Policininkai Šeduvoje nužudė žmogų, aršų Radviliškio mero A.Čepononio kritiką

rdfo_piketas_JB

rdfo_piketas_JB

Policininkai Šeduvoje nužudė žmogų, aršų Radviliškio mero A.Čepononio kritiką

Radviliškio savivaldybės administracijos vadovės J.Margaitienės sesers vyras – Radviliškio prokuratūros (kuri nustatė, kad nužudytas žmogus „nuo nusilpimo daug kartų krito“) vyr. prokuroras Artūras Dževečka

 

rdfo piketas JB

 

PIKETUOTOJAS: „Šiaulių karšto“ dar 2011 m. nuotrauyka :  piketuotojas Julius Vedeckis, savo plakatus sustatęs, kaip teigiama, draudžiamoje vietoje, buvo nugabentas į policiją su visais plakatais. J. Vedeckio atsivežtuose plakatuose prokuratūrai buvo priekaištaujama, kad ji netiria, kokie aitvarai rajono merui Antanui Čepononiui sunešė milijoninius turtus, klausiama, ar vyriausiasis prokuroras Artūras Dževečka negavo mero milijonų dalies.

 

Broliams dvyniams Liudui ir Juliui Vedeckiams karas su ilgamečiu Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu kainavo labai brangiai – Julių nužudė vietos policininkai, o buvusio Šeduvos seniūno Liudo Vedeckio namą prieš kelias dienas supleškino piktadariai.

Kaip žinia, Radviliškio rajono meras konservatorius A.Čepononis buvo teisiamas dėl daugelio nusikaltimų – daugiausiai dėl savivaldybės pinigų švaistymo. Pvz., 2011-ųjų pabaigoje į STT akiratį pakliuvo dėl trijų viešųjų pirkimų – 0,9 milijono litų kainuojančios Obelėlės gatvės rekonstrukcijos, 0,8 milijono litų vertės tarptautinio Radviliškio ir Bauskės kultūros centrų projekto ir per 0,6 milijono litų įvertintos Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios rekonstrukcijos.

Jokie darbai nebuvo padaryti, pinigai sumokėti, kol galiausiai „teisingumą“ atstatė Aukščiausias teismas : jis visiškai išteisino A.Čepononį, kuris buvo kaltinamas, kad piktnaudžiavo tarnyba bei sukurstė kitus asmenis piktnaudžiauti tarnyba, klastoti dokumentus, susijusius su  pastatų rekonstrukcija. Mat minėtą bažnyčią rekonstravo įmonė, kurios savininkai – tie patys Radviliškio tarybos nariai.  Minėtai įmonei buvo pervesta 340 tūkst. litų, tačiau įmonė jokių darbų neatliko, tik jos vadovai suklastojo aktus apie tai, kad darbai atlikti. Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad teismų nuosprendžiu minėti  asmenys buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už tų pačių šešiolikos atliktų darbų aktų suklastojimą ir panaudojimą dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo, todėl darytina išvada, kad meras taip pat padarė mažareikšmę veiką.

 

 

„Kartu su Donatu Šulcu bandėme kreiptis į Seimą, bet tylu kaip kapuose, – redakcijai sakė Liudas Vedeckis, – buvo rašyta ir visam Seimui dėl mano persekiojimo, bet absoliučiai niekas neatsakė. Brolis rašė visur, tai be abejo juos nervino, tai paskui jį su Šulču nuteisė už teismų kritiką. Šulcas atsėdėjo, o jam uždėjo gal 4000 eurų baudą, gaunant 159 eurų (rodos) pensiją ir išskaičiavus baudą, jis pensijos gaudavo 0.57 centus. Brolis visur A. Butkevičiui skundėsi, bet niekas nereagavo, o tik didino persekiojimus, priekabius, siuntinėjo pasamdytus bomžus. Jis turi ir KT atsakymą, kad Konstitucija yra rekomendacinio pobūdžio. Taip atsakė E. Kūris. Tėvas P. Kuris buvo (jie kilę iš Šeduvos, o Prano brolis buvo Juliaus draugas, tiksliau jis taikėsi į draugus Juliui) mūsų didelis gerbėjas, kai penki broliai grojome Šeduvos malūne“.

