Prisitaikymo  „genijai“ liko griauti su …visa kompetencija

bebras

 

Prisitaikymo  „genijai“ liko griauti su …visa kompetencija
Keičiantis Valstybės santvarkai, tais patriotų vadinamos „dainuojančios revoliucijos“ metais  aktyvi dalis  Lietuvos net nepagalvojo, KAD ta pati nomenklatūra užtikrintai liks savo ,o vėliau ir tikrai  geresnėse vietose, kas užtikrino jų pačių  ir jų šeimų ateitį ir gerovę-ir ne vardan tos  Lietuvos.
Išsigimimas valdžios struktūrose  įvyko tuoj po to kai įvyko suokalbis tarp valdančiųjų ir norinčių valdyti.
Senoji  t.y. esanti ir toliau po suokalbio prisitaikiusi nomenklatūra tuoj pat ėmėsi veikti ir…liko ne tik renkamuose…postuose ,bet ir pareigūnais, NE tik tarnautojais, VALDININKAIS, VALDYTOJAIS,MERAIS ir ėmėsi darbų. Darbų ne visai naudingų šaliai ir jos žmonėms. Mat konsultavosi…ir vykdė neūkišką politiką pagal savo sugedimo laipsnį su nesuinteresuotais…konsultantais. TĄ Neūkišką Valstybės VALDYMĄ  NE  jos žmonėms, o  sau jie panaudojo visą galią, kad  užsitikrinti savo artimųjų ateitį. Kai tauta mirko savo prakaite, alkoholio surogatuose, skurde, TAPO BEDARBIAIS,pertvarkų AUKOMIS, ir   vyko visos valdžios ir dalies žmonių degradacija ,kurią palaikė valdžios. Visos valdžios. Mat į valdžia viena ar kita dauguma pakliuvo dėl asmeninių tikslų ir savanaudiškumo, nes be bedarbystės ir pašalpų politikos nesukurta jokia normali žmonių motyvacija dirbti, o verslui motyvacija tvariai kurti be nomenklatūros trukdžių. Kokius gamybinius  pajėgumus šalis paveldėjo ar turėjo ir galėjo turėti -pravalgė, sunaikino, nepadaugino ,nesustiprino-neva dėl konkurencijos atsivėrus sienoms ir kitai civilizuotesnei…erdvei, kuri maitins bėdžius. Skolon. Deja, skolon niekas negyvena ilgai -tik išėję pensijon garbaus amžiaus žmonės neįgalūs ir  gaunantys šiokią tokią pensiją. O dirbantys emigravo, liko tik gyvenantys  iš kitų darbo biudžetininkai, taip vadinami bedarbiai arba neįgalūs ir pensininkai. O verslas tiesiog prievartaujamas.
Deja ir pensininkų gyvenimas nemielas ,kai aplink vyksta tokie dalykai, kuriuos apibūdina tas nomenklatūrai tapęs mielas žodis-„kapitalizmas“. Kaip tu vagį bepavadintum jis netampa iš karto geriečiu, nes susikurti tikrą vagies įvaizdį ir juo  tapti ne metų reikalas. Čia apie vištvagius nieks  nekalba, jiems „policija“ seniai išrašė…leidimus į kaimyno daržus. Nieks tų vagių nepripažįsta vagimis, nes valdžia vagia-kaip tu bausi kaimyną suvalgiusį kaimyno gėrybes-tegu dalinasi …tokiu būdu. O  su valdžia dalintis tenka taip pat kasdien, jei ne kelyje, tai sėdint namuose ar darbe. Dirbi atrodo dėl savęs .bet čia jau įskaičiuota tavo otkatas nomenklatūrai atėjusiai iš tų laikų, ir mutavusiai ne tautos naudai ne tik per mokesčius, baudas, ir grasinimus nepaklusniems ,kad užsiundys vienus ar kitus savo įrankius: vagis ar pareigūnus. Nes nei vieni nei kiti vištų neaugina ir patirtų nuostolių tautai nežada apmokėti.
Kur matei, kad eilinis biudžetininkas dabar dirbtų žmogui-jau vis retenybe tampantis reliktas. Su tautiečiu nei tartis ,nei kalbėtis jiems jau nereikia. O Visos aptarnaujančios (turinčios aptarnauti tautą)struktūros tada dirba kam-buvusiai ir esančiai nomenklatūrai. Kartais tūlam lietuviui aptemsta protas ir pradeda girti kokią nors biudžeto pelę ,kad jis su juo bendrauja, ir net laba diena pasako. To ir užtenka  visai tautai kad ji  ir toliau neštų ant savo pečių dar gūdžiais laikais užsėdusį ant kupros poną ,kuris karst nuo karto pagadina orą-taip paskatindamas neabejoti jo kompetencija.
SKL
Facebook komentarai
});}(jQuery));