 

4.3. suinteresuotų šalių – JAV, Kataro, Jordanijos, Egipto, Izraelio, Saudo Arabijos, Irano, Irako, 

 

Turkijos, Azerbaidžano, Rusijos, Sirijos, ES – derybas dėl karinės ir humanitarinės krizės Sirijoje 

 

skubaus nutraukimo, sprendžiant pagrindinę konflikto priežastį – gamtinių dujų tiekimo į Turkiją ir 

 

Europą nesutarimus, už kuriuos negali būti atsakingi Sirijos piliečiai. 

 

5. Lietuvos Respublikos Seime nutraukti teisės aktų dėl nelegalių imigrantų svarstymą ir mėginimą 

 

juos įteisinti, nes jie įtvirtintų diskriminuojančias išimtis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 

 

tarpvalstybinėse sutartyse, dar labiau skatintų nelegalią imigraciją, toliau kurstytų socialinę, 

 

tautinę, socialinę, religinę ir rasinę nesantaiką. 

 

6. Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato išimčių taikymo dėl nelegalaus sienos kirtimo ir 

 

padėjimo tai daryti. Todėl nelegalių imigrantų, negavusių ES valstybių-narių vizų, patekimą į ES ir 

 

Lietuvos Respubliką vertinti taikant galiojančius teisės aktus, įskaitant ir baudžiamąją atsakomybę.

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys Lietuvos 

 

Respublikos Nepriklausomybės Akto signataras

 

Audrius Nakas 

 

Zigmas Vaišvila

Facebook komentarai
});}(jQuery));