Po to, kai už begalines biudžeto vagystes A.Čepononis galiausiai atsidūrė areštinėje (galiausiai teismas jį „išteisino“), tai Liudas Vedeckis prie KK2 laidos apie merą parašė komentarą, kad jis tikrai vagis. „Iš karto po to  policija su teismo orderiu padarė pas mane kratą, paėmė kompiuterį ir t.t. , – pasakojo L.Vedeckis, – iš to aišku, kad jis ne šiaip sau, o realiai valdo ir teismus, prokuratūrą ir policiją, o kaip nevaldys teismo (jei davė 80 tūkst. litų teismo pastato remontui), policija perka brangias mašinas, o vyr. prokuroro švogierką įtaisė administracijos. direktore ir t.t“.

Tuos žmones, kurie protestavo prieš Čepononį, imta naikinti net fiziškai – Juliui vienam piketuojant  (visi kiti bijojo) prieš vyr. prok. Radviliškio savivaldybės direktorės J. Margaitienės švogerį ir Čepononį,  buvo suimtas policijos ir tik paskambinus Lietuvos junginio demokratinio judėjimo Prezidentui J. Žilinskui – jį paleido.

 

 julius large

Liudas Vedeckis pasakoja, kad dėl to, kad brolis Julius (nuotr. viršuje) ėmė priešintis A.Čepononio organizuotiems nusikaltimams ir vagystėms kentėjo visa Vedeckių giminė.

„Buvo brolių, seserų sekimo, persekiojimų, psichologinio spaudimo ir net susidorojimų, kurie prasidėjo 1993 m. t. y. nuo to laiko kai Julius Vedeckis pradėjo kovoti su, tuo metu dirbusiu, (nuo 2003 m. rajono meras) švietimo skyriaus vedėju Antanu Čepononiu, dėl valstybės lėšų grobstymu stambiu mastu per Radviliškio muzikos mokyklą“, – pasakojo L.Vedeckis.

 

 Vėliau, jau dirbant A. Čepononiui meru, prasidėjo didesnio masto pažeidimai tiek su prie Šeduvos geležinkelio stoties palaidotais keliais šimtais tonų palaidotų pesticidų (dėl ko Šeduvos gyventojų mirtingumas nuo vėžio padidėjo kone dešimt kartų). Atsakingos institucijos broliui Juliui davė atsakymą, kad Šeduvoje vandens užterštumas viršija normą  127 kartus! Rasta Simazino, Prometrino ir kt. Į šią ekologinę kovą buvo įsijungęs net pats Prezidentas V. Adamkus, bet paskui labai greitai nutilo, o jo (Jonas Jasatis) žmogus, kuris jam pranešė apie ekologinę bombą, gavo gerą darbą Šiaulių institute ir taip pat nutilo visiškai, taigi nutildyti visus kitus, kėlusius šį klausimą, buvo labai paprasta ir tik laiko klausimas… 

 

L.Vedeckis pasakoja, kad bent keli žmonės, bandę kovoti su A.Čepononio savivale, ne savo noru iškeliavo į kitą pasaulį.

 

Į kovą prieš pažeidimus, korupciją, valstybės lėšų švaistymą įsijungė „POLISEMA“ vadovas Egidijus Viliūnas, visuomenininkas – teisybės ieškotojas Kazimieras Unguris ir kt. Egidijus Viliūnas rastas Šiaulių viešbutyje miręs. Kazimieras Unguris,  išsinarinęs koją ir paguldytas į Radviliškio savivaldybės (A. Čepononio pavaldumo) ligoninę, gal po savaitės parvežtas taip pat miręs smegenų vėžiu.

 

Tačiau žiauriausia lemtis laukė Liudo brolio Juliaus Vedeckio. 2016 m. spalio 17 d., po policijos pareigūnų apsilankymo jo bute žmogus buvo rastas negyvas (pagal ekspertinės aktą) nužudytas kietu buku daiktu, arba žuvo pats. Prokuratūra tyrimą nutraukė nutarusi, kad jis žuvo pats griuvinėjęs nuo išsekimo. 

