Prezidentės patikėtinė Burauskaitė smarkiai įklimpo

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai

Bronislovas Genzelis, Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila

 

2018  m. sausio 10 d., Vilnius

 

Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centrui

Generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei

Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius

 

Jūs viešai patvirtinote, kad tariamo ar tikro KGB agentų sąrašo viešas paskelbimas š.m. sausio 5 d. įvyko Jus prispaudus politikams. Tai padaryta dar ir pažeidžiant įstatymus.

Dėl šių aplinkybių prašome Jus nedelsiant mums pateikti šią informaciją:

 

1. Kokie politikai ir kada Jus asmeniškai ar kitą LGGRTC darbuotoją prispaudė tai padaryti?

2. Kuris LGGRTC darbuotojas sankcionavo šį paskelbimą.

3. Kokių įstatymų pagrindu tai padaryta?

4. Ar šį paskelbimą sankcionavo Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybom veiklos vertinimo komisija? Jei taip, tai prašau pateikti informaciją, kada tai padaryta, kokia šios Komisijos sudėtis tai padarė, ir pateikti šios Komisijos protokolus.

5. Kas sankcionavo analogišką tariamų ar tikrų KGB agentų viešą paskelbimą 2012 metais? Ar 2012 m. paskelbimą sankcionavo Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybom veiklos vertinimo komisija? Jei taip, tai prašau pateikti informaciją, kada tai padaryta, kokia šios Komisijos sudėtis tai padarė, ir pateikti šios Komisijos protokolus.

6. Ar 2012 m. ir 2018 m. viešai paskelbtiems asmenims, pavadintiems KGB agentais, „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo“ nustatyta tvarka buvo pranešta apie Komisijos sprendimą viešai paskelbti apie jų bendradarbiavimą su buvusiomis TSRS specialiosiomis struktūromis? Prašome pateikti šių pranešimų ir Komisijos protokolų kopijas. 

7. Kas ir kada sudarė, kas ir kada papildė šį viešai pasklebtą Sąrašą Nr.35?

8. Kas atsakingas(a) už Sąrašo Nr.35 saugojimą? Pateikite šio Sąrašo Nr.35 perdavimo-priėmimo asmenims faktus registruojančių perdavimo-priėmimo aktų ar registravimo žurnalų kopijas.

9. Paaiškinkite, kokių dokumentų pagrindu ir kada į Sąrašą Nr.35 ranka įrašyti a.a. V. Sladkevičius, S. Sondeckis, D. Banionis ir kiti asmenys?

10. Pateikite įrodymus, kad KGB būtų sudarinėjusi bent dar vieną agentų sąrašą.

11. Kokiu teisiniu ir faktiniu pagrindu į Sąrašą Nr.35 ranka įrašyti asmenys be registruotų asmeninių tokių galimų agentų archyvinių bylų?

12. Kodėl į Sąrašą Nr.35 ranka įrašyti ne nurodyti dalyvavusieji stambiose antitarybinių ir kitų priešiškų organizacijų veiklos operatyviniame tyrime asmenys; ne nurodyti dalyvavusieji likviduojant tautinį pasipriešinimą Ukrainoje, Baltarusijoje, Baltijos šalyse asmenys; ne nurodyti KGB perverbuotieji ir užsieniečiai; ne nurodyti karo metu vykdžiusieji specialiąsias užduotis priešininko užnugaryje asmenys, o įrašyti šias kategorijas neatitinkantys asmenys?

13. Kodėl iki šiol neatsiprašyta be pagrindo viešai paskelbtų asmenų ir mirusiųjų artimųjų?

14. Ar GGRTC turi bent vieną KGB agentų asmeninę bylą?

15. Pateikite ir viešai paskelbkite KGB (generolo Stanislavo Caplino?) 1990 m. balandyje (?) parengtą planą „Metel“(„Pūga“), įgyvendintiną paskelbus „Ypatingąją padėtį“, šiame plane išvardintus 273 tarybinei santvarkai pavojingus asmenis ir asmenis, kurie pagal šį planą buvo pripažinti ypač pavojingais ir kuriuos tikslinga likviduoti. Ar tai yra Lietuvos valstybės paslaptis?

 

 

 

Bronislovas Genzelis  Audrius Butkevičius  Zigmas Vaišvila

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));