Prisidengus „civiline sauga”, uždraudžiama bet kokia „ūkinė veikla” ir apribojamas piliečių „privatus gyvenimas”

Agne-Bilotaite-svetainei

Agne-Bilotaite-svetainei

A.Bilotaitės vadovaujama VRM pateikė kitoms ministerijoms derinti naują Civilinės saugos įstatymo projektą.

Jo esmė parašyta A. Bilotaitės „aiškinamajame rašte”: „Atitinkamai siekiant įteisinti ir kitus žmogaus ir visuomenės sveikatą efektyviai apsaugančius ribojimus, ŽULPKĮ 21 straipsnyje siūloma įtvirtinti teisę Vyriausybei karantino metu:
1. riboti ar laikinai uždrausti ūkinę veiklą, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, išskyrus atvejus, kai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse atitinkamas funkcijas (darbus) būtina atlikti darbo vietoje, bei nustatyti šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką;
2. riboti asmens privatų gyvenimą;
3. riboti susibūrimus privačiose vietose;
4. nustatyti atvykimo ir grįžimo į Lietuvos Respubliką sąlygas.

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52a7e621cb9a11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=kivgxzzsd

 

Šitos nesąmonės paaiškinamos labai paprastai : „Asmenų srautų valdymas, kaukių dėvėjimas, saugaus atstumo bei higienos reikalavimų laikymasis, vėdinimo užtikrinimas yra pagrindinės pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų valdymui taikomos ir Pasaulio sveikatos organizacijos, ir Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro rekomenduojamos priemonės. Nei viena iš taikomų prevencijos priemonių atskirai nėra absoliučiai efektyvi užkertant kelią pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų plitimui. Veiksmingiausi rezultatai pasiekiami, kai visos pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų plitimo riziką mažinančios prevencijos priemonės yra įgyvendinamos kompleksiškai. Atsižvelgiant į tai siūloma ŽULPKĮ 21 straipsnyje nustatyti, kad karantino metu gali būti laikinai apribota ne tik asmens judėjimo laisvė, bet ir ūkinės veiklos laisvė, privataus gyvenimo neliečiamumas ir nustatyti ne tik ūkinės veiklos, bet ir viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimai siekiant išvengti pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų plitimo”.

„Pagrindinis įstatymų projektų tikslas – sukurti bendrą (integruotą) krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą, kad valstybės pasirengimas krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, branduolinėms ar kitoms galimoms nelaimėms būtų labiau koordinuojamas ir efektyvus, sudaryti teisines prielaidas sukurti nacionalinio lygmens krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo centrą, kuris vykdytų nuolatinę situacijų stebėseną, grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą ir prognozavimą bei vykdydamas nustatytas funkcijas prisidėtų prie Vyriausybei nustatytų nacionalinio saugumo uždavinių įgyvendinimo, rengiantis įvairaus pobūdžio grėsmėms ir jas atremiant, krizinėms situacijoms valdyti reikalingų sprendimų priėmimo”.

Beje, tame rašte nurodyta, kad tai yra visiška blondinių savivalė : „Įstatymų projektai neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų”.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));