 

„2016 m. pas brolį atėjo vienas banditas, ir jį sumušė, – pasakojo Liudas Vedeckis, – policija pasakė, kad čia nieko blogo, nes „viešoji tvarka nepažeista, triukšmo nebuvo“.  O policija kaip dirba – pagauna tokį banditą, ir jam sako : reikia sumušti arba užmušti Vedeckį.  Nes jeigu to nepadarysi, mes tave pasodinsime. O jeigu darbą padarysit, tai mes tave ištrauksime nuo atsakomybės.  Žodžiu, po to užpuolimo pas brolį atėjo policininkai pasikalbėti dėl tos bylos. Po to, kai atėjo policininkai, brolio telefonas nebeatsakė, jis buvo rastas namuose miręs.  Mirties priežastis – smūgiai „kietu buku daiktu per galvą“. Manau, kad policininkai jam trenkė per galvą su bananu, o vėliau sumušė gulintį. Ir užmušė. Tada užrakino duris iš vidaus, išlipo per langą, ir nuėjo. Ir vėliau policija sako , kad „mes nebuvome Šeduvoje“. Nors liudininkai sako matę, kaip policininkai atėjo prie brolio namų. Tada policininkai sako, kad „mes jo bute nebuvome“.  Sakiau, kad „jūs nužudėte ir išėjote“. Policija perdavė bylą prokuratūrai, kuri nutarė : „brolis buvo labai nusilpęs, griuvinėjo, griuvinėjo ir užsimušė“. Brolį prieš tai paleido iš ligoninės, kur jis gydėsi. Turėjo jį ten laikyti, nes jis vis tiek skundėsi skausmais. Tačiau paleido iš ligoninės namo specialiai tam, kad policininkai jį užmuštų.  Būtų nepaleidę, būtų iki šiol gyvas

 

2016 m. spalio 17 d. pas Julių Vedeckį į namus apklausai atvyko Radviliškio rajono policijos pareigūnai. Policijos pareigūnai, atvykę tarnybiniu automobiliu, neva Julių Vedeckį apklausinėjo lauke prie automobilio (J. Vedeckis kažkodėl nesėdo į policijos automobilį), ir nuogą (be apatinių drabužių, ant nuogo kūno užsimetusį striukę, dalinai užsidengusį apatinę kūno dalį rankšluosčiu).

Liudininkai pasakojo, kad prie namo stovint policijos automobiliui ir Juliaus Vedeckiui, jie girdėjo garsų žmogaus rėkimą, tarsi jį kas nors pultų ar daužytų. Tuoj pat po policijos apsilankymo (t. y. tik policijai išvažiavus),  J. Vedeckis nebeatsiliepė į telefono skambučius, nebeatsakinėjo į žinutes), o išlaužus buto duris, buvo rastas (pagal ekspertinės aktą) nužudytas kietu buku daiktu, arba žuvo pats. Prokuratūra, iki policijos pareigūnų atvykimo, buvusio sveiko žmogaus akivaizdų nužudymą, ikiteisminį tyrimą tyrimą nutraukė, nutarusi, kad Julius Vedeckis žuvo pats, griuvinėdamas nuo išsekimo. 

 

Valstybės teismo medicinos tarnybos skyriaus, ekspertizės aktas Nr. EKM 23/2017/(01)) konstatuojant: 

  1. Vedeckiui nustatyti šie sužalojimai:
  2. galvos sumušimas, pasireiškęs kraujosruva pakaušio minkštuose audiniuose, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalo virš kairiojo galvos smegenų pusrutulio;
  3. poodinės kraujosruvos kairio žasto, pilvo ir dešinės šlaunies srityse.     

 

 Valst teismo med taranybos ekspAktas 201701 Page 8

 Valst. teismo medicinos eksperto išvda – J.Vedeckis patyrė „pakaušio traumą“

 

2016 m. spalio 4 d. Radvilškio mieste, užsidegė UAB „Gairelita“ sandėliuotos medžio pjuvenų kalnai. Didžiulis, visoje respublikoje turėjęs atgarsį gaisras kilo kai pažeidžiant gamtosauginius reikalavimus, beveik Radviliškio miesto centre, šalia daugiaaukščių gyvenamųjų namų, buvo netinkamai sandėliuojamos milžiniškos krūvos medienos atliekų.

 

Vietiniai gyventojai mano, kad faktiškais UAB „Gairelita“ akcininkais yra Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir tuometinis premjeras Algirdas Butkevičius, kurie neva savo nuosavybę užrašę giminaičiams ar draugams.

 

 

A.Čepononio naudai veikia visos valstybės institucijos

 

Liudas Vedeckis sakė, kad meras A.Čepononis brolių persekiojimui įtraukė visas valstybės institucijas – pradedant savivaldybe, baigiant policija, prokuratūra, teismais, Nacionalinę žemės tarnyba ir t.t.

 

„Todėl paprastus žmones reikia sutvarkyti iš karto, kaip buvo bandoma  padaryti su Veronika Lipnevičiene, kai su policija atvykusi med. seselė bandė suleisti vaistus, nors V. Lipnevičienė nei sirgo, nei kvietė med. pagalbos, o to labiau policijos, – sakė jis.

 

Įstatymų leidėjas padarė didžiausią klaidą, kai vietos savivaldai leido legaliai papirkinėti rajono teismus, prokuratūrą, o ypač policiją, nes jiems duodami legalūs kyšiai – iš savivaldybės lėšų remontuojami teismo pastatai, perkamos brangios mašinos policijai, įdarbinami tų institucijų giminės ir t.t., tad savivaldybė per šias svarbiausias Lietuvos institucijas gali be jokių trukdžių, problemų susidoroti su jiems nepatikusiais piliečiais, kurie drįsta pranešti apie savivaldybių korupciją, neūkišką lėšų švaistymą, žmogaus teisių pažeidinėjimus ir t.t.

 

Tai daroma, elgiamasi – brutaliai, ciniškai, neteisėtai, kad piliečiams įvaryti panišką baimę, kad piliečiai besąlygiškai paklustų net neteisėtiems valdžios veikoms, kad drebėti prieš bet kokią valdžią! Argi ne tam A. Kubilius pirko ir vandens patrankas? Ar ne nuo čia prasideda nusikalstamos veikos prieš savo piliečius? Negi nepriklausomybė, tai paniška baimė valdžios – policijos, teismų savivaldos valdžių ir t.t.? Negi nebėra kitų būdų kaip valdyti valstybę? Štai ko siekiama nepriklausomoj Lietuvoj, kaip pvz. su Veronika Lipnevičienė buvo bandoma susitvarkyti, kad nei šuo nesulotų nuo ko ji mirė – kaip aukščiau minėti asmenys. 

 

Julius Vedeckis, kas jis? 

Savo skunde prokuratūrai Donatas Šulcas rašė, kad ant Juliaus Vedeckio antkapio  parašyta:  

Julius Vedeckis 1950 – 2016 Evangelistas – misionierius Nužudytas dėl kovos už tiesą.

Dievas jam gyvam esant kalbėjo: Atsimink, ką įsakiau,-būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok!

          Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi.(Joz. 1,9) 

Jis būdamas gyvas visus mokė ko jį mokė Dievas: Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu,

      kai patenkate į visokius išbandymus. (Jok 1,2)

Julius Vedeckis kaip ir jo tėvai, broliai, seserys gyveno pagal Dievo mokymą – mylėti Tiesą ir nekęsti melo, su juo kovoti, ką jis ir darė, dėl ko ir buvo atimta jo gyvybė, prieš tai įvairiausiais būdais, pasitelkus nusamdytus kaimynus ir kt., kankinant, grasinat ir t.t., marinant badu, persekiojant, dedant nepagrįstas baudas, o paskui, teismų ir antstolių pagalba marinamas badu – t. y. iš 157 eu pensijos išskaičiuojama tiek, kad jam likdavo 0.57 centai pragyvenimui, mokesčių susimokėjimui, vaistams ir t.t., tad jis vis grimzdo į skolas, kol antstoliai areštavo butą ir t.t.. Jis rašė į visas institucijas, o pirmiausia Prezidentei J.E. D. Grybauskaitei, Gen. Prokurorui, skundėsi teismams ir kt., bet visi, kaip susitarę kokiam sąmokslui, matomai nužudymo sąmokslui – nesiėmė reikiamų priemonių. Seimas neragavo, kad nesilaikoma jų išleistų įstatymų, kad pagal CPK 668 str. negaunant minimumo jokie išskaitymai neleidžiami, nes žmogus negali neturėti teisės gyventi, o kaip gyvensi, jei marinamas badu, grasinama atimti ir pastogę ir kaip jau buvo rašyta – grasinta atimti ir gyvybę. Tokiai atvejais ir stipriausiam žmogui neįmanoma nepalūžti. Tai negi dėl to jis stovėjo prieš okupantų tankus, kad būtų atkurta nepriklausoma Lietuva?

 Jis, kaip dirigentas, menininkas, meno kolektyvų vadovas jaunystėje dirbo ne vienoje darbovietėje tuo pačiu metu su keliomis darbo  knygutėmis, gaudamas didesnį atlyginimą nei dabar gauna Seimo nariai, bet jo uždirbta pensija pavogta, tų pačių Seimo narių, per neteisingus įstatymus, tad jam pensija buvo skaičiuojama nuo tada, kai atgavus nepriklausomybę buvo bedarbystė – menininkų chorų, kapelų, pučiamųjų orkestrų ir t.t. nebereikėjo, nes Lietuvai užteko vieno V. Landsbergio, matomai. Taigi prie okupanto klestėjusi kultūra, kai tokie kaip Julius Vedeckis buvo grobstyte grobstomi, kad vestų meno kolektyvus, mokytų vaikus ir suaugusius muzikos, dabar sunaikinta visiškai, išskyrus pigius komercinius šou per TV. Anais laikais menas, o ypač muzika buvo laikoma labai svarbiu reikalu net valstybės saugumo atveju, kaip Suvorovas sakė: „orkestras padvigubina armiją“, na, o dabar matyt saugumą Lietuvos padvigubinamas perkant auksinius šaukštus, ar didinant finansavimą, kai kone badu miršta Lietuvos piliečiai…

Nuotraukose matome jį su bendražygiais, kovojantį už teisingumą, už paprastus žmones, už savo Lietuvą, seseris brolius vaikus… Pirmoje nuotraukoje jis pats, antroje nuotraukoje jis su skrybėle, laikantis plakatą prieš Radviliškio savivaldybę, dėl jos nusikalstamų veikų. Kitose nuotraukose jis su skrybėle.

 

        

 

Praeitais metais Tatjanai Vedeckienei (Liudas Vedeckis sutuoktinis) nusipirkus žemės sklypą Radviliškio rajono pakraštyje įsikurti ūkininko ūkio sodybą dėl poilsio, gyvenimo apmastymų, knygų rašymo  ir t.t., įrengiant šią vietą išsikasti prūdą (perkant jau buvo paruoštas kasti 0.7 ha prūdas), sutvarkyti aplinką, taip pagražinant ir Lietuvą, pradidėjo savivaldybės persekiojimas, kai L. Vedeckis savivaldybės ir seniūnijos paprašė paremontuoti Mankiškių kaimo Miško gatvę, kurioje yra minima būsima ūkininko ūkio sodyba. Savivaldybei pareiškus, kad nėra lėšų, Liudas Vedeckis patikino, kad prie gatvės remonto prisidės medžiagomis ir darbu, t. y. su savo ekskavatoriumi padarys nubėgimus į šalia gatvės esamą griovį, pakraus iš T. Vedeckienės sklypo kelis šimtus kubų žvyro šios gatvės remontui ir t.t. Po ilgų prašinėjimų, ko prašė per jį ir šios gatvės gyventojai paremontuoti gatvę, t. y. kad savivaldybė suremontuotų gatvę, pagaliau savivaldybė davė vienai dienai greiderį ir savivertę mašiną žvyrui vežti. Visa minima gatvė, o ne tik iki T.V. sklypo buvo, pagal galimybes privežta žvyro, pagrederiuota, bet sutemus trūko keletą valandų laiko pabaigti darbą, dėl ko po lietaus kelias būtų nebepravažiuojamas iš vis, ką Liudas Vedeckis įspėjo seniūnijos ir savivaldybės darbuotojus, prašydamas, kad kitą dieną būtų kelioms valandoms atsiųstas grederis pabaigti pradėtą darbą. Savivaldybė kategoriškai atsisakė išbaigti pradėtą darbą, pasakiusi, kad nėra lėšų, o L. Vedeckiui pasakius, kad už tas kelias valandas grederiavimo jis sumokės pats – buvo pasiųstas na…, o prašant toliau – dar kelis kartus buvo pasiųstas ten, kur jau siuntė. Nesusitardamas žodžiu ir spaudžiamas Miško gatvės gyventojų L. Vedeckis parašė oficialų raštą, kad reikia minimą gatvę baigti remontuoti, nes ji po savivaldybės remonto, palijus lietui ir jos nesutrambavus, pasidarė nepravažiuojama. Vietoj to, kad savivaldybė, seniūnija imtųsi priemonių, kad gatvė būtų pravažiuojama, ją nors pagrederiuojant, kad po lietaus susidariusi buza būtų pastumta į gatvės pakraštį, savivaldybės administracijos direktorė sudarė slaptą komisiją, kuri nustatė, kad kelias gadinamas. Kas gadina šį kelią (gatvę) nenurodė, bet davė visiems suprasti, kad tai padarė būtent Liudas Vedeckis, tad tos gatvės gyventojas (Zenonas) pradėjo grasinti, kad jis susidoros su „sena kriošena“ L. Vedeckiu net fiziškai. Taigi savivaldybė išvogdama keliams skirtus pinigus (užrašo, kad grederiuoja, o keliai lieka negrederiuoti, rašo, kad pažvyravo, o tie keliai niekada nematę žvyro), kursto tarpusavyje gyventojus, kad visi tylėtų apie pinigų plovimą, šmeižiant, kad ne ji kalta, išvogdama keliams skiriamas lėšas, o tie, kurie važinėja tais keliais ir vietoj to, kad jie būtų nors minimaliais sutvarkyti, kad iki gyventojų galėtų privažiuoti greitoji, ar jie patys išvažiuotų – pastatė svorį ribojantį ženklą. Pastačius šį ženklą pareiškė, „šis ženklas pastatytas tik dėl tavęs, kad tu negalėtum važinėti su savo ūkininko technika, kad net negalėtum parvažiuoti į savo valdą, ko tau neleis pastatytas svorio ribojimo ženklas, o, kad nesugalvotum parvažiuoti į savo valdą, kad ir žemei pašalus, kai niekas nemato – mes pasamdėm vietinius, kad tave sektų ir tuoj mus informuotų, t. y. , kad L. Vedeckis negalėtų patekti į savo sklypą su ekskavatoriais net tada kai žemė pašalusi ir joks kelio gadinimas neįmanomas, pasakydami, kad šis ženklas pastatytas specialiai dėl to, kad Vedeckis negalėtų nuvažiuoti į savo sklypą, kad jis bus pastoviai sekamas, kontroliuojamas ir t.t., kas ir buvo daroma, t. y. pašalus žemei ir L. Vedeckiui atsivežus ekskavatorių, kuris sveria daugiau nei 8t. iš karto prisistatė Radviliškio seniūnijos seniūnė Kuraitienė su seniūnijos specialistu S. Jagminu ir užstojo kelią, kad niekas negalėtų važiuoti, iškvietė policiją ir t.t. Pagal kelių įstatymo 18 str. (svorio apribojimo ženklus galima statyti) „per pavasario polaidį, kai kelias gadinamas“.   Tuo metu buvo pašalę, tad su ekskavatoriumi pravažiavus kelias būtų ne gadinamas, o priešingai – susimintų, pasilygintų tie guzai, kurie liko negrederiavus kelio per jo remontą, kaip buvau parašęs. Policijos pareigūnas kalbėjo dalykiškai ir teisingai, sakydamas, kad kelio ženklas gali būti pastatytas neteisėtai, bet paprašius savivaldybės, kad būtų leidžiama man parvažiuoti į savo ūkininko sklypą – savivaldybė neleido, o policijos pareigūnas tylėjo, o tai ir yra daugkartinis įrodymas, kad policija besąlygiškai paklūsta ne įstatymams, o savivaldybės nurodymams, kaprizams ir t.t., o turėjo aiškiai pasakyti: prašom važiuoti, nes kelias yra pašalęs, tad jokiu būdu negali būti gadinamas, o savivaldybė prašom laikyti įstatymų ir tokius ženklus statyti tik tada, kai kelias gali būti gadinamas, laikantis įstatymų, o ne savivaldybės direktorės įsakymų, ar rajono tarybos sprendimų, kurie prieštarauja LR įstatymams. Taigi leidžiant taip savivaldžiauti, savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, norėdama susidoroti su L. Vedeckiu jį apskundė Nacionalienei žemės tarnybai, kad šiame žemės sklype nebūtų galima atlikti jokių veiksmų. Atvažiavusi minėta taryba pažeidimų nenustatė, bet visa ta veika sutrikdė L. Vedeckio sveikatą, nes jis buvo pristatytas kaip koks nusikaltėlis, įtariamasis ir t.t.  

Manau, kad į šiuos klausimus turi atsakyti, juos išspręsti dėl persekiojimų, žmogaus laisvės suvaržymų, neteisėtų valdžios veiksmų ir t.t. turi atsakyti LR Seimas, kad nekontroliuoja kaip vykdomosios valdžios institucijos vykdo Seimo priimtus įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidentė J.E. Dalia Grybauskaitė, kaip šalies vadovė – įpareigoti Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl minėtų vykdomosios valdžios veikų leidžiant, ar dalyvaujant susidorojimuose su Vedeckiais, išaiškinant užsakovus ir vykdytojus, sustabdyti šią nusikalstamą A. Čepononio veiką, kad būtų atstatytas teisingumas, apgintos pažeistos Liudo Vedeckio ir jo artimųjų Žmogaus teisės bei laisvės.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));